ยกเลิกการแก้ไขด่วนมีไว้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สื่อสารมูลฐาน ในใน.NET Framework 3.5 SP1 สำหรับ Windows 7 และ สำหรับ Windows Server 2008 R2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 977420 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

บทนำ

บทความนี้แนะนำการยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ใน Windows สื่อสารมูลฐาน (WCF) บนคอมพิวเตอร์ที่รัน Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 ยกเลิกการแก้ไขด่วนที่ใช้กับใน.NET Framework 3.5 Service Pack 1 (SP1) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาที่มีแก้ไขในการยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูแต่ละบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  • 971841การแก้ไข: คุณพบปัญหาประสิทธิภาพการทำงานเมื่อคุณเรียกใช้บริการ WCF ที่ใช้.NET Framework 3.5 ที่ใช้ขนส่ง TCP และเปิดใช้งานช่องสัญญาณการแคภายใต้เงื่อนไขการโหลดหนา
  • 971842การแก้ไข: URIs ในเอกสาร WCF WSDL อ้างถึงไม่สามารถเข้าถึงภายในกรณีแทนการ balancer การโหลดใน 3.5 Framework ของ.NET
  • 973606การแก้ไข: รับรองความถูกต้องไม่เมื่อไคลเอ็นต์เรียกเป็นบริการ WCF ที่ผู้ใช้สร้างใบรับรอง self-signed สำหรับการรับรองความถูกต้องของ SSL
  • 971493การแก้ไข: hotfix ที่ช่วยให้ส่งข้อความที่มีความปลอดภัย และ จะได้รับการตอบสนองที่ไม่มีความปลอดภัย การส่งข้อความที่ไม่ปลอดภัย และ จะได้รับการตอบรับที่ปลอดภัย WCF จะพร้อมใช้งานสำหรับการ.NET Framework 3.5 Service Pack 1

ข้อมูลเพิ่มเติม

การขอรับการยกเลิกการแก้ไขด่วน ดาวน์โหลด และใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft 981002 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
981002ยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่สำหรับมูลฐานการสื่อสารของ Windows ใน.NET Framework 3.5 SP1 สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางที่ Microsoft ใช้เมื่อคุณแก้ไขซอฟต์แวร์หลังจากที่ถูกนำออกใช้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 977420 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1
Keywords: 
kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbqfe kbhotfixrollup kbmt KB977420 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:977420

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com