מסך הפתיחה מוצג למשך 30 שניות בתהליך הכניסה לאחר שהגדרת צבע מלא כרקע שולחן העבודה במערכת Windows 7 או במערכת Windows Server 2008 R2 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 977346 - View products that this article applies to.
אם מאמר זה לא ענה על שאלתך, לחץ על לחצן זה כדי להציג את שאלתך לחברי קהילה אחרים בפורום Microsoft Answers:
שאל שאלה


הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מאפייני הבעיה

עיין בתרחיש הבא:
 • יש ברשותך מחשב המריץ את מערכת ההפעלה Windows 7 או Windows Server 2008 R2.
 • הגדרת צבע אחיד כרקע עבור שולחן העבודה.
 • שירות מנהל ההפעלות של מנהל החלונות של שולחן העבודה פועל.
 • אתה נכנס למחשב באופן מקומי.
בתרחיש זה, מסך הפתיחה מוצג במשך 30 שניות במהלך תהליך הכניסה.

הערות
 • הבעיה אינה מתעוררת כאשר מתקיימים אחד או יותר מהתנאים הבאים:
  • אתה נכנס למחשב באמצעות חיבור לשולחן עבודה מרוחק.
  • שירות מנהל ההפעלות של מנהל החלונות של שולחן העבודה הופסק או הושבת.
  • הגדרת קובץ תמונה כרקע עבור שולחן העבודה.
 • למידע נוסף אודות אופן הגדרת צבע אחיד כרקע לשולחן העבודה ב-Windows 7 או ב-Windows Server 2008 R2, ראה סעיף מידע נוסף.
 • למידע נוסף כיצד להפסיק או להשבית את שירות מנהל ההפעלות של מנהל החלונות של שולחן העבודה, ראה סעיף מידע נוסף.
מאמר 2409711 במאגר הידע Microsoft knowledge base מתאר בעיה דומה שבה מתרחשת השהייה של 30 שניות כאשר אתה נכנס למחשב לאחר שהגדרת את המדיניות הקבוצתית "הסתר את כל הסמלים על שולחן העבודה" ואת המדיניות הקבוצתית "טפט רגיל" ב-Windows 7 או ב-Windows Server 2008 R2. לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
2409711 מתרחשת השהייה של 30 שניות כאשר אתה נכנס למחשב לאחר שהגדרת את המדיניות הקבוצתית "הסתר את כל הסמלים על שולחן העבודה" ואת המדיניות הקבוצתית "טפט רגיל" ב-Windows 7 או ב-Windows Server 2008 R2 (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)

פתרון הבעיה

מידע על עדכונים

כיצד לקבל עדכון זה

עדכון נתמך זמין כעת מ-Microsoft.

אם העדכון זמין להורדה, ישנו סעיף "הורדת תיקון חם זמינה" בראש מאמר Knowledge Base זה. אם סעיף זה לא מופיע, פנה לשירות הלקוחות ולמחלקת התמיכה של Microsoft לקבלת העדכון.

הערות
 • אם תיתקל בבעיות נוספות, או שיהיה צורך בהליך של פתרון בעיות, תוכל ליצור בקשת שירות נפרדת. דמי התמיכה המקובלים יחולו רק על שאלות וסוגיות תמיכה אחרות, שאינן מזכות אותך בתיקון הספציפי הזה. לקבלת רשימה מלאה של מספרי הטלפון של שירות הלקוחות ומחלקת התמיכה של Microsoft, או ליצירת בקשת שירות נפרדת, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
  http://support.microsoft.com/contactus/?ln=he&ws=support#tab0
 • הטופס "הורדת תיקון חם זמינה" מציג את השפות שעבורן זמין העדכון. אם אינך רואה את השפה שלך, כנראה לא קיים עדכון זמין עבור שפה זו.

תנאים מוקדמים

כדי להחיל עדכון זה, במחשב צריכה לפעול מערכת Windows 7 או Windows Server 2008 R2.

מידע על הרישום

כדי להשתמש בעדכון הכלול בחבילה זו, אינך צריך לבצע שינויים ברישום.

חובת הפעלה מחדש

עליך להפעיל מחדש את המחשב לאחר החלת עדכון זה.

מידע על החלפת עדכונים

עדכון זה אינו מחליף עדכון שפורסם בעבר.

