โปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งานสำหรับ Windows Services สำหรับ UNIX และ สำหรับระบบย่อยสำหรับโปรแกรมประยุกต์บนพื้นฐาน UNIX เพื่อรวมการปรับปรุง(dst)แบบสะสมสำหรับ 2009 ธันวาคม

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 977615 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

บทความนี้อธิบายโปรแกรมแก้ไขด่วนที่พร้อมใช้งานสำหรับคอมโพเนนต์ต่อไปนี้:
 • Windows Services สำหรับ UNIX
 • อรรถประโยชน์และซอฟต์แวร์พัฒนา kits (SDKs) สำหรับระบบย่อยสำหรับบนพื้นฐาน UNIX แอปพลิเคชัน (SUA)
โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้สามารถรวมการปรับปรุงการสะสมปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) สำหรับโซนเวลาต่อไปนี้:
 • เวลามาตรฐานของเอเชียกลาง
  อัลมาตีถูกย้ายจาก เวลามาตรฐานของเอเชียกลาง โซนเวลาที่ต้องการ เวลามาตรฐานของเอเชียกลาง โซนเวลา
 • เวลามาตรฐานของบราซิลกลาง
  วันเริ่มต้น(dst)และวันสิ้นสุด DST กำลังปรับปรุง
 • เวลามาตรฐานของอเมริกาใต้ฝั่งตะวันออก
  วันเริ่มต้น(dst)และวันสิ้นสุด DST กำลังปรับปรุง
 • เวลามาตรฐานของอียิปต์
  วันเริ่มต้น(dst)และวันสิ้นสุด DST กำลังปรับปรุง
 • เวลามาตรฐานของจอร์เจีย
  เขตเวลานี้มีการเปลี่ยนแปลงจาก (GMT + 03:00) เมื่อต้องการ (GMT + 4:00).

  หมายเหตุ เขตเวลานี้ไม่ได้ใช้(dst)
 • เวลามาตรฐานอิสราเอล
  วันเริ่มต้น(dst)และวันสิ้นสุด DST กำลังปรับปรุง
 • เวลามาตรฐานของเอเชียเหนือฝั่งตะวันออก
  "Ulaan Batar" จะถูกเอาออกจากชื่อที่ใช้แสดงสำหรับเขตเวลานี้
 • เวลามาตรฐานของปารากวัย
  วันเริ่มต้น(dst)และวันสิ้นสุด DST กำลังปรับปรุง
 • เวลามาตรฐานของอูลานบาตอร์
  ใหม่ของอูลานบาตอร์โซนเวลาที่ไม่มี DST ชื่อที่ใช้แสดงคือ (GMT + 08:00) ของอูลานบาตอร์.
นอกจากนี้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ยังปรับปรุงข้อมูลโซนเวลาเพื่อสะท้อนปัจจุบัน(dst)ตั้งค่างานของรัฐสำหรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows นอกจากนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เน้นการเปลี่ยนแปลง(dst)ที่ได้รับการปรับปรุงในการปรับปรุงสะสมก่อนหน้านี้ เราขอแนะนำให้ คุณติดตั้งการปรับปรุง(dst)ล่าสุดสำหรับระบบปฏิบัติการของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่า DST งานของรัฐปัจจุบันสำหรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
976098 2009 ธันวาคมการปรับปรุงโซนเวลาแบบสะสมสำหรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows

ข้อมูลเพิ่มเติม

บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลแฟ้มสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ถูกนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้:
 • Windows Services สำหรับ UNIX 3.0
 • Windows Services สำหรับ UNIX 3.5
 • ระบบย่อยสำหรับโปรแกรมประยุกต์บนพื้นฐาน UNIX ใน Windows Server 2003 R2
 • ระบบย่อยสำหรับโปรแกรมประยุกต์บนพื้นฐาน UNIX ใน Windows Vista
 • ระบบย่อยสำหรับโปรแกรมประยุกต์บนพื้นฐาน UNIX ใน Windows Server 2008
 • ระบบย่อยสำหรับโปรแกรมประยุกต์บนพื้นฐาน UNIX ใน Windows 7
 • ระบบย่อยสำหรับโปรแกรมประยุกต์บนพื้นฐาน UNIX ใน Windows Server 2008 R2

