ทรัพยากรดิสก์กายภาพที่ยังคงอยู่ในสถานะ "ออนไลน์ค้างอยู่" หรือยูทิลิตี Chkdsk เริ่มโดยอัตโนมัติเมื่อต้องการเรียกใช้บนเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 977516 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณนำดิสก์กายภาพทรัพยากรแบบออนไลน์บนเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008 คุณอาจพบอาการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:

อาการที่ 1

เมื่อคุณดูทรัพยากรดิสก์ทางกายภาพในสแนปอินการบริหารคลัสเตอร์ล้มเหลว ทรัพยากรอาจแสดงสถานะของ ออนไลน์อยู่ระหว่างการพิจารณา. นอกจากนี้ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ถูกบันทึกไว้ในบันทึกของระบบ:
ชื่อการเข้าสู่ระบบ: ระบบ
แหล่งที่มา: Microsoft-Windows-FailoverClustering
รหัสเหตุการณ์: 1066
ประเภทงาน: ดิสก์กายภาพทรัพยากร
ระดับ: คำเตือน
คำอธิบาย:
ความเสียหายสำหรับไดรฟ์ข้อมูลที่บ่งชี้ว่า การทรัพยากรคลัสเตอร์ดิสก์ 'คลัสเตอร์ดิสก์ 3' ' \\?\Volume{ec2fa15d-b438-11de-88bc-00155dd99d36 }' กำลังรัน Chkdsk เพื่อซ่อมแซมปัญหา ดิสก์จะไม่พร้อมใช้งานจนกว่าเสร็จสมบูรณ์ Chkdsk ผลผลิต Chkdsk จะถูกบันทึกไว้กับแฟ้ม '3_Disk2Part1.log C:\Windows\Cluster\Reports\ChkDsk_ResCluster ดิสก์'
Chkdsk อาจยังเขียนข้อมูลเพื่อบันทึกเหตุการณ์ของโปรแกรมประยุกต์
นอกจากนี้ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ถูกบันทึกไว้ในบันทึกของคลัสเตอร์:
ERR ดิสก์กายภาพ [RES] <cluster disk="" 3="">: VerifyFS: ไม่สามารถเปิดแฟ้ม \\?\GLOBALROOT\Device\Harddisk2\Partition1\TextDocument.txt ข้อผิดพลาด: 5</cluster>

อาการที่ 2

เมื่อคุณดูทรัพยากรดิสก์ทางกายภาพในยูทิลิตี้ของผู้ดูแลคลัสเตอร์ Microsoft คุณอาจพบอาการต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งอย่าง:
 • ทรัพยากรอาจไม่มาออนไลน์ หรือมันจะมาพร้อมออนไลน์หลังจากการหน่วงเวลาสั้น ๆ
 • ยูทิลิตี Chkdsk พร้อมกับ /F สวิตช์เริ่มการทำงานบนฮาร์ดิสก์ที่ใช้ร่วมกันโดยอัตโนมัติ
 • รหัสเหตุการณ์ 1066 ที่มีคำอธิบายที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้ปรากฏขึ้นในบันทึกของระบบของ Event Viewer:
  ของคลัสเตอร์ทรัพยากร y:ดิสก์: เสียหาย เรียกใช้ ChkDsk /F เพื่อซ่อมแซมปัญหา

สาเหตุ

ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นสำหรับเหตุผลต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง

สาเหตุของอาการที่ 1

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากแฟ้มเป็นแบบอ่านอย่างเดียวจะอยู่ในไดเรกทอรีรากของทรัพยากร เมื่อทรัพยากรดิสก์กายภาพที่ใช้ร่วมกันถูกเลื่อนออกแบบออนไลน์ cluster service ระบุแฟ้มของไดเรกทอรีราก และพยายามที่จะเปิดแฟ้มแต่ละแฟ้มร่วมกับการเข้าถึงแบบเต็ม ลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นเพื่อ ให้แน่ใจว่า ระบบแฟ้มไม่สอดคล้องกัน และว่า ไดรฟ์ข้อมูลที่ไม่เสียหาย ในกรณีใด ๆ ของแฟ้มเป็นแบบอ่านอย่างเดียวในไดเรกทอรีรากของทรัพยากร ระดับเสียงจะถือเป็นความเสียหาย และ Chkdsk จะเริ่มทำงาน เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ใช้วิธีแก้ปัญหาที่กล่าวถึงในส่วน "1 การแก้ปัญหา"

