MS10-014: פגיעות ב-Kerberos עלולה לאפשר מניעת שירות

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 977290 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS10-014. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עבור משתמשים ביתיים, תמיכה ללא תשלום זמינה על-ידי חיוג 1-866-PCSAFETY בארה"ב ובקנדה או על-ידי פנייה לנציגות Microsoft המקומית. לקבלת מידע אודות אופן הפנייה לנציגות Microsoft המקומית לתמיכה בבעיות עם עדכוני אבטחה, בקר באתר האינטרנט של התמיכה הבינלאומית של Microsoft:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
לקוחות מצפון אמריקה יכולים גם לקבל גישה מיידית לתמיכה בלתי מוגבלת ללא תשלום בדואר אלקטרוני או לתמיכה בלתי מוגבלת באמצעות שיחת צ'אט אישית על-ידי ביקור באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
עבור לקוחות ארגוניים, תמיכה בעדכוני אבטחה זמינה באמצעות אנשי הקשר הרגילים של התמיכה.

פרטי קבצים

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון תוכנה זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי, עם הפרש שעון הקיץ (DST) הנוכחי שלך. בנוסף, התאריכים והשעות עשויים אף להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות על קבצים.

מידע על קבצי Windows 2000

עבור כל המהדורות של Microsoft Windows 2000 Service Pack 4

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Kdcsvc.dll5.0.2195.7361149,77603-Dec-200903:13x86

מידע על קובצי Windows Server 2003

 • הקבצים החלים על אבן דרך (RTM,? SPn) ועל ענף שירות (QFE,? GDR) ספציפיים מפורטים בעמודות "דרישת SP" ו"ענף שירות".
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של QFE מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • בנוסף לקבצים המפורטים בטבלאות אלה, עדכון תוכנה זה אף מתקין קובץ קטלוג אבטחה משויך (KBnumber.cat) החתום באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft.

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Server 2003

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Kdcsvc.dll5.2.3790.4628419,84003-Dec-200907:09x64SP2SP2GDR
Kdcsvc.dll5.2.3790.4628419,84003-Dec-200907:05x64SP2SP2QFE

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Server 2003

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Kdcsvc.dll5.2.3790.4628219,64802-Dec-200917:16x86SP2SP2GDR
Kdcsvc.dll5.2.3790.4628220,16002-Dec-200917:23x86SP2SP2QFE

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2003

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Kdcsvc.dll5.2.3790.4628614,91203-Dec-200907:08IA-64SP2SP2GDR
Kdcsvc.dll5.2.3790.4628615,93603-Dec-200907:04IA-64SP2SP2QFE

מידע על קובצי Windows Server 2008

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (RTM,? SPn) וענף שירות (LDR,? GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:
  כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
  גירסהמוצראבן דרךענף שירות
  6.0.6001.18xxxWindows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Service Pack 1 משולב לתוך גירסת המהדורה של Windows Server 2008. קובצי אבני דרך של RTM מסומנים במספר גירסה ?6.0.0000. xxxxxx.
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • קבצי MANIFEST ?(?.manifest) וקבצי MUM ?(?.mum) המותקנים בכל סביבה מפורטים בנפרד. קבצי MUM ו- MANIFEST, וקבצי קטלוג האבטחה (?.cat) המשויכים, הם קבצים קריטיים לשמירה על מצב הרכיב המעודכן. קבצי קטלוג האבטחה (תכונות אינן מפורטות) נחתמים באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft.

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Kdcsvc.dll6.0.6001.18374311,29603-Dec-200913:54x86
Kdcsvc.mofNot Applicable5,30003-Jan-200819:11Not Applicable
Kdcsvc.dll6.0.6001.22574312,83203-Dec-200913:34x86
Kdcsvc.mofNot Applicable5,30001-Apr-200919:14Not Applicable
Kdcsvc.dll6.0.6002.18157310,78403-Dec-200913:06x86
Kdcsvc.mofNot Applicable5,30016-Apr-200800:48Not Applicable
Kdcsvc.dll6.0.6002.22280312,83203-Dec-200913:29x86
Kdcsvc.mofNot Applicable5,30003-Apr-200921:47Not Applicable

