หน้าต่างการเข้าสแน็ปอิน MMC Explorer เก็บขัดข้องหาก HBA สถานีแบบ Fibre ติดตั้ง ใน Windows Vista หรือ Windows Server 2008

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 978344 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
 • ในช่อง Fibre โฮสต์บัสการ์ด (HBA) มีการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008
 • คุณเปิดที่เก็บ Explorer Microsoft Management Console (MMC) ลสแนปอินหน้าต่างการตรวจสอบสถานะ HBA และสถิติประสิทธิภาพ โดยการใช้คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 หรือ Windows Vista คอมพิวเตอร์นี้มีระยะไกล Server จัดการเครื่องมือ (RSAT) ติดตั้ง
ในสถานการณ์สมมตินี้ เก็บ Explorer MMC สแน็ปอินหน้าต่างจะหยุดการตอบสนองในที่นี้กำลังรวบรวมข้อมูล SANหน้าต่าง ถ้าคุณคลิกหน้าต่าง มันขัดข้อง และเหตุการณ์ต่อไปนี้ถูกเพิ่มลงในบันทึกของโปรแกรมประยุกต์:


ชื่อการเข้าสู่ระบบ: แอพลิเคชัน
แหล่งที่มา: ข้อผิดพลาดของแอพลิเคชัน
วันที่:วันที่
รหัสเหตุการณ์: 1000
ประเภทงาน: แอพลิเคชันที่ Crashing เหตุการณ์
ระดับ: ข้อผิดพลาด
คอมพิวเตอร์:ชื่อคอมพิวเตอร์
คำอธิบาย::
ชื่อโปรแกรมประยุกต์ faulting: mmc.exe รุ่น:หมายเลขรุ่นประทับเวลา:ประทับเวลา
ชื่อโมดูล faulting: ntdll.dll รุ่น:หมายเลขรุ่นประทับเวลา:ประทับเวลา
รหัสข้อยกเว้น: 0xc0000374

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากที่เก็บ Explorer MMC สแน็ปอินหน้าต่างไม่ได้ตรวจสอบตัวชี้บัฟเฟอร์ก่อนที่จะพยายามว่างบัฟเฟอร์ เมื่อผู้ใช้ queries ข้อมูลเครือข่าย (SAN) ของพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบางส่วน และ เมื่อมีข้อผิดพลาดที่ส่งกลับค่าอะแดปเตอร์ HBA สถานี Fibre บัฟเฟอร์ที่ไม่ถูกปันส่วนไว้ อย่างไรก็ตาม เก็บ Explorer MMC สแน็ปอินหน้าต่างไม่ได้ตรวจสอบตัวชี้การบัฟเฟอร์ และพยายามว่างบัฟเฟอร์ ดังนั้น หน้าต่างการเข้าสแน็ปอิน MMC Explorer เก็บปัญหา

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คอมพิวเตอร์ของคุณต้องใช้ระบบปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 • windows Vista Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Vista Service Pack 2 (SP2)
 • windows Server 2008
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ service pack ของ Windows Vista คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
935791วิธีการขอรับ Service Pack ของ Windows Vista รุ่นล่าสุด
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ service pack ของ Windows Server 2008 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
968849วิธีการโหลด Service Pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2008

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในแพคเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรี

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วนก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

แฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ การติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้รุ่นภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบ Coordinated Universal Time (UTC) วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้ในคอมพิวเตอร์จะปรากฏตามเวลาท้องถิ่น โดยมีการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณทำการดำเนินการบางอย่างบนแฟ้ม
บันทึกข้อมูลแฟ้ม windows Vista และ Windows Server 2008
สิ่งสำคัญโปรแกรมแก้ไขด่วนของ windows Vista และ Windows Server 2008 ฮอตฟิกซ์จะรวมอยู่ในแพคเกจโปรแกรมเดียวกัน อย่างไรก็ตาม เท่านั้น "Windows Vista" จะแสดงอยู่บนหน้าการร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วน เมื่อต้องการร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่แสดงภายใต้ "Windows Vista" บนหน้า โปรดดูส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความเพื่อดูว่าระบบปฏิบัติการเกิดขึ้นจริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนถูกนำไปใช้กับการเสมอ
 • แฟ้มที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ระบุ SR_Level (RTM, SPn), และสามารถระบุสาขาบริการ (LDR, GDR) โดยตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มตามที่แสดงในตารางต่อไปนี้
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์SR_Levelสาขาบริการ
  6.0.6000.20xxxWindows Vista:RTMLDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista และ Windows Server 2008SP1LDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista และ Windows Server 2008SP2LDR
 • service Pack 1 ถูกรวมเข้าไว้ใน Windows Server 2008 รุ่นวางจำหน่าย ดังนั้น ไฟล์ milestone RTM ประยุกต์ใช้กับ Windows Vista เท่านั้น แฟ้ม milestone rtm ได้แบบ 6.0.0000xxxxxxหมายเลขรุ่น
 • แฟ้มรายการ (.manifest) และ MUM แฟ้ม (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมแสดงรายการแยกต่างหากในส่วน "แฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Server 2008 และ สำหรับ Windows Vista ข้อมูล" แฟ้ม MUM และแฟ้มที่รายการ และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญมากที่การบำรุงรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุง แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยซึ่งไม่แสดงแอตทริบิวต์ จะลงชื่อด้วยลายเซ็นดิจิตัลของ Microsoft
สำหรับ Windows Server 2008 และ Windows Vista รุ่นที่ใช้ x86 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Fcmgrdll.dll6.0.6001.2260883,96819 2010 แจ22:01x86
Iscsimgrdll.dll6.0.6001.2260857,34419 2010 แจ22:01ไม่สามารถใช้งานได้
Isnsmgrdll.dll6.0.6001.2260860,41619 2010 แจ22:01x86
Storexpl.dll6.0.6001.22608568,32019 2010 แจ23:22x86
Storexpl.mscไม่สามารถใช้งานได้33,65201 2009 Apr19:02ไม่สามารถใช้งานได้
Fcmgrdll.dll6.0.6002.2231483,96819 2010 แจ21:58x86
Iscsimgrdll.dll6.0.6002.2231457,34419 2010 แจ21:59ไม่สามารถใช้งานได้
Isnsmgrdll.dll6.0.6002.2231460,41619 2010 แจ21:59x86
Storexpl.dll6.0.6002.22314568,32019 2010 แจ23:24x86
Storexpl.mscไม่สามารถใช้งานได้33,65203 2009 Apr21:16ไม่สามารถใช้งานได้
สำหรับ Windows Server 2008 และ Windows Vista รุ่นที่ใช้ x64 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Fcmgrdll.dll6.0.6001.22608105,47219 2010 แจ22:22x64
Iscsimgrdll.dll6.0.6001.2260870,14419 2010 แจ22:23x64
Isnsmgrdll.dll6.0.6001.2260876,28819 2010 แจ22:23x64
Storexpl.dll6.0.6001.22608575,48819 2010 แจ23:40x64
Storexpl.mscไม่สามารถใช้งานได้33,65201 2009 Apr16:22ไม่สามารถใช้งานได้
Fcmgrdll.dll6.0.6002.22314105,47219 2010 แจ22:02x64
Iscsimgrdll.dll6.0.6002.2231470,14419 2010 แจ22:03x64
Isnsmgrdll.dll6.0.6002.2231476,28819 2010 แจ22:03x64
Storexpl.dll6.0.6002.22314575,48819 2010 แจ23:24x64
Storexpl.mscไม่สามารถใช้งานได้33,65203 2009 Apr20:57ไม่สามารถใช้งานได้
Fcmgrdll.dll6.0.6001.2260883,96819 2010 แจ22:01x86
Iscsimgrdll.dll6.0.6001.2260857,34419 2010 แจ22:01ไม่สามารถใช้งานได้
Isnsmgrdll.dll6.0.6001.2260860,41619 2010 แจ22:01x86
Storexpl.dll6.0.6001.22608568,32019 2010 แจ23:22x86
Storexpl.mscไม่สามารถใช้งานได้33,65201 2009 Apr19:02ไม่สามารถใช้งานได้
Fcmgrdll.dll6.0.6002.2231483,96819 2010 แจ21:58x86
Iscsimgrdll.dll6.0.6002.2231457,34419 2010 แจ21:59ไม่สามารถใช้งานได้
Isnsmgrdll.dll6.0.6002.2231460,41619 2010 แจ21:59x86
Storexpl.dll6.0.6002.22314568,32019 2010 แจ23:24x86
Storexpl.mscไม่สามารถใช้งานได้33,65203 2009 Apr21:16ไม่สามารถใช้งานได้
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Fcmgrdll.dll6.0.6001.22608215,04019 2010 แจ12:59IA-64
Iscsimgrdll.dll6.0.6001.22608138,75219 2010 แจ12:59IA-64
Isnsmgrdll.dll6.0.6001.22608147,96819 2010 แจ12:59IA-64
Storexpl.dll6.0.6001.22608598,52820 2010 แจ02:11IA-64
Storexpl.mscไม่สามารถใช้งานได้33,65201 2009 Apr16:22ไม่สามารถใช้งานได้
Fcmgrdll.dll6.0.6002.22314215,04019 2010 แจ12:45IA-64
Iscsimgrdll.dll6.0.6002.22314138,75219 2010 แจ12:46IA-64
Isnsmgrdll.dll6.0.6002.22314147,96819 2010 แจ12:46IA-64
Storexpl.dll6.0.6002.22314598,52820 2010 แจ00:39IA-64
Storexpl.mscไม่สามารถใช้งานได้33,65203 2009 Apr20:57ไม่สามารถใช้งานได้
Fcmgrdll.dll6.0.6001.2260883,96819 2010 แจ22:01x86
Iscsimgrdll.dll6.0.6001.2260857,34419 2010 แจ22:01ไม่สามารถใช้งานได้
Isnsmgrdll.dll6.0.6001.2260860,41619 2010 แจ22:01x86
Storexpl.dll6.0.6001.22608568,32019 2010 แจ23:22x86
Storexpl.mscไม่สามารถใช้งานได้33,65201 2009 Apr19:02ไม่สามารถใช้งานได้
Fcmgrdll.dll6.0.6002.2231483,96819 2010 แจ21:58x86
Iscsimgrdll.dll6.0.6002.2231457,34419 2010 แจ21:59ไม่สามารถใช้งานได้
Isnsmgrdll.dll6.0.6002.2231460,41619 2010 แจ21:59x86
Storexpl.dll6.0.6002.22314568,32019 2010 แจ23:24x86
Storexpl.mscไม่สามารถใช้งานได้33,65203 2009 Apr21:16ไม่สามารถใช้งานได้

