คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista หรือใช้ Windows Server 2008 ไม่ตอบสนองต่อ 802.1 X ร้องขอการรับรองความถูกต้องสำหรับ 20 นาทีหลังจากการรับรองความถูกต้องล้มเหลว

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 978152 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
 • คุณมีคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista หรือ Windows Server 2008 ในสภาพแวดล้อมของเครือข่าย
 • คุณเปิดใช้งานการรับรองความถูกต้อง X 802.1 สำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายบนคอมพิวเตอร์
 • ตรวจสอบ X 802.1 ล้มเหลวเนื่องจากเงื่อนไขบางข้อผิดพลาด transient
ในสถานการณ์สมมตินี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ตอบสนองการร้องรับรองความถูกต้องอื่น ๆ ใด ๆ สำหรับ 20 นาที ดังนั้น เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเข้าถึงเครือข่าย หรือเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้นมีจำกัดการเข้าถึงเครือข่าย

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากระบบป้อนรอบระยะเวลาการบล็อคที่ป้องกันไม่ให้เครือข่ายกำลัง overloaded ด้วย authentications อาจไม่สำเร็จ ในระหว่างรอบระยะเวลานี้การบล็อค ระบบไม่ตอบสนองต่อข้อความของ EAPOL Identity จากเซิร์ฟเวอร์การเข้าถึงเครือข่าย รอบระยะเวลานี้การบล็อคอยู่ hardcoded 20 นาที

การแก้ไข

หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณสามารถตั้งค่ารายการรีจิสทรีเพื่อกำหนดรอบระยะเวลาการบล็อคสำหรับการล้มเหลว 802.1 X authentications สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ส่วน "ข้อมูลรีจิสทรี"

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องใช้งาน Windows Vista Service Pack 2 หรือ Windows Server 2008 Service Pack 2

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ service pack ของ Windows Vista คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
935791วิธีการขอรับ Service Pack ของ Windows Vista รุ่นล่าสุด
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ service pack ของ Windows Server 2008 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
968849วิธีการโหลด Service Pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2008

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้แทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วนดังต่อไปนี้:
957931คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP ใช้งาน Windows Vista หรือโดยใช้ Windows Server 2008 ไม่ตอบสนองต่อ 802.1 X ร้องขอการรับรองความถูกต้องสำหรับ 20 นาทีหลังจากการรับรองความถูกต้องล้มเหลว

ข้อมูลรีจิสทรี

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
สำหรับเครือข่ายแบบมีสาย

เมื่อต้องการใช้การตั้งค่ารีจิสทรีใหม่ในเครือข่ายแบบมีสาย ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. เปิดตัวแก้ไขรีจิสทรี เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกเริ่มการทำงาน
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  เริ่มการทำงานของปุ่ม
  ประเภท:regeditในการเริ่มการค้นหากล่อง และกด enter
 2. ค้นหาและคลิกขวาที่คีย์ย่อยของรีจิสตรีต่อไปนี้::
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\dot3svc
 3. ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกค่า DWORD.
 4. ประเภท:BlockTimeแล้ว กด ENTER
 5. คลิกขวาBlockTimeแล้ว คลิกปรับเปลี่ยน.
 6. คลิกฐานสิบภายใต้ฐาน:.
 7. ในการข้อมูลค่า:กล่อง พิมพ์ค่าเหมาะสมสำหรับรอบระยะเวลาการบล็อค และคลิกตกลง. ค่าที่ระบุสำหรับรายการรีจิสทรีนี้แสดงถึงจำนวนนาทีที่ระบบรอก่อนที่จะ retries การรับรองความถูกต้องล้มเหลว The default value is20and the valid range is1-60. If you set this key to0, it will not apply at all.
 8. ออกจาก "ตัวแก้ไขรีจิสทรี"
For wireless networks

To use the new registry setting in a wireless network, follow these steps:
 1. Open Registry Editor. To do this, clickเริ่มการทำงาน
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  start button
  ประเภท:regeditในการเริ่มการค้นหากล่อง และกด enter
 2. Locate and then right-click the following registry subkey:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\wlansvc
 3. Point toใหม่แล้ว คลิกDWORD Value.
 4. ประเภท:BlockTime, and then press ENTER.
 5. คลิกขวาBlockTimeแล้ว คลิกปรับเปลี่ยน.
 6. คลิกDecimalunderBase.
 7. ในการข้อมูลค่า:box, type an appropriate value for the blocking period, and then clickตกลง. The value that you specify for this registry entry represents the number of minutes that the system waits before it retries a failed authentication. The default value is20and the valid range is1-60. If you set this key to0, it will not apply at all.
 8. ออกจาก "ตัวแก้ไขรีจิสทรี"

