วิธีการแก้ปัญหาความล้มเหลวในการติดตั้งบริษัทตัวแทนการป้องกันของ Data Protection Manager 2007 (รหัสข้อผิดพลาด: 370)

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 978900 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

เมื่อคุณติดตั้งกับ Microsoft ระบบศูนย์ Data Protection Manager 2007 ป้องกัน Agent บนเซิร์ฟเวอร์เป้าหมาย คุณอาจได้รับข้อความแสดงแทนข้อผิดพลาดการดำเนินการล้มเหลว (หมายเลข: 370) ตาม ด้วยข้อผิดพลาดรหัสอื่น บทความนี้อธิบายถึงวิธีการข้อผิดพลาดการติดตั้งการของบริษัทตัวแทนที่ขึ้นอยู่กับรหัสข้อผิดพลาดที่สองที่คุณได้รับการแก้ไขปัญหา

อาการ

เมื่อคุณติดตั้งตัวแทนการป้องกัน Microsoft ระบบศูนย์ Data Protection Manager (DPM) 2007 บนเซิร์ฟเวอร์เป้าหมาย คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
id: 370
การดำเนินการแทนที่ล้มเหลว
คุณได้รับรหัสข้อผิดพลาดต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
 • รหัสข้อผิดพลาด: 7:
  ไม่สามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลบริการโดเมน active Directory ที่ใช้งานอยู่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เซิร์ฟเวอร์ DPM เป็นสมาชิกของโดเมน และที่กำลังเรียกใช้ตัวควบคุมโดเมน ตรวจสอบด้วย ว่า ไม่มีการเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างเซิร์ฟเวอร์ DPM และตัวควบคุมโดเมน
  id: 7
  รายละเอียด: แอตทริบิวต์ของบริการไดเรกทอรีที่ระบุหรือค่าไม่มีอยู่ (0x8007200A)
 • รหัสข้อผิดพลาด: 277:
  ไม่สามารถเชื่อมต่อกับตัวจัดการควบคุมบริการบนFQDN_Server_Name. (หมายเลข: 277)

  1) ทำให้แน่ใจว่าที่FQDN_Server_Nameมีออนไลน์ และพร้อมใช้งานจากเซิร์ฟเวอร์ DPM จากระยะไกล
  2) ถ้ามีการเปิดใช้งานไฟร์วอลล์FQDN_Server_Nameตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไม่ได้กำลังบล็อคการร้องขอจากเซิร์ฟเวอร์ DPM
 • รหัสข้อผิดพลาด: 302:
  การดำเนินการตัวแทนการป้องกันล้มเหลวเนื่องจากคุณไม่สามารถเข้าถึงบริษัทตัวแทนการป้องกันบนเซิร์ฟเวอร์% FQDN_of_Production_Server % เซิร์ฟเวอร์% FQDN_of_Production_Server %อาจเรียกใช้ DPM หรือผู้ทำหน้าที่ป้องกัน DPM อาจมีการติดตั้ง โดยคอมพิวเตอร์ DPM อื่น (หมายเลข: 302)
 • รหัสข้อผิดพลาด: 313: เสร็จเรียบร้อยแล้ว DPM 2007 สามารถใช้ตัวแทนการเซิร์ฟเวอร์สมาชิกในโดเมน Windows Server 2003 อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถปรับใช้ผู้ทำหน้าที่มีการควบคุมโดเมนอื่นใด ๆ ติดตั้งมาถึง 90% และจากนั้น ล้มเหลว ด้วยข้อผิดพลาดนี้:
  การติดตั้งผู้ทำหน้าที่ในการป้องกันในcomputernameล้มเหลว ข้อผิดพลาด 313: ที่บริษัทตัวแทนการดำเนินการล้มเหลวเนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดขณะเรียกใช้โปรแกรมติดตั้งบนcomputername. รายละเอียดข้อผิดพลาด: ข้อผิดพลาดร้ายแรงในระหว่างการติดตั้ง [0x80070643]
 • รหัสข้อผิดพลาด: 326:
  การดำเนินการตัวแทนการป้องกันล้มเหลวเนื่องจากการเข้าถึงถูกปฏิเสธไปServernamedpm เซิร์ฟเวอร์ (หมายเลข: 326)
 • รหัสข้อผิดพลาด: 337:
  รหัสข้อผิดพลาดของตัวจัดการการป้องกันข้อมูล: 337

