บริการดิสก์เสมือน (VDS) ที่ล้มเหลวบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008 หรือ Windows Vista เมื่อมีลบ snapshot

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 978897 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Vista หรือ Windows Server 2008 บริการดิสก์เสมือน (VDS) ให้ผิดพลาดเมื่อคุณลบ snapshot ของบางอย่างที่คุณนำเข้า

หมายเหตุ Snapshot ของอาจถูกสร้างขึ้น โดยโปรแกรมอรรถประโยชน์บรรทัดคำสั่งบริการสำเนาเงาของไดรฟ์ข้อมูล (VSS) ยกตัวอย่างเช่น snapshot ของถูกสร้าง โดยใช้ Diskshadow.exe หรือ Vshadow.exe

นอกจากนี้ ข้อผิดพลาดต่อไปนี้ถูกบันทึกในบันทึกของระบบ:

ชื่อการเข้าสู่ระบบ: ระบบ
แหล่งที่มา: บริการดิสก์เสมือน
วัน: วัน
รหัสเหตุการณ์: 1
ประเภทงาน: ไม่มี
ระดับ: ข้อผิดพลาด
คำสำคัญ: คลาสสิก
ผู้ใช้: n/A
คอมพิวเตอร์: ชื่อคอมพิวเตอร์
คำอธิบาย: ความล้มเหลวที่ไม่คาดคิด รหัสข้อผิดพลาด: รหัสข้อยกเว้น

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจาก VDS อย่างไม่ถูกต้องเข้าถึงผู้ให้บริการบางอย่างที่จะยกเลิกการโหลดเมื่อ VDS อยู่ในกระบวนการจบการทำงาน

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สนับสนุนได้จาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงผลกระทบจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏ ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาเพิ่มเติม หรือแก้ไขปัญหาใด ๆ ที่ถูกต้อง คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะไปคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนและการบริการลูกค้าของ Microsoft หรือเมื่อ ต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
ฝ่าย
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาซึ่งมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็น เพราะโปรแกรมแก้ไขด่วนจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องใช้หนึ่งในระบบปฏิบัติการต่อไปนี้:
 • Windows Vista Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Vista Service Pack 2 (SP2)
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ Windows Vista service pack ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
935791วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของ Windows Vista
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับเซอร์วิสแพ็ค Windows Server 2008 ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
968849วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2008

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในแพคเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในรีจิสทรี

