คำอธิบายของโปรแกรมแก้ไขด่วน Rollup 1 สำหรับ Service Pack 2 สำหรับการรักษาความปลอดภัยของ Forefront สำหรับ Exchange Server

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 978297 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

Microsoft ได้ออกโปรแกรมแก้ไขด่วน Rollup 1 สำหรับ Forefront Security สำหรับ Exchange Server Service Pack 2 บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูล เกี่ยวกับวิธีการขอรับการยกเลิก และ เกี่ยวกับการตัดสินค้าจากคลังที่มีแก้ไข โดยการยกเลิก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ปัญหาที่รวมอยู่ใน Service Pack 2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
960465คำอธิบายของ Forefront Security สำหรับ Exchange Server มี Service Pack 2

ลักษณะการทำงานใหม่ในการยกเลิกการแก้ไขด่วน

 • พารามิเตอร์แบบ silent เดี๋ยวนี้สนับสนุนกับ FSCUtility ในเซิร์ฟเวอร์ Forefront Security สำหรับการแลกเปลี่ยน
  ยกเลิกนี้เพิ่มพารามิเตอร์ silent ใหม่สำหรับใช้กับ FSCUtility.exe บนโหนดคลัสเตอร์ที่ใช้งานอยู่ พารามิเตอร์ silent avoids พร้อมท์การยืนยันที่คุณจะได้โดยปกติจะรับเมื่อคุณเรียกใช้ต่อไปนี้คำสั่ง:
  • FSCUtility.exe /enable
  • FSCUtility.exe /disable
  ไวยากรณ์ใหม่ที่ใช้พารามิเตอร์ silent ไม่ต่อไปนี้:
  • การปิดการใช้งานของ Forefront Security เซิร์ฟเวอร์สำหรับ Exchange และนำการแลกเปลี่ยนเสมือน Server (EVS) หรือกล่องจดหมายของคลัสเตอร์เซิร์ฟเวอร์ (CMS) แบบออฟไลน์โดยอัตโนมัติในคลัสเตอร์:
   FSCUtility.exe /disable /silent
  • เมื่อต้องการเปิดการใช้งานของ Forefront Security เซิร์ฟเวอร์สำหรับ Exchange และนำการ EVS/CMS แบบออนไลน์โดยอัตโนมัติในคลัสเตอร์:
   FSCUtility.exe /enable /silent

ข้อมูลเพิ่มเติม

การตัดสินค้าจากคลังที่จะแก้ไขในโปรแกรมแก้ไขด่วน Rollup 1 สำหรับ Forefront Security สำหรับ Exchange Server Service Pack 2

นอกเหนือจากการแก้ไขที่รวมอยู่ใน service pack และ rollups ทั้งหมดสำหรับ Forefront Security สำหรับ Exchange Server ยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีการแก้ไขสำหรับปัญหาการต่อไปนี้:

รายละเอียดของการตัดสินค้าจากคลังที่มีแก้ไขในการยกเลิกการแก้ไขด่วน

 1. Forefront Security สำหรับการแลกเปลี่ยนรุ่นผลิตภัณฑ์ที่แสดงในตัวระบุตำแหน่ง AD ไม่ตรงกับรุ่นที่ถูกแสดงในไคลเอนต์
 2. การรักษาความปลอดภัยสำคัญสำหรับการแลกเปลี่ยนอาจใช้เนื้อที่หน่วยความมากเกินไปจำ ที่อาจต้องการเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ของบริการ Exchange
 3. การรักษาความปลอดภัยสำคัญสำหรับการแลกเปลี่ยนอาจใช้เนื้อที่หน่วยความจำมากเกินไปเมื่อทำงานบนเซิร์ฟเวอร์กล่องจดหมายที่ต้องการเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ของบริการ Exchange
 4. เมื่อเรียก EngineSync ของ Forefront และ FileSync ไม่สามารถใช้ในเวลาเดียวกันในคลัสเตอร์ CCR เรียกใช้ล็อกข้อผิดพลาดถูกสร้างขึ้นในแฟ้ม ProgramLog.txt
 5. คุณไม่สามารถระงับการแจ้งเตือน deprecation (ปลดเกษียณ) โปรแกรมได้แม้ว่าคุณได้ปิดใช้งานเอ็นจิน retired บนงานทั้งหมดของการสแกนและการปรับปรุงของสแกนเนอร์ที่เกี่ยวข้อง
 6. การร้องขอจำนวนมาก RPC หน้าให้ส่งช้าคิวอีบนเซิร์ฟเวอร์ Exchange ที่กำลังเรียกใช้ Forefront Security สำหรับการแลกเปลี่ยน
 7. ไม่สามารถส่งข้อความอีเมล์จากโฟลเดอร์เก็บถาวรของ Forefront
 8. กระบวนการ FSCController.exe อาจหยุดการตอบสนอง This generates a Dr. Watson crash that references Bucket ID 671966687
 9. Too much logging in Forefront Security for Exchange may cause slow mail flow and mail queues in Exchange
 10. The FSCController.exe process may stop responding. This generates a Dr. Watson crash that references Bucket ID 653246026
 11. Files are detected as "CorruptedCompressedFile" when the MaxUnCompressedFileSize registry entry is set to 0xFFFFFFFF
 12. Forefront Server Security for Exchange cannot filter files that are encoded in the "Japanese (EUC)" MIME format
 13. P7S files are detected as "CorruptedCompressedFile" when Forefront Server Security for Exchange scans digitally-signed messages
 14. Forefront Server Security for Exchange services cannot start if the installation root contains a file that is named "Program"
 15. Forefront Server Security for Exchange may incorrectly detect that valid Office Word 2003 documents contain CorruptedCompressedFile viruses
 16. Renaming an existing file filter list causes it to become disabled and revert to default settings in Forefront Server Security for Exchange
 17. A performance improvement lets Forefront Server Security for Exchange scan hidden infected files within 2007 Microsoft Office documents that were originally created by using Beta versions
 18. Memory is not released from a scan processes when Forefront Server Security for Exchange scans certain GZip files
 19. Memory is not released from a scan processes when Forefront Server Security for Exchange scans TAR files within GZip files
 20. Memory is not released from a scan processes when Forefront Server Security for Exchange scans Mac Zip files within another archive (compressed) file
 21. No FSS-ELI Scheduled Task is created if all engine updates are disabled in Forefront Server Security for Exchange
 22. All engine updates roll back in Forefront Server Security for Exchange if the installation root contains a file that is named "Program"
 23. Filter Lists settings are not applied when you perform a silent installation of Forefront Server Security for Exchange
 24. The FSCRealtimeScanner.exe process consumes too much memory in Forefront Server Security for Exchange
 25. The FSCRealtimeScanner.exe process crashes when it tries to scan an e-mail message that has many recipients
 26. Exceptions during a Forefront for Exchange manual scan cause "ExceedinglyNested" detection and file removal
 27. When you try to generate a Forefront Diagnostic for Forefront Security for Exchange, you are prompted to "press any key" to complete the data collection
 28. When an engine update fails in Forefront for Exchange because of an invalid database path, Forefront does not log an error
 29. When you apply a template from one Forefront Security for Exchange installation to another Forefront Security for Exchange installation on a different server, the receiving server may lose all Forefront settings and may stop scanning mail
 30. A scan engine update fails, and a warning message is logged in the ProgramLog.txt file
หมายเหตุ:All the fixes that are listed in this section apply to Forefront Security for Exchange Server Service Pack 2, unless otherwise stated.
 1. The Forefront Security for Exchange product version that is displayed in the AD Marker does not match the version that is displayed in the client

  อาการ
  เมื่อคุณคลิกเกี่ยวกับในการวิธีใช้menu in Forefront Server for Exchange, the product version that is listed is accurate on the client. However, the product version that is listed in the corresponding Active Directory (AD) Marker is not.

