Prijungimo piktograma nerodoma prane?im? srityje, kai prisijungiate prie nuotolin?s programos naudodami nuotolinio darbalaukio ?iniatinklio prieig? kompiuteryje, kuriame vykdoma ?Windows Server 2008? R2

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 977507 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

PO?YMIAI

Kai prisijungiate prie nuotolin?s programos naudodami nuotolinio darbalaukio ?iniatinklio prieig? (RD ?iniatinklio prieig?) kompiuteryje, kuriame vykdoma ?Windows Server 2008? R2, piktograma Prijungta nerodoma prane?im? srityje.

Pastaba. Kai pirm? kart? vykdote nuotolin? program?, prane?im? srityje rodoma piktograma Prijungta.

WebSSO (vienas prisijungimas prie ?iniatinklio) neveikia, kaip tik?tasi, d?l to siun?iami besidubliuojantys raginimai ?vesti kredencialus taikomosiose programose, kurios paleistos per RemoteApps, publikuotas per nuotolinio darbalaukio ?iniatinklio prieig? ?Windows Server 2008? R2.

PRIE?ASTIS

?i problema i?kyla, kai kliento kompiuteryje yra keletas slapuk?, kuri? skirtasis laikas n?ra pasibaig?s.

PROBLEMOS SPRENDIMAS

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

Jei pageidaujate, kad problem? i?spr?stume u? jus, pereikite prie skyriaus Pataisyti u? mane. Jei pageidaujate ?i? problem? spr?sti savaranki?kai, pereikite prie skyriaus Leiskite taisyti pa?iam.

Pataisyti u? maneNor?dami i?spr?sti problem? automati?kai, spustel?kite mygtuk? arba sait? Pataisyti. Dialogo lange Failo atsisiuntimas spustel?kite Vykdyti, tada atlikite vedlyje ?Pataisyti? pateikiamus veiksmus.


Spr?sti ?i? problem?
Microsoft Fix it 50631


Pastabos.
 • ?is vedlys gali b?ti tik angl? kalba. Ta?iau automatinis taisymas tinka ir kit? kalb? ?Windows? versijoms.
 • Jei dirbate kitu kompiuteriu, o ne tuo, kuriame kilo ?i problema, sprendim? ?Pataisyti? galite ?ra?yti ?flash? atmintin?je arba CD diske ir paleisti j? reikiamame kompiuteryje.

Tada pereikite prie skyriaus Ar tai i?sprend? problem??Leiskite taisyti pa?iam

Nor?dami ?Windows Internet Explorer 8? panaikinti slapukus, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Spustel?kite Prad?ti, Valdymo skydas, Tinklo ir interneto ry?iai, tada spustel?kite Interneto parinktys.
 2. Skirtuke Bendra spustel?kite Naikinti.
 3. Nor?dami panaikinti tik slapukus, spustel?dami Slapukai pa?ym?kite ?ym?s langel?, o tada spustel?kite nor?dami i?valyti visus kitus ?ym?s langelius.
 4. Spustel?kite Naikinti.

U?uot naikinus slapukus galima pakeisti scenarijaus fail? C:\windows\Web\RDWeb\Pages\renderscripts.js RD ?iniatinklio prieigos serveryje.

Nor?dami pakeisti scenarijaus fail? C:\windows\Web\RDWeb\Pages\renderscripts.js atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Prisijunkite prie nuotolinio darbalaukio ?iniatinklio prieigos serverio kaip vietos administratori? grup?s narys.
2. Suraskite ?jscript? fail?, spustel?kite de?iniuoju pel?s mygtuku ir pa?ym?kite Redaguoti.

C:\windows\Web\RDWeb\Pages\renderscripts.js

3. Tame ?jscript? faile suraskite toliau nurodytos funkcijos ?diegt?.
funkcija getCookieContents(strNameOfCookie)

4. Pakeiskite ?jscript? faile kodus, kad atitikt? toliau nurodytuosius.


Esamas kodas Renderscripts.js faile:

------------------------------------------
function getCookieContents(strNameOfCookie)
{
var objCookie;
var objCookieName;
var objCookieContents = null;

if ( strNameOfCookie != null &&
strNameOfCookie != "" &&
document.cookie.length > 0 )
{
var objCookies = document.cookie.split(";");
for (var iIndex = 0; iIndex < objCookies.length; iIndex++)
{
objCookie = objCookies[iIndex];
objCookieName = objCookie.substring(0, strNameOfCookie.length);Renderscripts.js faile pakeiskite anks?iau nurodyt? dal?, kad sutapt? su toliau nurodyt?ja.

---------------------------------------------------------------------------------------
// ?traukite prad?ios / pabaigos koregavimo funkcij? kaip eilut?s konstruktoriaus
// objekto prototipo metod?.
String.prototype.trim = function()
{
// Naudokite ?prast? i?rai?k? ir pakeiskite prad?ios bei pabaigos
// tarpus tu??iomis eilut?mis
return this.replace(/(^\s*)|(\s*$)/g, "");
}
// Naujai ?trauktos funkcijos pabaiga

function getCookieContents(strNameOfCookie)
{
var objCookie;
var objCookieName;
var objCookieContents = null;

if ( strNameOfCookie != null &&
strNameOfCookie != "" &&
document.cookie.length > 0 )
{
var objCookies = document.cookie.split(";");
for (var iIndex = 0; iIndex < objCookies.length; iIndex++)
{
objCookie = objCookies[iIndex];
objCookie = objCookie.trim(); //Naujai ?trauktos funkcijos i?kvietimas
objCookieName = objCookie.substring(0, strNameOfCookie.length);

Ar tai i?sprend? problem??

 • Patikrinkite, ar problema i?spr?sta. Jei problema i?spr?sta, toliau skaityti ?io skyriaus nebereikia. Jei problema nei?spr?sta, galite susisiekti su palaikymo centru.
 • B?tume d?kingi u? j?s? atsiliepim?. Nor?dami pateikti atsiliepim? arba prane?ti apie ?io sprendimo problemas, palikite komentar? interneto dienora?tyje Pataisyti u? mane arba atsi?skite mums el. lai?k?.

DAUGIAU INFORMACIJOS

?i problema gali kilti esant ?ioms s?lygoms:
 • Nuotolinio darbalaukio ?iniatinklio prieiga yra padomenyje, kuris turi pirmin? domen?.
 • Pirminis domenas arba bet kuris kitas padomenis para?o slapuk?, kurio domenas nustatytas kaip pirminio lygio domenas. Tokiu atveju slapuk? bendrai naudoja visi padomeniai.
Jei nuotolinio darbalaukio ?iniatinklio prieiga nustatyta pirminio domeno lygiu, prane?im? srityje rodoma ry?io piktograma. Be to, kai prisijungiate prie nuotolin?s programos, vieno prisijungimo vienu metu (SSO) funkcija, nuotolin? programa ir darbalaukio ry?ys veikia, kaip tik?tasi.


Taip gali ?vykti ir tada, kai ?iniatinklio serverio atgal klientui perduodamame slapuke yra papildomos slapuko informacijos.Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Savyb?s

Straipsnio ID: 977507 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. spalio 21 d. - Per?i?ra: 1.0
TAIKOMA:
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
Rakta?od?iai: 
kbtshoot kbexpertisebeginner kbsurveynew kbprb kbfixme kbmsifixme KB977507

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com