การใช้รูปแบบแป้นพิมพ์สหรัฐอเมริกา Int'l ชนิดตัวเน้นเสียงบนอักขระ

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 97738
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงวิธีการใช้เค้าโครงแป้นพิมพ์ของสหรัฐอเมริกา-สากล เมื่อต้องการสร้างอักขระเน้นเสียง

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อคุณใช้เค้าโครงแป้นพิมพ์ของสหรัฐอเมริกา-สากล คุณควรใช้ การตั้งค่าภาษาอังกฤษที่ (ระหว่างประเทศ) เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ การตั้งค่า เลือกไอคอนแบบสากลใน'แผงควบคุม'

รูปแบบแป้นพิมพ์สหรัฐอเมริกา-สากลไม่แมปมาตรฐานของเรา เค้าโครงแป้นพิมพ์ แทน เป็นสร้างอักขระสากลโดย การกำหนดอักขระบางฟังก์ชัน strikeover เพื่อให้คุณสามารถใช้ ให้เพิ่มส่วนที่ถูกเน้นหรือเครื่องหมายการออกเสียงแบบอักขระ มันยัง กำหนดฟังก์ชันใหม่ให้แป้น ALT ขวาสุด ต่อไปนี้ อธิบายถึงลักษณะการทำงานของรูปแบบแป้นพิมพ์สหรัฐอเมริกา-สากล:

 • เมื่อคุณกดแป้นเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว (') คีย์เครื่องหมายอัญประกาศ (") คีย์การเน้น GRAVE (') คีย์เครื่องหมายตัวหนอน (~) CIRCUMFLEX เน้นแป้น หรือด้วยแป้นพิมพ์ คีย์ (^) ไม่มีสิ่งใดปรากฏบนหน้าจอจนกว่าคุณกดในหนึ่งวินาที คีย์ ถ้าคุณกดตัวอักษรอย่างน้อยหนึ่ง กำหนดสิทธิที่ได้รับ เครื่องหมายเน้นความ รุ่นเน้นเสียงของตัวอักษรปรากฏขึ้น ถ้าคุณ กดแป้นที่ไม่สามารถใช้ได้ ปรากฏอักขระสองตัวที่แยกต่างหาก ในที่อื่น คำ สหรัฐอเมริกา-สากลแป้นพิมพ์เค้า dynamic-link library (DLL) โดยอัตโนมัติส่วนที่ถูกเน้นตัวอักษรที่ได้รับการเน้นการ customarily แต่ ไม่อัตโนมัติอักขระเน้นเสียงตัวอักษรที่ไม่ได้ customarily รับ การเน้น
 • ฟังก์ชันเพิ่มเติมสำหรับการเรียกใช้แป้น ALT ขวาสุด คีย์การทำเครื่องหมายเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว/ใบเสนอราคา เป็นผลจากการ no คีย์ ALT ขวาสุด ดำเนินการฟังก์ชัน Windows อีกต่อไป คุณต้องใช้แป้น ALT ด้านซ้ายสุด เมื่อต้องการทำงาน Windows และ เป็นส่วนหนึ่งของคีย์ผสมใน Windows (เช่น ALT + TAB หรือ ALT + F4) หรือโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ Windows (ตัวอย่างเช่น ALT + F1 ใน Word สำหรับ Windows)
 • คุณสามารถกดแป้น ALT ขวาสุดบวกกับอักขระอื่น ทำให้อักขระเพิ่มเติมบางทั่วไป ส่วนใหญ่แป้นบนแป้นพิมพ์ ผลิตหนึ่ง หรือสองอักขระเพิ่มเติมร่วมกับการ แป้น ALT ขวาสุด ตารางต่อไปนี้แสดงรายการบางส่วนของข้อความที่ขยายเพิ่มเติม อักขระที่คุณสามารถจัดทำ ด้วยคีย์ขวาสุด ALT + <character> รวม: </character>

  หมายเหตุ: นี่คือรายการไม่สมบูรณ์เนื่องจากการความยากของการแสดง อักขระที่เพิ่มเติมในบางสภาพแวดล้อม
    Key Combination        Result
    ----------------------------------------------------------
  
    Right-most ALT+r        Registered trademark symbol
  
    Right-most ALT+c        Copyright symbol
  
    Right-most ALT+z        ae symbol
  
    Right-most ALT+Z        AE symbol
  						
 • ถ้าคุณต้องการพิมพ์อักขระเหล่านี้ (มีเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว อย่างใดอย่างหนึ่ง เครื่องหมายอัญประกาศ ด้วยแป้นพิมพ์ ลอนคลื่น หรือเน้น GRAVE) ตามด้วยการ unaccented ตัวอักษร กด SPACEBAR หลังจากที่คุณกดแป้นนั้น สำหรับ ตัวอย่าง การพิมพ์ "girl ชื่อว่า Sally กดคีย์เครื่องหมายอัญประกาศ แล้วกด SPACEBAR แล้วกด a
ตารางต่อไปนี้แสดงอักขระเน้นเสียงที่คุณสามารถสร้างได้โดยใช้ เค้าโครงแป้นพิมพ์ของสหรัฐอเมริกา-สากล:
Press           Then Press
This Key         This Key      Result
---------------------------------------------------------------------

APOSTROPHE (')      c         c, Cedilla

APOSTROPHE (')      e, y, u, i, o, a  <letter>, Accent acute

APOSTROPHE (')      SPACEBAR      Apostrophe (')

APOSTROPHE (')      All others     Apostrophe followed by
                       the letter (two separate
                       characters)

Right-most ALT+      n/a        Accent acute
Apostrophe (')


QUOTATION MARK (")    e, u, i, o, a   <letter>, Dieresis

QUOTATION MARK (")    SPACEBAR      Quotation mark (")

QUOTATION MARK (")    All others     Quotation mark followed
                       by the letter (two
                       separate characters)

Right-most ALT+QUOTATION MARK n/a      Dieresis
(Right-most ALT+SHIFT+
 Apostrophe)


ACCENT GRAVE (`)     e, u, i, o     <letter>, Accent grave

ACCENT GRAVE (`)     SPACEBAR      Accent grave

ACCENT GRAVE (`)     All others     Accent grave followed by
                       the letter (two separate
                       characters)


TILDE (~)         o, n        <letter>, Tilde

TILDE (~)         SPACEBAR      Tilde

TILDE (~)         all others     Tilde followed by
                       the letter (two separate
                       characters)


CARET (^)         e, u, i, o, a   <letter>, Caret

CARET (^)         SPACEBAR       Caret

CARET (^)         All others     Caret followed by
                       the letter (two separate
                       characters)
				

ข้อมูลอ้างอิง

วิธี Windows เวอร์ชัน 3.1 ใช้แบบออนไลน์สำหรับ'แผงควบคุม'

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 97738 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 28 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
Keywords: 
kbmt KB97738 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:97738

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Kontaktieren Sie uns, um weitere Hilfe zu erhalten

Kontaktieren Sie uns, um weitere Hilfe zu erhalten
Wenden Sie sich an den Answer Desk, um professionelle Hilfe zu erhalten.