  This difference causes no functionality issues.
 2. Forefront Security for Exchange may consume too much memory, which may require a restart of Exchange services

  อาการ
  Users experience slow mail flow and interruptions in mail delivery.

  สาเหตุ:
  A memory leak was identified in the FSCRealtimeScanner.exe and FSCTransportScanner.exe processes. This memory leak can cause users to experience lulls and interruptions in the mail flow because of the memory resource depletion.
 3. Forefront Security for Exchange may consume too much memory when it is running on a mailbox server that requires a restart of Exchange services

  อาการ
  Users experience slow mail flow and interruptions in mail delivery.

  สาเหตุ:
  A memory leak was identified in the FSCRealtimeScanner.exe process. This memory leak can cause users to experience lulls and interruptions in mail flow because of the memory resource depletion.
 4. When Forefront’s EngineSync and FileSync cannot run at the same time on a CCR cluster, run lock errors are generated in the ProgramLog.txt file

  อาการ
  The ProgramLog file contains the following errors:
  Date/Time: ( 1432- 1884), "WARNING: FileSync (Thread)::CCR::FileSync::Run(): filesync.cpp:335: Cannot obtain a Forefront run lock; replication of 'Notifications.fdb' skipped."

  Date/Time: 2008 ( 1432- 1884), "WARNING: FileSync (Thread)::CCR::FileSync::Run(): filesync.cpp:335: Cannot obtain a Forefront run lock; replication of 'FileScanners.fdb' skipped."
  The Application log contains the following error:

  ชนิดเหตุการณ์: คำเตือน
  Event Source: FSECCRService
  Event Category: (9)
  Event ID: 9411
  Date: 7/7/2008
  Time: 11:06:13 AM
  ผู้ใช้: n/a
  Computer: Server1

  สาเหตุ:When Forefront Server for Exchange runs on a Cluster Continuous Replication (CCR) cluster, you have to synchronize the engine files and the database files between each node. If this synchronization occurs at the same time, errors will be generated in the ProgramLog.txt file and in the Application log.

  มีปัญหาการทำงานไม่ได้เนื่องจากมีการซิงโครไนซ์แฟ้มเกิดขึ้นเมื่อมีการซิงโครไนส์โปรแกรมเสร็จสมบูรณ์แล้ว
 5. คุณไม่สามารถระงับการแจ้งเตือน deprecation (ปลดเกษียณ) โปรแกรมได้แม้ว่าคุณได้ปิดใช้งานเอ็นจิน retired บนงานทั้งหมดของการสแกนและการปรับปรุงของสแกนเนอร์ที่เกี่ยวข้อง

  อาการ
  สำคัญสำหรับการแลกเปลี่ยนสร้างการแจ้งเตือน deprecation โปรแกรมที่ไม่ถูกปิดใช้งานคำนึงถึงการตั้งค่างานการสแกนที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานโปรแกรม

  การรักษาความปลอดภัยสำคัญสำหรับการแลกเปลี่ยนจะสร้างข้อความอีเมล์เพื่อเตือนผู้ดูแลของ deprecations โปรแกรมเฉพาะ ข้อความเหล่านี้ประกอบด้วยข้อความที่มีลักษณะอย่าง Sophos ต่อไปนี้:
  โปรแกรมตรวจพบไวรัส Sophos deprecated ของ 1/07/2009 และจะใช้ได้จนถึง 1/12/2009 เท่านั้น การปรับปรุงสำหรับโปรแกรมนี้จะหยุดหลังจาก 1/12/2009 ดูข้อมูลเพิ่มเติม http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=152864
 6. การร้องขอจำนวนมาก RPC หน้าให้ส่งช้าคิวอีบนเซิร์ฟเวอร์ Exchange ที่กำลังเรียกใช้ Forefront Security สำหรับการแลกเปลี่ยน

  อาการ
  ล็อตของการร้องขอ RPC นำ depletion ทรัพยากรและคิวจดหมายที่ช้าลงบนเซิร์ฟเวอร์ Exchange ที่กำลังเรียกใช้ Forefront Security สำหรับการแลกเปลี่ยน
 7. ไม่สามารถส่งข้อความอีเมล์จากโฟลเดอร์เก็บถาวรของ Forefront

  อาการ
  เก็บถาวรอีเมลที่ไม่สามารถส่งข้อความเมื่อคุณลบแฟ้มเหล่านั้นลงในโฟลเดอร์ pickup ของ Exchange

  สาเหตุ:
  ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อการสแกนการขนส่งของ Forefront ไม่สามารถเตรียมใช้งาน ซึ่งอาจทำให้มันยังคงอยู่ในสถานะดังกล่าวไม่สแกนจดหมาย จดหมายที่ตกหายไปยังโฟลเดอร์เก็บถาวรของ Forefront ไม่ถูกส่งได้เนื่องจากอาจประกอบด้วยข้อมูลส่วนหัวที่ไม่สมบูรณ์
 8. กระบวนการ FSCController.exe อาจหยุดการตอบสนอง ซึ่งสร้างข้อความแสดงความล้มเหลว Dr. Watson ที่ฝากข้อมูล ID 671966687 การอ้างอิง

  อาการ
  กระบวนการ FSCController.exe อาจหยุดการตอบสนอง ซึ่งสร้างข้อความแสดงความล้มเหลว Dr. Watson ที่ฝากข้อมูล ID 671966687 การอ้างอิง ความล้มเหลวสร้างการถ่ายโอนข้อมูลผลลัพธ์ของกองซ้อนดังต่อไปนี้:
  OLE32.DLL ! CStdMarshal::DisconnectCliIPIDs [marshal.cxx]
  OLE32.DLL ! CStdMarshal::Disconnect [marshal.cxx]
  OLE32.DLL ! CStdMarshal::HandlePendingDisconnect [marshal.cxx]
  OLE32.DLL ! CStdMarshal::Finish_QueryRemoteInterfaces [marshal.cxx]
  OLE32.DLL ! CStdMarshal::QueryRemoteInterfaces [marshal.cxx]
  OLE32.DLL ! CStdIdentity::CInternalUnk::QueryMultipleInterfaces [stdid.cxx]
  OLE32.DLL ! CStdIdentity::CInternalUnk::QueryInterface [stdid.cxx]
  RPCRT4.DLL ! IUnknown_QueryInterface_Proxy [proxy.cxx]
  FSCCONTROLLER.EXE!CRealtimeProxy::DisableScanEngine [realtimeproxy.cpp]
  FSCCONTROLLER.EXE!CSybariService::DisableScanEngines [sybariservice.cpp]
  RPCRT4.DLL ! เรียก [stubless.asm]
  RPCRT4.DLL ! NdrStubCall2 [srvcall.cxx]
  RPCRT4.DLL ! CStdStubBuffer_Invoke [stub.cxx]
  OLE32.DLL ! SyncStubInvoke [channelb.cxx]
  OLE32.DLL ! StubInvoke [channelb.cxx]
  OLE32.DLL ! CCtxComChnl::ContextInvoke [ctxchnl.cxx]
  OLE32.DLL ! MTAInvoke [callctrl.cxx]
  OLE32.DLL ! STAInvoke [callctrl.cxx]
  OLE32.DLL ! AppInvoke [channelb.cxx]
  OLE32.DLL ! ComInvokeWithLockAndIPID [channelb.cxx]
  OLE32.DLL ! ComInvoke [channelb.cxx]
  OLE32.DLL ! ThreadDispatch [chancont.cxx]
  OLE32.DLL ! ThreadWndProc [chancont.cxx]
  USER32.DLL ! InternalCallWinProc [callproc.asm]
  USER32.DLL ! UserCallWinProcCheckWow [clmsg.c]
  USER32.DLL ! DispatchMessageWorker [clmsg.c]
  USER32.DLL ! DispatchMessageW [cltxt.h]
  FSCCONTROLLER.EXE!CServiceModule::Run [antigenservice.cpp]
  FSCCONTROLLER.EXE!CServiceModule::ServiceMain [antigenservice.cpp]
  ADVAPI32.DLL ! ScSvcctrlThreadA [scapi.cxx]
  KERNEL32.DLL ! BaseThreadInitThunk [thread.c]
  NTDLL.DLL!__RtlUserThreadStart [rtlexec.c]
  rtlexec.c NTDLL.DLL!_RtlUserThreadStart []
 9. มากเกินไปล็อกใน Forefront Security สำหรับการแลกเปลี่ยนอาจทำให้เกิดกระแสจดหมายที่ช้าและคิวจดหมายใน Exchange

