MS10-019: תיאור של עדכון האבטחה עבור Windows Authenticode Signature Verification: 13 באפריל, 2010

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 978601 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS10-019. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עבור משתמשים ביתיים, תמיכה ללא תשלום זמינה על-ידי חיוג 1-866-PCSAFETY בארה"ב ובקנדה או על-ידי פנייה לנציגות Microsoft המקומית. לקבלת מידע אודות אופן הפנייה לנציגות Microsoft המקומית לתמיכה בבעיות עם עדכוני אבטחה, בקר באתר האינטרנט של התמיכה הבינלאומית של Microsoft:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
לקוחות מצפון אמריקה יכולים גם לקבל גישה מיידית לתמיכה בלתי מוגבלת ללא תשלום בדואר אלקטרוני או לתמיכה בלתי מוגבלת באמצעות שיחת צ'אט אישית על-ידי ביקור באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
עבור לקוחות ארגוניים, תמיכה בעדכוני אבטחה זמינה באמצעות אנשי הקשר הרגילים של התמיכה.

פרטי קבצים

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון האבטחה היא בעלת תכונות הקובץ הרשומות בטבלה הבאה (או תכונות קובץ מתקדמות יותר). התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). כאשר תציג את הנתונים בקובץ, השעה תוצג בהמרה לזמן המקומי. כדי לברר את הפרש השעות בין זמן UTC לזמן המקומי, השתמש בכרטיסיה אזור זמן הכלולה בפריט תאריך ושעה שבלוח הבקרה.

מידע על קובצי Microsoft Windows 2000

עבור כל המהדורות הנתמכות של Microsoft Windows 2000 Service Pack 4
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Wintrust.dll5.131.2195.7375167,69616-Feb-201001:22x86

מידע על קבצים עבור Windows XP ו- Windows Server 2003

 • הקבצים החלים על אבן דרך (RTM,? SPn) ועל ענף שירות (QFE,? GDR) ספציפיים מפורטים בעמודות "דרישת SP" ו"ענף שירות".
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של QFE מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • בנוסף לקבצים המפורטים בטבלאות אלה, עדכון תוכנה זה גם מתקין קובץ קטלוג אבטחה משויך (KB number.cat) החתום באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft.
עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows XP המבוססות על x86
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Wintrust.dll5.131.2600.3661177,66424-Dec-200907:05x86SP2SP2GDR
Wintrust.dll5.131.2600.3661178,17624-Dec-200906:47x86SP2SP2QFE
Wintrust.dll5.131.2600.5922177,66424-Dec-200906:59x86SP3SP3GDR
Wintrust.dll5.131.2600.5922178,17624-Dec-200906:42x86SP3SP3QFE
עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Server 2003 ושל Windows XP Professional x64 Edition
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Wintrust.dll5.131.3790.4642312,32024-Dec-200920:14x64SP2SP2GDR
Wwintrust.dll5.131.3790.4642169,47224-Dec-200920:14x86SP2SP2GDR\WOW
Wintrust.dll5.131.3790.4642312,32024-Dec-200920:11x64SP2SP2QFE
Wwintrust.dll5.131.3790.4642169,47224-Dec-200920:11x86SP2SP2QFE\WOW
עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Server 2003
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Wintrust.dll5.131.3790.4642169,47224-Dec-200906:59x86SP2SP2GDR
Wintrust.dll5.131.3790.4642169,47224-Dec-200907:16x86SP2SP2QFE
עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2003
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Wintrust.dll5.131.3790.4642482,81624-Dec-200920:13IA-64SP2SP2GDR
Wwintrust.dll5.131.3790.4642169,47224-Dec-200920:13x86SP2SP2GDR\WOW
Wintrust.dll5.131.3790.4642482,81624-Dec-200920:10IA-64SP2SP2QFE
Wwintrust.dll5.131.3790.4642169,47224-Dec-200920:10x86SP2SP2QFE\WOW

