Straipsnio ID: 978305 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Po?ymiai

Bandant suaktyvinti ?Windows Vista?, ?Windows Server 2008?, ?Windows 7? arba ?Windows Server 2008 R2?, gali b?ti pateikiamas ?is prane?imas:
kodas: 0xC004C003

Apra?as: Aktyvinimo serveris nustat?, kad nurodytas produkto kodas yra u?blokuotas.
kodas: 0xC004E002

Apra?as: Programin?s ?rangos licencijavimo tarnyba prane??, kad licencij? saugyklos duomenys yra nesuderinami.

Prie?astis

Problema kyla d?l to, kad nustatytos neteisingos ?Tokens.dat? failo teis?s arba failas yra sugadintas.

Sprendimas

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, pabandykite atlikti ?iuos sprendimo b?dus nurodyta tvarka.

1 b?das: Nustatykite teisingas ?Tokens.dat? failo teises

 1. Spustel?kite Prad?ti, tada ?veskite cmd lauke Ie?koti.
 2. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite cmd, tada spustel?kite Vykdyti administratoriaus teis?mis.
 3. ? komand? eilut? ?veskite ?i? komand? (priklausomai nuo operacin?s sistemos) ir paspauskite klavi?? ENTER:
  ?Windows Vista? arba ?Windows Server 2008?:
  icacls %windir%\serviceprofiles\networkservice\appdata\roaming\microsoft\softwarelicensing /grant "BUILTIN\Administrators:(OI)(CI)(F)" "NT AUTHORITY\SYSTEM:(OI)(CI)(F)" "NT Service\slsvc:(OI)(CI)(R,W,D)"


  ?Windows 7? arba ?Windows Server 2008 R2?:
  icacls %windir%\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Roaming\Microsoft\SoftwareProtectionPlatform /grant "BUILTIN\Administrators:(OI)(CI)(F)" "NT AUTHORITY\SYSTEM:(OI)(CI)(F)" "NT Service\sppsvc:(OI)(CI)(R,W,D)" "NETWORK SERVICE:(OI)(CI)(F)"
 4. U?darykite komandin?s eilut?s lang?.
Pastabos
 • Komand? turite ?vesti didesni? teisi? komand? eilut?je.
 • Aplankui, kuriame yra ?Tokens.dat? failas, tur?t? b?ti taikomos ?ios failo teis?s:
  • NT AUTHORITY\SYSTEM: (I)(F)
  • BUILTIN\Administrators: (I)(F)
  • NT SERVICE:\slsvc: (I)(R,W,D)

2 b?das. Pervardykite ?Tokens.dat? fail?

Jei norite, kad ?Tokens.dat? fail? pervardytume mes, pereikite prie skyriaus Taisyti u? mane. Jei pageidaujate ?i? problem? spr?sti savaranki?kai, pereikite prie skyriaus Leisti taisyti pa?iam.

Taisyti u? maneNor?dami i?spr?sti problem? automati?kai, spustel?kite mygtuk? arba sait? Taisyti. Tada dialogo lange Failo atsisiuntimas spustel?kite Vykdyti ir atlikite vedlio Taisyti nurodomus veiksmus.


Taisyti ?i? problem?
?Microsoft Fix it? 50718


Pastabos
 • ?is vedlys gali b?ti tik angl? kalba. Ta?iau automatinis taisymas veikia ir kit? kalb? ?Windows? versijose.
 • Jei dirbate kitu kompiuteriu, o ne tuo, kuriame kilo ?i problema, sprendim? ?Taisyti? galite ?ra?yti ? ?flash? atmintin? arba CD disk? ir paleisti reikiamame kompiuteryje.
 • Nevykdykite automatinio taisymo kompiuteryje, kuriame n?ra problemos.
 • Automatinis taisymas nepervardins ?Tokens.dat? failo u? jus, jei jau yra ?tokens.bar?.

Tada pereikite prie skyriaus Ar pavyko i?spr?sti problem??.Leisti taisyti pa?iam

 1. Spustel?kite Prad?ti, tada ?veskite cmd lauke Ie?koti.
 2. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite cmd, tada spustel?kite Vykdyti administratoriaus teis?mis.
 3. ? komand? eilut? ?ra?ykite ?i? komand? ir paspauskite ENTER.

  ?Windows Vista? arba ?Windows Server 2008?
  net stop slsvc

  ?Windows 7? arba ?Windows Server 2008 R2?
  net stop sppsvc
  Pastaba: Jei pateikiamas prane?imas, kuriame klausiama, ar norite t?sti ?i? operacij?, ?veskite Y ir spauskite ENTER.
 4. ?veskite ?i? komand? ir spauskite ENTER.

  ?Windows Vista? arba ?Windows Server 2008?
  cd %windir%\serviceprofiles\networkservice\appdata\roaming\microsoft\softwarelicensing
  ?Windows 7? arba ?Windows Server 2008 R2?
  cd %windir%\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Roaming\Microsoft\SoftwareProtectionPlatform
 5. ?veskite toliau nurodyt? komand?, tada paspauskite ENTER:
  ren tokens.dat tokens.bar
 6. ?veskite toliau nurodyt? komand?, tada paspauskite ENTER:

  ?Windows Vista? arba ?Windows Server 2008?
  net start slsvc

  ?Windows 7? arba ?Windows Server 2008 R2?
  net start sppsvc
 7. ?veskite toliau nurodyt? komand?, tada paspauskite ENTER:
  cd %windir% \System32
 8. ?veskite toliau nurodyt? komand?, tada paspauskite ENTER:
  cscript slmgr.vbs -rilc
 9. Paleiskite kompiuter? i? naujo du kartus, kad b?t? pritaikyti keitimai.

Ar pavyko i?spr?sti problem??

 • Patikrinkite, ar problema i?spr?sta. Jei problema i?spr?sta, toliau skaityti ?io skyriaus nebereikia. Jei problema nei?spr?sta, galite susisiekti su palaikymo tarnyba.
 • B?tume d?kingi u? atsiliepimus. Nor?dami pateikti atsiliepim? arba prane?ti apie ?io sprendimo problemas, palikite komentar? interneto dienora?tyje Taisyti u? mane arba atsi?skite el. lai?k?.

Pastaba. Tai yra SPAR?IOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas ?Microsoft? palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai i? jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsi?velgiant ? i?kilusias problemas. Kadangi siekiama ?i? informacij? pateikti kuo grei?iau, joje gali b?ti spausdinimo klaid?, tod?l bet kuriuo metu ji gali b?ti pakeista apie tai neprane?us. Kitos informacijos ?r. naudojimo s?lygose.

Savyb?s

Straipsnio ID: 978305 - Paskutin? per?i?ra: 2012 m. spalio 1 d. - Per?i?ra: 2.0
Taikoma:
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
Rakta?od?iai: 
kbsurveynew kbexpertiseinter kbtshoot kbfixme kbmsifixme KB978305

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com