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Kdcsvc.dll6.0.6001.18374404,48003-Dec-200914:16x64
Kdcsvc.mofNot Applicable5,30003-Jan-200818:18Not Applicable
Kdcsvc.dll6.0.6001.22574406,52803-Dec-200913:52x64
Kdcsvc.mofNot Applicable5,30001-Apr-200916:43Not Applicable
Kdcsvc.dll6.0.6002.18157404,48003-Dec-200913:37x64
Kdcsvc.mofNot Applicable5,30003-Sep-200819:04Not Applicable
Kdcsvc.dll6.0.6002.22280406,52803-Dec-200913:33x64
Kdcsvc.mofNot Applicable5,30003-Apr-200921:07Not Applicable

מידע נוסף על קבצים עבור Windows Server 2008

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File namePackage_1_for_kb977290_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,774
Date (UTC)04-Dec-2009
Time (UTC)09:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb977290~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,500
Date (UTC)04-Dec-2009
Time (UTC)09:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb977290_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,781
Date (UTC)04-Dec-2009
Time (UTC)09:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb977290~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,507
Date (UTC)04-Dec-2009
Time (UTC)09:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb977290_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,092
Date (UTC)04-Dec-2009
Time (UTC)09:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb977290~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,826
Date (UTC)04-Dec-2009
Time (UTC)09:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb977290_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,099
Date (UTC)04-Dec-2009
Time (UTC)09:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb977290~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,835
Date (UTC)04-Dec-2009
Time (UTC)09:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977290_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)04-Dec-2009
Time (UTC)09:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977290_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)04-Dec-2009
Time (UTC)09:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977290_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,513
Date (UTC)04-Dec-2009
Time (UTC)09:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977290_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,537
Date (UTC)04-Dec-2009
Time (UTC)09:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977290_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,679
Date (UTC)04-Dec-2009
Time (UTC)09:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977290_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,710
Date (UTC)04-Dec-2009
Time (UTC)09:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977290_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,417
Date (UTC)04-Dec-2009
Time (UTC)09:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977290_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,436
Date (UTC)04-Dec-2009
Time (UTC)09:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977290_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,517
Date (UTC)04-Dec-2009
Time (UTC)09:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977290_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,540
Date (UTC)04-Dec-2009
Time (UTC)09:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977290_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,690
Date (UTC)04-Dec-2009
Time (UTC)09:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977290_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,722
Date (UTC)04-Dec-2009
Time (UTC)09:41
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,221
Date (UTC)04-Dec-2009
Time (UTC)09:41
PlatformNot Applicable
File nameX86_064bd49273ac0c23d44ae7d72c556f83_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18157_none_1c3583738b8474e6.manifest
File versionNot Applicable
File size720
Date (UTC)04-Dec-2009
Time (UTC)09:41
PlatformNot Applicable
File nameX86_3ad36150a93d614ba5e2d779d99c6da4_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22574_none_424d1cd25c18937b.manifest
File versionNot Applicable
File size720
Date (UTC)04-Dec-2009
Time (UTC)09:41
PlatformNot Applicable
File nameX86_50be2d3a990fa27e7688df8b9ef398f3_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18374_none_de6dd1a51612823e.manifest
File versionNot Applicable
File size720
Date (UTC)04-Dec-2009
Time (UTC)09:41
PlatformNot Applicable
File nameX86_8b7e6d7742f2e488412f59b973f06de4_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22280_none_dece7aa30b040929.manifest
File versionNot Applicable
File size720
Date (UTC)04-Dec-2009
Time (UTC)09:41
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-k..distribution-center_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18374_none_8b701fb694760354.manifest
File versionNot Applicable
File size42,276
Date (UTC)03-Dec-2009
Time (UTC)15:53
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-k..distribution-center_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22574_none_8bf9be67ad93a045.manifest
File versionNot Applicable
File size42,276
Date (UTC)03-Dec-2009
Time (UTC)15:28
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-k..distribution-center_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18157_none_8d6f343a918969c2.manifest
File versionNot Applicable
File size42,276
Date (UTC)03-Dec-2009
Time (UTC)14:44
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-k..distribution-center_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22280_none_8dd15f3baac5abfe.manifest
File versionNot Applicable
File size42,276
Date (UTC)03-Dec-2009
Time (UTC)15:45
PlatformNot Applicable

