Identifikator ?lanka: 97831 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

REZIME

Kada uvozite datoteke iz drugih aplikacija u Microsoft Project, mo?ete uklju?iti informacije koje ?e programu Microsoft Project omogu?iti da generi?e prikaz strukture projekta za uvezenu datoteku.

DODATNE INFORMACIJE

Polje ?Broj prikaza strukture? nije mogu?e direktno uvesti iz datoteke sa?uvane u formatu koji se razlikuje od standardnog formata programa Microsoft Project. Me?utim, mogu?e je uvesti drugo polje koje ?e ispravno generisati isti prikaz strukture.

Microsoft Project koristi polje zadatka pod imenom ?Nivo prikaza strukture?, zajedno sa redosledom kojim su zadaci uvezeni, da bi odredio mesto zadataka u prikazu strukture projekta. Zadaci kod kojih polje ?Nivo prikaza strukture? ima vrednost 1 predstavljaju najvi?i nivo u prikazu strukture projekta. Zadaci kod kojih polje ?Nivo prikaza strukture? ima vrednost 2 podre?eni su zadacima nivoa 1, zadaci nivoa 3 podre?eni su zadacima nivoa 2 i tako dalje. Na primer:

Datoteka sa vrednostima razdvojenim zarezima (CSV) sadr?i slede?i tekst:
  1,Rezimirani zadatak 1
  2,Zadatak A
  2,Zadatak B
  2,Rezimirani zadatak 2
  3,Zadatak C
  3,Zadatak D
  1,Rezimirani zadatak 3
  2,Zadatak E
  2,Zadatak F
				
Ako se ova datoteka uveze u Microsoft Project pomo?u tabele zadataka sa poljima ?Nivo prikaza strukture? i ?Ime? kao prva dva polja, zadaci ?e biti uvezeni sa slede?im prikazom strukture:
   Nivo
   prikaza strukture   Ime
   --------------------------
     1    1 Rezimirani zadatak 1
     2     1.1 Zadatak A
     2     1.2 Zadatak B
     2     1.3 Rezimirani zadatak 2
     3       1.3.1 Zadatak C
     3       1.3.2 Zadatak D
     1    2 Rezimirani zadatak 3
     2     2.1 Zadatak E
     2     2.2 Zadatak F
				
NAPOMENA: broj prikaza strukture i uvla?enje imena prikazani su da bi jasno ilustrovali strukturu.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 97831 - Poslednji pregled: 18. septembar 2011. - Revizija: 4.0
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Office Project Professional 2007
 • Microsoft Office Project Standard 2007
 • Microsoft Office Project Professional 2003
 • Microsoft Office Project Standard 2003
 • Microsoft Project 2002 Professional Edition
 • Microsoft Project 2000 Standard Edition
 • Microsoft Project 98 Standard Edition
 • Microsoft Project 4.1 Standard Edition
 • Microsoft Project 1.0 Standard Edition
 • Microsoft Project 3.0 Standard Edition
 • Microsoft Project 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Project 3.0 for Macintosh
 • Microsoft Project 4.0 for Macintosh
 • Microsoft Project Standard 2010
 • Microsoft Project Professional 2010
Klju?ne re?i: 
kbinfo kbusage KB97831

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com