คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนการ Server โครงการของ Office 2007 (Pjsrvapp x none.msp, Pjsrvwfe x none.msp): 23 กุมภาพันธ์ 2010

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 978397 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงปัญหาของ Microsoft Office โครงการ Server 2007 ที่ได้รับการแก้ไขในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของโครงการ Server 2007 ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2010
บทความนี้จะอธิบายรายการต่างๆ เกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนดังต่อไปนี้::
 • ปัญหาต่างๆ ที่ได้รับการแก้ไขในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน
 • ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน
 • คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนหรือไม่
 • ไม่ว่าแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนถูกแทนที่ ด้วยชุดโปรแกรมแก้ไขด่วนอื่นใด ๆ
 • คุณต้องทำการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรีใดๆ หรือไม่
 • แฟ้มต่างๆ ในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน

บทนำ

ปัญหาที่แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ให้แก้ไข

 • คุณยอมรับการปรับปรุงสำหรับการกำหนดใน Microsoft Office 2007 โครงการ ในกรณีนี้ ค่า สำหรับการทำงานที่แท้จริง และ การทำงานล่วงเวลาที่แท้จริงแตกต่างจากค่าส่งมา โดยทรัพยากร เมื่อคุณบันทึกแล้ว เผยแพร่โครงการ timesheet ทรัพยากรบนงานของฉันเพจที่แสดงค่าที่ไม่ถูกต้องเดียวกัน
 • คุณเปิดการใช้งานนั้นใช้ฟิลด์นี้สำหรับการจับคู่ทรัพยากรทั่วไปตัวเลือก ในกรณีนี้ การดูการกำหนดทรัพยากรไม่กลุ่มบนรายการโครงสร้างการแบ่งทรัพยากร (RBS)

  หมายเหตุ:หลังจากที่คุณนำแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คือแก้ไขปัญหานี้ อย่างไรก็ตาม ปัญหานี้ reoccurs ถ้าคุณได้ระบุตัวเลือกการคำนวณด้วยตนเอง
 • พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้: คุณพยายามที่จะเผยแพร่โครงการผ่านทางอินเทอร์เฟซเซิร์ฟเวอร์ของสำนักงานโครงการ งานสรุปของโครงการมีการกำหนดให้กับทรัพยากรของต้นทุนงบประมาณ ในสถานการณ์สมมตินี้%การทำงานเสร็จสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงให้เป็นศูนย์

  หมายเหตุ:หลังจากที่คุณนำแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ วิธีการที่งบประมาณต้นทุนทรัพยากรที่มีการเปลี่ยนแปลงที่คำนวณได้ ปัญหานี้จะแก้ไขปัญหาได้แล้ว
 • เมื่อทำงานพื้นฐาน timephased กำลังแก้ไขในโครงการของ Office 2007 ได้โดยตรง ค่าจะถูกบันทึกไว้ในตาราง MSP_EpmTaskBaselineByDay ไม่ ดังนั้น ฐานข้อมูล OLAP ไม่สามารถรับข้อมูลนี้
 • เมื่อผู้จัดการโครงการการอนุมัติการปรับปรุงงาน ช่วงเวลาของงานจะเปลี่ยนแปลงแม้ว่าช่วงเวลาของงานมีช่วงเวลาคง