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameAmd64_57ccfd194a1fb7ca987c09113507bae5_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22574_none_3bdf6e9f6b0ee5d3.manifest
File versionNot Applicable
File size724
Date (UTC)04-Dec-2009
Time (UTC)09:41
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_7072ae58cf3d443df38051e97b129d38_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22280_none_2398661a22a0feaa.manifest
File versionNot Applicable
File size724
Date (UTC)04-Dec-2009
Time (UTC)09:41
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_9172461a68d234952203414ef1533f68_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18157_none_8dfbcd8ba5242df2.manifest
File versionNot Applicable
File size724
Date (UTC)04-Dec-2009
Time (UTC)09:41
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_c11fb34893c2c587438596b533631114_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18374_none_d565ae14e6d8d3d5.manifest
File versionNot Applicable
File size724
Date (UTC)04-Dec-2009
Time (UTC)09:41
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-k..distribution-center_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18374_none_e78ebb3a4cd3748a.manifest
File versionNot Applicable
File size42,320
Date (UTC)03-Dec-2009
Time (UTC)16:12
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-k..distribution-center_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22574_none_e81859eb65f1117b.manifest
File versionNot Applicable
File size42,320
Date (UTC)03-Dec-2009
Time (UTC)15:54
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-k..distribution-center_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18157_none_e98dcfbe49e6daf8.manifest
File versionNot Applicable
File size42,320
Date (UTC)03-Dec-2009
Time (UTC)16:14
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-k..distribution-center_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22280_none_e9effabf63231d34.manifest
File versionNot Applicable
File size42,320
Date (UTC)03-Dec-2009
Time (UTC)17:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb977290_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,784
Date (UTC)04-Dec-2009
Time (UTC)09:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb977290~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,514
Date (UTC)04-Dec-2009
Time (UTC)09:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb977290_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,791
Date (UTC)04-Dec-2009
Time (UTC)09:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb977290~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,521
Date (UTC)04-Dec-2009
Time (UTC)09:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb977290_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,106
Date (UTC)04-Dec-2009
Time (UTC)09:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb977290~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,844
Date (UTC)04-Dec-2009
Time (UTC)09:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb977290_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,113
Date (UTC)04-Dec-2009
Time (UTC)09:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb977290~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,853
Date (UTC)04-Dec-2009
Time (UTC)09:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977290_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,428
Date (UTC)04-Dec-2009
Time (UTC)09:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977290_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,447
Date (UTC)04-Dec-2009
Time (UTC)09:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977290_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,523
Date (UTC)04-Dec-2009
Time (UTC)09:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977290_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,547
Date (UTC)04-Dec-2009
Time (UTC)09:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977290_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,689
Date (UTC)04-Dec-2009
Time (UTC)09:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977290_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,720
Date (UTC)04-Dec-2009
Time (UTC)09:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977290_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,425
Date (UTC)04-Dec-2009
Time (UTC)09:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977290_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,444
Date (UTC)04-Dec-2009
Time (UTC)09:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977290_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,527
Date (UTC)04-Dec-2009
Time (UTC)09:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977290_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,550
Date (UTC)04-Dec-2009
Time (UTC)09:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977290_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,700
Date (UTC)04-Dec-2009
Time (UTC)09:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977290_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,732
Date (UTC)04-Dec-2009
Time (UTC)09:41
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,237
Date (UTC)04-Dec-2009
Time (UTC)09:41
PlatformNot Applicable

מאפיינים

Article ID: 977290 - Last Review: יום שלישי 16 פברואר 2010 - Revision: 1.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Windows Server 2008 Service Pack 2, הפועל עם:
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, הפועל עם:
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, הפועל עם:
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows 2000 Server
מילות מפתח 
atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbsurveynew KB977290

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com