  คุณไม่สามารถติดตั้งตัวแทนการป้องกันใน targetserver เนื่องจากการเข้าถึงคอมพิวเตอร์ที่ถูกปฏิเสธ

สาเหตุ

ข้อผิดพลาดเหล่านี้เกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุต่อไปนี้:
 • รหัสข้อผิดพลาด: 7: เกิดข้อผิดพลาดนี้เมื่อเซิร์ฟเวอร์เป้าหมายอยู่ในหน่วยองค์กรที่แตกต่างกันใน Active Directory และผู้ใช้ authenticated ไม่ได้อ่านการเข้าถึงหน่วยองค์กรนี้ ดังนั้น บัญชีบริการ DPM ไม่พบเซิร์ฟเวอร์ใน Active Directory
 • รหัสข้อผิดพลาด: 277: ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเมื่อมีการเข้าถึงเครือข่าย DTC ถูกปิดใช้งาน
 • รหัสข้อผิดพลาด: 302 และรหัสข้อผิดพลาด: 337: เกิดข้อผิดพลาดนี้เมื่อชื่อบริการหลัก (SPNs) สำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่สอดคล้องกันใน Active Directory การติดตั้งผู้ทำหน้าที่อาจใช้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเพื่อทำการติดตั้งและการเชื่อมต่อ ปัญหานี้อาจทำให้เกิดอาการหลายอย่าง
 • รหัสข้อผิดพลาด: 313: เกิดข้อผิดพลาดนี้เมื่อตัวช่วยสร้างการตั้งค่าบริษัทตัวแทน DPM ไม่มีสิทธิ์เพียงพอในการเขียนแฟ้มไป ยังไดเรกทอรี หรือคีย์ย่อยของรีจิสทรี นอกจากนี้คุณอาจได้รับข้อผิดพลาดนี้เมื่อมีการล้มเหลว DPM ติดผู้ทำหน้าที่ตั้งนี้หรือตัวควบคุมโดเมนอื่นภายในโดเมน
 • รหัสข้อผิดพลาด: 326: ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเมื่อกล่องโต้ตอบปรากฏขึ้นบนเซิร์ฟเวอร์ปลายทางที่คุณกำลังติดตั้งเอเจนต์ DPM กล่องโต้ตอบนี้จะมองเห็นจากคอนโซลของเซิร์ฟเวอร์นั้นเท่านั้น กล่องโต้ตอบนี้ต้องการการโต้ตอบด้วยตนเองเพื่อรับทราบ และปิดกล่องโต้ตอบ กล่องโต้ตอบนี้จะมองเห็นจากคอนโซลของเซิร์ฟเวอร์นั้นเท่านั้น จนกว่าจะปิดกล่องโต้ตอบนี้ คุณไม่สามารถปรับใช้เอเจนต์ DPM ไปยังเซิร์ฟเวอร์นี้

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้ความละเอียดสำหรับรหัสข้อผิดพลาดเฉพาะที่คุณได้รับ

ความละเอียดของรหัสข้อผิดพลาด: 7

เมื่อต้องการแก้ไขข้อผิดพลาดนี้ เปลี่ยนกลุ่มผู้ใช้ที่มีการรับรองความถูกต้องเพื่อให้มีอ่านสิทธิ์สำหรับหน่วยองค์กรที่เซิร์ฟเวอร์เป้าหมายที่เป็นสมาชิก โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. ในตัวควบคุมโดเมน เปิดผู้ใช้ของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่และคอมพิวเตอร์mmc
 2. คลิกขวาที่หน่วยองค์กรที่ประกอบด้วยเซิร์ฟเวอร์เป้าหมาย และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ.
 3. ในการการรักษาความปลอดภัยแท็บ เพิ่มกลุ่มผู้ใช้ที่มีการรับรองความถูกต้อง และให้สิทธิ์ในการอ่าน
 4. redeploy บริษัทตัวแทนการป้องกัน DPM ไปยังเซิร์ฟเวอร์ได้รับการป้องกัน

ความละเอียดของรหัสข้อผิดพลาด: 277

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ทำตามขั้นตอนในบทความฐานความรู้ของ Microsoft 817064 แล้ว redeploy DPM บริษัทตัวแทนการทั้งสองโหนดคลัสเตอร์
817064วิธีการเปิดใช้งานการเข้าถึง DTC เครือข่ายใน Windows Server 2003

ความละเอียดของรหัสข้อผิดพลาด: 302 และรหัสข้อผิดพลาด: 337

To resolve this issue, run the SetSPN tool and check the Service Principal Names for the server that you cannot push the agent to.