  หมายเหตุ:ปัญหานี้เกิดขึ้นเฉพาะเมื่อมีอนุมัติการปรับปรุงงานแต่ละรายการ ปัญหานี้ไม่เกิดขึ้นเมื่อทรัพยากรทั้งหมดที่ได้รับการกำหนดงานมีการปรับปรุงงาน และผู้จัดการโครงการการอนุมัติการปรับปรุงงานเหล่านี้ในเวลาเดียวกัน
 • ในการวางแผนทรัพยากร คุณตั้งค่านี้คอลัมน์ช่วงฟิลด์เมื่อต้องการเดือน. เมื่อคุณคลิกบันทึกหรือบันทึก และการเผยแพร่คุณอาจได้รับข้อความแจ้งความผิดพลาดต่อไปนี้::
  ข้อผิดพลาดทั่วไป: ค่าการทำงานที่ใช้ไม่ถูกต้อง (ใช้ข้อมูลความผิดพลาดนี้พร้อม ด้วยข้อผิดพลาดอื่น ๆ เพื่อค้นหาสาเหตุของปัญหา)
 • ผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกของกลุ่มเป็นค่าเริ่มต้นโครงการจัดการของ visitsปิดใช้งานการปรับปรุงหน้า ในกรณีนี้ ผู้จัดการโครงการรับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  การเข้าถึงถูกปฏิเสธ
 • เมื่อคุณป้อนการปรับปรุงงานสำหรับทรัพยากรวัสดุในการงานของฉันหน้า หมายเลขที่คุณป้อน และหมายเลขที่บันทึกไว้ในฐานข้อมูลจะแตกต่างกัน ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณแทนมีค่าที่มีอยู่ ด้วยค่าลดลง
 • พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้: คุณย้ายตัวชี้เมาส์เหนือเซลล์ในหน้างานของฉัน เพจนี้ประกอบด้วยระยะเวลาหรือทำงาน คุณฟอร์แมตเป็นส่วนหนึ่งของเว็บเพื่อแสดงค่าเหล่านี้ในวัน ในสถานการณ์สมมตินี้ ค่าจะแสดงในหน่วยชั่วโมง
 • พิมพ์ หรือการส่งออกมุมมองงานของฉันไปยัง Microsoft Office Excel ในกรณีนี้ การทำงานที่แท้จริงในกริด timephased จะแสดงในหน่วยต่อชั่วโมง ลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นแม้ว่าจะมีการจัดรูปแบบจะแสดงในหน่วยวันทำงานที่แท้จริง
 • คุณไม่สามารถบันทึก timesheet เป็นเวลาที่มีวันทำงานเดียวเท่านั้นในสัปดาห์ที่แล้วของรอบระยะเวลา
 • แสดงการมีสัญลักษณ์สกุลเงินที่ไม่ถูกต้องสำหรับการอัตราที่มาตรฐานฟิลด์ในศูนย์กลางทรัพยากร
 • ภายใต้สถานการณ์บาง Server โครงการของ Office 2007 อาจมีปัญหาเมื่อปฏิทินที่ชี้ไปยังตัวมันเอง ตามปฏิทินพื้นฐานที่ใช้ในการจัดตารางการผลิตระดับงาน นอกจากนี้ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้::
  timesheet ล้มเหลวในการโหลดเกิดหมดเวลาที่ระบุ
  บนคอมพิวเตอร์ที่รวดเร็วขึ้น คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  สร้าง timesheet เหลว เนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์โครงการ หรือ validations ข้อมูล การเช่นต้องการทรัพยากรที่ไม่มีผลบังคับใช้ทรัพยากรหรือผู้ใช้ที่ทำงาน ตรวจสอบสภาพแวดล้อมการทำงานของคุณ และลองอีกครั้ง
  นอกจากนี้ ข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้ถูกบันทึกลงในบันทึกของโปรแกรมประยุกต์:
  ดี faulting w3wp.exe แอพลิเคชัน รุ่น 6.0.3790.3959, 45d691cc ประทับ faulting kernel32.dll โมดูล รุ่น 5.2.3790.4480, 49c51cdd ประทับ บักหรือไม่ 0 บกพร่อง 0x0000000000027ded ของที่อยู่
 • คุณกำหนดต้นทุนให้กับทรัพยากรต้นทุน และวางแผนโครงการที่เผยแพร่แล้ว ในกรณีนี้ ต้นทุนค่าสำหรับต้นทุนทรัพยากรในข้อมูลการวิเคราะห์ที่มุมมองที่แตกต่างจากค่าในโครงการของ Office 2007

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมีเซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft Office 2007 Service Pack 2 หรือเซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft Office 2007 Service Pack 1 การติดตั้งเมื่อต้องการใช้แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
949583วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเซิร์ฟเวอร์ Office 2007

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วนก่อนหน้านี้

ข้อมูลรีจิสทรี

ถ้าต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในแพ็คเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องแก้ไขรีจิสทรี

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจไม่มีแฟ้มทั้งหมดที่คุณต้องมีเพื่อที่จะปรับปรุงผลิตภัณฑ์เป็นรุ่นล่าสุดอย่างสมบูรณ์ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ประกอบด้วยเฉพาะแฟ้มที่คุณต้องมีเพื่อแก้ไขปัญหาที่ระบุไว้ในบทความนี้

แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นสากลใช้แพ็คเกจ Microsoft Windows Installer เพื่อติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบ Coordinated Universal Time (UTC) ในตารางต่อไปนี้ เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในรายการวันและเวลาใน'แผงควบคุม'
ข้อมูลแฟ้มรุ่น 32 บิต
ข้อมูลการดาวน์โหลด

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
86-glb.exe ของสำนักงาน-kb978397-fullfile-x12.0.6529.500010,933,56806 2010 Feb05:33x86


ข้อมูลแฟ้ม .msp ของ Microsoft Windows Installer

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Pjsrvapp x none.mspไม่สามารถใช้งานได้5,103,61604 2010 Feb21:02ไม่สามารถใช้งานได้
Pjsrvwfe x none.mspไม่สามารถใช้งานได้6,578,68804 2010 Feb21:02ไม่สามารถใช้งานได้