מידע קובץ עבור Windows Vista ו- Windows Server 2008

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, SR_Level? (RTM,? SPn?) וענף שירות (LDR,? GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גרסת הקובץ כמוצב בטבלה הבאה.
  כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
  גירסהמוצרSR_Levelענף שירות
  6.0.600 0.16xxxWindows VistaRTMGDR
  6.0.600 0.20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.600 1.18xxxWindows Vista ו- Windows Server 2008SP1GDR
  6.0.600 1.22xxxWindows Vista ו- Windows Server 2008SP1LDR
  6.0.600 2.18xxxWindows Vista ו- Windows Server 2008SP2GDR
  6.0.600 2.22xxxWindows Vista ו- Windows Server 2008SP2LDR
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות חשובות במיוחד. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • Service Pack 1 משולב בגירסת ההפצה המקורית של Windows Server 2008. לכן, קבצי אבני הדרך של RTM חלים רק על Windows Vista. קבצי אבני דרך של RTM כוללים את מספר הגירסה ?6.0.0000.xxxxx?.
 • קובצי MANIFEST ?(?.manifest) וקובצי MUM ?(?.mum) המותקנים בכל סביבה מפורטים בנפרד בסעיף 'פרטי קבצים נוספים עבור Windows Server 2008 ועבור Windows Vista'. קובצי MUM וקובצי MANIFEST, וקובצי קטלוג האבטחה (?.cat) המשויכים חשובים מאוד לשמירה על מצב הרכיבים המעודכנים. קובצי קטלוג האבטחה, שעבורם לא מפורטות תכונות, חתומים בחתימה דיגיטלית של Microsoft.
לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Vista ושל Windows Server 2008
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Wintrust.dll6.0.6000.16984171,52023-Dec-200912:45x86
Wintrust.dll6.0.6000.21186171,52023-Dec-200912:14x86
Wintrust.dll6.0.6001.18387171,52023-Dec-200912:43x86
Wintrust.dll6.0.6001.22588171,52023-Dec-200912:29x86
Wintrust.dll6.0.6002.18169172,03223-Dec-200911:33x86
Wintrust.dll6.0.6002.22293172,03223-Dec-200912:12x86
לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Vista ושל Windows Server 2008
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Wintrust.dll6.0.6000.16984220,67223-Dec-200912:51x64
Wintrust.dll6.0.6000.21186220,67223-Dec-200913:03x64
Wintrust.dll6.0.6001.18387218,11223-Dec-200912:39x64
Wintrust.dll6.0.6001.22588218,11223-Dec-200912:48x64
Wintrust.dll6.0.6002.18169218,62423-Dec-200912:03x64
Wintrust.dll6.0.6002.22293218,62423-Dec-200911:58x64
Wintrust.dll6.0.6000.16984171,52023-Dec-200912:45x86
Wintrust.dll6.0.6000.21186171,52023-Dec-200912:14x86
Wintrust.dll6.0.6001.18387171,52023-Dec-200912:43x86
Wintrust.dll6.0.6001.22588171,52023-Dec-200912:29x86
Wintrust.dll6.0.6002.18169172,03223-Dec-200911:33x86
Wintrust.dll6.0.6002.22293172,03223-Dec-200912:12x86
עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Wintrust.dll6.0.6001.18387487,93623-Dec-200912:26IA-64
Wintrust.dll6.0.6001.22588487,93623-Dec-200912:22IA-64
Wintrust.dll6.0.6002.18169487,93623-Dec-200911:53IA-64
Wintrust.dll6.0.6002.22293487,93623-Dec-200911:49IA-64
Wintrust.dll6.0.6001.18387171,52023-Dec-200912:43x86
Wintrust.dll6.0.6001.22588171,52023-Dec-200912:29x86
Wintrust.dll6.0.6002.18169172,03223-Dec-200911:33x86
Wintrust.dll6.0.6002.22293172,03223-Dec-200912:12x86