  อาการ
  ผู้ใช้อาจพบกระแสจดหมายที่ช้าและคิวจดหมายใน Exchange

  สาเหตุ:
  ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อเริ่มต้นที่ระดับการเข้าสู่ระบบใน Forefront Security สำหรับการแลกเปลี่ยนสูงทรัพยากร
 10. กระบวนการ FSCController.exe อาจหยุดการตอบสนอง ซึ่งสร้างข้อความแสดงความล้มเหลว Dr. Watson ที่ฝากข้อมูล ID 653246026 การอ้างอิง

  อาการ
  FSCController.exe อาจมีปัญหา ซึ่งสร้างข้อความแสดงความล้มเหลว Dr. Watson ที่ฝากข้อมูล ID 653246026 การอ้างอิง ความล้มเหลวสร้างการถ่ายโอนข้อมูลผลลัพธ์ของกองซ้อนดังต่อไปนี้:
  realtimeproxy.cpp FSCCONTROLLER.EXE!CRealtimeProxy::Shutdown []
  sybariservice.cpp FSCCONTROLLER.EXE!ShutdownStorageGroup []
  sybariservice.cpp FSCCONTROLLER.EXE!CSybariService::ShutdownStorageGroup []
  sybariservice.cpp FSCCONTROLLER.EXE!CSybariService::ShutdownStorageGroup []
  RPCRT4.DLL ! เรียก [stubless.asm]
  RPCRT4.DLL ! NdrStubCall2 [srvcall.cxx]
  RPCRT4.DLL ! CStdStubBuffer_Invoke [stub.cxx]
  OLEAUT32.DLL ! CUnivStubWrapper::Invoke [rpcwrap.cpp]
  OLE32.DLL ! SyncStubInvoke [channelb.cxx]
  OLE32.DLL ! StubInvoke [channelb.cxx]
  OLE32.DLL ! CCtxComChnl::ContextInvoke [ctxchnl.cxx]
  OLE32.DLL ! MTAInvoke [callctrl.cxx]
  OLE32.DLL ! STAInvoke [callctrl.cxx]
  OLE32.DLL ! AppInvoke [channelb.cxx]
  OLE32.DLL ! ComInvokeWithLockAndIPID [channelb.cxx]
  OLE32.DLL ! ComInvoke [channelb.cxx]
  OLE32.DLL ! ThreadDispatch [chancont.cxx]
  OLE32.DLL ! ThreadWndProc [chancont.cxx]
  USER32.DLL ! InternalCallWinProc [callproc.asm]
  USER32.DLL ! UserCallWinProcCheckWow [clmsg.c]
  USER32.DLL ! DispatchMessageWorker [clmsg.c]
  USER32.DLL ! DispatchMessageW [cltxt.h]
  antigenservice.cpp FSCCONTROLLER.EXE!CServiceModule::Run []
  antigenservice.cpp FSCCONTROLLER.EXE!CServiceModule::ServiceMain []
  ADVAPI32.DLL ! ScSvcctrlThreadA [scapi.cxx]
  KERNEL32.DLL ! BaseThreadInitThunk [thread.c]
  NTDLL.DLL!__RtlUserThreadStart [rtlexec.c }
  rtlexec.c NTDLL.DLL!_RtlUserThreadStart []
 11. แฟ้มถูกตรวจพบเป็น "CorruptedCompressedFile" เมื่อมีการตั้งค่ารายการรีจิสทรี MaxUnCompressedFileSize เพื่อ 0xFFFFFFFF

  อาการ
  ถ้าคุณสามารถกำหนดค่าของรายการรีจิสทรี MaxUnCompressedFileSize 0xFFFFFFFF, Forefront Security เซิร์ฟเวอร์สำหรับ Exchange ตรวจพบแฟ้มเป็น "CorruptedCompressedFile คำนึงถึงขนาดของตนเอง

  ถ้าคุณได้เปิดใช้งานนั้นลบแฟ้มที่บีบอัดที่เสียหายการตั้งค่าภายใต้การการตั้งค่า,ตัวเลือกทั่วไปพื้นที่ในคอนโซลการดูแล Forefront แฟ้มจะถูกลบด้วย
 12. สำคัญรักษาความปลอดภัยของเซิร์ฟเวอร์สำหรับ Exchange ไม่สามารถกรองข้อมูลแฟ้มที่เข้ารหัสแบบ MIME "ญี่ปุ่น (EUC)"

  อาการ
  ถ้าชื่อแฟ้มถูกเขียนไปยังแฟ้ม ProgramLog.txt มันจะปรากฏเป็นอักขระ garbled และแทนชื่อแฟ้มต้นฉบับในภาษาญี่ปุ่น

  สาเหตุ:
  ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อคุณส่งสิ่งที่แนบมาในข้อความอีเมลที่คุณเข้ารหัสแบบ MIME "ญี่ปุ่น (EUC)" เมื่อ Forefront Security เซิร์ฟเวอร์สำหรับ Exchange พยายามที่จะสแกนสิ่งที่แนบ ไม่ถูกต้องระบุนามสกุลของแฟ้ม และแฟ้มส่งผ่านผ่าน unscanned
 13. มีการตรวจพบแฟ้ม P7S ว่าเป็น "CorruptedCompressedFile" เมื่อ Forefront Security เซิร์ฟเวอร์สำหรับ Exchange สแกนข้อความที่เซ็นชื่อแบบดิจิทัล

  อาการ
  แฟ้มที่ถูกตรวจพบว่าเป็น "CorruptedCompressedFile" และจะสามารถดูได้ในนั้นปัญหาด้านแผงเป็นเสียบีบอัด

  สาเหตุ:
  ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อคุณลงทะเบียนข้อความแบบดิจิทัล ลายเซ็นดิจิทัลของข้อความของคุณดำเนินการในแฟ้ม P7S แฟ้มนี้ได้มีแนบไปกับข้อความ เมื่อ Forefront Security เซิร์ฟเวอร์สำหรับ Exchange สแกนแฟ้ม P7S มีการตรวจพบเป็นแบบ "CorruptedCompressedFile

  ถ้าคุณได้เปิดใช้งานนั้นลบแฟ้มที่บีบอัดที่เสียหายการตั้งค่าภายใต้การการตั้งค่า,ตัวเลือกทั่วไปพื้นที่ในคอนโซลการดูแล Forefront แฟ้มจะถูกลบด้วย
 14. สำคัญรักษาความปลอดภัยของเซิร์ฟเวอร์สำหรับ Exchange บริการไม่สามารถเริ่มต้นถ้าหลักที่ติดตั้งประกอบด้วยแฟ้มที่ชื่อ "โปรแกรม"

  อาการ
  สำคัญรักษาความปลอดภัยของเซิร์ฟเวอร์สำหรับ Exchange ไม่สามารถเริ่มต้นถ้าหลักที่ติดตั้ง (ตัวอย่างเช่น C:)ประกอบด้วยแฟ้มที่ชื่อ "โปรแกรม"