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

คุณลักษณะที่สนับสนุนซึ่งปรับเปลี่ยนลักษณะการทำงานเริ่มต้นของผลิตภัณฑ์จาก Microsoft พร้อมใช้งานอยู่ อย่างไรก็ตาม คุณลักษณะนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนการทำงานที่อธิบายไว้ในบทความนี้ ใช้คุณลักษณะนี้เฉพาะกับระบบที่ใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งจำเป็นต้อง คุณลักษณะนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าระบบจะไม่มีผลอย่างร้ายแรงต่อ โดยไม่มีคุณลักษณะนี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยคุณลักษณะนี้

หากมีคุณลักษณะพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" ดาวน์โหลด"ด้านบนของบทความ Knowledge Base นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และวิธีการขอรับคุณลักษณะ

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือการแก้ไขปัญหาใด ๆ หรือไม่จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก จ่ายในการสนับสนุนปกติจะนำไปใช้กับคำถามเพิ่มเติมและการตัดสินค้าจากคลังที่ไม่สามารถจัดสำหรับคุณลักษณะเฉพาะนี้ สำหรับรายชื่อทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของบริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุน หรือเมื่อ ต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาคุณลักษณะนี้จะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ ไม่ได้เนื่องจากคุณลักษณะนี้ไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คอมพิวเตอร์ของคุณต้องมีการติดตั้งผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
 • Windows Services สำหรับ UNIX 3.0
 • Windows Services สำหรับ UNIX 3.5
 • ระบบย่อยสำหรับโปรแกรมประยุกต์บนพื้นฐาน UNIX ใน Windows Server 2003 R2
 • ระบบย่อยสำหรับโปรแกรมประยุกต์บนพื้นฐาน UNIX ใน Windows Vista
 • ระบบย่อยสำหรับโปรแกรมประยุกต์บนพื้นฐาน UNIX ใน Windows Server 2008
 • ระบบย่อยสำหรับโปรแกรมประยุกต์บนพื้นฐาน UNIX ใน Windows 7
 • ระบบย่อยสำหรับโปรแกรมประยุกต์บนพื้นฐาน UNIX ใน Windows Server 2008 R2