מידע נוסף על קבצים עבור Windows Server 2008 ועבור Windows Vista

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Vista ושל Windows Server 2008
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File namePackage_1_for_kb978601_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,747
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb978601~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,453
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb978601_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,910
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb978601~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,620
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb978601_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,752
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb978601~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,458
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb978601_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,752
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb978601~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,460
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb978601_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,910
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb978601~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,626
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb978601_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,753
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb978601~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,464
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb978601_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,753
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb978601~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,464
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb978601_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,753
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb978601~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,460
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb978601_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,748
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb978601~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,455
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978601_client_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,416
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978601_client_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978601_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,357
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978601_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,376
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978601_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,355
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978601_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,374
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978601_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,961
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978601_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,004
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978601_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,411
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978601_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,431
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978601_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,351
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978601_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,370
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978601_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,679
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978601_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,710
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978601_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,415
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978601_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,434
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978601_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,355
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978601_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,374
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978601_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,691
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978601_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,722
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978601_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,412
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978601_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,431
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978601_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978601_winpesrv~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978601_winpe_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,410
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978601_winpe_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,429
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978601_winpe_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,414
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978601_winpe~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,433
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,493
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File nameX86_099a54e481d368fc70ea028b7b3c3dce_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18169_none_c02ef9cf4badd8cb.manifest
File versionNot Applicable
File size700
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File nameX86_09fa8b5d6bc416142b684a0fffa0140c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22293_none_ee1511661787832b.manifest
File versionNot Applicable
File size700
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File nameX86_49de7cc5c32e03953613eb85c50b53fa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22588_none_8b1f8ddd671179c7.manifest
File versionNot Applicable
File size700
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File nameX86_81dced8d6ac3dd8743485f7ce3dbbdfc_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16984_none_99ccf16b5c6be07f.manifest
File versionNot Applicable
File size700
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File nameX86_e46f854deab49b4a96b775f43a385401_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18387_none_5371c67fd66a9186.manifest
File versionNot Applicable
File size700
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File nameX86_eeebf45dbf731bc93632e3bdbd4b6c67_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21186_none_fbd3b2381ce68508.manifest
File versionNot Applicable
File size700
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wintrust-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16984_none_ed7582999d27906b.manifest
File versionNot Applicable
File size5,902
Date (UTC)23-Dec-2009
Time (UTC)16:46
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wintrust-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21186_none_ee00f81ab6439625.manifest
File versionNot Applicable
File size5,902
Date (UTC)23-Dec-2009
Time (UTC)13:47
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wintrust-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18387_none_ef5ec21d9a4b6d61.manifest
File versionNot Applicable
File size5,902
Date (UTC)23-Dec-2009
Time (UTC)17:28
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wintrust-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22588_none_efe96118b36823a9.manifest
File versionNot Applicable
File size5,902
Date (UTC)23-Dec-2009
Time (UTC)15:09
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wintrust-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18169_none_f15cd657975fba78.manifest
File versionNot Applicable
File size5,902
Date (UTC)23-Dec-2009
Time (UTC)12:56
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wintrust-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22293_none_f1c001a2b09b160b.manifest
File versionNot Applicable
File size5,902
Date (UTC)23-Dec-2009
Time (UTC)14:07
PlatformNot Applicable
קבצים נוספים לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Vista ושל Windows Server 2008
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameAmd64_2d0a0a2ca36b1ad9f072fe8688ced793_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22588_none_d80c771f42061ec8.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_33f8bf8df787e2c18a4aac0a08423498_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18387_none_e6fcbc58f425d8af.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_456a72b1f9222e740a92d8d3b65e2aac_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18387_none_b27b1a2329ca67f8.manifest
File versionNot Applicable
File size1,048
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_4d2a6ae248c0563335714724830d0871_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22293_none_5bda16df70af89d6.manifest
File versionNot Applicable
File size1,048
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_5ff3427f973af231cc1d2762d2ef79ca_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21186_none_2f630b668c08bb8f.manifest
File versionNot Applicable
File size1,048
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_6d2232f89bace4a70d6b6f18890160af_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16984_none_bbcdcb17f4ee6602.manifest
File versionNot Applicable
File size1,048
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_778fe14e3f1e2954e8cf0acb0c0ac973_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21186_none_0bd0639b0723b409.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_85351f85a682c0279dad09a0fa88e157_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22588_none_590a3e297c7522b2.manifest
File versionNot Applicable
File size1,048
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_b6663e80fe31129acf62b74ad8a1d0fd_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16984_none_2f25942cd9ae9054.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_f6f52be857f2be4b623bb6c1ffc21925_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18169_none_6071d8802d65eb50.manifest
File versionNot Applicable
File size1,048
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-wintrust-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16984_none_49941e1d558501a1.manifest
File versionNot Applicable
File size5,924
Date (UTC)23-Dec-2009
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-wintrust-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21186_none_4a1f939e6ea1075b.manifest
File versionNot Applicable
File size5,924
Date (UTC)23-Dec-2009
Time (UTC)15:11
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-wintrust-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18387_none_4b7d5da152a8de97.manifest
File versionNot Applicable
File size5,924
Date (UTC)23-Dec-2009
Time (UTC)19:08
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-wintrust-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22588_none_4c07fc9c6bc594df.manifest
File versionNot Applicable
File size5,924
Date (UTC)23-Dec-2009
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-wintrust-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18169_none_4d7b71db4fbd2bae.manifest
File versionNot Applicable
File size5,924
Date (UTC)23-Dec-2009
Time (UTC)13:39
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-wintrust-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22293_none_4dde9d2668f88741.manifest
File versionNot Applicable
File size5,924
Date (UTC)23-Dec-2009
Time (UTC)17:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb978601_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,757
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb978601~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,467
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb978601_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,134
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb978601~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,072
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb978601_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,974