פרטי קובץ

חשוב עדכוני Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2 נכללים באותן חבילות.
 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (RTM, SPn) וענף שירות (LDR, GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצב בטבלה הבאה:
  כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
  גירסהמוצראבן דרךענף שירות
  6.1.760 0.16xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.760 0.20xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2RTMLDR
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • קובצי MANIFEST (.manifest) וקובצי MUM (.mum) המותקנים בכל סביבה מפורטים בנפרד בסעיף 'פרטי קבצים נוספים עבור Windows Server 2008 R2 ועבור Windows 7'. קבצי MUM ו- MANIFEST, וקבצי קטלוג האבטחה (.cat) המשויכים, הם קבצים קריטיים לשמירה על מצב הרכיב המעודכן. קובצי קטלוג האבטחה, שעבורם לא מפורטות תכונות, חתומים בחתימה דיגיטלית של Microsoft.
עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows 7 המבוססות על x86
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Apps.infNot Applicable62,33409-Nov-200903:28Not Applicable
Shell32.dll6.1.7600.1645712,866,56009-Nov-200907:04x86
Apps.infNot Applicable62,33409-Nov-200903:13Not Applicable
Shell32.dll6.1.7600.2057012,866,56009-Nov-200906:59x86
עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformService branch
Apps.infNot Applicable62,33409-Nov-200903:30Not ApplicableNot Applicable
Shell32.dll6.1.7600.1645714,164,48009-Nov-200907:27x64Not Applicable
Apps.infNot Applicable62,33409-Nov-200903:30Not ApplicableNot Applicable
Shell32.dll6.1.7600.2057014,164,48009-Nov-200907:36x64Not Applicable
Shell32.dll6.1.7600.1645712,866,56009-Nov-200907:04x86WOW
Shell32.dll6.1.7600.2057012,866,56009-Nov-200906:59x86WOW
עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008 R2
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformService branch
Apps.infNot Applicable62,33409-Nov-200902:49Not ApplicableNot Applicable
Shell32.dll6.1.7600.1645721,168,12809-Nov-200906:06IA-64Not Applicable
Apps.infNot Applicable62,33409-Nov-200902:55Not ApplicableNot Applicable
Shell32.dll6.1.7600.2057021,168,12809-Nov-200906:06IA-64Not Applicable
Shell32.dll6.1.7600.1645712,866,56009-Nov-200907:04x86WOW
Shell32.dll6.1.7600.2057012,866,56009-Nov-200906:59x86WOW

דרכים לעקיפת הבעיה

חשוב הסעיף, השיטה או המשימה במאמר זה מכילים פעולות המציינות כיצד לשנות את הרישום. עם זאת, אם תשנה את הרישום באופן שגוי עלולות להתרחש בעיות חמורות. לכן הקפד לבצע פעולות אלה בזהירות. לקבלת תוספת הגנה, בצע גיבוי של הרישום לפני שתבצע בו שינויים. לאחר מכן, אם תתרחש בעיה, תוכל לשחזר את הרישום. לקבלת מידע נוסף על אופן הגיבוי והשחזור של הרישום, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
322756 כיצד לגבות ולשחזר את הרישום ב- Windows
כדי לעקוף את הבעיה, היעזר באחת מהשיטות הבאות:

שיטה 1

הגדר קובץ תמונה בעל צבע אחיד כרקע עבור שולחן העבודה.

שיטה 2

קבע את הערך של DelayedDesktopSwitchTimeout ברישום. הערך קובע את משך זמן ההמתנה לסיום פעילות לפני ש-Windows 7 או Windows Server 2008 R2 עוברים בין פעילויות.

כדי להגדיר את הערך של DelayedDesktopSwitchTimeout ברישום, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  לחצן התחל
  , הקלד regedit בתיבה חיפוש תוכניות וקבצים ולאחר מכן הקש ENTER.
 2. אתר את מפתח המשנה הבא:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
 3. לחץ פעמיים על הערך DelayedDesktopSwitchTimeout ברישום.
 4. בתיבה נתוני ערך, הקלד 5, ולאחר מכן לחץ על אישור.
 5. בתפריט קובץ, לחץ על יציאה.

סטטוס

Microsoft אישרה כי מדובר בבעיה במוצרי Microsoft ששמותיהם מופיעים בסעיף 'חל על'.

מידע נוסף

כיצד להגדיר צבע אחיד כרקע לשולחן העבודה ב-Windows 7 או ב-Windows Server 2008 R2

כדי להגדיר צבע אחיד כרקע לשולחן העבודה ב-Windows 7 או ב-Windows Server 2008 R2, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ לחיצה ימנית על אזור ריק בשולחן העבודה ולאחר מכן בחר התאמה אישית מתוך התפריט.
 2. לחץ על רקע שולחן העבודה בחלק התחתון של החלון הפתוח.
 3. ברשימה מיקום תמונה, בחר צבעים מלאים.
 4. בחר צבע מלא ולאחר מכן לחץ על הלחצן שמור שינויים.

