Article ID: 978980 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

במחשב שבו מותקן Windows 7, קיצורי דרך שיצרת בשולחן העבודה עלולים להיות חסרים.

מצב זה עלול להתרחש אם פותר הבעיות של תחזוקת המערכת מאתר קיצור דרך כשבור.
פותר הבעיות של תחזוקת המערכת מבצע תחזוקה שבועית של מערכת ההפעלה. פותר הבעיות של תחזוקת המערכת פותחר בעיות באופן אוטומטי או מדווח על בעיות באמצעות מרכז הפעולות. כאשר יש יותר מארבעה קיצורי דרך שבורים בשולחן העבודה, פותר הבעיות של תחזוקת המערכת מסיר באופן אוטומטי את כל קיצורי הדרך השבורים משולחן העבודה.
מהו קישור שבור?
קיצור דרך "שבור" הוא קיצור דרך לקובץ, תיקייה או כונן שאינם זמינים תמיד, לדוגמה קיצור דרך להתקן בחיבור USB עשוי להיחשב כשבור אם ההתקן בחיבור USB אינו מחובר כאשר פותר הבעיות של תחזוקת המערכת מבצע את התחזוקה, או תיקיית רשת שאינה זמינה כעת כיוון שהרשת לא זמינה.

דרכים לעקיפת הבעיה

כדי לעקוף בעיה זו, היעזר באחת מהשיטות הבאות.

שיטה 1: הסר הכל פרט ל- 4 קיצורי דרך שבורים בשולחן העבודה

שמור שמספר קיצורי הדרך השבורים בשולחן העבודה יהיה ארבעה או פחות. תוכל להשיג זאת על ידי הסרת כל קיצורי הדרך פרט לארבעה שבהם אתה משתמש בתכיפות בשולחן העבודה. אם יש לך יותר מארבעה קיצורי דרך, תוכל גם ליצור תיקייה בשולחן העבודה ולהעביר את קיצורי הדרך לתיקייה זו. קיצורי דרך אלה לא יוסרו כיוון שהם לא נמצאים ישירות בשולחן העבודה.

שיטה 2: השבתת פותר הבעיות של תחזוקת המערכת

אם יש לך יותר מארבעה קיצורי דרך שבורים בשולחן העבודה, תוכל להשבית את פותר הבעיות של תחזוקת המערכת.

הערה אם תשבית את פותר הבעיות של תחזוקת המערכת, כל משימות התחזוקה שהוא מבצע יושבתו. לכן, אנו ממליצים להשתמש בשיטה 1.

כדי להשבית את פותר הבעיות של תחזוקת המערכת, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  לחצן התחל
  , ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה.
 2. תחת מערכת ואבטחה, לחץ על חפש ופתור בעיות.
  הערה: אם האפשרות מערכת ואבטחהאינה מוצגת, יהיה עליך לשנות את האופן שבו אתה מציג את לוח הבקרה. כדי לשנות את התצוגה, לחץ על החץ למטה תחת הצג לפי ובחר קטגוריה. האפשרות 'הצג לפי' נמצאת בפינה השמאלית העליונה של לוח הבקרה.

  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  2974544

 3. בחלונית הניווט הימנית, לחץ על שנה הגדרות.
 4. הגדר את תחזוקת מערכת למצב כבוי.
הערה זהו מאמר "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע הכלול במסמך זה מסופק כפי שהוא בתגובה לבעיות שצצות. לאור הקצב המהיר של פרסום החומרים, ייתכן שהחומרים יכללו שגיאות הקלדה ואנו עשויים לתקן אותם בכל עת, ללא הודעה מוקדמת. למידע על שיקולים אחרים, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 978980 - Last Review: יום רביעי 04 יוני 2014 - Revision: 3.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
מילות מפתח 
kbgraphxlink kbexpertisebeginner kbtshoot kbsurveynew kbprb KB978980

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com