ความต้องการเริ่มการทำงาน

คุณอาจต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนด่วนก่อนหน้านี้

แฟ้มข้อมูล

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) ติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้แสดงในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงอยู่ในเวลาท้องถิ่นของคุณร่วมกับการตั้งค่าการฤดูกาล (DST) ของคุณปัจจุบัน นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม
แฟ้มข้อมูลบันทึกย่อและ Windows Vista และ Windows Server 2008
สิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Vista และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 รวมอยู่ในแพคเกจที่เดียวกัน อย่างไรก็ตาม เท่านั้น "Windows Vista" จะแสดงอยู่บนหน้าการร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วน การร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้ "Windows Vista" ในหน้า อ้างอิงเสมอไปส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความการตรวจสอบระบบปฏิบัติการที่แท้จริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับ
 • แฟ้มที่ใช้กับผลิตภัณฑ์หนึ่ง ๆ SR_Level (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์SR_Levelสาขาเซอร์วิส
  6.0.600 0. 20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.600 1. 22xxxWindows Vista และ Windows Server 2008SP1LDR
  6.0.600 2. 22xxxWindows Vista และ Windows Server 2008ติดตั้ง SP2LDR
 • Service Pack 1 ถูกรวมไว้ใน Windows Server 2008 รุ่นวางจำหน่าย ดังนั้น แฟ้มกำหนดเวลาของ RTM ใช้เฉพาะกับ Windows Vista แฟ้มการกำหนดเวลาของ RTM มี 6.0.0000xxxxx หมายเลขรุ่น
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม mum (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมที่มี แสดงรายการแยกต่างหาก ในส่วนของ "เพิ่มเติมแฟ้มข้อมูล สำหรับ Windows Server 2008 และ Windows Vista" แฟ้ม MUM และแฟ้ม MANIFEST และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญอย่างมากเมื่อต้องรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกความปลอดภัย ซึ่งแอตทริบิวต์ไม่อยู่ ถูกเซ็นชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัลของ Microsoft
สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x รุ่นที่ใช้ x86 ของ Windows Server 2008 และ Windows Vista
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Vdsdyn.dll6.0.6001.22887507,90423 2011 มีนาคม14:31x 86
Vdsbas.dll6.0.6001.22887152,06423 2011 มีนาคม14:31x 86
Vdsbas.dll6.0.6002.22619152,06422-มีนาคม-201115:09x 86
Vds.exe6.0.6001.22887384,51223 2011 มีนาคม13:01x 86
Vdsldr.exe6.0.6001.2288719,96823 2011 มีนาคม13:01x 86
Vdsutil.dll6.0.6001.22887128,00023 2011 มีนาคม14:31x 86
Vds_ps.dll6.0.6001.2288737,88823 2011 มีนาคม14:31x 86
Vds.exe6.0.6002.22619386,04822-มีนาคม-201113:16x 86
Vdsldr.exe6.0.6002.2261919,96822-มีนาคม-201113:16x 86
Vdsutil.dll6.0.6002.22619128,00022-มีนาคม-201115:10x 86
Vds_ps.dll6.0.6002.2261937,88822-มีนาคม-201115:09x 86
สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x การปรับรุ่น ของ Windows Server 2008 และ Windows Vista
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Vdsdyn.dll6.0.6001.22887571,90423 2011 มีนาคม14:55x 64
Vdsbas.dll6.0.6001.22887182,78423 2011 มีนาคม14:55x 64
Vdsbas.dll6.0.6002.22619182,78422-มีนาคม-201115:23x 64
Vds.exe6.0.6001.22887454,65623 2011 มีนาคม13:29x 64
Vdsldr.exe6.0.6001.2288722,52823 2011 มีนาคม13:29x 64
Vdsutil.dll6.0.6001.22887157,69623 2011 มีนาคม14:55x 64
Vds_ps.dll6.0.6001.2288797,28023 2011 มีนาคม14:55x 64
Vds.exe6.0.6002.22619455,68022-มีนาคม-201113:43x 64
Vdsldr.exe6.0.6002.2261922,52822-มีนาคม-201113:43x 64
Vdsutil.dll6.0.6002.22619157,69622-มีนาคม-201115:23x 64
Vds_ps.dll6.0.6002.2261997,28022-มีนาคม-201115:23x 64
Vdsldr.exe6.0.6001.2288719,96823 2011 มีนาคม13:01x 86
Vdsutil.dll6.0.6001.22887128,00023 2011 มีนาคม14:31x 86
Vds_ps.dll6.0.6001.2288737,88823 2011 มีนาคม14:31x 86
Vdsldr.exe6.0.6002.2261919,96822-มีนาคม-201113:16x 86
Vdsutil.dll6.0.6002.22619128,00022-มีนาคม-201115:10x 86
Vds_ps.dll6.0.6002.2261937,88822-มีนาคม-201115:09x 86
Vdsdyn.dll6.0.6001.22887507,90423 2011 มีนาคม14:31x 86
Vdsbas.dll6.0.6001.22887152,06423 2011 มีนาคม14:31x 86
Vdsbas.dll6.0.6002.22619152,06422-มีนาคม-201115:09x 86
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Vdsdyn.dll6.0.6001.22887902,65623 2011 มีนาคม14:32IA 64
Vdsbas.dll6.0.6001.22887361,47223 2011 มีนาคม14:32IA 64
Vdsbas.dll6.0.6002.22619361,47222-มีนาคม-201115:23IA 64
Vds.exe6.0.6001.22887848,89623 2011 มีนาคม13:15IA 64
Vdsldr.exe6.0.6001.2288749,15223 2011 มีนาคม13:14IA 64
Vdsutil.dll6.0.6001.22887338,94423 2011 มีนาคม14:32IA 64
Vds_ps.dll6.0.6001.22887109,05623 2011 มีนาคม14:32IA 64
Vds.exe6.0.6002.22619851,45622-มีนาคม-201113:54IA 64
Vdsldr.exe6.0.6002.2261949,15222-มีนาคม-201113:53IA 64
Vdsutil.dll6.0.6002.22619338,94422-มีนาคม-201115:23IA 64
Vds_ps.dll6.0.6002.22619109,05622-มีนาคม-201115:23IA 64
Vdsldr.exe6.0.6001.2288719,96823 2011 มีนาคม13:01x 86
Vdsutil.dll6.0.6001.22887128,00023 2011 มีนาคม14:31x 86
Vds_ps.dll6.0.6001.2288737,88823 2011 มีนาคม14:31x 86
Vdsldr.exe6.0.6002.2261919,96822-มีนาคม-201113:16x 86
Vdsutil.dll6.0.6002.22619128,00022-มีนาคม-201115:10x 86
Vds_ps.dll6.0.6002.2261937,88822-มีนาคม-201115:09x 86
Vdsdyn.dll6.0.6001.22887507,90423 2011 มีนาคม14:31x 86
Vdsbas.dll6.0.6001.22887152,06423 2011 มีนาคม14:31x 86
Vdsbas.dll6.0.6002.22619152,06422-มีนาคม-201115:09x 86