  สาเหตุ:
  สำคัญรักษาความปลอดภัยของเซิร์ฟเวอร์สำหรับ Exchange บริการไม่ประกอบด้วยอัญประกาศที่ล้อมรอบเส้นทางของแฟ้มที่ปฏิบัติการได้ที่จะทริกเกอร์เมื่อเริ่มต้น ซึ่งทำให้ระบบเพื่อค้นหาแฟ้มต่าง ๆ ในเส้นทาง ตัวอย่างเช่น คุณอาจค้นหาแฟ้มที่ชื่อ “ C:\Program ” เมื่อเส้นทางเป็น "แฟ้ม C:\Program (x86) \Microsoft Server\FSEMailPickup.exe Security\Exchange Forefront ซึ่งหมายความ ว่า Forefront ค้นหาแฟ้มที่ไม่ถูกต้อง และไม่สามารถเริ่มบริการ

  การแก้ปัญหา
  ถ้าคุณประสบปัญหานี้ และไม่สามารถติดตั้งแพคเกจการยกเลิกการแก้ไขทันที คุณสามารถหลีกเลี่ยงปัญหานี้ โดยการเพิ่มอัญประกาศที่ล้อมรอบเส้นทางของการปฏิบัติการในรีจิสทรีของบริการ ซึ่งจะรับการบันทึกไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
  812486ID เหตุการณ์ 7000 และข้อความแสดงข้อผิดพลาด "%1 ไม่ใช่โปรแกรมประยุกต์ Win32 ที่ถูกต้อง" เมื่อคุณเริ่มการทำงานการบริการ
 15. สำคัญรักษาความปลอดภัยของเซิร์ฟเวอร์สำหรับ Exchange อาจพบว่า เอกสาร Office Word 2003 ที่ถูกต้องประกอบด้วยไวรัส CorruptedCompressedFile อย่างไม่ถูกต้อง

  อาการ
  สำคัญรักษาความปลอดภัยของเซิร์ฟเวอร์สำหรับ Exchange อาจไม่ถูกต้องพบว่า เอกสาร Microsoft Office Word 2003 ที่ถูกต้องประกอบด้วย CorruptedCompressedFiles ไวรัส

  สิ่งที่แนบอีเมล์จะถูกเอาออก และการแก้ไขปัญหาในการปัญหาด้านแผง การระบุว่า แฟ้มถูกเอาออกเป็นไวรัส CorruptedCompressedFile แฟ้ม ProgramLog.txt ประกอบด้วยรายการต่อไปนี้:
  รายละเอียด: การสแกน Realtime พบไวรัส: โฟลเดอร์:ชื่อโฟลเดอร์ชื่อ Group\file เก็บข้อความ: เรื่องบรรทัดการแก้ไขปัญหา: CorruptedCompressedFile สถานะ: ถูกเอาออก
  ในข้อความนี้ แทนชื่อโฟลเดอร์ชื่อของโฟลเดอร์ที่มีการค้นพบไวรัส reoresents

  สาเหตุ:
  ข้อผิดพลาดนี้มีสาเหตุจากวิธีการที่ Forefront Security เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้เพื่อความพยายามที่แยกวิเคราะห์เอกสาร Word
 16. การเปลี่ยนชื่อรายการตัวกรองข้อมูลแฟ้มมีอยู่เป็นสาเหตุให้กลายเป็นการปิดใช้งาน และย้อนกลับสู่การตั้งค่าเริ่มต้นในเซิร์ฟเวอร์ Forefront Security สำหรับการแลกเปลี่ยน

  อาการ
  เมื่อคุณเปลี่ยนชื่อรายการที่มีแฟ้มตัวกรองในอยู่ในการกรองข้อมูลรายการพื้นที่ภายใต้การกรองในคอนโซลการดูแล Forefront ตัวกรองแฟ้มแสดงรายการในการแสดงรายการพื้นที่ ภายใต้แฟ้ม:ภายใต้การกรองจะใช้งาน การตั้งค่าการตั้งค่าคอนฟิกทั้งหมด เช่นการทำงาน (Action),ทั่วไปและระบุถูกกำหนดเป็นค่าเริ่มต้น
 17. การปรับปรุงประสิทธิภาพ Forefront Server Security สำหรับ Exchange สแกนแฟ้มที่ติดไวรัสที่ซ่อนอยู่ภายใน 2007 ที่ทำให้เอกสาร Microsoft Office ที่ได้สร้างขึ้น โดยใช้รุ่นเบต้าตั้งแต่เริ่มแรก

  อาการ
  เอกสารของ Office (OPENXML) 2007 บางส่วนอาจประกอบด้วย subfiles "ซ่อนอยู่" นั่นคือ เอกสารเหล่านี้อาจประกอบด้วยแฟ้มที่ไม่ได้อ้างถึงในแฟ้ม Document.xml.rels ของเอกสาร ตรวจพบ inefficiencies แน่นอนในรหัสเพิ่มเติมที่ใช้ในการสแกนแฟ้ม "ซ่อนอยู่" ใน 2007 เอกสาร Office

  ข้อมูลเพิ่มเติม
  โปรแกรมแก้ไขสำหรับปัญหานี้ช่วยให้ Forefront Server Security สำหรับ Exchange สแกนแฟ้มมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการใช้ทรัพยากรระบบให้น้อยลง

  หมายเหตุ:รุ่นเริ่มต้นของ 2007 Office จะไม่เปิดแฟ้มใด ๆ ที่ไม่ได้อ้างถึงในแฟ้ม Document.xml.rels ของเอกสาร
 18. หน่วยความจำจะไม่นำออกใช้จากกระบวนการตรวจสอบเมื่อ Forefront Security เซิร์ฟเวอร์สำหรับ Exchange สแกนแฟ้มบางแฟ้ม GZip

  อาการ
  สำคัญรักษาความปลอดภัยของเซิร์ฟเวอร์สำหรับ Exchange ไม่ปล่อยหน่วยความจำจากกระบวนการตรวจสอบหลังจากที่แฟ้ม GZip จะสแกน

  ปัญหานี้อาจทำให้หน่วยความจำที่ใช้ โดยกระบวนการสแกนแบบ Forefront (FSCRealtimeScanner.exe, FSCTransportScanner.exe หรือ FSCManualScanner.exe) เพื่อขยาย exponentially และอาจทำให้เงื่อนไขหน่วยความจำต่ำบนเซิร์ฟเวอร์

  เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น คุณอาจพบการเขียนไปยังแฟ้ม ProgramLog.txt รายการต่อไปนี้:
  "ข้อผิดพลาด: มีข้อยกเว้นเกิดขึ้นภายในวิธีการสแกนของ ForefrontAgent ข้อความแสดงข้อยกเว้น = "หน่วยความไม่เพียงพอจำเพื่อดำเนินการของโปรแกรมดำเนินต่อ"
  "ข้อผิดพลาด: มีข้อยกเว้นเกิดขึ้นภายในวิธีการสแกนของ ForefrontAgent ข้อความแสดงข้อยกเว้น = "ไม่มีเธรดมากกว่าสามารถถูกสร้างขึ้นในระบบ (ยกเว้นจาก HRESULT: 0x800700A4) ""
  "ข้อผิดพลาด: มีข้อยกเว้นเกิดขึ้นภายในวิธีการสแกนของ ForefrontAgent ข้อความแสดงข้อยกเว้น = "อยู่ค่าไม่ในภายในช่วงที่คาดไว้" "
  "การวินิจฉัย: localizestream.cpp::LocalizeStream(): ไม่สามารถจัดสรรหน่วยความจำสำหรับกระแสข้อมูลท้องถิ่น 0x8007000e "

  "ข้อผิดพลาด: ReadWideCharBufferFromStream(): อ่านแล้วพยายามของ 5572 byte(s) ไบต์ที่แท้จริงที่อ่านได้ 0 hr = 8007000e "

  "ข้อผิดพลาด: FSCRealtimeScanner: ข้อยกเว้นเกิดขึ้น (0xc0000005) ที่อยู่ 0x056C3769, p [0] = 0x0, p [1] = 0x3287224f "
  " eax = 0x00000000 ebx = 0x32871fb7 ecx = 0x07bdcfd0 edx = 0x328721cd"
  " esi = 0x07c8e3dc edi = 0x32871fb7 ebp = 0x07c6f0d0 esp = 0x0102a2f8"
  " 102a2f0: 00000000 00000000 00000000 " ...

