คำอธิบาย MS10-017: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Excel 2003: 9 มีนาคม 2010

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 978474 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

Microsoft ได้นำออกใช้บูเลทีนการรักษาความปลอดภัย MS10 017 เมื่อต้องการดูกระดานข่าวความปลอดภัยทั้งหมด ให้แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::

วิธีการขอรับความช่วยเหลือและสนับสนุนสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

สำหรับผู้ใช้ภายในบ้าน ค่าธรรมเนียมไม่สนับสนุนจะพร้อมใช้งาน โดยเรียก 1-866-PCSAFETY ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา หรือติดต่อบริษัทในเครือ Microsoft ในเครื่องของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดต่อบริษัทในเครือ Microsoft ในเครื่องของคุณสำหรับปัญหาการสนับสนุนโดยโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย แวะไปที่สากลบริการเว็บไซต์ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
อเมริกาเหนือลูกค้าสามารถยังรับโต้ตอบแบบทันทีเข้าถึงอีเมลที่ไม่จำกัดของค่าธรรมเนียมไม่สนับสนุน หรือ การสนทนาไม่จำกัดที่แต่ละการสนับสนุน โดยการเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
สำหรับลูกค้าระดับองค์กร สนับสนุนสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยไม่พร้อมใช้งาน โดยผู้ติดต่อของคุณสนับสนุนปกติ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปัญหาที่ทราบเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

 • หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ คุณอาจสังเกตว่า ชื่อเรื่องของการปรับปรุงแสดงไว้ในภาษาจีนประยุกต์สคริปต์แทนของภาษาอังกฤษในนั้นเพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออกหรือโปรแกรมและคุณลักษณะรายการใน'แผงควบคุม'

  หมายเหตุ:ปัญหานี้ไม่มีผลกับฟังก์ชันการทำงานของโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย นี่คือข้อความไม่ตรงกันเรื่องเท่านั้น

  การแก้ไขปัญหา ดำเนินการดังต่อไปนี้:
  1. การถอนการติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย
  2. แวะไปหน้าศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft เพื่อติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย:
   http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=7e42793e-747b-48da-968a-1ec29ea37151
   อีกวิธีหนึ่งคือ คุณสามารถดาวน์โหลดการปรับปรุง Excel 2003 โดยตรง โดยใช้การเชื่อมโยงต่อไปนี้:
   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   ดาวน์โหลด
   ดาวน์โหลดแพคเกจ office2003-KB978474-FullFile-ENU.exe

การแก้ไขปัญหาอื่น ๆ

วิธีแก้ปัญหา 1

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ คุณสามารถเปลี่ยนรายการรีจิสทรีสำหรับ MS10 017 ได้ โดยใช้ Reg.exe เพื่อแก้ไขข้อความแสดงในรายการ Add or Remove แผงควบคุมโปรแกรม

หมายเหตุที่สำคัญสคริปต์นี้ให้ไว้ตามที่เป็นอยู่. มีวัตถุประสงค์เป็นแบบตัวอย่างเฉพาะ Microsoft ให้มีการรับประกันหรือการสนับสนุนสำหรับสคริปต์นี้ ใช้สคริปต์นี้ของคุณต้องยอมรับความเสี่ยง คีย์รีจิสทรีโปรแกรมติดตั้งหลักสำหรับผลิตภัณฑ์เฉพาะนี้จะเปลี่ยนตามภาษาของผลิตภัณฑ์ของ Excel 2003 ที่มีการใช้:
 • คีย์หลักสำหรับระบบภาษาอังกฤษ: 9040110900063D11C8EF10054038389C
 • คีย์หลักสำหรับระบบที่สเปน: A0C0110900063D11C8EF10054038389C
 • คีย์หลักสำหรับระบบภาษาเยอรมัน: 7040110900063D11C8EF10054038389C
 • คีย์หลักสำหรับระบบภาษาญี่ปุ่น: 1140110900063D11C8EF10054038389C
การเปลี่ยนแปลงรายการรีจิสทรีสำหรับ MS10 017 ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. สร้างสำเนาสำรองของคีย์รีจิสทรี โดยใช้คำสั่งต่อไปนี้จากพรอมต์คำสั่งที่ยกระดับการ:
  REG KB978474_BkUp.reg HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Products\90403E1900063D11C8EF10054038389C\Patches\7DC3DBE3862DA2449A52E2C25C899D8E ของการส่งออก
 2. นำเข้าคีย์รีจิสทรีที่ปรับปรุง โดยใช้คำสั่งต่อไปนี้จากพรอมต์คำสั่งที่ยกระดับการ:
  REG ADD HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Products\9040110900063D11C8EF10054038389C\Patches\7DC3DBE3862DA2449A52E2C25C899D8E /v DisplayName /t REG_SZ /d "การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Excel 2003 (KB978474): EXCEL " /f
  หมายเหตุ:สำหรับ Windows Vista และ Windows Server 2008 เท่านั้น คุณต้องจัดทำเป็นเจ้าของคีย์รีจิสทรีนี้ก่อน
วิธีการยกเลิกการแก้ปัญหา
การเรียกคืนสถานะเดิม เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้จากพรอมต์คำสั่งที่ยกระดับการ:
REG KB978474_BkUp.reg การนำเข้า

วิธีแก้ปัญหา 2

สคริปต์ต่อไปนี้เพิ่มสคริปต์การบรรทัดคำสั่งเพิ่มเติมที่จะตรวจสอบคีย์แน่นอนที่กำลังถูกใช้ถ้าคุณไม่แน่ใจของฐานของไคลเอ็นต์ และมีสภาพแวดล้อมแบบผสมที่ประกอบด้วยหลายภาษา
@Echo off
REG QUERY "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Products" /s | find "7DC3DBE3862DA2449A52E2C25C899D8E" > 978474_out.txt
for /f %%a in (978474_out.txt) do REG ADD "%%a" /v DisplayName /t REG_SZ /d "Security Update for Excel 2003 (KB978474): EXCEL" /f
Del 978474_out.txt /q
exit

ข้อกำหนดเบื้องต้นเพื่อใช้การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

การติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ คุณต้องมี Microsoft Office 2003 Service Pack 3 (SP3) บนคอมพิวเตอร์การติดตั้ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ service pack นี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
870924วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Office 2003

ข้อมูลการแทนที่การปรับปรุงความปลอดภัย

การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้แทนที่การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยต่อไปนี้:
973475คำอธิบาย MS09-067: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Excel 2003: 10 พฤศจิกายน 2009

ข้อมูลการลบ

เมื่อต้องการเอาการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ ใช้เพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออกสินค้า หรือใช้การโปรแกรมและคุณลักษณะรายการใน'แผงควบคุม'

ข้อมูลแฟ้ม

รุ่นของโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยภาษาอังกฤษ (แบบสหรัฐอเมริกา) มีคุณลักษณะแฟ้ม (หรือคุณลักษณะแฟ้มหลังจากนั้น) ที่อยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Microsoft Office Excel 2003 (KB978474)
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
Excel.exe11.0.8320.010,352,97606 2010 แจ18:06

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 978474 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Excel 2003
Keywords: 
kbexpertisebeginner kbsurveynew kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbfix kbexpertiseinter kbbug atdownload kbmt KB978474 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:978474

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com