MS10-017: תיאור של עדכון האבטחה עבור Excel 2007:?? 9 במרץ, 2010

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 978382 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS10-017. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עבור משתמשים ביתיים, תמיכה ללא תשלום זמינה על-ידי חיוג 1-866-PCSAFETY בארה"ב ובקנדה או על-ידי פנייה לנציגות Microsoft המקומית. לקבלת מידע אודות אופן הפנייה לנציגות Microsoft המקומית לתמיכה בבעיות עם עדכוני אבטחה, בקר באתר האינטרנט של התמיכה הבינלאומית של Microsoft:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
לקוחות מצפון אמריקה יכולים גם לקבל גישה מיידית לתמיכה בלתי מוגבלת ללא תשלום בדואר אלקטרוני או לתמיכה בלתי מוגבלת באמצעות שיחת צ'אט אישית על-ידי ביקור באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
עבור לקוחות ארגוניים, תמיכה בעדכוני אבטחה זמינה באמצעות אנשי הקשר הרגילים של התמיכה.

מידע נוסף

בעיות מוכרות בעדכון אבטחה זה

 • לאחר שתתקין עדכון אבטחה זה, אתה עלול לקבל הודעת שגיאה שתהיה דומה להודעה הבאה כאשר תנסה לשמור חוברת עבודה משותפת:
  הקובץ אינו משותף עוד
  בעיה זו עלולה להתרחש אם הקובץ נשמר במיקום ברשת ואז מוגדר כחוברת עבודה משותפת. Microsoft בודקת בעיה זו, ותפרסם מידע נוסף במאמר זה כשהמידע יהיה זמין.
  כדי לעקוף בעיה זו, השתמש באחת מהשיטות הבאות:
  • כדי למנוע בעיה זו כאשר אתה יוצר חוברת עבודה שחייבת להיות משותפת, הפעל את אפשרות שיתוף חוברת העבודה לפני שאתה שומר את חוברת העבודה למיקום משותף ברשת.
  • אם הבעיה כבר התרחשה, פעל בהתאם לשלבים הבאים:
   1. פתח את חוברת העבודה המשותפת, ואז שמור אותה בכונן מקומי.
   2. הפעל את אפשרות שיתוף חוברת העבודה.
   3. שמור את חוברת העבודה במיקום המשותף ברשת.
  לקבלת פרטים נוספים על אופן שיתוף חוברת עבודה, בקר בדף האינטרנט הבא של Microsoft:
  http://office.microsoft.com/he-il/excel/HP100968331037.aspx#ShareWorkbook

תנאים מוקדמים להחלת עדכון אבטחה זה

כדי להתקין עדכון זה, אחד מהפריטים הבאים חייב להיות מותקן במחשב שלך:
 • ?2007 Microsoft Office suite Service Pack 2 (SP2)?
 • ?2007 Microsoft Office suite Service Pack 1 (SP1)?
לקבלת מידע נוסף על אופן הקבלה של service pack זה, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר מתוךMicrosoft Knowledge Base:
949585 כיצד להשיג את מהדורת service pack העדכנית ביותר עבור Office 2007 suite? (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

מידע על החלפת עדכון האבטחה

עדכון אבטחה זה מחליף את עדכון האבטחה הבא:
973593 MS09-067: תיאור של עדכון האבטחה עבור Excel 2007:?? 10 בנובמבר, 2009

מידע בדבר הסרת ההתקנה

להסרת עדכון אבטחה זה, השתמש בכלי הוספה או הסרה של תוכניות או בכלי תוכניות ותכונות בלוח הבקרה.

פרטי הקובץ

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון האבטחה היא בעלת תכונות הקובץ הרשומות בטבלה הבאה (או תכונות קובץ מתקדמות יותר). התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). כאשר תציג את הנתונים בקובץ, השעה תוצג בהמרה לזמן המקומי. כדי לברר את הפרש השעות בין זמן UTC לזמן המקומי, השתמש בכרטיסיה אזור זמן הכלולה בפריט תאריך ושעה שבלוח הבקרה.
עדכון אבטחה עבור Microsoft Office Excel 2007? (KB978382)
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTime
Excel.exe12.0.6524.500318,343,27215-Jan-201008:57
Excel.manNot Applicable79126-Feb-200919:58
Xlcall32.dll12.0.6500.500010,12026-Feb-200921:09

מאפיינים

Article ID: 978382 - Last Review: יום רביעי 05 ינואר 2011 - Revision: 2.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Office Excel 2007
מילות מפתח 
kbexpertisebeginner kbsurveynew kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbfix kbexpertiseinter kbbug atdownload KB978382

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com