  " 102f720: 00000004 0042378f 8007000e"
  นอกจากนี้ รายการต่อไปนี้อาจถูกเขียนไปยังแฟ้ม HRLog.txt:
  "รายละเอียด: F 0x8007000e, 775-(primaryobject) "
  "รายละเอียด: F 0x8007000e, 1209-(primaryobject) "
  "รายละเอียด: F 0x8007000e, 1855-(primaryobject) "
  "รายละเอียด: S 0x8007000e, 7103-(workthread) "
  รายการเหล่านี้จำนวนมากประกอบด้วยเลขฐานสิบหกรหัส 0x8007000E ซึ่งหมายความว่า "การจัดเก็บไม่เพียงพอจะพร้อมใช้งานการดำเนินการนี้" หรือ "ERROR_OUTOFMEMORY"
 19. หน่วยความจำจะไม่นำออกใช้จากกระบวนการตรวจสอบเมื่อ Forefront Security เซิร์ฟเวอร์สำหรับ Exchange สแกนแฟ้ม TAR ภายในแฟ้ม GZip

  อาการ
  สำคัญรักษาความปลอดภัยของเซิร์ฟเวอร์สำหรับ Exchange ไม่ปล่อยหน่วยความจำจากกระบวนการตรวจสอบที่สแกนแฟ้ม tarball (TAR แฟ้มที่บีบอัดไว้ภายในแฟ้ม GZip เช่นนั้นแฟ้ม tar.gz หรือ.tgz)

  ปัญหานี้อาจทำให้หน่วยความจำที่ใช้ โดยกระบวนการสแกนแบบ Forefront (FSCRealtimeScanner.exe, FSCTransportScanner.exe หรือ FSCManualScanner.exe) เพื่อขยาย exponentially และอาจทำให้เงื่อนไขหน่วยความจำต่ำบนเซิร์ฟเวอร์

  เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น คุณอาจพบการเขียนไปยังแฟ้ม ProgramLog.txt รายการต่อไปนี้:
  "ข้อผิดพลาด: มีข้อยกเว้นเกิดขึ้นภายในวิธีการสแกนของ ForefrontAgent ข้อความแสดงข้อยกเว้น = "หน่วยความไม่เพียงพอจำเพื่อดำเนินการของโปรแกรมดำเนินต่อ"
  "ข้อผิดพลาด: มีข้อยกเว้นเกิดขึ้นภายในวิธีการสแกนของ ForefrontAgent ข้อความแสดงข้อยกเว้น = "ไม่มีเธรดมากกว่าสามารถถูกสร้างขึ้นในระบบ (ยกเว้นจาก HRESULT: 0x800700A4) ""
  "ข้อผิดพลาด: มีข้อยกเว้นเกิดขึ้นภายในวิธีการสแกนของ ForefrontAgent ข้อความแสดงข้อยกเว้น = "อยู่ค่าไม่ในภายในช่วงที่คาดไว้" "
  "การวินิจฉัย: localizestream.cpp::LocalizeStream(): ไม่สามารถจัดสรรหน่วยความจำสำหรับกระแสข้อมูลท้องถิ่น 0x8007000e "

  "ข้อผิดพลาด: ReadWideCharBufferFromStream(): อ่านแล้วพยายามของ 5572 byte(s) ไบต์ที่แท้จริงที่อ่านได้ 0 hr = 8007000e "

  "ข้อผิดพลาด: FSCRealtimeScanner: ข้อยกเว้นเกิดขึ้น (0xc0000005) ที่อยู่ 0x056C3769, p [0] = 0x0, p [1] = 0x3287224f "
  " eax = 0x00000000 ebx = 0x32871fb7 ecx = 0x07bdcfd0 edx = 0x328721cd"
  " esi = 0x07c8e3dc edi = 0x32871fb7 ebp = 0x07c6f0d0 esp = 0x0102a2f8"
  " 102a2f0: 00000000 00000000 00000000 " ...

  " 102f720: 00000004 0042378f 8007000e"
  นอกจากนี้ รายการต่อไปนี้อาจถูกเขียนไปยังแฟ้ม HRLog.txt:
  "รายละเอียด: F 0x8007000e, 775-(primaryobject) "
  "INFORMATION: F 0x8007000e, 1209-(primaryobject)"
  "INFORMATION: F 0x8007000e, 1855-(primaryobject)"
  "INFORMATION: S 0x8007000e, 7103-(workthread)"
  Many of these entries contain the hexadecimal code 0x8007000E. This means "Not enough storage is available to complete this operation" or "ERROR_OUTOFMEMORY."
 20. Memory is not released from a scan processes when Forefront Server Security for Exchange scans Mac Zip files within another archive (compressed) file

  อาการ
  Forefront Server Security for Exchange does not release memory from a scan processes that scans Mac Zip files within another archive (compressed) file.

  This issue can cause the memory that is consumed by Forefront scan processes (FSCRealtimeScanner.exe, FSCTransportScanner.exe, or FSCManualScanner.exe) to grow exponentially and may cause a low-memory condition on the server.

  When this issue occurs, you may find any of the following entries written to the ProgramLog.txt file:
  "ERROR: An exception has occurred within ForefrontAgent's Scan method. Exception message = "Insufficient memory to continue the execution of the program.""
  "ERROR: An exception has occurred within ForefrontAgent's Scan method. Exception message = "No more threads can be created in the system. (Exception from HRESULT: 0x800700A4)""
  "ERROR: An exception has occurred within ForefrontAgent's Scan method. Exception message = "Value does not fall within the expected range.""
  "DIAGNOSTIC: localizestream.cpp::LocalizeStream(): Failed to allocate memory for local stream 0x8007000e"

  "ERROR: ReadWideCharBufferFromStream(): Attempted read of 5572 byte(s). Actual bytes read were 0. hr=8007000e"

  "ERROR: FSCRealtimeScanner: Exception occurred (0xc0000005) at address 0x056C3769, p[0]=0x0, p[1]=0x3287224f"
  "eax=0x00000000 ebx=0x32871fb7 ecx=0x07bdcfd0 edx=0x328721cd"
  "esi=0x07c8e3dc edi=0x32871fb7 ebp=0x07c6f0d0 esp=0x0102a2f8"
  "102a2f0: 00000000 00000000 00000000" ...
  "102f720: 00000004 0042378f 8007000e"
  Additionally, the following entries may be written to the HRLog.txt file:
  "INFORMATION: F 0x8007000e, 775-(primaryobject)"
  "INFORMATION: F 0x8007000e, 1209-(primaryobject)"
  "INFORMATION: F 0x8007000e, 1855-(primaryobject)"
  "INFORMATION: S 0x8007000e, 7103-(workthread)"
  Many of these entries contain the hexadecimal code 0x8007000E. This means "Not enough storage is available to complete this operation" or "ERROR_OUTOFMEMORY."

