การปรับปรุงพร้อมใช้งานสำหรับใน.NET Framework 3.5 Service Pack 1 ใน Windows Server 2003 และ ใน Windows XP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 977354 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

บทความนี้อธิบายการปรับปรุงสำหรับ Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 (SP1) ใน Windows Server 2003 และ ใน Windows XP โดยเฉพาะ การปรับปรุงนี้ใช้ตัวควบคุมเว็บเบราว์เซอร์ ActiveX (WebOC) เมื่อคุณเรียกใช้ความน่าเชื่อถือบางส่วน Windows งานนำเสนอพื้นฐาน (WPF) เบราว์เซอร์ xaml ใน Mozilla Firefox เว็บเบราว์เซอร์

บันทึกย่อ
 • คอมโพเนนต์ WPF จะรวมอยู่ใน Microsoft .NET Framework 3.0
 • ใน.NET Framework 3.0 Service Pack 2 (SP2) เป็นส่วนประกอบของการ SP1 .NET Framework 3.5ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงสำหรับ Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 และ.NET Framework 2.0 Service Pack 2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
982524 มีโปรแกรมปรับปรุงจะพร้อมใช้งาน สำหรับการ SP1 .NET Framework 3.5 และใน.NET Framework 2.0 SP2 ใน Windows XP และ ใน Windows Server 2003
976576 การปรับปรุงพร้อมใช้งานสำหรับใน.NET Framework 3.5 Service Pack 1 และใน.NET Framework 2.0 Service Pack 2 ใน Windows Server 2003 และ ใน Windows XP

ปัญหาที่ทราบ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาการติดตั้งด้วยโปรแกรมปรับปรุง Windows Installer ที่ใช้สำหรับ SP1 3.5 ของ.NET Framework และ SP2 2.0 ของ.NET Framework คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2197146 โปรแกรมปรับปรุงสำหรับใน.NET Framework 3.5 Service Pack 1 และใน.NET Framework 2.0 Service Pack 2 อาจทำให้หมายเลขบทความฐานความรู้ของ Microsoft ที่จะปรากฏแทนชื่อเต็มของการปรับปรุงในรายการ Add or Remove Programs ใน'แผงควบคุม'

ดาวน์โหลดข้อมูล

แฟ้มต่อไปนี้จะสามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์:
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุดณวันที่แฟ้มถูกลงรายการบัญชี แฟ้มถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัยซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตไปยังแฟ้มโปรแกรม


สวิตช์บรรทัดคำสั่งสำหรับการปรับปรุงนี้

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการสลับบรรทัดคำสั่งต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน โดยโปรแกรมปรับปรุงนี้ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้:
ตัวเลือกบรรทัดคำสั่ง

ข้อกำหนดเบื้องต้น


เมื่อต้องการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณต้องเรียกใช้.NET Framework รุ่นต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
 • .NET Framework 2.0 SP2
 • .NET Framework 3.5 SP1

นอกจากนี้ คุณจะต้องใช้ระบบปฏิบัติการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเซอร์วิสแพ็ค:
 • Windows Server 2003 SP2
 • Windows XP SP2
 • Windows XP SP3
เมื่อต้องการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณต้องมี Windows Installer 3.1 หรือรุ่นที่ใหม่กว่าติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ เมื่อต้องการขอรับรุ่นล่าสุดของ Windows Installer แวะไปที่เว็บไซต์ดาวน์โหลดของ Microsoft ต่อไปนี้: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=132022

หมายเหตุ Windows Installer 3.1 ถูกรวมไว้ ใน Windows XP SP3 ใน Windows Server 2003 SP1 ใน Windows Server 2003 SP2 และ ใน Windows XP Professional x64 Edition

ความต้องการเริ่มการทำงาน

คุณไม่จำเป็นต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้ถ้าไม่ได้ใช้แฟ้มได้รับผลกระทบ

ปรับปรุงข้อมูลการลบ

เมื่อต้องการเอาออกการปรับปรุงนี้ ใช้ เพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออก รายการใน'แผงควบคุม'

แฟ้มข้อมูล

สำหรับ x SP1 .NET Framework 3.5 รุ่นที่ใช้ x86
สาขาเซอร์วิส GDR
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลา
PresentationCore.dll3.0.6920.40164,210,68831 2010 มีนาคม07:16
PresentationCore.dll3.0.6920.40164,210,68831 2010 มีนาคม07:16
PresentationFramework.dll3.0.6920.40165,279,74431 2010 มีนาคม07:10
PresentationFramework.dll3.0.6920.40165,279,74431 2010 มีนาคม07:10
PresentationHost.exe4.0.40305.0295,26431 2010 มีนาคม07:10
PresentationHostDLL.dll3.0.6920.4016130,40831 2010 มีนาคม07:16
PresentationHostProxy.dll4.0.31106.099,17631 2010 มีนาคม07:16
WindowsBase.dll3.0.6920.40161,249,28031 2010 มีนาคม07:16
WindowsBase.dll3.0.6920.40161,249,28031 2010 มีนาคม07:16