ข้อมูลแฟ้ม

แฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ การติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้รุ่นสากล วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบ Coordinated Universal Time (UTC) วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้ในคอมพิวเตอร์จะปรากฏตามเวลาท้องถิ่น โดยมีการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณทำการดำเนินการบางอย่างบนแฟ้ม
Windows Vista and Windows Server 2008 file information notes
สิ่งสำคัญโปรแกรมแก้ไขด่วนของ windows Vista และ Windows Server 2008 ฮอตฟิกซ์จะรวมอยู่ในแพคเกจโปรแกรมเดียวกัน อย่างไรก็ตาม เท่านั้น "Windows Vista" จะแสดงอยู่บนหน้าการร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วน เมื่อต้องการร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่แสดงภายใต้ "Windows Vista" บนหน้า โปรดดูส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความเพื่อดูว่าระบบปฏิบัติการเกิดขึ้นจริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนถูกนำไปใช้กับการเสมอ
 • แฟ้มที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ระบุ SR_Level (RTM, SPn), และสามารถระบุสาขาบริการ (LDR, GDR) โดยตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มตามที่แสดงในตารางต่อไปนี้
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์SR_Levelสาขาบริการ
  6.0.6002.22xxxWindows Vista และ Windows Server 2008SP2LDR
 • แฟ้มรายการ (.manifest) และ MUM แฟ้ม (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมแสดงรายการแยกต่างหากในส่วน "แฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Server 2008 และ สำหรับ Windows Vista ข้อมูล" แฟ้ม MUM และแฟ้มที่รายการ และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญมากที่การบำรุงรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุง แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยซึ่งไม่แสดงแอตทริบิวต์ จะลงชื่อด้วยลายเซ็นดิจิตัลของ Microsoft
สำหรับ Windows Server 2008 และ Windows Vista รุ่นที่ใช้ x86 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Dot3.mof6,07203 2009 Apr20:46ไม่สามารถใช้งานได้
Dot3.tmf442,78808 2010 แจ16:55ไม่สามารถใช้งานได้
Dot3api.dll6.0.6002.2230645,05608 2010 แจ18:59x86
Dot3dlg.dll6.0.6002.2230645,56808 2010 แจ18:59x86
Dot3msm.dll6.0.6002.2230675,26408 2010 แจ18:59x86
Dot3svc.dll6.0.6002.22306175,61608 2010 แจ18:59x86
Dot3ui.dll6.0.6002.22306142,84808 2010 แจ18:59x86
Gatherwiredinfo.vbs12,19803 2009 Apr20:46ไม่สามารถใช้งานได้
Gatherwiredinfo.xslt74303 2009 Apr20:46ไม่สามารถใช้งานได้
Lan diagnostics.xml48,18603 2009 Apr20:46ไม่สามารถใช้งานได้
Report.system.netdiagframework.xml29,35603 2009 Apr20:46ไม่สามารถใช้งานได้
Report.system.wired.xml19,29003 2009 Apr20:46ไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.netdiagframework.xml57,28603 2009 Apr20:46ไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.wired.xml43,80803 2009 Apr20:46ไม่สามารถใช้งานได้
สำหรับ Windows Server 2008 และ Windows Vista รุ่นที่ใช้ x64 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Dot3.mof6,07203 2009 Apr20:40ไม่สามารถใช้งานได้
Dot3.tmf472,02508 2010 แจ17:09ไม่สามารถใช้งานได้
Dot3api.dll6.0.6002.2230659,90408 2010 แจ18:56x64
Dot3dlg.dll6.0.6002.2230655,29608 2010 แจ18:56x64
Dot3msm.dll6.0.6002.2230692,16008 2010 แจ18:56x64
Dot3svc.dll6.0.6002.22306208,38408 2010 แจ18:56x64
Dot3ui.dll6.0.6002.22306154,62408 2010 แจ18:56x64
Gatherwiredinfo.vbs12,19803 2009 Apr20:40ไม่สามารถใช้งานได้
Gatherwiredinfo.xslt74303 2009 Apr20:40ไม่สามารถใช้งานได้
Lan diagnostics.xml48,18603 2009 Apr20:40ไม่สามารถใช้งานได้
Report.system.netdiagframework.xml29,35603 2009 Apr20:40ไม่สามารถใช้งานได้
Report.system.wired.xml19,29003 2009 Apr20:40ไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.netdiagframework.xml57,28603 2009 Apr20:40ไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.wired.xml43,80803 2009 Apr20:40ไม่สามารถใช้งานได้
Dot3.mof6,07203 2009 Apr20:46ไม่สามารถใช้งานได้
Dot3api.dll6.0.6002.2230645,05608 2010 แจ18:59x86
Dot3dlg.dll6.0.6002.2230645,56808 2010 แจ18:59x86
Dot3msm.dll6.0.6002.2230675,26408 2010 แจ18:59x86
Dot3ui.dll6.0.6002.22306142,84808 2010 แจ18:59x86

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

การหลีกเลี่ยงปัญหา

ถ้าคุณกำลังใช้การเชื่อมต่อแบบมีสายเครือข่าย ปัญหานี้จะเป็นการชั่วคราวได้แก้ไขหลัง จากที่คุณตัดการเชื่อมต่อสายเคเบิลเครือข่ายที่เชื่อมต่อใหม่แล้ว

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Vista และ Windows Server 2008

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่น ของ Windows Vista และ Windows Server 2008 ที่
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
X86_80892bb2de40dd919467f37f72b1aa78_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22306_none_0f222eae92e7d87f.manifest69510 2010 แจ11:24ไม่สามารถใช้งานได้
X86_microsoft หน้าต่าง dot3svc_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22306_none_6de228b589c2cab5.manifest60,84909 2010 แจ19:40ไม่สามารถใช้งานได้
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ ของ Windows Vista และ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Amd64_3308524dc757d0a7688a4c29e2460066_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22306_none_b3f5982daeb5af49.manifest1,04010 2010 แจ11:24ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_microsoft หน้าต่าง dot3svc_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22306_none_ca00c43942203beb.manifest60,90909 2010 แจ18:56ไม่สามารถใช้งานได้
Wow64_microsoft หน้าต่าง dot3svc_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22306_none_d4556e8b7680fde6.manifest47,45709 2010 แจ19:31ไม่สามารถใช้งานได้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 978152 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 5 มกราคม 2554 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Windows Vista Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Business 64-bit edition
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Windows HPC Server 2008
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
  • Windows Web Server 2008
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
Keywords: 
kbgraphxlink kbexpertiseinter kbautohotfix kbhotfixserver kbfix kbqfe kbsurveynew kbmt KB978152 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:978152

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com