  สาเหตุ:
  This problem is caused by a problem with Forefront’s TNEFNavigator.dll file.
 21. ไม่มีการงานที่กำหนดเวลาไว้ ELI FSS ถูกสร้างขึ้นถ้ามีการปรับปรุงโปรแกรมทั้งหมดถูกปิดใช้งานในเซิร์ฟเวอร์ Forefront Security สำหรับการแลกเปลี่ยน

  อาการ
  ความรับผิดชอบ ELI FSS จัดตารางงานของที่ถูกปรับปรุง Forefront ’s โปรแกรมรายละเอียดของการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ (ELI) แฟ้ม ซึ่งก็คือ EngineInfo.cab ถ้าไม่มีการปรับปรุงโปรแกรมจะเปิดใช้งานสำหรับเอ็นจินใด ๆ ในการการปรับปรุงสแกนเนอร์พื้นที่ ภายใต้การตั้งค่าในคอนโซลการดูแล Forefront, ELI FSS งานที่กำหนดเวลาไว้จะไม่สามารถสร้าง ตัวอย่างเช่น คุณอาจเลือกการกำหนดค่านี้ถ้าคุณใช้ FSSMC การกระจายเอ็นจินจากส่วนกลาง

  การแก้ปัญหา
  ถ้าคุณประสบปัญหานี้ และไม่สามารถติดตั้งแพคเกจการยกเลิกการแก้ไขทันที คุณสามารถแก้ปัญหา โดยทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. การปรับปรุงโปรแกรมอย่างน้อยหนึ่งในการจัดตารางเวลานี้การปรับปรุงสแกนเนอร์พื้นที่ ภายใต้การตั้งค่าในคอนโซลการดูแล Forefront
  2. บริการการรีสตาร์ท Forefront และ Exchange ให้ Forefront Security เซิร์ฟเวอร์สำหรับ Exchange สร้าง ELI FSS งานที่กำหนดเวลาไว้
 22. ทุกโปรแกรมปรับปรุงโรกลับในเซิร์ฟเวอร์ Forefront Security สำหรับการแลกเปลี่ยนถ้าหลักที่ติดตั้งประกอบด้วยแฟ้มที่ชื่อ "โปรแกรม"

  อาการ
  เมื่อคุณพยายามที่จะปรับปรุงโปรแกรมที่ใช้ในการตรวจสอบในเซิร์ฟเวอร์ Forefront Security สำหรับการแลกเปลี่ยน จะย้อนกลับ โปรแกรมสแกนแบบใหม่จะถูกดาวน์โหลดแล้ว แต่ไม่สามารถถูกรวมเข้า เอ็นจินการใหม่ได้แล้วยกเลิก และ Forefront แปลงเอ็นจินการเก่า

  รายการต่อไปนี้อาจถูกเขียน ไปยังล็อกแอพลิเคชัน และ ProgramLog.txt สำหรับการปรับปรุงแต่ละโปรแกรมที่พยายามทำ ตัวอย่างต่อไปนี้คือสำหรับโปรแกรมการสแกนของ Microsoft:
  "รายละเอียด: ดาวน์โหลดแล้วโปรแกรมการสแกนของ Microsoft "
  "รายละเอียด: โปรแกรมการสแกนของ Microsoft ได้รับ staged "
  "ข้อผิดพลาด: (0x000000c1) %1 ไม่ใช่โปรแกรมประยุกต์ Win32 ที่ถูกต้อง ไม่สามารถเปิดใช้ ScanEngineTest สำหรับโปรแกรมการสแกนของ Microsoft
  "รายละเอียด: โปรแกรมการสแกนของ Microsoft ได้ถูกยกเลิก"


  สาเหตุ:
  เมื่อโปรแกรมสแกนแบบใหม่จะถูกดาวน์โหลด Forefront ต้องก่อนทดสอบได้ก่อนที่จะรวมไว้ สำคัญใช้ ScanEngineTest.exe นี้ อย่างไรก็ตาม เส้นทางของ ScanEngineTest.exe จะไม่อยู่ในคำพูดในรหัสการปรับปรุงโปรแกรมของ Forefront ซึ่งทำให้ระบบเพื่อค้นหาแฟ้มต่าง ๆ ในเส้นทาง ตัวอย่างเช่น คุณอาจค้นหาแฟ้มที่ชื่อ “ C:\Program ” เมื่อเส้นทางเป็น "แฟ้ม C:\Program (x86) \Microsoft Server\ScanEngineTest.exe Security\Exchange Forefront ถ้าแฟ้มมีอยู่ ซึ่งหมายความ ว่า Forefront ค้นหาแฟ้มที่ไม่ถูกต้อง และไม่สามารถทำการทดสอบโปรแกรมการสแกนให้เสร็จสมบูรณ์ได้ โปรแกรมการอยู่แล้วยกเลิก
 23. จะไม่มีใช้การตั้งค่ารายการตัวกรองเมื่อคุณทำการติดตั้งแบบ silent Forefront Security เซิร์ฟเวอร์สำหรับ Exchange

  อาการ
  คุณใช้การ-tพารามิเตอร์เพื่อระบุแฟ้ม Template.fdb เมื่อคุณเรียกใช้การรักษาความปลอดภัยเซิร์ฟเวอร์ Forefront สำหรับการแลกเปลี่ยนการตั้งค่าเป็นการติดตั้งแบบ silent ถ้าแฟ้ม Template.fdb ประกอบด้วยตัวกรองรายการกำหนดเอง เหล่านี้ไม่ถูกบรรจุในการติดตั้งใหม่ ปัญหานี้เกิดขึ้นแม้ว่าการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว และไม่ มีข้อผิดพลาด

  สาเหตุ:
  ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากจะไม่มีสร้างแฟ้ม FilterLists.fdb จนกว่าจะมีเปิดคอนโซล Forefront Administrator สำหรับในครั้งแรก ดังนั้น ติดตั้งไม่สามารถโหลดกำหนดเองตัวกรองรายการลงในแฟ้ม FilterLists.fdb ในระหว่างการติดตั้งแบบ silent เนื่องจากแฟ้ม FilterLists.fdb ไม่มีอยู่ณจุดที่
 24. กระบวนการ FSCRealtimeScanner.exe จะหน่วยความจำมากเกินไปในเซิร์ฟเวอร์ Forefront Security สำหรับการแลกเปลี่ยน

  อาการ
  มีปัญหาที่สองที่กระบวนการ FSCRealtimeScanner.exe สามารถใช้เนื้อที่หน่วยความจำมากเกินไป ปัญหาเหล่านี้ทำให้หน่วยความจำที่ใช้ โดย FSCRealtimeScanner.exe กระบวนการขยาย exponentially และอาจทำให้เงื่อนไขหน่วยความจำต่ำบนเซิร์ฟเวอร์

  หมายเหตุ:เนื่องจาก Forefront Security เซิร์ฟเวอร์สำหรับ Exchange โดยปกติสแกนอีมากที่สุดในระดับของการขนส่ง คุณอาจพบว่า เงื่อนไขนี้หน่วยความจำไม่ยาก spot และอาจจะเห็นได้ชัดเจนเท่านั้นถ้าคุณไม่ได้เริ่มใหม่บริการ Forefront สำหรับรอบระยะเวลาที่ยาว พูดสำหรับหลายสัปดาห์

  เมื่อเกิดปัญหาเหล่านี้ คุณอาจพบการเขียนไปยังแฟ้ม ProgramLog.txt รายการต่อไปนี้:
  "ข้อผิดพลาด: มีข้อยกเว้นเกิดขึ้นภายในวิธีการสแกนของ ForefrontAgent ข้อความแสดงข้อยกเว้น = "หน่วยความไม่เพียงพอจำเพื่อดำเนินการของโปรแกรมดำเนินต่อ"
  "ข้อผิดพลาด: มีข้อยกเว้นเกิดขึ้นภายในวิธีการสแกนของ ForefrontAgent ข้อความแสดงข้อยกเว้น = "ไม่มีเธรดมากกว่าสามารถถูกสร้างขึ้นในระบบ (ยกเว้นจาก HRESULT: 0x800700A4) ""
  "ข้อผิดพลาด: มีข้อยกเว้นเกิดขึ้นภายในวิธีการสแกนของ ForefrontAgent ข้อความแสดงข้อยกเว้น = "อยู่ค่าไม่ในภายในช่วงที่คาดไว้" "
  "การวินิจฉัย: localizestream.cpp::LocalizeStream(): ไม่สามารถจัดสรรหน่วยความจำสำหรับกระแสข้อมูลท้องถิ่น 0x8007000e "

  "ข้อผิดพลาด: ReadWideCharBufferFromStream(): อ่านแล้วพยายามของ 5572 byte(s) ไบต์ที่แท้จริงที่อ่านได้ 0 hr = 8007000e "

  "ข้อผิดพลาด: FSCRealtimeScanner: ข้อยกเว้นเกิดขึ้น (0xc0000005) ที่อยู่ 0x056C3769, p [0] = 0x0, p [1] = 0x3287224f "
  " eax = 0x00000000 ebx = 0x32871fb7 ecx = 0x07bdcfd0 edx = 0x328721cd"
  " esi = 0x07c8e3dc edi = 0x32871fb7 ebp = 0x07c6f0d0 esp = 0x0102a2f8"
  " 102a2f0: 00000000 00000000 00000000 " ...

