Με διάταξη πληκτρολογίου η.π.α. Int'l τύπο τονισμένους χαρακτήρες

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 97738
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Περίληψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο χρήσης της διάταξης πληκτρολογίου η.π.α. διεθνής Για να δημιουργήσετε τονισμένους χαρακτήρες.

Περισσότερες πληροφορίες

Όταν χρησιμοποιείτε τη διάταξη πληκτρολογίου "ΗΠΑ-Διεθνής", πρέπει επίσης να χρησιμοποιείτε ρύθμιση αγγλικής γλώσσας (διεθνείς). Για να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις, επιλέξτε το εικονίδιο διεθνείς στον πίνακα ελέγχου.

Διάταξη πληκτρολογίου "ΗΠΑ-Διεθνής" δεν αντιστοιχίσετε το πρότυπο ΜΑΣ διάταξη πληκτρολογίου. Αντίθετα, δημιουργεί διεθνείς χαρακτήρες από αντιστοίχιση ορισμένους χαρακτήρες μιας συνάρτησης strikeover, έτσι ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε Για να προσθέσετε ένα έμφασης ή ορθογραφικό σημάδι χαρακτήρα τους. Αυτό επίσης αντιστοιχίζει νέες λειτουργίες το πλήκτρο ALT δεξιά. Το ακόλουθο Περιγράφει τις δυνατότητες της διάταξης πληκτρολογίου "ΗΠΑ-Διεθνής":

 • Όταν πατάτε το πλήκτρο ΑΠΌΣΤΡΟΦΟ ('), κλειδί ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΆ ('') Κλειδί ΒΑΡΕΊΑ ('), το κλειδί ΠΕΡΙΣΠΩΜΈΝΗ (~), ΤΟΝΟΣ ΣΙΡΚΟΥΜΦΛΕΞ ή CARET κλειδί (^) εμφανίζεται τίποτα στην οθόνη μέχρι να πιέσετε το δεύτερο το κλειδί. Εάν πιέσετε ένα από τα γράμματα που ορίζεται ως επιλέξιμες για λήψη ένα σημάδι έμφασης, εμφανίζεται η τονισμένη έκδοση του γράμματος. Εάν έχετε Πιέστε ένα πλήκτρο μη επιλέξιμη, εμφανίζονται δύο διαφορετικοί χαρακτήρες. Σε άλλες λέξεις, ΗΠΑ-Διεθνής πληκτρολόγιο διάταξη dynamic link library (DLL) τονίζει αυτόματα τα γράμματα που τονίζονται αλλά τονίζουν αυτόματα τα γράμματα που λαμβάνετε απασχολήσεις χρώμα έμφασης.
 • Το πλήκτρο ALT δεξιά ενεργοποιεί πρόσθετες λειτουργίες για το ΣΉΜΑΝΣΗ ΑΠΌΣΤΡΟΦΟ/ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΆ κλειδί. Ως αποτέλεσμα, το κλειδί όχι ALT δεξιά πλέον εκτελεί λειτουργίες των Windows. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε το πιο αριστερό πλήκτρο ALT Για να εκτελέσετε λειτουργίες των Windows και ως μέρος των συνδυασμών πλήκτρων στο Τα Windows (όπως ALT + TAB ή ALT + F4) ή εφαρμογές που βασίζονται στα Windows (όπως ALT + F1 στο Word για Windows).
 • Μπορείτε να πιέσετε το πλήκτρο ALT δεξιά μαζί με έναν άλλο χαρακτήρα για παράγουν ορισμένες κοινές εκτεταμένους χαρακτήρες. Τα περισσότερα πλήκτρα του πληκτρολογίου παράγει ένα ή δύο εκτεταμένους χαρακτήρες σε συνδυασμό με το δεξιά το πλήκτρο ALT. Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει ορισμένες από τις εκτεταμένες χαρακτήρες μπορούν να παράγουν με το πλήκτρο ALT +<character> δεξιά συνδυασμός: </character>

  Σημείωση: Αυτή είναι μια ελλιπής λίστα λόγω δυσκολίας εμφάνισης εκτεταμένοι χαρακτήρες σε ορισμένα περιβάλλοντα.
    Key Combination        Result
    ----------------------------------------------------------
  
    Right-most ALT+r        Registered trademark symbol
  
    Right-most ALT+c        Copyright symbol
  
    Right-most ALT+z        ae symbol
  
    Right-most ALT+Z        AE symbol
  						
 • Εάν θέλετε να πληκτρολογήσετε έναν από αυτούς τους χαρακτήρες (μια ΑΠΌΣΤΡΟΦΟ, ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΆ, ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΌ, ΠΕΡΙΣΠΩΜΈΝΗ ή ΒΑΡΕΊΑ) ακολουθούμενο από ένα unaccented επιστολή, πιέστε το πλήκτρο ΔΙΑΣΤΗΜΑ, αφού πιέσετε το πλήκτρο. Για παράδειγμα, για να πληκτρολογήσετε "Κορίτσι Μαρία, που ονομάζεται", πιέστε το πλήκτρο ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΆ, στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ΔΙΑΣΤΗΜΑ και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο A.
Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τους τονισμένους χαρακτήρες που μπορείτε να δημιουργήσετε χρησιμοποιώντας διάταξη πληκτρολογίου "ΗΠΑ-Διεθνής":
Press           Then Press
This Key         This Key      Result
---------------------------------------------------------------------

APOSTROPHE (')      c         c, Cedilla

APOSTROPHE (')      e, y, u, i, o, a  <letter>, Accent acute

APOSTROPHE (')      SPACEBAR      Apostrophe (')

APOSTROPHE (')      All others     Apostrophe followed by
                       the letter (two separate
                       characters)

Right-most ALT+      n/a        Accent acute
Apostrophe (')


QUOTATION MARK (")    e, u, i, o, a   <letter>, Dieresis

QUOTATION MARK (")    SPACEBAR      Quotation mark (")

QUOTATION MARK (")    All others     Quotation mark followed
                       by the letter (two
                       separate characters)

Right-most ALT+QUOTATION MARK n/a      Dieresis
(Right-most ALT+SHIFT+
 Apostrophe)


ACCENT GRAVE (`)     e, u, i, o     <letter>, Accent grave

ACCENT GRAVE (`)     SPACEBAR      Accent grave

ACCENT GRAVE (`)     All others     Accent grave followed by
                       the letter (two separate
                       characters)


TILDE (~)         o, n        <letter>, Tilde

TILDE (~)         SPACEBAR      Tilde

TILDE (~)         all others     Tilde followed by
                       the letter (two separate
                       characters)


CARET (^)         e, u, i, o, a   <letter>, Caret

CARET (^)         SPACEBAR       Caret

CARET (^)         All others     Caret followed by
                       the letter (two separate
                       characters)
				

Αναφορές

Τα Windows έκδοση 3.1 ηλεκτρονική Βοήθεια για τον πίνακα ελέγχου.

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 97738 - Τελευταία αναθεώρηση: Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2011 - Αναθεώρηση: 26.0
Λέξεις-κλειδιά: 
kbmt KB97738 KbMtel
Μηχανικά μεταφρασμένο
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.
Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:97738

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com