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb978601~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,908
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb978601_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,974
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb978601~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,910
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb978601_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,134
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb978601~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,078
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb978601_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,975
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb978601~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,914
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb978601_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,975
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb978601~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,914
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb978601_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,975
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb978601~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,910
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb978601_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,758
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb978601~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,469
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978601_client_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,424
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978601_client_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,443
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978601_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,365
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978601_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,384
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978601_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,363
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978601_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,382
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978601_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,973
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978601_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,016
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978601_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,419
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978601_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978601_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,359
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978601_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,378
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978601_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,689
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978601_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,720
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978601_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,423
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978601_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,442
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978601_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,363
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978601_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,382
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978601_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,701
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978601_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,732
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978601_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978601_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978601_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,428
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978601_winpesrv~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,447
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978601_winpe_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,418
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978601_winpe_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,437
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978601_winpe_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,422
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978601_winpe~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,441
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,519
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wintrust-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16984_none_ed7582999d27906b.manifest
File versionNot Applicable
File size5,902
Date (UTC)23-Dec-2009
Time (UTC)16:46
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wintrust-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21186_none_ee00f81ab6439625.manifest
File versionNot Applicable
File size5,902
Date (UTC)23-Dec-2009
Time (UTC)13:47
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wintrust-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18387_none_ef5ec21d9a4b6d61.manifest
File versionNot Applicable
File size5,902
Date (UTC)23-Dec-2009
Time (UTC)17:28
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wintrust-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22588_none_efe96118b36823a9.manifest
File versionNot Applicable
File size5,902
Date (UTC)23-Dec-2009
Time (UTC)15:09
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wintrust-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18169_none_f15cd657975fba78.manifest
File versionNot Applicable
File size5,902
Date (UTC)23-Dec-2009
Time (UTC)12:56
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wintrust-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22293_none_f1c001a2b09b160b.manifest
File versionNot Applicable
File size5,902
Date (UTC)23-Dec-2009
Time (UTC)14:07
PlatformNot Applicable
קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameIa64_311a7b2d30ae9c7eb34e55296c7f026e_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22588_none_16de4d7171222b05.manifest
File versionNot Applicable
File size1,046
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File nameIa64_554d4af69a4e5d5726d2cc7eab5008bc_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18169_none_3c7cc5f4450033fa.manifest
File versionNot Applicable
File size1,046
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File nameIa64_6a977df2c858bd5234bd16ec2fad9eb6_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22588_none_52718e2adcab929d.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File nameIa64_d47ebc6232311d89b183b180ae4061b0_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22293_none_1400319921d32a23.manifest
File versionNot Applicable
File size1,046
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File nameIa64_ef069f49201ae65b03b29a8c4f837b59_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18387_none_1e1609f55e0a6212.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File nameIa64_faf05ae889b3b32d9002873ffeb70c4b_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18387_none_9e679ef3942529c6.manifest
File versionNot Applicable
File size1,046
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-wintrust-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18387_none_ef6066139a49765d.manifest
File versionNot Applicable
File size5,913
Date (UTC)23-Dec-2009
Time (UTC)22:24
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-wintrust-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22588_none_efeb050eb3662ca5.manifest
File versionNot Applicable
File size5,913
Date (UTC)23-Dec-2009
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-wintrust-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18169_none_f15e7a4d975dc374.manifest
File versionNot Applicable
File size5,913
Date (UTC)23-Dec-2009
Time (UTC)16:56
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-wintrust-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22293_none_f1c1a598b0991f07.manifest
File versionNot Applicable
File size5,913
Date (UTC)23-Dec-2009
Time (UTC)13:26
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb978601_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,752
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb978601~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,460
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb978601_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,969
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb978601~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,901
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb978601_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,969
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb978601~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,901
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb978601_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,969
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb978601~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,907
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb978601_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,969
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb978601~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,907
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978601_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,415
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978601_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,434
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978601_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,355
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978601_sc_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,374
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978601_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,684
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978601_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,715
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978601_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,419
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978601_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,438
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978601_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,358
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978601_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,378
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978601_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,696
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978601_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,727
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978601_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,416
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978601_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978601_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,424
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978601_winpesrv~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,443
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,381
Date (UTC)24-Dec-2009
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wintrust-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18387_none_ef5ec21d9a4b6d61.manifest
File versionNot Applicable
File size5,902
Date (UTC)23-Dec-2009
Time (UTC)17:28
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wintrust-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22588_none_efe96118b36823a9.manifest
File versionNot Applicable
File size5,902
Date (UTC)23-Dec-2009
Time (UTC)15:09
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wintrust-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18169_none_f15cd657975fba78.manifest
File versionNot Applicable
File size5,902
Date (UTC)23-Dec-2009
Time (UTC)12:56
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wintrust-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22293_none_f1c001a2b09b160b.manifest
File versionNot Applicable
File size5,902
Date (UTC)23-Dec-2009
Time (UTC)14:07
PlatformNot Applicable