ข้อมูล Pjsrvapp x none.msp
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Dataedit.dll12.0.6529.5000431,98402 2010 Feb18:07ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft.office.project.pi.dll12.0.6500.500096,11226 2009 Feb19:33ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft.office.project.schema.dll12.0.6500.50003,901,28026 2009 Feb10:58ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft.office.project.server.dll12.0.6529.50004,405,10402 2010 Feb18:07ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft.office.project.server.eventing.exe12.0.6500.500017,30426 2009 Feb10:58ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft.office.project.server.library.dll12.0.6500.50001,247,08826 2009 Feb19:33ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft.office.project.server.queuing.exe12.0.6500.500023,43226 2009 Feb10:58ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.dll12.0.6500.5000149,34426 2009 Feb10:58ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft.office.project.server.upgrade.dll12.0.6524.5000329,58419 2009 พฤศจิกายน10:11ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft.office.project.server.webservice.dll12.0.6500.5000386,91226 2009 Feb10:58ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft.office.project.shared.dll12.0.6512.5000120,68823 2009 ก.ค.14:20ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft.office.project.webproj.dll12.0.6529.5000841,58402 2010 Feb17:20ไม่สามารถใช้งานได้

ข้อมูล Pjsrvwfe x none.msp
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Microsoft.office.project.schema.dll12.0.6500.50003,901,28026 2009 Feb10:58ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft.office.project.server.administration.applicationpages.dll12.0.6523.500063,34413 2009 พฤศจิกายน12:45ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft.office.project.server.administration.dll12.0.6523.5000178,03213 2009 พฤศจิกายน12:45ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft.office.project.server.dll12.0.6529.50004,405,10402 2010 Feb18:07ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft.office.project.server.library.dll12.0.6500.50001,247,08826 2009 Feb19:33ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft.office.project.server.pwa.applicationpages.dll12.0.6525.5000796,58408 2009 ธ.ค.16:11ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft.office.project.server.pwa.dll12.0.6529.50002,238,37602 2010 Feb18:07ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft.office.project.shared.dll12.0.6512.5000120,68823 2009 ก.ค.14:20ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft.office.project.webproj.dll12.0.6529.5000841,58402 2010 Feb17:20ไม่สามารถใช้งานได้

ข้อมูลแฟ้ม 64 บิต
ข้อมูลการดาวน์โหลด

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
สำนักงาน-kb978397-fullfile-x 64-glb.exe12.0.6529.500011,246,15206 2010 Feb08:08x86


ข้อมูลแฟ้ม .msp ของ Microsoft Windows Installer

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Pjsrvapp x none.mspไม่สามารถใช้งานได้5,482,49604 2010 Feb21:08ไม่สามารถใช้งานได้
Pjsrvwfe x none.mspไม่สามารถใช้งานได้6,955,00804 2010 Feb21:08ไม่สามารถใช้งานได้


ข้อมูล Pjsrvapp x none.msp
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Dataedit.dll12.0.6529.5000431,98402 2010 Feb18:06ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft.office.project.pi.dll12.0.6500.500096,11226 2009 Feb19:30ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft.office.project.schema.dll12.0.6500.50003,901,29626 2009 Feb11:08ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft.office.project.server.dll12.0.6529.50004,405,10402 2010 Feb18:06ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft.office.project.server.eventing.exe12.0.6500.500017,30426 2009 Feb11:08ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft.office.project.server.library.dll12.0.6500.50001,247,07226 2009 Feb19:30ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft.office.project.server.queuing.exe12.0.6500.500023,42426 2009 Feb11:08ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.dll12.0.6500.5000149,34426 2009 Feb10:58ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft.office.project.server.upgrade.dll12.0.6524.5000329,58419 2009 พฤศจิกายน15:03ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft.office.project.server.webservice.dll12.0.6500.5000386,91226 2009 Feb11:08ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft.office.project.shared.dll12.0.6512.5000120,68823 2009 ก.ค.14:17ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft.office.project.webproj.dll12.0.6529.5000841,58402 2010 Feb17:22ไม่สามารถใช้งานได้

ข้อมูล Pjsrvwfe x none.msp
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Microsoft.office.project.schema.dll12.0.6500.50003,901,29626 2009 Feb11:08ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft.office.project.server.administration.applicationpages.dll12.0.6523.500063,34413 2009 พฤศจิกายน12:42ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft.office.project.server.administration.dll12.0.6523.5000178,03213 2009 พฤศจิกายน12:42ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft.office.project.server.dll12.0.6529.50004,405,10402 2010 Feb18:06ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft.office.project.server.library.dll12.0.6500.50001,247,07226 2009 Feb19:30ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft.office.project.server.pwa.applicationpages.dll12.0.6525.5000796,58408 2009 ธ.ค.16:07ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft.office.project.server.pwa.dll12.0.6529.50002,238,37602 2010 Feb18:06ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft.office.project.shared.dll12.0.6512.5000120,68823 2009 ก.ค.14:17ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft.office.project.webproj.dll12.0.6529.5000841,58402 2010 Feb17:22ไม่สามารถใช้งานได้

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 978397 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Project Server 2007
Keywords: 
kbsurveynew kbexpertiseinter kbqfe kbhotfixrollup kbautohotfix kbHotfixServer kbmt KB978397 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:978397

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com