Artikkel-ID: 97831 - Vis produkter som denne artikkelen gjelder for.
Vis alt | Skjul alt

Sammendrag

Når du importerer filer fra et annet program til Microsoft Project, kan du inkludere informasjon som lar Microsoft Project generere en prosjektdisposisjonsstruktur for den importerte filen.

Mer informasjon

Du kan ikke direkte importere disposisjonstallfeltet fra en fil som er lagret i et annet format enn standardformatet for Microsoft Project. Det er likevel mulig å importere et annet felt som gir samme disposisjonsstruktur på riktig måte.

Microsoft Project bruker et aktivitetsfelt med navn "Disposisjonsnivå" sammen med rekkefølgen aktiviteter importeres på for å avgjøre hvor aktivitetene skal plasseres i prosjektdisposisjonen. Aktiviteter hvor disposisjonsnivå = 1 er på høyeste nivå i disposisjonen for prosjektet. Aktiviteter hvor aktivitetsnivå = 2 er underordnet aktiviteter med nivå 1. Aktiviteter med aktivitetsnivå 3 er underordnet aktiviteter med nivå 2 og så videre, for eksempel:

En kommadelt (CSV)-fil inneholder følgende tekst:
  1,Oppsummerende aktivitet 1
  2,Aktivitet A
  2,Aktivitet B
  2,Oppsummerende aktivitet 2
  3,Aktivitet C
  3,Aktivitet D
  1,Oppsummerende aktivitet 3
  2,Aktivitet E
  2,Aktivitet F
				
Hvis denne filen importeres til Microsoft Project ved hjelp av en aktivitetsetikett med disposisjonsnivå og navn som de to første feltene, vil aktivitetene importeres med følgende disposisjonsstruktur:
   Omriss
   Nivå    Navn
   --------------------------
     1    1 Oppsummerende aktivitet 1
     2     1.1 Aktivitet A
     2     1.2 Aktivitet B
     2     1.3 Oppsummerende aktivitet 2
     3       1.3.1 Aktivitet C
     3       1.3.2 Aktivitet D
     1    2 Oppsummerende aktivitet 3
     2     2.1 Aktivitet E
     2     2.2 Aktivitet F
				
LEGG MERKE TIL: Disposisjonsnummer og navneinnrykk vises for å illustrere strukturen tydelig.

Egenskaper

Artikkel-ID: 97831 - Forrige gjennomgang: 18. september 2011 - Gjennomgang: 3.0
Informasjonen i denne artikkelen gjelder:
 • Microsoft Office Project Professional 2007
 • Microsoft Office Project Standard 2007
 • Microsoft Office Project Professional 2003
 • Microsoft Office Project Standard 2003
 • Microsoft Project 2002 Professional Edition
 • Microsoft Project 2000 Standard Edition
 • Microsoft Project 98 Standard Edition
 • Microsoft Project 4.1 Standard Edition
 • Microsoft Project 1.0 Standard Edition
 • Microsoft Project 3.0 Standard Edition
 • Microsoft Project 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Project 3.0 for Macintosh
 • Microsoft Project 4.0 for Macintosh
 • Microsoft Project Standard 2010
 • Microsoft Project Professional 2010
Nøkkelord: 
kbinfo kbusage KB97831

Gi tilbakemelding

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com