ความต้องการเริ่มระบบใหม่

คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำออกใช้ก่อนหน้านี้

แฟ้มข้อมูล

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้รุ่นภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) ติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลา (UTC) วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงในเวลาท้องถิ่นของคุณร่วมกับความโน้มเอียงของเวลาตามฤดูกาล (DST) ปัจจุบันของคุณ นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม
Windows Services สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 เวอร์ชั่น UNIX 3.0
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลา
Asuncionไม่เกี่ยวข้อง72913 2009 พฤศจิกายน07:12
Buenos_airesไม่เกี่ยวข้อง39713 2009 พฤศจิกายน07:12
ไคโรไม่เกี่ยวข้อง95513 2009 พฤศจิกายน07:11
ของเยรูซาเล็มไม่เกี่ยวข้อง80313 2009 พฤศจิกายน07:07
Manausไม่เกี่ยวข้อง67113 2009 พฤศจิกายน07:12
Posix.exe7.0.1701.53129,02426 2009 พฤศจิกายน04:58
Psxdll.dll7.0.1701.53146,43226 2009 พฤศจิกายน04:59
Psxrun.exe7.0.1701.53103,42426 2009 พฤศจิกายน04:57
Psxss.exe7.0.1701.53674,30426 2009 พฤศจิกายน04:55
Sao_pauloไม่เกี่ยวข้อง72113 2009 พฤศจิกายน07:12
Tbilisiไม่เกี่ยวข้อง43014-ต.ค.-200907:42
ของอูลานบาตอร์ไม่เกี่ยวข้อง32114-ต.ค.-200907:42
Windows Services สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 เวอร์ชั่น UNIX 3.5
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลา
Asuncionไม่เกี่ยวข้อง72913 2009 พฤศจิกายน07:12
Buenos_airesไม่เกี่ยวข้อง39713 2009 พฤศจิกายน07:12
ไคโรไม่เกี่ยวข้อง95513 2009 พฤศจิกายน07:11
ของเยรูซาเล็มไม่เกี่ยวข้อง80313 2009 พฤศจิกายน07:07
Manausไม่เกี่ยวข้อง67113 2009 พฤศจิกายน07:12
Posix.exe8.0.1969.66130,04819-พฤศจิกายน-200903:31
Psxdll.dll8.0.1969.66345,08819-พฤศจิกายน-200903:30
Psxrun.exe8.0.1969.66104,44819-พฤศจิกายน-200903:28
Psxss.exe8.0.1969.66785,40819-พฤศจิกายน-200903:26
Sao_pauloไม่เกี่ยวข้อง72113 2009 พฤศจิกายน07:12
อรรถประโยชน์และ SDKs สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่นของ Windows Server 2003 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาความต้องการพิเศษ
Psxss.exe9.0.3790.4632572,41608-ธ.ค.-200917:52ติดตั้ง SP2
อรรถประโยชน์และ SDKs สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2003 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลา
Psxss.exe9.0.3790.4632782,84809-ธ.ค.-200902:57
อรรถประโยชน์และ SDKs สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 เวอร์ชั่น ของ Windows Server 2008 และ ของ Windows Vista
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลา
Posix.exe6.0.6002.2228380,89608-ธ.ค.-200917:10
Posixsscom.dll6.0.6002.222835,63208-ธ.ค.-200919:38
Psxdll.dll6.0.6002.22283314,88008-ธ.ค.-200919:38
Psxdllsvr.dll6.0.6002.22283364,03208-ธ.ค.-200919:38
Psxdrv.sys6.0.6002.222839,21608-ธ.ค.-200917:09
Psxoffset6.0.6002.2228315,87208-ธ.ค.-200917:09
Psxrun.exe6.0.6002.2228340,96008-ธ.ค.-200917:09
Psxss.exe6.0.6002.22283654,33608-ธ.ค.-200917:10
Suares.dll6.0.6002.222832,04808-ธ.ค.-200917:09
Posix.exe6.0.6000.2117576,28808-ธ.ค.-200917:21
Posixsscom.dll6.0.6000.211755,63208-ธ.ค.-200920:03
Psxdll.dll6.0.6000.21175294,40008-ธ.ค.-200920:03
Psxdllsvr.dll6.0.6000.21175343,55208-ธ.ค.-200920:03
Psxdrv.sys6.0.6000.211758,70408-ธ.ค.-200917:21
Psxoffset6.0.6000.2117515,87208-ธ.ค.-200917:21
Psxrun.exe6.0.6000.2117540,96008-ธ.ค.-200917:21
Psxss.exe6.0.6000.21175649,72808-ธ.ค.-200917:21
Suagc.exe6.0.6000.211757,68008-ธ.ค.-200917:21
Suares.dll6.0.6000.211752,04808-ธ.ค.-200915:41
อรรถประโยชน์และ SDKs สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2008 และ ของ Windows Vista
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Posix.exe6.0.6002.2228389,08808-ธ.ค.-200917:18x 64
Psxdll.dll6.0.6002.22283333,31208-ธ.ค.-200919:32x 64
Psxdllsvr.dll6.0.6002.22283382,46408-ธ.ค.-200919:32x 64
Psxdrv.sys6.0.6002.2228310,24008-ธ.ค.-200917:18x 64
Psxrun.exe6.0.6002.2228344,54408-ธ.ค.-200917:18x 64
Psxss.exe6.0.6002.22283846,84808-ธ.ค.-200917:18x 64
Suares.dll6.0.6002.222832,04808-ธ.ค.-200917:18x 64
Posix.exe6.0.6000.2117583,96808-ธ.ค.-200917:53x 64
Psxdll.dll6.0.6000.21175311,80808-ธ.ค.-200920:30x 64