פרטי קובץ Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (RTM,? SPn) וענף שירות (LDR,? GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גרסת הקובץ כמוצב בטבלה הבאה.
  כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
  גירסהמוצראבן דרךענף שירות
  6.1.760 ?0.16xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2:RTMGDR
  6.1.760 ?0.20xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2:RTMLDR
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות חשובות במיוחד. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • קובצי MANIFEST ?(?.manifest) וקובצי MUM ?(?.mum) המותקנים בכל סביבה מפורטים בנפרד בסעיף 'פרטי קבצים נוספים עבור Windows Server 2008 R2 ועבור Windows 7'. קובצי MUM וקובצי MANIFEST, וקובצי קטלוג האבטחה (?.cat) המשויכים חשובים מאוד לשמירה על מצב הרכיבים המעודכנים. קובצי קטלוג האבטחה, שעבורם לא מפורטות תכונות, חתומים בחתימה דיגיטלית של Microsoft.
עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows 7 המבוססות על x86
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Wintrust.dll6.1.7600.16493172,03229-Dec-200906:55x86
Wintrust.dll6.1.7600.20605172,03229-Dec-200907:11x86
עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Wintrust.dll6.1.7600.16493220,67229-Dec-200908:03x64
Wintrust.dll6.1.7600.20605220,67229-Dec-200907:55x64
Wintrust.dll6.1.7600.16493172,03229-Dec-200906:55x86
Wintrust.dll6.1.7600.20605172,03229-Dec-200907:11x86
עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008 R2
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Wintrust.dll6.1.7600.16493495,10429-Dec-200906:37IA-64
Wintrust.dll6.1.7600.20605495,10429-Dec-200906:31IA-64
Wintrust.dll6.1.7600.16493172,03229-Dec-200906:55x86
Wintrust.dll6.1.7600.20605172,03229-Dec-200907:11x86

