ID на статията: 97831 - Преглед на продукти, за които се отнася тази статия.
Разгъване на всички | Сгъване на всички

КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ

Когато импортирате файлове от различно приложение в Microsoft Project, можете да включите информация, която ще позволи на Microsoft Project да създаде структура на проекта за импортирания файл.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Не можете направо да импортирате полето с номера на структурата от файл, записан във формат, който не е стандартният формат на Microsoft Project. Възможно е обаче да импортирате различно поле, което ще създаде правилно същата структура.

Microsoft Project използва поле на задача, наречено Outline Level (Структурно ниво), заедно с реда, по който се импортират задачите, за да определи къде в структурата на проекта попадат задачите. Задачите със структурно ниво=1 се намират в най-високото ниво на структурата на проекта. Задачите със структурно ниво =2 са подчинени на задачите с ниво 1, задачите с ниво 3 са подчинени на задачите с ниво 2 и т. н. Например:

Във файл, съдържащ стойности, разделени със запетая, (CSV) се съдържа следният текст:
  1,Обобщена задача 1
  2,Задача А
  2,Задача Б
  2,Обобщена задача 2
  3,Задача В
  3,Задача Г
  1,Обобщена задача 3
  2,Задача Д
  2,Задача Е
				
Ако този файл се импортира в Microsoft Project, като се използва таблица на задачите със структурно ниво и име, като първите й две полета, задачите ще се импортират със следната структура:
   Структурно
   ниво   Име
   --------------------------
     1    1 Обобщена задача 1
     2     1.1 Задача А
     2     1.2 Задача Б
     2     1.3 Обобщена задача 2
     3       1.3.1 Задача В
     3       1.3.2 Задача Г
     1    2 Обобщена задача 3
     2     2.1 Задача Д
     2     2.2 Задача Е
				
ЗАБЕЛЕЖКА: Номерът на структурата и отстъпът на името са показани за ясно показване на структурата.

Свойства

ID на статията: 97831 - Последна рецензия: 18 септември 2011 г. - Редакция: 3.0
ВАЖИ ЗА:
 • Microsoft Office Project Professional 2007
 • Microsoft Office Project Standard 2007
 • Microsoft Office Project Professional 2003
 • Microsoft Office Project Standard 2003
 • Microsoft Project 2002 Professional Edition
 • Microsoft Project 2000 Standard Edition
 • Microsoft Project 98 Standard Edition
 • Microsoft Project 4.1 Standard Edition
 • Microsoft Project 1.0 Standard Edition
 • Microsoft Project 3.0 Standard Edition
 • Microsoft Project 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Project 3.0 for Macintosh
 • Microsoft Project 4.0 for Macintosh
 • Microsoft Project Standard 2010
 • Microsoft Project Professional 2010
Ключови думи: 
kbinfo kbusage KB97831

Изпратете обратна информация

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com