Psxdllsvr.dll6.0.6000.21175360,44808-ธ.ค.-200920:30x 64
Psxdrv.sys6.0.6000.211759,72808-ธ.ค.-200917:53x 64
Psxrun.exe6.0.6000.2117544,54408-ธ.ค.-200917:53x 64
Psxss.exe6.0.6000.21175838,65608-ธ.ค.-200917:54x 64
Suagc.exe6.0.6000.211758,70408-ธ.ค.-200917:53x 64
Suares.dll6.0.6000.211752,04808-ธ.ค.-200915:51x 64
Posixsscom.dll6.0.6002.222835,63208-ธ.ค.-200919:38x 86
Psxdll.dll6.0.6002.22283333,82408-ธ.ค.-200919:38x 86
Psxdllsvr.dll6.0.6002.22283382,97608-ธ.ค.-200919:38x 86
Posixsscom.dll6.0.6000.211755,63208-ธ.ค.-200920:03x 86
Psxdll.dll6.0.6000.21175312,32008-ธ.ค.-200920:03x 86
Psxdllsvr.dll6.0.6000.21175361,98408-ธ.ค.-200920:03x 86
อรรถประโยชน์และ SDKs สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Posix.exe6.0.6002.22283180,73608-ธ.ค.-200917:15IA-64
Psxdll.dll6.0.6002.22283735,74408-ธ.ค.-200919:28IA-64
Psxdllsvr.dll6.0.6002.22283761,34408-ธ.ค.-200919:28IA-64
Psxdrv.sys6.0.6002.2228320,48008-ธ.ค.-200917:14IA-64
Psxrun.exe6.0.6002.2228375,77608-ธ.ค.-200917:14IA-64
Psxss.exe6.0.6002.222831,645,05608-ธ.ค.-200917:15IA-64
Suagc.exe6.0.6002.22283แถวที่ 1638408-ธ.ค.-200917:14IA-64
Suares.dll6.0.6002.222832,04808-ธ.ค.-200917:14IA-64
Posixsscom.dll6.0.6001.225775,63208-ธ.ค.-200920:00x 86
Psxdll.dll6.0.6001.22577333,82408-ธ.ค.-200920:00x 86
Psxdllsvr.dll6.0.6001.22577382,97608-ธ.ค.-200920:00x 86
อรรถประโยชน์และ SDKs สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows 7 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลา
Posix.exe6.1.7600.1638580,89614-ก.ค.-200901:14
Posixsscom.dll6.1.7600.163855,63214-ก.ค.-200901:16
Psxdll.dll6.1.7600.20593309,24810-ธ.ค.-200906:39
Psxdllsvr.dll6.1.7600.20593357,88810-ธ.ค.-200906:39
Psxdrv.sys6.1.7600.163859,21613-ก.ค.-200923:23
Psxoffset6.1.7600.1638515,87214-ก.ค.-200901:14
Psxrun.exe6.1.7600.1638540,96014-ก.ค.-200901:14
Psxss.exe6.1.7600.20593656,38410-ธ.ค.-200906:38
Suares.dll6.1.7600.163852,04814-ก.ค.-200901:10
อรรถประโยชน์และ SDKs สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows 7 และ Windows Server 2008 r2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Posix.exe6.1.7600.1638589,08814-ก.ค.-200901:39x 64
Psxdll.dll6.1.7600.20593330,24010-ธ.ค.-200909:27x 64
Psxdllsvr.dll6.1.7600.20593378,36810-ธ.ค.-200909:27x 64
Psxdrv.sys6.1.7600.1638510,24013-ก.ค.-200923:35x 64
Psxrun.exe6.1.7600.1638544,03214-ก.ค.-200901:39x 64
Psxss.exe6.1.7600.20593849,40810-ธ.ค.-200909:21x 64
Suares.dll6.1.7600.163852,04814-ก.ค.-200901:33x 64
Posixsscom.dll6.1.7600.205935,63210-ธ.ค.-200906:39x 86
Psxdll.dll6.1.7600.20593328,19210-ธ.ค.-200906:39x 86
Psxdllsvr.dll6.1.7600.20593376,83210-ธ.ค.-200906:39x 86
อรรถประโยชน์และ SDKs สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Posix.exe6.1.7600.16385181,24814-ก.ค.-200901:44IA-64
Psxdll.dll6.1.7600.20593718,84810-ธ.ค.-200906:09IA-64
Psxdllsvr.dll6.1.7600.20593744,44810-ธ.ค.-200906:09IA-64
Psxdrv.sys6.1.7600.1638523,55213-ก.ค.-200923:40IA-64
Psxrun.exe6.1.7600.1638579,36014-ก.ค.-200901:44IA-64
Psxss.exe6.1.7600.205931,648,12810-ธ.ค.-200906:02IA-64
Suares.dll6.1.7600.163852,04814-ก.ค.-200901:41IA-64
Posixsscom.dll6.1.7600.205935,63210-ธ.ค.-200906:39x 86
Psxdll.dll6.1.7600.20593328,19210-ธ.ค.-200906:39x 86
Psxdllsvr.dll6.1.7600.20593376,83210-ธ.ค.-200906:39x 86

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า นี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 977615 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 2 ตุลาคม 2555 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Services for UNIX 3.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows Services for UNIX 3.5
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Ultimate
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (64-Bit x86)
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
Keywords: 
kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbqfe kbautohotfix kbHotfixServer kbfix kbmt KB977615 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:977615

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com