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือในการดูแลเซิร์ฟเวอร์ระยะไกล (RSA) แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้:
.aspx http://technet.microsoft.com/en-us/library/ee449470 (WS.10)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Vista และ Windows Server 2008

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่น ของ Windows Vista และ Windows Server 2008 ที่
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,567
วันที่ (UTC)20 2010 แจ
เวลา (UTC)06:53
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_8ea4061dad97e62e7ddb0ababaffbd81_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22608_none_a1cb2bfa2f8b850d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม696
วันที่ (UTC)20 2010 แจ
เวลา (UTC)06:53
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_d48c9772bf49c77e7382aa21026411ee_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22314_none_116441edf0647059.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม696
วันที่ (UTC)20 2010 แจ
เวลา (UTC)06:53
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft หน้าต่าง storexpl_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22608_none_2775981049a1296e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม14,367
วันที่ (UTC)20 2010 แจ
เวลา (UTC)00:04
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft หน้าต่าง storexpl_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22314_none_294d38e446d33527.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม14,367
วันที่ (UTC)20 2010 แจ
เวลา (UTC)00:02
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ ของ Windows Vista และ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_38ca06cd2c299a61e569942a9e43fe77_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22608_none_c3757d07849a37f0.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,040
วันที่ (UTC)20 2010 แจ
เวลา (UTC)06:53
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_98f8fda44140782339263f6b8c0dcb89_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22314_none_3f734cfbbe2101ce.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,040
วันที่ (UTC)20 2010 แจ
เวลา (UTC)06:53
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft หน้าต่าง storexpl_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22608_none_8394339401fe9aa4.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม14,381
วันที่ (UTC)20 2010 แจ
เวลา (UTC)00:20
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft หน้าต่าง storexpl_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22314_none_856bd467ff30a65d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม14,381
วันที่ (UTC)20 2010 แจ
เวลา (UTC)00:05
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,577
วันที่ (UTC)20 2010 แจ
เวลา (UTC)06:53
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft หน้าต่าง storexpl_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22608_none_2775981049a1296e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม14,367
วันที่ (UTC)20 2010 แจ
เวลา (UTC)00:04
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft หน้าต่าง storexpl_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22314_none_294d38e446d33527.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม14,367
วันที่ (UTC)20 2010 แจ
เวลา (UTC)00:02
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มIa64_3d0e388bbc95eb63a50c1d6692f943c6_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22314_none_2221cfa76a0e260d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,038
วันที่ (UTC)20 2010 แจ
เวลา (UTC)06:53
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_d139be2987db14a431a06f8b5c5c241d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22608_none_b1f02d2fe3c6e442.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,038
วันที่ (UTC)20 2010 แจ
เวลา (UTC)06:53
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft storexpl_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22608_none_27773c06499f326a.manifest -หน้าต่าง -
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม14,374
วันที่ (UTC)20 2010 แจ
เวลา (UTC)02:43
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft หน้าต่าง storexpl_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22314_none_294edcda46d13e23.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม14,374
วันที่ (UTC)20 2010 แจ
เวลา (UTC)01:10
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,571
วันที่ (UTC)20 2010 แจ
เวลา (UTC)06:53
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft หน้าต่าง storexpl_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22608_none_2775981049a1296e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม14,367
วันที่ (UTC)20 2010 แจ
เวลา (UTC)00:04
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft หน้าต่าง storexpl_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22314_none_294d38e446d33527.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม14,367
วันที่ (UTC)20 2010 แจ
เวลา (UTC)00:02
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 978344 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
Keywords: 
kbprb kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbhotfixserver kbautohotfix kbqfe kbfix kbmt KB978344 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:978344

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com