MS10-017: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Excel 2003: 9 marca 2010

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 978474 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS10-017. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Więcej informacji

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

 • Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń tytuł aktualizacji wymieniony w oknie Dodawanie lub usuwanie programów lub Programy i funkcje dostępnym w Panelu sterowania może być podany w języku chińskim (uproszczonym) zamiast na przykład w języku angielskim.

  Uwaga Ten problem nie wpływa na działanie tej aktualizacji zabezpieczeń. Jest to tylko problem niezgodności tekstu.

  Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności:
  1. Odinstaluj tę aktualizację zabezpieczeń.
  2. Odwiedź poniższą stronę Centrum pobierania Microsoft w celu ponownego zainstalowania tej aktualizacji zabezpieczeń:
   http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=pl&FamilyID=7e42793e-747b-48da-968a-1ec29ea37151
   Tę aktualizację dla programu Excel 2003 można też pobrać bezpośrednio, korzystając z tego łącza:
   Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
   Pobierz
   Pobierz teraz pakiet office2003-KB978474-FullFile-ENU.exe.

Inne obejścia problemu

Obejście 1

Ten problem można obejść, zmieniając wpis rejestru aktualizacji MS10-017 za pomocą programu Reg.exe w celu poprawienia tekstu wyświetlanego w elemencie Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania.

Ważna uwaga Ten skrypt jest udostępniany taki, jaki jest. Jest tylko przykładem. Firma Microsoft nie udziela żadnej gwarancji ani nie świadczy pomocy technicznej związanej z tym skryptem. Użytkownik korzysta z tego skryptu na własną odpowiedzialność. Nadrzędny klucz rejestru instalatora dla tego konkretnego produktu jest zależny od języka używanego produktu Excel 2003:
 • Klucz nadrzędny dla systemów w angielskiej wersji językowej: 9040110900063D11C8EF10054038389C
 • Klucz nadrzędny dla systemów w hiszpańskiej wersji językowej: A0C0110900063D11C8EF10054038389C
 • Klucz nadrzędny dla systemów w niemieckiej wersji językowej: 7040110900063D11C8EF10054038389C
 • Klucz nadrzędny dla systemów w japońskiej wersji językowej: 1140110900063D11C8EF10054038389C
Aby zmienić wpis rejestru dla aktualizacji MS10-017, wykonaj następujące czynności:
 1. Utwórz kopię zapasową kluczy rejestru, stosując następujące polecenie w wierszu polecenia z podwyższonym poziomem uprawnień:
  REG EXPORT HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Products\90403E1900063D11C8EF10054038389C\Patches\7DC3DBE3862DA2449A52E2C25C899D8E KB978474_BkUp.reg
 2. Zaimportuj zaktualizowany klucz rejestru, stosując następujące polecenie w wierszu polecenia z podwyższonym poziomem uprawnień:
  REG ADD HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Products\9040110900063D11C8EF10054038389C\Patches\7DC3DBE3862DA2449A52E2C25C899D8E /v DisplayName /t REG_SZ /d "Aktualizacja zabezpieczeń dla programu Excel 2003 (KB978474): EXCEL" /f
  Uwaga W przypadku systemów Windows Vista i Windows Server 2008 należy najpierw przejąć prawo własności do tego klucza rejestru.
Jak cofnąć zastosowanie obejścia problemu
Aby przywrócić stan pierwotny, należy uruchomić następujące polecenie w wierszu polecenia z podwyższonym poziomem uprawnień:
REG IMPORT KB978474_BkUp.reg

Obejście 2

W poniższym skrypcie dodano jeszcze jeden skrypt wiersza polecenia, służący do ustalenia, który dokładnie klucz jest używany. Może to być przydatne w przypadku niedokładnych informacji o klientach i środowisk mieszanych z różnymi wersjami językowymi.
@Echo offREG QUERY "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Products" /s | find "7DC3DBE3862DA2449A52E2C25C899D8E" > 978474_out.txt

for /f %%a in (978474_out.txt) do REG ADD "%%a" /v DisplayName /t REG_SZ /d "Aktualizacja zabezpieczeń dla programu Excel 2003 (KB978474): EXCEL" /f
Del 978474_out.txt /q
exit

Wymagania wstępne dotyczące stosowania tej aktualizacji zabezpieczeń

Aby można było zainstalować tę aktualizację zabezpieczeń, na komputerze musi być zainstalowany dodatek Service Pack 3 (SP3) dla pakietu Microsoft Office 2003.

Aby dowiedzieć się więcej na temat uzyskiwania tego dodatku Service Pack, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
870924 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla pakietu Office 2003

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji zabezpieczeń

Ta aktualizacja zabezpieczeń zastępuje następującą aktualizację zabezpieczeń:
973475 MS09-067: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Excel 2003: 10 listopada 2009

Informacje o usuwaniu

Aby usunąć tę aktualizację zabezpieczeń, należy użyć funkcji Dodaj lub usuń programy lub Programy i funkcje w Panelu sterowania.

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji zabezpieczeń ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania przez użytkownika informacji o plikach daty i godziny są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.
Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft Office Excel 2003 (KB978474)
Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
File nameFile versionFile sizeDateTime
Excel.exe11.0.8320.010,352,97606-Jan-201018:06

Właściwości

Numer ID artykułu: 978474 - Ostatnia weryfikacja: 9 kwietnia 2010 - Weryfikacja: 5.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Office Excel 2003
Słowa kluczowe: 
kbexpertisebeginner kbsurveynew kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbfix kbexpertiseinter kbbug atdownload KB978474

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com