สาเหตุของอาการ 2

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากมีการตั้งค่าการตั้งค่าสถานะ "สกปรก" สำหรับไดรฟ์ข้อมูล เมื่อทรัพยากรดิสก์กายภาพที่ใช้ร่วมกันถูกเลื่อนออกแบบออนไลน์ cluster service ระบุแฟ้มของไดเรกทอรีราก และพยายามที่จะเปิดแฟ้มแต่ละแฟ้มร่วมกับการเข้าถึงแบบเต็ม ลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นเพื่อ ให้แน่ใจว่า ระบบแฟ้มไม่สอดคล้องกัน และว่า ไดรฟ์ข้อมูลที่ไม่เสียหาย หากแฟ้มมีค่าสถานะ "สกปรก" ที่ตั้งค่าในไดเรกทอรีรากของทรัพยากร ระดับเสียงจะถือเป็นความเสียหาย และ Chkdsk จะเริ่มทำงาน เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ใช้วิธีแก้ปัญหาที่กล่าวถึงในส่วน "2 การแก้ปัญหา"

การหลีกเลี่ยงปัญหา

วิธีแก้ปัญหาที่ 1

เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 • ล้างแอตทริบิวต์แบบอ่านอย่างเดียวจากแฟ้มต่าง ๆ โดยการอย่างใดอย่างหนึ่งการดูคุณสมบัติของแฟ้ม หรือ โดยใช้การ attrib - r คำสั่งที่พรอมต์คำสั่ง
 • ย้ายแฟ้มต่าง ๆ ที่มีการคุณลักษณะอ่านอย่างเดียวจากไดเรกทอรีรากของทรัพยากรให้กับโฟลเดอร์ย่อยที่เหมาะสม

หมายเหตุ: หากคุณล้มเหลวเพื่อนำดิสก์ทางออนไลน์ และทำการตรวจสอบใด ๆ เพิ่มเติมบนแฟ้ม กรุณาตั้งค่าคุณสมบัติส่วนตัวของดิสก์ทางกายภาพ DiskRunChkDsk คุณสมบัติของ 4 (ChkDskDontRun). นี้จะปิดใช้งานการตรวจสอบการกำหนดใช้ไดรฟ์ข้อมูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ้างถึง:

ดิสก์ที่ใช้ร่วมกันบนคลัสเตอร์ของ Windows Server 2008 ที่ล้มเหลวมาออนไลน์
http://support.microsoft.com/kb/2517696


วิธีแก้ปัญหา 2

เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ก่อนตัดสินว่า ถูกตั้งค่าสถานะ "สกปรก" สำหรับไดรฟ์ข้อมูลที่ระบุ

เมื่อต้องการตรวจสอบว่า ค่าสถานะ "สกปรก" ได้มีการตั้งค่าสำหรับไดรฟ์ข้อมูลใน Windows Server 2008 ใช้เครื่องมือ Chkntfs

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือ Chkntfs เยี่ยมชมไซต์ Microsoft TechNet Web ที่ต่อไปนี้:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc731298 (WS.10) .aspx
เมื่อต้องการตรวจสอบว่า ค่าสถานะ "สกปรก" ได้มีการตั้งค่าสำหรับไดรฟ์ข้อมูลใน Windows Server 2008 R2 ใช้ตรวจสอบการใช้ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าคอนฟิก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบการใช้ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าคอนฟิก เยี่ยมชมไซต์ Microsoft TechNet Web ที่ต่อไปนี้:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc772055.aspx
ถ้าไม่ได้กำหนดค่าสถานะที่ "สกปรก" สำหรับไดรฟ์ข้อมูล เรียกใช้ยูทิลิตี Chkdsk ร่วมกับสวิตช์ /F

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับยูทิลิตี Chkdsk เยี่ยมชมไซต์ Microsoft TechNet Web ที่ต่อไปนี้:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc730714 (WS.10) .aspx

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน"ใช้งาน"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 977516 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 17 พฤษภาคม 2554 - Revision: 0.1
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
Keywords: 
kbtshoot kbbug kberrmsg kbexpertiseinter kbsurveynew kbprb kbmt KB977516 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:977516

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com