ค้นหาที่สองที่เส้นทางที่อาจไม่พบเมื่อคุณเปิดใช้งานวิธีการค้นหาระบบของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่หรือวิธีการค้นหาผู้ใช้ของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ที่รันบนเซิร์ฟเวอร์ไซต์ระบบ Center Configuration Manager 2007 SP2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 978757 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
 • คุณเปิดการใช้งานค้นหาระบบของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่หรือค้นหาผู้ใช้ของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ไซต์ระบบ Center Configuration Manager 2007 Service Pack 2 (SP2)
 • คุณเพิ่มเส้นทางการค้นหาไปยังไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ouรายการ
 • คุณเพิ่มเส้นทางค้นหาที่สองไปยังไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ouรายการ เส้นทางการค้นหานี้ประกอบด้วยสายอักขระของพาธค้นหาแรกที่คุณเพิ่งเพิ่มเข้าไป
ในสถานการณ์สมมตินี้ พาธการค้นหาที่สองจะไม่พบเมื่อกระบวนการค้นหาระบบของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่หรือกระบวนการค้นหาผู้ใช้ของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ในรัน

ตัวอย่างเช่น คุณสร้างสององค์กรหน่วย (ou) ภายใต้ OU ซึ่งเป็นชื่อ “คอมพิวเตอร์ในองค์กร ”, และจากนั้นคุณ ชื่อ ou "abc" และ "abcd" คุณเพิ่มการค้นหาเส้นทางของโดเมน\Organization Computers\abc ou ชื่อแรก และจากนั้นคุณเพิ่มเส้นทางการค้นหาของโดเมน\Organization Computers\abcd สำหรับ OU ที่สอง ในสถานการณ์สมมตินี้ OU ที่สองจะไม่พบเมื่อกระบวนการค้นหาระบบของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่หรือกระบวนการค้นหาผู้ใช้ของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ในรัน

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี System Center ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก 2007 SP2 บนคอมพิวเตอร์การติดตั้ง

คำแนะนำในการติดตั้ง

หมายเหตุ:สามารถติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนดังต่อไปนี้บนเซิร์ฟเวอร์ไซต์ระบบ Center Configuration Manager 2007 SP2 ที่กำลังเรียกใช้-ข้อ x 86 ตามรุ่นของระบบปฏิบัติการหรือเป็น 64 x - ตามรุ่นของระบบปฏิบัติการ:
86 SCCM2007-SP2-KB978757-X-ENU.msi

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วนก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

แฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ การติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้รุ่นภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบ Coordinated Universal Time (UTC) วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้ในคอมพิวเตอร์จะปรากฏตามเวลาท้องถิ่น โดยมีการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณทำการดำเนินการบางอย่างบนแฟ้ม
หมายเหตุข้อมูลแฟ้ม Center Configuration Manager 2007 ระบบ
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Adsgdis.dll4.0.6487.211439,78401 2010 Feb10:05x86
Adsource.dll4.0.6487.2114126,82401 2010 Feb10:05x86
Adsysdis.dll4.0.6487.211442,34401 2010 Feb10:05x86
Adsysgrp.dll4.0.6487.211439,78401 2010 Feb10:05x86
Adusrdis.dll4.0.6487.211439,78401 2010 Feb10:05x86

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อต้องการเพิ่มเส้นทางของการค้นหาสำหรับการค้นหาระบบของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่หรือค้นหาผู้ใช้ของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. เปิดการคอนโซลการจัดการการตั้งค่าคอนฟิกหน้าต่าง
 2. ค้นหารายการต่อไปนี้:
  Management\ Database\Site ไซต์ <site name="">\Site Settings\Discovery วิธี</site>
 3. คลิกสองครั้งค้นหาระบบของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่หรือค้นหาผู้ใช้ของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่รายการในแผงด้านขวาเพื่อเปิดของคุณสมบัติกล่องโต้ตอบ
 4. ในการทั่วไปแท็บ คลิกเพื่อเลือกนั้นการเปิดใช้งานการค้นหาระบบของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่หรือการเปิดใช้งานการค้นหาผู้ใช้ของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่กล่องกาเครื่องหมายถ้าคุณไม่ได้เลือก
 5. เพิ่มเป็นคอนเทนเนอร์ใหม่ไปยังคอนเทนเนอร์ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่รายการ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าคอนฟิกค้นหาระบบของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่วิธีการ การเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb693618.aspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าคอนฟิกค้นหาผู้ใช้ของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่วิธีการ การเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb693489.aspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 978757 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 7 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 2
Keywords: 
kbexpertiseinter kbautohotfix kbfix kbsurveynew kbqfe kbmt KB978757 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:978757

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com