כיצד לעצור או להשבית את שירות מנהל ההפעלות של מנהל החלונות של שולחן העבודה

כדי לעצור או להשבית את שירות מנהל ההפעלות של מנהל החלונות של שולחן העבודה, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  לחצן התחל
  , בתיבה חיפוש תוכניות וקבצים הקלד שירותים ולאחר מכן הקש ENTER.
 2. לחץ לחיצה כפולה על שירות מנהל ההפעלות של מנהל החלונות של שולחן העבודה.
 3. כדי להשבית את השירות, ברשימה סוג הפעלה בחר מושבת, ולאחר מכן לחץ על החל.
 4. כדי להפסיק את השירות, לחץ על הלחצן עצור ולאחר מכן לחץ על החל.
לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
940452 ייתכן שמסך הפתיחה יוצג למשך 30 שניות, ו-script הכניסה מקיים אינטראקציה כאשר אני מנסה להיכנס למחשב שבו פועל מערכת הפעלה Windows Vista או Windows Server 2008 (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
לקבלת מידע נוסף על מינוח של עדכוני התוכנה, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
824684 תיאור המינוח התקני המשמש לתיאור עדכוני התוכנה של Microsoft (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

מידע על קבצים נוספים

מידע על קבצים נוספים עבור Windows 7 ועבור Windows Server 2008 R2

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows 7
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Package_for_kb977346_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mumNot Applicable1,91209-Nov-200910:55Not Applicable
Package_for_kb977346_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mumNot Applicable1,94709-Nov-200910:55Not Applicable
Update-bf.mumNot Applicable1,64809-Nov-200910:55Not Applicable
X86_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16457_none_6c21f33f73355f32.manifestNot Applicable1,059,45709-Nov-200907:32Not Applicable
X86_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20570_none_6c8eee2c8c69857d.manifestNot Applicable1,059,45709-Nov-200907:31Not Applicable
קבצים נוספים לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows 7 ושל Windows Server 2008 R2
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ia64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16457_none_6c2397357333682e.manifestNot Applicable1,058,44109-Nov-200907:55Not Applicable
Ia64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20570_none_6c9092228c678e79.manifestNot Applicable1,058,44109-Nov-200907:45Not Applicable
Package_for_kb977346_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mumNot Applicable1,66009-Nov-200910:55Not Applicable
Package_for_kb977346_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mumNot Applicable1,68309-Nov-200910:55Not Applicable
Update-bf.mumNot Applicable1,65809-Nov-200910:55Not Applicable
Wow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16457_none_d29539155ff39263.manifestNot Applicable1,054,91609-Nov-200907:19Not Applicable
Wow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20570_none_d30234027927b8ae.manifestNot Applicable1,054,91609-Nov-200907:15Not Applicable
קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows Server 2008 R2 המבוססות על IA-64
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Amd64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16457_none_c8408ec32b92d068.manifestNot Applicable1,058,44309-Nov-200908:00Not Applicable
Amd64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20570_none_c8ad89b044c6f6b3.manifestNot Applicable1,058,44309-Nov-200908:10Not Applicable
Package_for_kb977346_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mumNot Applicable2,14209-Nov-200910:55Not Applicable
Package_for_kb977346_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mumNot Applicable2,18109-Nov-200910:55Not Applicable
Update-bf.mumNot Applicable1,87609-Nov-200910:55Not Applicable
Wow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16457_none_d29539155ff39263.manifestNot Applicable1,054,91609-Nov-200907:19Not Applicable
Wow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20570_none_d30234027927b8ae.manifestNot Applicable1,054,91609-Nov-200907:15Not Applicable
הערה זהו מאמר מסוג "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע ניתן כפי שהוא (as-is) כתגובה לבעיות שעלו. בשל הדחיפות בהוצאת החומר, שגיאות טיפוגרפיות עשויות להתגלות בו, והחומר עשוי לעבור תיקון בכל שלב ללא הודעה מראש. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 977346 - Last Review: יום רביעי 29 פברואר 2012 - Revision: 1.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
מילות מפתח 
kbautohotfix kbexpertiseadvanced kbfix kbsurveynew kbqfe kbhotfixserver KB977346

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com