ปัญหาการรั่วไหลหน่วยความจำเกิดขึ้นในบริการ Instrumentation จัดการของ Windows ที่อยู่บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 R2 หรือ Windows 7

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 977357 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 R2 หรือ Windows 7 คุณสามารถใช้บริการ Windows จัดการ Instrumentation (WMI) ได้เมื่อต้องการรันการสอบถามบางอย่าง จากนั้น คุณสังเกตเห็นว่า จะช่วยเพิ่มการใช้หน่วยความจำของบริการ WMI และลดประสิทธิภาพของระบบที่ นอกจากนี้ คุณไม่สามารถเริ่มบริการ WMI ได้ถ้ามีการให้บริการอื่นที่ขึ้นอยู่กับการให้บริการ WMI จะอยู่ในสถานะที่ใช้งานอยู่

สำหรับสถานการณ์สมมติตัวอย่างของปัญหาการรั่วไหลหน่วยความจำนี้ ให้ดู "ตัวอย่างสถานการณ์"ส่วน

หมายเหตุ:บริการ WMI ที่ทำงานในกระบวนการ Svchost.exe คุณสามารถใช้การประมวลผลหมายเลข (PID) ของกระบวนการ Svchost.exe นี้ที่เป็นโฮสต์ให้บริการ WMI เพื่อตรวจสอบการใช้หน่วยความจำ โดยใช้ตัวจัดการงาน หรือ โดยใช้ตัวจัดการทรัพยากร เมื่อต้องการกำหนดหมายเลขผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เปิดพร้อมท์คำสั่ง พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และกด enter:
tasklist - svc

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากจะไม่มีลงบางหน่วยความจำที่ปันส่วนเมื่อมีการให้บริการ WMI รันการสอบถาม "associator"

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณต้องใช้งาน Windows Server 2008 R2 หรือ Windows 7

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในแพคเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรี

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วนก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

แฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ การติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้รุ่นสากล วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบ Coordinated Universal Time (UTC) วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้ในคอมพิวเตอร์จะปรากฏตามเวลาท้องถิ่น โดยมีการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณทำการดำเนินการบางอย่างบนแฟ้ม
หมายเหตุของข้อมูลของแฟ้ม Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
สิ่งสำคัญโปรแกรมแก้ไขด่วนของ windows 7 และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 R2 จะรวมอยู่ในแพคเกจโปรแกรมเดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนบนหน้าการร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนจะแสดงรายการภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง เมื่อต้องการร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่แสดงภายใต้ "Windows 7/Windows Server 2008 R2" บนหน้า โปรดดูส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความเพื่อดูว่าระบบปฏิบัติการเกิดขึ้นจริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนถูกนำไปใช้กับการเสมอ
 • แฟ้มรายการ (.manifest) และ MUM แฟ้ม (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมแสดงรายการแยกต่างหากในส่วน "แฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Server 2008 R2 และ Windows 7 ข้อมูล" MUM และแฟ้มที่รายการ และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญมากที่การบำรุงรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุง แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยซึ่งไม่แสดงแอตทริบิวต์ จะลงชื่อด้วยลายเซ็นดิจิตัลของ Microsoft
สำหรับ Windows 7 รุ่น x86 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Wbemcore.dll6.1.7600.20600776,19219 2009 ธ.ค.09:10x86
สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 รุ่น x64 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มสาขาบริการ
Wbemcore.dll6.1.7600.206001,220,60819 2009 ธ.ค.10:12x64ไม่สามารถใช้งานได้
Wbemcore.dll6.1.7600.20600776,19219 2009 ธ.ค.09:10x86WOW
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มสาขาบริการ
Wbemcore.dll6.1.7600.206002,959,87219 2009 ธ.ค.08:16IA-64ไม่สามารถใช้งานได้
Wbemcore.dll6.1.7600.20600776,19219 2009 ธ.ค.09:10x86WOW

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ตัวอย่างสถานการณ์

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
 • คุณมีคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008 R2 และที่มีบทบาท Hyper V ที่ติดตั้ง
 • คุณใช้คอนโซลการจัดการ Hyper V เพื่อสร้าง และจัดการบางเครื่องเสมือน (VMs)
 • คุณเรียกใช้แบบสอบถามภายใต้ namespace ที่ต่อไปนี้ โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ โดยใช้การเข้าถึงระยะไกล:
  root\virtualization
ในสถานการณ์สมมตินี้ ปัญหาการรั่วไหลหน่วยความจำเกิดขึ้นในการให้บริการ WMI

หมายเหตุ:นอกจากนี้ปัญหานี้เกิดขึ้นในสถานการณ์อื่น ๆ ที่ให้บริการ WMI ถูกใช้ในการรันการสอบถาม

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่นของ Windows 7
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Update.mumไม่สามารถใช้งานได้1,61821 2009 ธ.ค.02:42ไม่สามารถใช้งานได้
X86_6113934afd9524d70b519da180b2fc06_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20600_none_c7f1cfcaa842cd56.manifestไม่สามารถใช้งานได้70921 2009 ธ.ค.02:42ไม่สามารถใช้งานได้
X86_microsoft-windows-wmi-core-wbemcore-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20600_none_e271278c51067fc3.manifestไม่สามารถใช้งานได้7,56219 2009 ธ.ค.09:50ไม่สามารถใช้งานได้
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 รุ่น x64 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Amd64_787cfdc20e1a8bf59941042380efa01f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20600_none_f34da08d549491e6.manifestไม่สามารถใช้งานได้71321 2009 ธ.ค.02:43ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_c308db0da5964aae7fe50c6b29993dc6_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20600_none_1f8c1910bfde86fe.manifestไม่สามารถใช้งานได้71321 2009 ธ.ค.02:43ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_microsoft-windows-wmi-core-wbemcore-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20600_none_3e8fc3100963f0f9.manifestไม่สามารถใช้งานได้7,56619 2009 ธ.ค.10:55ไม่สามารถใช้งานได้
Update.mumไม่สามารถใช้งานได้2,27221 2009 ธ.ค.02:43ไม่สามารถใช้งานได้
Wow64_microsoft-windows-wmi-core-wbemcore-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20600_none_48e46d623dc4b2f4.manifestไม่สามารถใช้งานได้2,70319 2009 ธ.ค.09:26ไม่สามารถใช้งานได้
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Ia64_9099d34f8684c46b5d84169f021f48de_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20600_none_c5ac86ac466703bf.manifestไม่สามารถใช้งานได้71121 2009 ธ.ค.02:42ไม่สามารถใช้งานได้
Ia64_c308db0da5964aae7fe50c6b29993dc6_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20600_none_c36f2183077f1ec4.manifestไม่สามารถใช้งานได้71221 2009 ธ.ค.02:42ไม่สามารถใช้งานได้
Ia64_microsoft-windows-wmi-core-wbemcore-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20600_none_e272cb82510488bf.manifestไม่สามารถใช้งานได้7,56419 2009 ธ.ค.10:13ไม่สามารถใช้งานได้
Update.mumไม่สามารถใช้งานได้1,68421 2009 ธ.ค.02:42ไม่สามารถใช้งานได้
Wow64_microsoft-windows-wmi-core-wbemcore-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20600_none_48e46d623dc4b2f4.manifestไม่สามารถใช้งานได้2,70319 2009 ธ.ค.09:26ไม่สามารถใช้งานได้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 977357 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Windows HPC Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Standard without Hyper-V
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
Keywords: 
kbexpertiseinter kbfix kbHotfixServer kbqfe kbautohotfix kbsurveynew kbprb kbmt KB977357 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:977357

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com