מידע נוסף על קבצים עבור Windows Server 2008 R2 ועבור Windows 7

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות x86 של Windows 7
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File namePackage_1_for_kb978601_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,785
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)22:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb978601~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,491
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)22:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb978601_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,790
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)22:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb978601~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,496
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)22:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978601_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,921
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)22:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978601_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,956
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)22:33
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,657
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)22:34
PlatformNot Applicable
File nameX86_b04f1e1f9dd45a90778f7929873b5aaf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16493_none_5f1fb3cd225bf275.manifest
File versionNot Applicable
File size700
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)22:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_d2b6c3dee1685869085136eb510ef1a7_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20605_none_8cc87f2e1a1bddef.manifest
File versionNot Applicable
File size700
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)22:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wintrust-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16493_none_ef77c14efb6e60de.manifest
File versionNot Applicable
File size2,426
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)09:28
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wintrust-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20605_none_f064afe014413504.manifest
File versionNot Applicable
File size2,426
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)09:30
PlatformNot Applicable
קבצים נוספים לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows 7 ושל Windows Server 2008 R2
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameAmd64_698b01280d5a6b1614a7e65ab174b606_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16493_none_7b7dbd67c11384e1.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)22:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_8a8683384ce10cf75f34c68fe83956ea_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20605_none_05c8fdb8d717551f.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)22:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_b04f1e1f9dd45a90778f7929873b5aaf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16493_none_bb3e4f50dab963ab.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)22:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_d2b6c3dee1685869085136eb510ef1a7_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20605_none_e8e71ab1d2794f25.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)22:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-wintrust-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16493_none_4b965cd2b3cbd214.manifest
File versionNot Applicable
File size2,428
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)18:57
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-wintrust-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20605_none_4c834b63cc9ea63a.manifest
File versionNot Applicable
File size2,428
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)19:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb978601_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,795
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)22:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb978601~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,505
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)22:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb978601_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,212
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)22:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb978601~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size4,092
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)22:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb978601_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,018
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)22:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb978601~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,896
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)22:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978601_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,829
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)22:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978601_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,890
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)22:34
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,299
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)22:34
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wintrust-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16493_none_ef77c14efb6e60de.manifest
File versionNot Applicable
File size2,426
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)09:28
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wintrust-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20605_none_f064afe014413504.manifest
File versionNot Applicable
File size2,426
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)09:30
PlatformNot Applicable
קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008 R2
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameIa64_4f5391b4133ecdcf603bc9dd342f7d77_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20605_none_6f0ea29c3030fadf.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)22:33
PlatformNot Applicable
File nameIa64_51e30236ca09f9c76f0da57040effcf1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16493_none_ac63c321f3c6ff61.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)22:33
PlatformNot Applicable
File nameIa64_b04f1e1f9dd45a90778f7929873b5aaf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16493_none_5f2157c32259fb71.manifest
File versionNot Applicable
File size701
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)22:33
PlatformNot Applicable
File nameIa64_d2b6c3dee1685869085136eb510ef1a7_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20605_none_8cca23241a19e6eb.manifest
File versionNot Applicable
File size701
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)22:33
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-wintrust-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16493_none_ef796544fb6c69da.manifest
File versionNot Applicable
File size2,427
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)18:59
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-wintrust-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20605_none_f06653d6143f3e00.manifest
File versionNot Applicable
File size2,427
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)18:53
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb978601_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,794
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)22:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb978601~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,663
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)22:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb978601_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,012
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)22:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb978601~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,886
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)22:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978601_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,932
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)22:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978601_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,967
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)22:33
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,667
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)22:34
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wintrust-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16493_none_ef77c14efb6e60de.manifest
File versionNot Applicable
File size2,426
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)09:28
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wintrust-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20605_none_f064afe014413504.manifest
File versionNot Applicable
File size2,426
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)09:30
PlatformNot Applicable

מאפיינים

Article ID: 978601 - Last Review: יום חמישי 15 אפריל 2010 - Revision: 1.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 Service Pack 2, הפועל עם:
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Web Server 2008
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
 • Windows Vista Service Pack 2, הפועל עם:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Service Pack 1, הפועל עם:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, הפועל עם:
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2, הפועל עם:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3, הפועל עם:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, הפועל עם:
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
מילות מפתח 
atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbsurveynew KB978601

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com