สาขาเซอร์วิสของ LDR
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลา
PresentationCore.dll3.0.6920.40304,218,88030 2010 มีนาคม08:06
PresentationCore.dll3.0.6920.40304,218,88030 2010 มีนาคม08:06
PresentationFramework.dll3.0.6920.40305,279,74430 2010 มีนาคม08:02
PresentationFramework.dll3.0.6920.40305,279,74430 2010 มีนาคม08:02
PresentationHost.exe4.0.40305.0295,26430 2010 มีนาคม08:02
PresentationHostDLL.dll3.0.6920.4030130,40830 2010 มีนาคม08:06
PresentationHostProxy.dll4.0.31106.099,17630 2010 มีนาคม08:06
WindowsBase.dll3.0.6920.40301,249,28030 2010 มีนาคม08:06
WindowsBase.dll3.0.6920.40301,249,28030 2010 มีนาคม08:06

สำหรับ x SP1 .NET Framework 3.5 รุ่นที่ใช้ x64
สาขาเซอร์วิส GDR
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลา
PresentationCore.dll3.0.6920.40163,996,16031 2010 มีนาคม06:33
PresentationCore.dll3.0.6920.40163,996,16031 2010 มีนาคม06:33
PresentationCore.dll3.0.6920.40164,210,68831 2010 มีนาคม07:16
PresentationCore.dll3.0.6920.40164,210,68831 2010 มีนาคม07:16
PresentationFramework.dll3.0.6920.40164,636,67231 2010 มีนาคม06:27
PresentationFramework.dll3.0.6920.40164,636,67231 2010 มีนาคม06:27
PresentationFramework.dll3.0.6920.40165,279,74431 2010 มีนาคม07:10
PresentationFramework.dll3.0.6920.40165,279,74431 2010 มีนาคม07:10
PresentationHost.exe4.0.31106.0320,35231 2010 มีนาคม06:27
PresentationHost.exe4.0.40305.0295,26431 2010 มีนาคม07:10
PresentationHostDLL.dll3.0.6920.4016170,85631 2010 มีนาคม06:33
PresentationHostDLL.dll3.0.6920.4016130,40831 2010 มีนาคม07:16
PresentationHostProxy.dll4.0.31106.0109,92831 2010 มีนาคม06:33
PresentationHostProxy.dll4.0.31106.099,17631 2010 มีนาคม07:16
WindowsBase.dll3.0.6920.40161,110,01631 2010 มีนาคม06:33
WindowsBase.dll3.0.6920.40161,110,01631 2010 มีนาคม06:33
WindowsBase.dll3.0.6920.40161,249,28031 2010 มีนาคม07:16
WindowsBase.dll3.0.6920.40161,249,28031 2010 มีนาคม07:16

สาขาเซอร์วิสของ LDR
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลา
PresentationCore.dll3.0.6920.40303,997,69630 2010 มีนาคม07:32
PresentationCore.dll3.0.6920.40303,997,69630 2010 มีนาคม07:32
PresentationCore.dll3.0.6920.40304,218,88030 2010 มีนาคม08:06
PresentationCore.dll3.0.6920.40304,218,88030 2010 มีนาคม08:06
PresentationFramework.dll3.0.6920.40304,636,67230 2010 มีนาคม07:28
PresentationFramework.dll3.0.6920.40304,636,67230 2010 มีนาคม07:28
PresentationFramework.dll3.0.6920.40305,279,74430 2010 มีนาคม08:02
PresentationFramework.dll3.0.6920.40305,279,74430 2010 มีนาคม08:02
PresentationHost.exe4.0.31106.0320,35230 2010 มีนาคม07:28
PresentationHost.exe4.0.40305.0295,26430 2010 มีนาคม08:02
PresentationHostDLL.dll3.0.6920.4030171,36830 2010 มีนาคม07:32
PresentationHostDLL.dll3.0.6920.4030130,40830 2010 มีนาคม08:06
PresentationHostProxy.dll4.0.31106.0109,92830 2010 มีนาคม07:32
PresentationHostProxy.dll4.0.31106.099,17630 2010 มีนาคม08:06
WindowsBase.dll3.0.6920.40301,110,01630 2010 มีนาคม07:32
WindowsBase.dll3.0.6920.40301,110,01630 2010 มีนาคม07:32
WindowsBase.dll3.0.6920.40301,249,28030 2010 มีนาคม08:06
WindowsBase.dll3.0.6920.40301,249,28030 2010 มีนาคม08:06

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 977354 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 25 มิถุนายน 2555 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1
 • Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows XP Service Pack 3
  • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2
Keywords: 
atdownload kbsurveynew kbqfe kbmt KB977354 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:977354

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com