  " 102f720: 00000004 0042378f 8007000e"
  นอกจากนี้ รายการต่อไปนี้อาจถูกเขียนไปยังแฟ้ม HRLog.txt:
  "รายละเอียด: F 0x8007000e, 775-(primaryobject) "
  "รายละเอียด: F 0x8007000e, 1209-(primaryobject) "
  "รายละเอียด: F 0x8007000e, 1855-(primaryobject) "
  "รายละเอียด: S 0x8007000e, 7103-(workthread) "
  จำนวนของรายการเหล่านี้ประกอบด้วยรหัสที่เลขฐานสิบหก 0x8007000E ซึ่งหมายความว่า "การจัดเก็บไม่เพียงพอจะพร้อมใช้งานการดำเนินการนี้" หรือ "ERROR_OUTOFMEMORY"

  สาเหตุ:
  ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
  • สำคัญจะสอบถาม Active Directory สำหรับข้อมูลที่ผู้รับอีเมล
  • ข้อมูลของกล่องจดหมายไม่ถูก handed จาก Exchange ผ่าน VSAPI กับกระบวนการ FSCRealtimeScanner.exe


  การแก้ปัญหา
  ไม่มีวิธีแก้ปัญหาสำหรับปัญหาหน่วยความจำที่เกี่ยวข้องกับการสอบถามของ Active Directory คุณอาจใช้วิธีแก้ปัญหานี้หากคุณไม่สามารถติดตั้งแพคเกจการยกเลิกการแก้ไขทันที

  สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
  322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditแล้ว คลิกตกลง.
  2. ค้นหา และคลิกที่คีย์ต่อไปนี้ในรีจิสตรี::
   เซิร์ฟเวอร์ Security\Exchange Server HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432NODE\Microsoft\Forefront
  3. ในการแก้ไขเมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกค่า DWORD.
  4. ประเภท:OptimizeADQueryแล้ว กด ENTER
  5. ในการแก้ไขเมนู คลิกปรับเปลี่ยน.
  6. ประเภท:1แล้ว คลิกตกลง.
  7. ออกจาก "ตัวแก้ไขรีจิสทรี"
  8. หยุดบริการ FSCController แล้ว เริ่มบริการ FSCController และบริการการแลกเปลี่ยนทั้งหมด
 25. กระบวนการ FSCRealtimeScanner.exe ปัญหาเมื่อพยายามสแกนข้อความอีเมล์ที่มีผู้รับมาก

  อาการ
  After you apply Forefront Security for Exchange Service Pack 2, crashes may occur when the real-time scanning processes runs.

  สาเหตุ:
  This issue occurs because Forefront Security for Exchange Server SP2 includes performance optimizations that build a large LDAP query to process all the legacyExchangeDNs for mail recipients into one query. It does this by creating a sub query for each recipient in the message, which resembles the following:
  (legacyExchangeDN= /o=ORGNAME/OU=First Administrative Group/cn=Recipients/cn=RECIPIENT)
  This query is 88 characters long. However, the variable that stores the LDAP query can store only 10,241 characters. If there many subqueries, the total length of the LDAP query can exceed 10,241 characters. When this character limitation is exceeded, the FSCRealtimeScanner.exe process crashes.
 26. Exceptions during a Forefront for Exchange manual scan cause "ExceedinglyNested" detection and file removal

  อาการ
  During a manual scan on an Exchange server, Forefront Security for Exchange incorrectly detects Office documents and e-mail messages as "ExceedinglyNested." Forefront Security for Exchange quarantines these files, and the body of the e-mail message is replaced with deletion text.

  สาเหตุ:
  ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อ ระหว่างการสแกนด้วยตนเอง หาก Forefront Security สำหรับการแลกเปลี่ยนที่ป้อนเข้าสู่สถานะที่ซึ่งมี thrown ข้อยกเว้น unhealthy ดังกล่าวอาจพยายามที่จะทำการสแกนเอกสาร ถ้าข้อยกเว้นการทำงานเหล่านี้เกิดขึ้น เหล่านั้นอาจทำให้เกิดการเคาน์เตอร์ ซึ่งติดตามแฟ้มที่ซ้อนกันขอ จะกลายเป็นไม่ถูกต้อง ตัวนับเหล่านี้ไม่ถูกต้องแล้วทำให้เกิด Forefront Security สำหรับการแลกเปลี่ยนที่ไม่ถูกต้องตรวจสอบแฟ้มปกติเป็นการ "ExceedinglyNested"
 27. เมื่อคุณพยายามสร้างตัวแบบวินิจฉัย Forefront สำหรับ Forefront Security สำหรับการแลกเปลี่ยน พรอมต์ "กดแป้นใดๆ" เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลการให้เสร็จสมบูรณ์

  อาการ
  เมื่อคุณพยายามสร้างตัวแบบวินิจฉัย Forefront สำหรับ Forefront Security สำหรับการแลกเปลี่ยน พรอมต์ "กดแป้นใดๆ" เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลการให้เสร็จสมบูรณ์ ดังนั้น ผู้ดูแลจึงจำเป็นต้องดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
 28. เมื่อมีการปรับปรุงโปรแกรมใน Forefront สำหรับ Exchange ได้เนื่องจากเส้นทางของฐานข้อมูลที่ไม่ถูกต้องของ Forefront ไม่ได้ล็อกข้อผิดพลาด

  อาการ
  เมื่อพาธของฐานข้อมูลที่ไม่ถูกต้องมีอยู่ใน Forefront สำหรับการแลกเปลี่ยนการตั้งค่ารีจิสทรี การปรับปรุงโปรแกรมจะไม่เสร็จสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม ข้อผิดพลาดที่ concise จะไม่ถูกบันทึกไว้

  หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน Rollup 1 สำหรับ Forefront Security สำหรับการแลกเปลี่ยน Service Pack 2 ข้อผิดพลาดต่อไปนี้ถูกบันทึกไว้ในล็อกแอพลิเคชันเมื่อมีการปรับปรุงโปรแกรมล้มเหลวเนื่องจากการแสดงของเส้นทางของฐานข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง:

  แหล่งที่มา: FSCController
  รหัสเหตุการณ์: 100
  ความรุนแรง: ข้อผิดพลาด
  ข้อผิดพลาด: เส้นทางฐานข้อมูลนี้ในรีจิสทรีไม่มีอยู่

 29. เมื่อคุณใช้แม่แบบจากหนึ่ง Forefront Security สำหรับการติดตั้ง Exchange Forefront Security อื่นสำหรับการติดตั้ง Exchange บนเซิร์ฟเวอร์ที่แตกต่างกัน เซิร์ฟเวอร์ที่รับอาจสูญเสียการตั้งค่า Forefront ทั้งหมด และอาจหยุดการทำการสแกนจดหมาย

  อาการ
  When you try to apply a template from one Forefront Security for Exchange installation to another Forefront Security for Exchange installation on a different server, RPC issues may occur. The Forefront Security for Exchange settings on the receiving server may be deleted before the template is applied. Because of certain RPC and networking issues, the new template cannot be applied and can leave Forefront unable to scan.