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือบรรทัดคำสั่ง VShadow โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
948699บริการดิสก์เสมือนล้มเหลวขณะที่พยายามปิดบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
949001เสมือนดิสก์บริการ (VDS) บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 ประสบการละเมิดการเข้าถึง แล้วข้อผิดพลาด VDS เมื่อพยายามปิดบริการ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม สำหรับ Windows Vista และ Windows Server 2008

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับการรองรับทั้งหมด x รุ่นที่ใช้ x86 ของ Windows Vista และ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,565
วัน (UTC)24 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)10:35
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-v ..น้ำแข็ง dynamicprovider_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22887_none_5e3358f5c9f0a1fe.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม11,153
วัน (UTC)23 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)14:48
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-v ..rvice basicprovider_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22887_none_1d7fe6078d45e5d3.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม10,156
วัน (UTC)23 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)14:45
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-v ..rvice basicprovider_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22619_none_1fb409dd8a31a735.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม10,156
วัน (UTC)22-มีนาคม-2011
เวลา (UTC)15:25
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft windows virtualdiskservice_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22887_none_6b24ff5b1406b8fd.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม99,880
วัน (UTC)23 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)14:55
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft windows virtualdiskservice_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22619_none_6d59233110f27a5f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม99,880
วัน (UTC)22-มีนาคม-2011
เวลา (UTC)15:32
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับการรองรับทั้งหมด x การปรับรุ่น ของ Windows Vista และ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-v ..น้ำแข็ง dynamicprovider_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22887_none_ba51f479824e1334.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม11,179
วัน (UTC)23 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)15:09
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-v ..rvice basicprovider_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22887_none_799e818b45a35709.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม10,178
วัน (UTC)23 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)15:05
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-v ..rvice basicprovider_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22619_none_7bd2a561428f186b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม10,178
วัน (UTC)22-มีนาคม-2011
เวลา (UTC)15:37
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft windows virtualdiskservice_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22887_none_c7439adecc642a33.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม99,944
วัน (UTC)23 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)15:15
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft windows virtualdiskservice_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22619_none_c977beb4c94feb95.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม99,944
วัน (UTC)22-มีนาคม-2011
เวลา (UTC)15:45
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,593
วัน (UTC)24 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)10:35
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft windows virtualdiskservice_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22887_none_d198453100c4ec2e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม98,595
วัน (UTC)23 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)14:38
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft windows virtualdiskservice_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22619_none_d3cc6906fdb0ad90.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม98,595
วัน (UTC)22-มีนาคม-2011
เวลา (UTC)15:15
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-v ..น้ำแข็ง dynamicprovider_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22887_none_5e3358f5c9f0a1fe.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม11,153
วัน (UTC)23 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)14:48
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-v ..rvice basicprovider_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22887_none_1d7fe6078d45e5d3.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม10,156
วัน (UTC)23 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)14:45
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-v ..rvice basicprovider_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22619_none_1fb409dd8a31a735.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม10,156
วัน (UTC)22-มีนาคม-2011
เวลา (UTC)15:25
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้มเพิ่มเติมทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-v ..น้ำแข็ง-dynamicprovider_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22887_none_5e34fcebc9eeaafa.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม11,166
วัน (UTC)23 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)14:42
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-v ..rvice basicprovider_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22887_none_1d8189fd8d43eecf.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม10,167
วัน (UTC)23 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)14:41
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-v ..rvice basicprovider_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22619_none_1fb5add38a2fb031.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม10,167
วัน (UTC)22-มีนาคม-2011
เวลา (UTC)15:31
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft windows virtualdiskservice_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22887_none_6b26a3511404c1f9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม99,908
วัน (UTC)23 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)14:45
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft windows virtualdiskservice_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22619_none_6d5ac72710f0835b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม99,908
วัน (UTC)22-มีนาคม-2011
เวลา (UTC)15:35
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,748
วัน (UTC)24 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)10:35
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft windows virtualdiskservice_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22887_none_d198453100c4ec2e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม98,595
วัน (UTC)23 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)14:38
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft windows virtualdiskservice_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22619_none_d3cc6906fdb0ad90.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม98,595
วัน (UTC)22-มีนาคม-2011
เวลา (UTC)15:15
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-v ..น้ำแข็ง dynamicprovider_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22887_none_5e3358f5c9f0a1fe.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม11,153
วัน (UTC)23 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)14:48
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-v ..rvice basicprovider_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22887_none_1d7fe6078d45e5d3.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม10,156
วัน (UTC)23 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)14:45
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-v ..rvice basicprovider_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22619_none_1fb409dd8a31a735.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม10,156
วัน (UTC)22-มีนาคม-2011
เวลา (UTC)15:25
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 978897 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 พฤศจิกายน 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
Keywords: 
kbsurveynew kbqfe kbhotfixserver kbautohotfix kbfix kbexpertiseinter kbmt KB978897 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:978897

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com