ข้อผิดพลาดเมื่อคุณมีขนาดใหญ่ "เปลี่ยนเส้นทางโฟลเดอร์" นโยบายการตั้งค่าแฟ้ม ใน Windows Vista ใน Windows 7 ใน Windows Server 2008 หรือ ใน Windows Server 2008 R2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 978098 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
 • คุณตั้งค่าการเปลี่ยนเส้นทางโฟลเดอร์การตั้งค่านโยบายสำหรับโฟลเดอร์ต่าง ๆ ในสภาพแวดล้อม
 • โฟลเดอร์ที่มีการกำหนดค่าให้ใช้การตั้งค่าขั้นสูงเมื่อผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกของกลุ่ม
 • ในครั้งแรกที่คุณเพิ่มกลุ่มทั้งหมดในรายชื่อของโฟลเดอร์ มีขนาดใหญ่การเปลี่ยนเส้นทางโฟลเดอร์แฟ้มการตั้งค่านโยบายถูกสร้างสำหรับกลุ่มหลายอย่างที่คาดไว้
ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณอาจพบอาการต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งอย่างเมื่อคุณทำงานกับแฟ้มการตั้งค่านโยบายการเปลี่ยนเส้นทางโฟลเดอร์บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 หรือ Windows 7 ขนาดใหญ่

อาการ 1

เมื่อคุณเปิดในการเปลี่ยนเส้นทางโฟลเดอร์การตั้งค่านโยบาย คุณพบว่า โฟลเดอร์ที่ไม่ต้องแสดงการตั้งค่า แทน โฟลเดอร์ต่าง ๆ จะแสดงเป็นไม่มีการกำหนดค่า.

อาการ 2

เมื่อคุณพยายามที่จะแสดงการตั้งค่านี้การเปลี่ยนเส้นทางโฟลเดอร์นโยบายในในกลุ่มนโยบาย Management Console (GPMC), คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ในการรายละเอียดของนโยบายการเปลี่ยนเส้นทางโฟลเดอร์ส่วน:
ข้อผิดพลาดที่ไม่รู้จักเกิดขึ้นในขณะที่มีการรวบรวมข้อมูลสำหรับส่วนขยายนี้ รายละเอียด: FRSettingRead ล้มเหลว ด้วย-2147467259
หมายเหตุ สำหรับอาการ 1 และ 2 ของอาการ

อาการเหล่านี้ที่เกิดขึ้นกับนโยบายที่มีสร้าง และการที่จะบรรจุได้ โดยใช้ตัวแก้ไขนโยบายกลุ่มภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003, Windows Server 2008 หรือใน Windows รุ่นที่ใหม่กว่า Windows Server 2008

อาการ 3

เมื่อคุณพยายามที่จะนำมาใช้ใหม่การเปลี่ยนเส้นทางโฟลเดอร์ไม่มีใช้นโยบายการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้โดเมนบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista หรือ Windows การตั้งค่ารุ่นที่ใหม่กว่า นอกจากนี้ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ในบันทึกของโปรแกรมประยุกต์:
ชื่อแฟ้มบันทึก: Microsoft-Windows-GroupPolicy/ปฏิบัติ
แหล่งที่มา: Microsoft-Windows-GroupPolicy
รหัสเหตุการณ์: 7016
งานประเภท: ไม่มี
ระดับ: ข้อผิดพลาด
คำสำคัญ::
ผู้ใช้: ระบบ

คำอธิบาย::
ส่วนขยายการเปลี่ยนเส้นทางโฟลเดอร์ผลในการให้เสร็จสมบูรณ์xxxมิลลิวินาที

Xml เหตุการณ์:
<event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event"></event>
…
<eventdata> </eventdata>
<data name="ErrorCode">2147942413</data>
<data name="CSEExtensionName">การเปลี่ยนเส้นทางโฟลเดอร์</data>
<data name="CSEExtensionId">{25537ba6-77a8-11 ว 2-9b6c-0000f8080861 }</data>

สาเหตุ

ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นเนื่องจากข้อจำกัดสองด้านในระบบ API ที่โปรแกรมการเปลี่ยนเส้นทางของโฟลเดอร์ที่ใช้ในการอ่านแฟ้ม.ini จาก SYSVOL