  สาเหตุ:
  This issue occurs because the order in which Forefront for Exchange applies a template begins with the deletion of the existing database configurations on the receiving Forefront for Exchange server, followed by applying the new template. If networking issues occur, they may interfere with applying the new template after the existing database configurations are deleted.
 30. A scan engine update fails, and a warning message is logged in the ProgramLog.txt file

  อาการ
  If any of the Forefront Security for Exchange external scan engine vendors release a scan engine release a scan engine update that incorporates files that are packaged within subdirectories, the scan engine update will fail. Additionally, a warning message that resembles the following is logged in the ProgramLog.txt file:
  WARNING: A failure was reported by the synchronization observer while installing the scanner. Action = 0x00000001. C:\Forefront Installation Directory\EngineName\Bin\bases/stt/


  สาเหตุ:
  This problem occurs because Forefront Security for Exchange Server cannot update a scan engine that contains one or more subdirectories within its update package.

Hotfix rollup information

ข้อมูลการดาวน์โหลด

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ให้ส่งการร้องขอไปที่ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

How to install the Hotfix Rollup

 1. Run the installer by double-clicking the service pack or rollup executable file.

  หมายเหตุ:When the installer is running, the Exchange and Forefront Security for Exchange services are stopped, and your mail flow is temporarily stopped.
 2. After the installation is complete and the Exchange and Forefront Security for Exchange services are restarted (this occurs automatically during the installation), verify that Forefront Security for Exchange is working correctly.

  หมายเหตุ:Forefront Security for Exchange service packs or rollups can also be installed by using the FFSMC Deployment job. For more information, see "Deployment Jobs" in the Forefront Server Security Management Console User Guide. In this case, the installer runs in silent mode, and there is no user input required. The rest of the process remains the same as when you run the installer by double-clicking the executable file.

ข้อกำหนดเบื้องต้น

Antigen 9 for Exchange Service Pack 2

ข้อมูลแฟ้ม

This hotfix rollup may not contain all the files that you must have to fully update a product to the latest build. This hotfix rollup contains only the files that you must have to correct the issues that are listed in this article.

The English (United States) version of this hotfix rollup uses a Microsoft Windows Installer package to install the hotfix rollup. วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบ Coordinated Universal Time (UTC) ในตารางต่อไปนี้ เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในรายการวันและเวลาใน'แผงควบคุม'
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Adonavigator.dll10.2.945.0421,23212-Jan-201001:34x86
Adonavigator64.dll10.2.945.0716,14412-Jan-201001:41x64
Adonavsvc.exe10.2.945.0154,99212-Jan-201001:41x64
Aexmladapter.dll10.2.945.0379,24812-Jan-201001:34x86
Custominstall.dll10.2.945.0922,99212-Jan-201001:34x86
Customuninstall.dll10.2.945.0342,38412-Jan-201001:34x86
Eventstrings-en_us.dll10.2.945.0118,64012-Jan-201001:34x86
Eventstrings.dll10.2.945.0118,64012-Jan-201001:34x86
Extractfiles.exe10.2.945.0338,28812-Jan-201001:34x86
Filterengine.dll10.2.945.0332,65612-Jan-201001:34x86
Fscadmarksvc.exe10.2.945.089,08811-Jan-201023:35x86
Fscappscanner.dll10.2.945.0334,70412-Jan-201001:34x86
Fsccodec.dll10.2.945.0194,92812-Jan-201001:34x86
Fsccommon.dll10.2.945.018,28812-Jan-201001:34x86
Fsccontroller.exe10.2.945.01,607,02412-Jan-201001:34x86
Fsccontrollerps.dll10.2.945.085,36012-Jan-201001:34x86
Fscdiag.exe10.2.945.0487,79212-Jan-201001:34x86
Fscexec.exe10.2.945.057,20012-Jan-201001:34x86
Fscmanualscanner.exe10.2.945.0899,44012-Jan-201001:34x86
Fscmonitor.exe10.2.945.0265,07212-Jan-201001:34x86
Fscmonitorps.dll10.2.945.051,05612 2010 แจ01:34x86
Fscrealtimescanner.exe10.2.945.0882,54412 2010 แจ01:34x86
Fscstarter.exe10.2.945.0249,20012 2010 แจ01:34x86
Fscstatsserv.exe10.2.945.0270,70412 2010 แจ01:34x86
Fsctransportscanner.exe10.2.945.0903,53612 2010 แจ01:34x86
Fscutility.exe10.2.945.0494,44812 2010 แจ01:34x86
Fseccrservice.exe10.2.945.0825,71212 2010 แจ01:34x86
Fseimc.exe10.2.945.0324,46412 2010 แจ01:34x86
Fsemailpickup.exe10.2.945.092,01612 2010 แจ01:34x86
Fsevsapi.dll10.2.945.0616,81612 2010 แจ01:41x64
Fsevsapiex.dll10.2.945.076,65612 2010 แจ01:41x64
Fssaclient.exe10.2.945.01,221,48812 2010 แจ01:34x86
Getenginefiles.exe10.2.945.0643,95212 2010 แจ01:34x86
Gziparchive.dll10.2.945.0267,12012 2010 แจ01:34x86
Installservice.exe10.2.945.049,00812 2010 แจ01:34x86
Installtask.exe10.2.945.0226,67212 2010 แจ01:34x86
Launcher.exe10.2.945.0400,24012 2010 แจ01:41x64
Macbinnavigator.dll10.2.945.0241,52012 2010 แจ01:34x86
Mimenavigator.dll10.2.945.0322,92812 2010 แจ01:34x86
Multimapper.dll10.2.945.0672,62412 2010 แจ01:34x86
Openxmlnavigator.dll10.2.945.092,52812 2010 แจ01:34x86
Perfmonitorsetup.exe10.2.945.0294,76812 2010 แจ01:34x86
Programlogmsg.dll10.2.945.0111,47212 2010 แจ01:34x86
Rarnavigator.dll10.2.945.0333,68012 2010 แจ01:34x86
Remotinglayer.dll10.2.945.082,28812 2010 แจ01:34x86
Remotinglayer64.dll10.2.945.0115,56812 2010 แจ01:41x64
Scanengines.dll10.2.945.0562,03212 2010 แจ01:34x86
Scanenginetest.exe10.2.945.0359,79212 2010 แจ01:34x86
Semsetup.exe10.2.945.0292,20812 2010 แจ01:34x86
Sfxcab.exe10.2.945.039,42409 2010 Feb19:52x86
Smimenavigator.dll10.2.945.0238,44812 2010 แจ01:34x86
Statisticsmanager.dll10.2.945.0537,45612 2010 แจ01:34x86
Structstgnavigator.dll10.2.945.0300,40012 2010 แจ01:34x86
Tararchive.dll10.2.945.0249,20012 2010 แจ01:34x86
Tnefnavigator.dll10.2.945.0308,08012 2010 แจ01:34x86
Uuencodenavigator.dll10.2.945.0256,88012 2010 แจ01:34x86
Version.exe10.2.945.0309,61612 2010 แจ01:34x86
Ziparchive.dll10.2.945.0304,49612 2010 แจ01:34x86
Fscperfmonitor.dll10.2.945.0315,76012 2010 แจ01:34x86
Fscperfmonitor.dll10.2.945.0544,62412 2010 แจ01:41x64
Custom64.dllไม่สามารถใช้งานได้99,84002 2010 Feb17:46x64
Updspapi.dll6.3.16.0463,72010 2008 Oct16:42x64


ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามที่กล่าวถึงในบทความนี้ ผลิตขึ้นโดยบริษัทที่ไม่ขึ้นอยู่กับ Microsoft Microsoft ไม่รับประกัน ทั้งโดยนัยหรืออย่างอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 978297 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Forefront Security for Exchange Server Service Pack 2
Keywords: 
kbexpertiseadvanced kbhotfixrollup kbregistry atdownload kbautohotfix kbsurveynew kbinfo kbmt KB978297 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:978297

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com