ข้อความแสดงข้อผิดพลาดการแก้ไข: เมื่อคุณพร้อมดำเนินวัตถุใน SQL Server Analysis Services หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงที่สะสม: "ขณะพยายามรับอย่าง น้อยหนึ่งการล็อก ธุรกรรมถูกยกเลิก"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 978145 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
Microsoft กระจายแก้ไข Microsoft SQL Server 2005 เป็นแฟ้มเดียวที่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากการแก้ไขสะสม แต่ละรุ่นที่ใหม่ที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่มาพร้อมกับ SQL Server 2005 ก่อนหน้าออก
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services เมื่อคุณพยายามที่จะดำเนินการ ตั้งแต่สองวัตถุที่มีอยู่ในฐานข้อมูลเดียวกัน พร้อมคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ขณะพยายามที่จะได้รับการล็อกหนึ่ง หรือหลาย ธุรกรรมถูกยกเลิก

ถ้าคุณใช้การสืบค้นกลับ Profiler เซิร์ฟเวอร์ SQL ที่มีเหตุการณ์ Deadlock ที่เปิดใช้งานการตรวจสอบการประมวลผลการดำเนินการเมื่อเกิดปัญหานี้ Analysis Services มีรายงานเหตุการณ์ deadlock การในการสืบค้นกลับ Profiler เซิร์ฟเวอร์ SQL

ปัญหานี้เป็นแนวโน้มเพิ่มเติมที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่คุณทำการปรับปรุง SQL Server 2005 เพื่อไปเป็นรุ่นต่อไปนี้:
 • SQL Server 2005 Service Pack 3 (SP3) (รุ่น 9.00.4266 ไป 9.00.4272)
  การปรับปรุงที่สะสมได้รับผลกระทบออก:
  • แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 6 สำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 3
   สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 6 สำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 3 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
   974648แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 6 สำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 3
หมายเหตุ:ปัญหานี้เท่านั้น impacts Analysis Services กำลังประมวลผลการดำเนินงาน คอมโพเนนต์ของ SQL Server ไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้

สาเหตุ

builds ที่ได้รับผลกระทบแนะนำเพิ่มเติมล็อก ซึ่งมีไว้เพื่อป้องกันไม่ให้มีการเข้าถึงพร้อมด้วยงานต่าง ๆ ในการประมวลผลวัตถุ เมื่อคุณพยายามที่จะดำเนินการ ตั้งแต่สองวัตถุที่มีอยู่ในฐานข้อมูลเดียวกัน กลไกการล็อกใหม่ส่งผล deadlock ที่เป็นสาเหตุของการดำเนินการประมวลผลในฐานข้อมูลเดียวกันล้มเหลว ด้วยข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่กล่าวไว้ในส่วนอาการ

การแก้ไข

โปรแกรมแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกนำออกใช้ก่อนใน Update 7 สะสมสำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 3 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
976951แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 7 สำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 3
หมายเหตุ:เนื่องจาก builds สะสม แต่ละรุ่นใหม่ของโปรแกรมแก้ไขด่วนประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่มาพร้อมกับ SQL Server 2005 ก่อนหน้าออก Microsoft แนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
960598สร้าง SQL Server 2005 ที่หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2005 Service Pack 3
Microsoft SQL Server 2005 โปรแกรมแก้ไขด่วนถูกสร้างสำหรับการระบุของ sql server เซอร์วิสแพ็ค คุณต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL Server 2005 Service Pack 3 กับการติดตั้ง SQL Server 2005 Service Pack 3 โดยค่าเริ่มต้น hotfix ที่ให้ไว้ใน service pack ของ SQL Server จะรวมอยู่ใน service pack ถัดไปของ SQL Server

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

deadlock อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณดำเนินการ ตั้งแต่สองวัตถุที่มีอยู่ในฐานข้อมูลเดียวกัน ตัวอย่างเช่น การประมวลผลสองมิติในขนาน หรือพาร์ติชันที่สองในขนานการประมวลผลอาจทำ deadlock ถ้าวัตถุการประมวลผลมีอยู่ในฐานข้อมูลเดียวกัน

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรุ่นให้บริการแบบเพิ่มหน่วยสำหรับ SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
935897มีแบบจำลองให้บริการแบบเพิ่มหน่วยจะพร้อมใช้งานจากทีม SQL Server จะจัดส่งโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับการรายงานปัญหา
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ SQL Server 2005 Service Pack 3 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
913089วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ SQL Server 2005
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะใหม่ ๆ และการปรับปรุงใน SP3 2005 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=131442
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเค้าร่างตั้งชื่อสำหรับการปรับปรุงใน SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
822499แบบแผนการตั้งชื่อใหม่สำหรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft SQL Server
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการระบุของ sql server รุ่นใดที่คุณกำลังเรียกใช้ ดูบทความนี้ในฐานความรู้ของ Microsoft:
321185วิธีการระบุรุ่นของ SQL Server และรุ่นของคุณ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 978145 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services
Keywords: 
kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbqfe kbfix kbmt KB978145 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:978145

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com