สาเหตุของอาการ 1 และ 2 ของอาการ

มีแฟ้ม.ini ที่ถูกสร้างขึ้น ใน Windows Vista หรือ ใน Windows รุ่นที่ใหม่กว่า

ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นเนื่องจากการFolder_Redirectionส่วนของแฟ้ม.ini มีขนาดใหญ่กว่า 32,767 อักขระ อย่างไรก็ตาม ขีดจำกัดสำหรับรายการ SID ที่รวมสำหรับโฟลเดอร์ทั้งหมดมีอักขระ 32,767 พบข้อจำกัดนี้เมื่อการGetPrivateProfileSectionมีใช้ API การอ่านส่วน

หมายเหตุ:ถ้า SIDs มีอักขระ 48 50 โดยทั่วไป คุณสามารถมีประมาณ 670 SIDs ในนโยบายสำหรับโฟลเดอร์ทั้งหมดก่อนที่ปัญหานี้เกิดขึ้นได้

มีแฟ้ม.ini ที่ถูกสร้างขึ้นใน Windows Server 2003

ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นเนื่องจากเกินขีดจำกัดสำหรับจำนวนของกลุ่มสำหรับแต่ละโฟลเดอร์เปลี่ยนเส้นทางในนโยบาย ข้อจำกัดนี้ขึ้นอยู่กับความยาวของสตริงที่ SID ที่แสดงในกลุ่ม และนอกจากนี้ความยาวของเส้นทางของการเปลี่ยนเส้นทาง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถมีกลุ่มที่เกี่ยวกับ 230 สำหรับโฟลเดอร์เดียวถ้าสตริงที่ SID เกี่ยวกับ 48-50 อักขระ และ ถ้าเส้นทาง UNC ของโฟลเดอร์คือ 80 อักขระได้

หมายเหตุ:
 • ขนาดรวมของโฟลเดอร์ทั้งหมดสามารถมีเกิน 32,767 อักขระ
 • ในครั้งแรกที่คุณเปิดกับกรมธรรม์ที่มีอยู่ การตั้งค่าอาจถูกแปลงเป็นรูปแบบที่ใหม่กว่าบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista หรือ Windows รุ่นที่ใหม่กว่า ลักษณะการทำงานนี้อาจเกิดขึ้นถ้านโยบายที่มีอยู่ถูกสร้างขึ้น โดยใช้ตัวแก้ไขนโยบายกลุ่มภายในเครื่องใน Windows Server 2003 ลักษณะการทำงานนี้ยังเกิดเมื่อมีแสดงการตั้งค่านโยบายในการการตั้งค่าดูในแบบ GPMC ดังนั้น นโยบายอาจทำงาน โดยใช้เก่า.ini รูปแบบแฟ้ม ขึ้นอยู่กับการตั้งค่า อย่างไรก็ตาม นโยบายอาจไม่ทำงาน โดยใช้ใหม่รูปแบบแฟ้ม ขึ้นอยู่กับการตั้งค่า

เป็นสาเหตุของอาการ 3

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากมีข้อจำกัดGetPrivateProfileStringAPI ที่ใช้ในการอ่านส่วนนี้

รายการของกลุ่มถูกเก็บเป็นสตริงของ SIDs ในแฟ้ม.ini When the list exceeds 32,767 characters, this problem occurs. Each string that represent a SID in the .ini file is typically about 48-50 characters. Therefore, you can have around 300 entries for each redirected folder.

การหลีกเลี่ยงปัญหา

To work around these problems, split the policy into smaller policies. Make sure that the total size of each policy file is smaller than the 32,767 character limit.

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

กระบวนการการเปลี่ยนเส้นทางโฟลเดอร์policy settings use a new .ini file format in Windows Vista and in newer versions of Windows to support new options when you apply the settings. This technology lets you redirect more folders compared to theการเปลี่ยนเส้นทางโฟลเดอร์policy settings in Windows Server 2003.

For more information about the Folder Redirection feature, visit the following Microsoft TechNet Web site:
General information about the Folder Redirection feature

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 978098 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
Keywords: 
kberrmsg kbtshoot kbexpertiseinter kbsurveynew kbprb kbmt KB978098 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:978098

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com