หมายเหตุ:For more information about how to obtain the latest version of the SetSPN tool, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
970536Setspn.exe support tool update for Windows Server 2003
 1. Log on as a Domain Administrator.
 2. หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง พิมพ์คำสั่งต่อไป และกด enter:
  setspn -LServername
  หมายเหตุ:In this command, the placeholderServernamerepresents the target server that you cannot deploy the DPM agent to.

  The resulting output should resemble the following:
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  Registered ServicePrincipalNames for CN=TARGETSERVER,OU=Member 
  Servers,DC=<Servername>,DC=com:
  SMTPSVC/targetserver.<Servername>
  NtFrs-88f5d2bd-b646-11d2-a6d3-00c04fc9b232/targetserver.<Servername>
  HOST/targetserver.www.<Incorrect_Servername>/Incorrect_Servername
  HOST/targetserver.www.<Incorrect_Servername>
  exchangeMDB/targetserver.www.<Incorrect_Servername>
  SMTPSVC/targetserver.www.<Incorrect_Servername>
  HOST/targetserver.www.<Incorrect_Servername> /www.<Incorrect_Servername>
  exchangeRFR/targetserver.www.<Incorrect_Servername>
  exchangeRFR/targetserver.<Servername>
  exchangeMDB/targetserver.<Servername>
  exchangeRFR/TARGETSERVER
  exchangeMDB/TARGETSERVER
  SMTPSVC/TARGETSERVER
  HOST/TARGETSERVER
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  
  Notice that all the "HOST/" SPNs entries that are listed in the output indicate that the primary DNS is set toIncorrect_Servernameไม่Servername. When the agent is being deployed, the DPM server is resolving the name TARGETSERVER.Servername, and this is what is being used to build the SPN that it is being requested at the time of agent deployment. However, because the SPNs that are registered for targetserver are for www.Incorrect_Servername, the Kerberos connection attempt fails, and an attempt is made to establish an anonymous connection. This may results in an event ID 6033 logged on the Exchange server.
 3. Verify that there are no duplicate SPNs of the target server. หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง พิมพ์คำสั่งต่อไป และกด enter:
  setspn -X
  Examine the output for any duplicates of the desired SPN for the target server.
 4. To make sure that the Host SPNs are registered correctly, type the following commands at a command prompt. กด ENTER หลังจากแต่ละคำสั่ง
  setspn -a HOST/targetserver.Servernametargetserver
  setspn -a HOST/targetserver targetserver
 5. Replicate the changes throughout Active Directory.
 6. Redeploy the DPM protection agent to the affected servers.
For more information about the SetSPN tool, visit the following Microsoft TechNet Web site:
Setspn Overview

Resolution for Error ID: 313

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

วิธีที่ 1:

To troubleshoot the permissions issue, examine the Msdpm installation log file that is located on the client computer in the following folder:
%windir%\temp\msdpm*.log
Determine which folder or registry subkey could not be accessed, and then give the client computer's Administrators group permission to write to them.

วิธีที่ 2

If there was a previous failed attempt to install the agent to this domain controller or to another domain controller, please verify and delete any entries in theผู้ใช้container of the Active Directory Users and Computers tool that resemble the following:
 • DPMRADCOMTrustedMachinesCNF:28f84c90-fa10-4ff7-b4fa-7d945440e08b
 • DPMRADmTrustedMachinesCNF:28f84c90-fa10-4ff7-b4fa-7d945440e08b
You can safely delete these entries because they are duplicates of the DPMRADCOMTrustedMachines and DPMRADmTrustedMachines groups. They can easily be identified by the CNF:guidtext that is appended to each entry. After you have deleted these entries, run the Repadmin.exe to force replication of the changes to Active Directory to the other domain controllers, or you can give Active Directory sufficient time to replicate these changes to the other domain controllers.

Resolution for Error ID: 326

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ เข้าสู่ระบบเซสชันของคอนโซลในเซิร์ฟเวอร์ปลายทาง และรับแล้ว ด้วยตนเองทราบกล่องโต้ตอบหลังจากที่คุณลองอีกครั้งเพื่อติดตั้งเอเจนต์ DPM

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 978900 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft System Center Data Protection Manager 2007
Keywords: 
kbdeployment kbinstallation kbtshoot kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbprb kbmt KB978900 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:978900

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com