Naudodami JAV-tarptautinis klaviat?ros i?d?stym? tipo kir?io ?enkl?

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 97738
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

Santrauka

?iame straipsnyje apra?oma, kaip naudotis JAV-tarptautiniu klaviat?ros i?d?stymu sukurti kir?iuotus simbolius.

Daugiau informacijos

Naudodami JAV-tarptautin? klaviat?ros i?d?stym?, taip pat tur?tum?te naudoti Angl? (tarptautin?s) kalbos parametr?. Nekeisti parametrus, pasirinkite piktogram? International valdymo skyde.

JAV-tarptautin? klaviat?ros i?d?stym? emac ne standartinius, mums klaviat?ros i?d?stym?; Vietoj to, ji sukuria tarptautini? simboli? i? priskyrimo tam tikr? simboli? strikeover funkcija, kad galite naudoti juos ?traukti akcentas ar diakritini? ?enkl? pob?dis. Jis taip pat priskiria nauj? funkcij? de?iniajame klavi?? ALT. ?ie apra?omos JAV-tarptautin? klaviat?ros i?d?stym? funkcijos:

 • Paspaudus klavi?? apostrofas (') klavi??, KABUT?S (") klavi??, KAIRINIO kir?io (') klavi??, tild? (~) klavi??, akcentas CIRCUMFLEXUS raktas arba su ?YMIKLIU (^) klavi??, nieko pasirodo ekrane, kol paspausite ? antr? raktas. Jei paspausite vien? i? raid?s paskirta kaip teis? gauti akcentas pa?ym?ti, kir?iuotas versija lai?k? atrodo. Jei j?s reikalavim? neatitinkan?ios klavi??, du atskiri ?enklai atrodo. Kitose ?od?iai, JAV-tarptautin? klaviat?ros i?d?stym? dinamini? sait? bibliotekos (DLL) automati?kai akcentai raides, kurios paprastai gauna akcentu bet ne automati?kai akcentas raides, kurios paprastai negauna akcentu.
 • De?inysis kra?tinis ALT klavi?? suaktyvinamas papildomas funkcijas, kad KABUTES ir kain? skelbimo ?enklo raktas. Kaip rezultatas, de?iniajame ALT pagrindini? Nr jau veikia Windows funkcijas. Turite naudoti kair?j? klavi?? ALT atlikti Windows funkcijas ir kaip dalis klavi?? kombinacijos, (Pvz., ALT + TAB arba ALT + F4) arba Windows paremtos programos (pvz., ALT + F1 programoje Word for Windows).
 • Galite paspausti de?iniajame paspauskite ALT klavi?? ir kit? po?ym? pateikti kelet? bendr? I?pl?stiniai simboliai. Dauguma klaviat?ros klavi?ais pagaminti vien? ar du i?pl?stinius simbolius kartu su ? De?inysis kra?tinis klavi?? ALT. ?ioje lentel?je i?vardijami kai kuri? i?pl?stine simboliai gali gaminti de?iniajame ALT +<character> mygtuku derinys: </character>

  Pastaba: Tai nebaigtiniu d?l sunkum? rodymas I?pl?stiniai simboliai kai kuriose aplinkose.
    Key Combination        Result
    ----------------------------------------------------------
  
    Right-most ALT+r        Registered trademark symbol
  
    Right-most ALT+c        Copyright symbol
  
    Right-most ALT+z        ae symbol
  
    Right-most ALT+Z        AE symbol
  						
 • Jei norite ?vesti vienas i? ?i? simboli? (apostrofas, KABUT?S, intarpas, tild?, arba kairinis kirtis), unaccented lai?kas, paspauskite tarpo klavi??, kai paspaud?iate klavi??. U? pvz., ?veskite "Mergina, vardu Sally," paspauskite klavi?? KABUT?S, tada paspauskite tarpo klavi??, tada spausti A.
?ioje lentel?je galite kurti naudodami diakritiniais ¾enklais JAV-tarptautin? klaviat?ros i?d?stym?:
Press           Then Press
This Key         This Key      Result
---------------------------------------------------------------------

APOSTROPHE (')      c         c, Cedilla

APOSTROPHE (')      e, y, u, i, o, a  <letter>, Accent acute

APOSTROPHE (')      SPACEBAR      Apostrophe (')

APOSTROPHE (')      All others     Apostrophe followed by
                       the letter (two separate
                       characters)

Right-most ALT+      n/a        Accent acute
Apostrophe (')


QUOTATION MARK (")    e, u, i, o, a   <letter>, Dieresis

QUOTATION MARK (")    SPACEBAR      Quotation mark (")

QUOTATION MARK (")    All others     Quotation mark followed
                       by the letter (two
                       separate characters)

Right-most ALT+QUOTATION MARK n/a      Dieresis
(Right-most ALT+SHIFT+
 Apostrophe)


ACCENT GRAVE (`)     e, u, i, o     <letter>, Accent grave

ACCENT GRAVE (`)     SPACEBAR      Accent grave

ACCENT GRAVE (`)     All others     Accent grave followed by
                       the letter (two separate
                       characters)


TILDE (~)         o, n        <letter>, Tilde

TILDE (~)         SPACEBAR      Tilde

TILDE (~)         all others     Tilde followed by
                       the letter (two separate
                       characters)


CARET (^)         e, u, i, o, a   <letter>, Caret

CARET (^)         SPACEBAR       Caret

CARET (^)         All others     Caret followed by
                       the letter (two separate
                       characters)
				

Nuorodos

Windows 3.1 versijos operatyviajame ?inyne valdymo skyde.

Savyb?s

Straipsnio ID: 97738 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. bir?elio 7 d. - Per?i?ra: 1.0
Rakta?od?iai: 
kbmt KB97738 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 97738

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com