คำอธิบายของการปรับปรุงที่ 3 สำหรับพอร์แอพลิเคชันเกตเวย์ 2007 Service Pack 2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 979097 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

Microsoft ได้ออกการปรับปรุง 3 สำหรับพอร์แอพลิเคชันเกตเวย์ (IAG) 2007 Service Pack 2 (SP2) บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการปรับปรุงนี้ต่อไปนี้:
 • ปัญหาที่การปรับปรุงนี้แก้ไข
 • วิธีการขอรับโปรแกรมปรับปรุงนี้
 • ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการติดตั้งการปรับปรุงนี้
 • ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ ที่ทราบอยู่แล้ว

บทนำ

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ผลิตภัณฑ์ชื่อโปรแกรมปรับปรุงการสร้าง
พอร์เกตเวย์ของแอพลิเคชัน (IAG) 2007 Service Pack 2 (SP2)IAG3.7-SP2Update-3.exe (IAG v3.7 การปรับปรุงการติดตั้ง SP2 3)สีกัน
การปรับปรุงนี้สามารถถูกประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์ที่กำลังทำการติดตั้ง SP2 2007 IAG หรือการปรับปรุง 2 สำหรับการติดตั้ง SP2 2007 IAG และสามารถถูกประยุกต์ใช้กับเครื่องเสมือนที่กำลังทำการติดตั้ง SP2 2007 IAG หรือการปรับปรุง 2 สำหรับการติดตั้ง SP2 2007 IAG

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้ง SP2 2007 IAG คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
962977คำอธิบายของเกตเวย์แอพลิเคชันพอร์ (IAG) 2007 Service Pack 2
968384คำอธิบายของการปรับปรุง 1 สำหรับพอร์แอพลิเคชันเกตเวย์ 2007 Service Pack 2
975491คำอธิบายของการปรับปรุงที่ 2 สำหรับพอร์แอพลิเคชันเกตเวย์ 2007 Service Pack 2

ลักษณะการทำงานใหม่และปรับปรุงที่รวมอยู่ในการปรับปรุงนี้

เราทำการปรับปรุงบางอย่างกับคอมโพเนนต์ของไคลเอ็นต์ IAG ใน 3 การปรับปรุงนี้สำหรับการติดตั้ง SP2 2007 IAG เราทำการปรับปรุงเหล่านี้ โดยรวมคอมโพเนนต์ของไคลเอนต์ Microsoft Forefront ภาพ Access เกตเวย์ (UAG) ไว้ในผลิตภัณฑ์ IAG ปรับปรุงเหล่านี้รวมถึงการสนับสนุน สำหรับ Windows 7 รุ่น 32 บิต และ 64 บิต และ Windows Vista รุ่น 64 บิต

รายละเอียดของการปรับปรุง

เริ่มต้น ด้วยการปรับปรุงนี้สำหรับ IAG ส่วนประกอบไคลเอนต์ใหม่ที่มีอยู่ UAG ได้ถูกรวมเข้าไปใน IAG คอมโพเนนต์ไคลเอนต์ใหม่มีความเข้ากันได้ดีกว่ากับ Windows 7 และปรับปรุงอื่น ๆ ไปป์ไคลเอนต์ใหม่ ถึงแม้ว่าการออกแบบมาสำหรับ UAG มีโหมดความเข้ากันได้ย้อนหลังที่ทำให้ไคลเอนต์ที่กำลังเรียกใช้การเชื่อมต่ออย่างราบรื่น ด้วย UAG และ IAG เหล่านั้น ซึ่งรวมถึงรุ่น IAG ได้ไม่ปรับปรุงการปรับปรุง 3 สำหรับ IAG 2007 SP2 ได้

คุณควรทราบว่า อื่นนอกเหนือจากคอมโพเนนต์ของไคลเอ็นต์ ไม่มีฟังก์ชัน UAG อื่น ๆ ถูก incorporated เป็น 3 การปรับปรุงสำหรับการติดตั้ง SP2 2007 IAG และคอมโพเนนต์ไคลเอนต์ใหม่มีการปรับปรุงเฉพาะฝั่งไคลเอ็นต์

คุณลักษณะใหม่นี้ไม่เข้ากันได้กับการย้อนหลัง ตัวอย่างเช่น สมมติว่า คุณดาวน์โหลดคอมโพเนนต์ของไคลเอนต์จากเซิร์ฟเวอร์มี IAG ที่กำลังเรียกใช้การปรับปรุง 3 สำหรับการติดตั้ง SP2 2007 IAG และจากนั้น คุณทำการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ปลายทางการ ในสถานการณ์สมมตินี้ คอมโพเนนต์ของไคลเอ็นต์เข้ากันได้กับเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังทำงาน 2 การปรับปรุงล่าสุดสำหรับการติดตั้ง SP2 2007 IAG โหมดความเข้ากันได้การย้อนกลับพิเศษสำหรับคอมโพเนนต์ของไคลเอ็นต์ UAG ใช้ลักษณะการทำงานในการเข้ากันได้ที่ย้อนกลับเมื่อคอมโพเนนต์ของไคลเอนต์เข้าใช้งาน pre-Update 3 สำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ IAG 2007 SP2

การปรับปรุงคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์

เมื่อไคลเอนต์ที่มีคอมโพเนนต์ไคลเอ็นต์ IAG ดั้งเดิมเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้การปรับปรุง 3 สำหรับการติดตั้ง SP2 2007 IAG ไคลเอนต์จะปรับรุ่น โดยขั้นตอนต่อไปนี้:
 • วัตถุตัวจัดการคอมโพเนนต์ ActiveX แบบดั้งเดิมที่กำลังเรียกใช้การเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์การปรับปรุง 3 IAG 2007 ติดตั้ง SP2
 • มีดาวน์โหลดแฟ้ม ClientConf.xml และมีการตรวจสอบลายเซ็นของแฟ้ม
 • เนื่องจากคอมโพเนนต์ของไคลเอ็นต์ที่พบบนเซิร์ฟเวอร์มีหมายเลขรุ่นที่ใหม่กว่า ผู้จัดการของส่วนประกอบใหม่และดาวน์โหลดโปรแกรมจัดการบริการจะถูกดาวน์โหลด คอมโพเนนต์เหล่านี้แทนคอมโพเนนต์ที่มีอยู่
 • เนื่องจากมีการติดตั้งคอมโพเนนต์ของไคลเอ็นต์ UAG ในโฟลเดอร์อื่นนอกเหนือจากส่วนดั้งเดิม IAG ไคลเอ็นต์ประกอบส่วน (เรียกอีกอย่างว่า Whale ไคลเอ็นต์ประกอบ), คอมโพเนนต์ของไคลเอ็นต์ไม่สามารถปรับรุ่นโดยตรง ดังนั้น เริ่มกระบวนการถอนการติดตั้งสำหรับคอมโพเนนต์ดั้งเดิม
 • กระบวนการถอนการติดตั้ง การให้เสร็จสมบูรณ์คอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ต้องเริ่มต้นใหม่รุ่นเก่าของบริการช่วยเหลือและคอมโพเนนต์ของ Winsock ที่ยกเลิกการโหลด
 • เมื่อคอมพิวเตอร์เริ่มใหม่ กระบวนการถอนการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์
 • ผู้ใช้เข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ IAG อีกครั้ง ทำการติดตั้งใหม่ทั้งหมดมีออนไลน์ของคอมโพเนนต์ของไคลเอ็นต์ในตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้ภายใต้การแฟ้มโปรแกรมโฟลเดอร์:
  \Microsoft คอมโพเนนต์ของ UAG\Endpoint สำคัญ

ข้อจำกัด

ลักษณะการทำงานในการเชื่อมต่อเครือข่ายไม่นำมาใช้สำหรับ Windows 7 เนื่องจากความตัวนี้ การเชื่อมต่อเครือข่ายระยะไกลทั้งหมดจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับ Windows IAG 7 ลูกค้าที่ต้องการเชื่อมต่อเครือข่ายทั้งหมดสำหรับเครื่องไคลเอนต์ Windows 7 ที่มีการปรับรุ่นจากพอร์แอพลิเคชันเกตเวย์ (IAG) 2007 เพื่อ Forefront ภาพ Access เกตเวย์ (UAG) 2010 เพื่อใช้การสนับสนุนสำหรับ SSTP ธและ Direct Access สำหรับ Windows 7 ที่ให้การเชื่อมต่อเครือข่ายทั้งหมด

ระบบปฏิบัติการของไคลเอ็นต์ที่เข้ากันได้กับ 3 การปรับปรุงสำหรับการติดตั้ง SP2 2007 IAG

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ลักษณะการทำงานwindows XP รุ่น 32 บิตwindows Vista รุ่น 32 บิตwindows Vista 64 บิตwindows 7 32 บิตwindows 7 64 บิตmac หรือ Linux
การติดตั้งแบบออฟไลน์ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ไม่มี
การติดตั้งแบบออนไลน์ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
ตรวจพบจุดสิ้นสุดใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
AttachmentWiperใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
Wrapper sslใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
การส่งต่อข้อความของซ็อกเก็ตใช่ใช่ไม่มีใช่ไม่มีไม่มี
ตัวเชื่อมต่อเครือข่าย (NC)ใช่ใช่ใช่ไม่มีไม่มีไม่มี
หมายเหตุ:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเบราว์เซอร์ ระบบการดำเนินงาน และลักษณะการทำงานของคอมโพเนนต์ของไคลเอ็นต์ และความเข้ากันได้ แวะไป Microsoft ข้อมูลทางเทคนิคเว็บไซต์ต่อไปนี้:

Fixed issues that are included in this update

การปรับปรุงนี้แก้ปัญหาต่อไปนี้ที่ได้รับการบันทึกถูกไม่ก่อนหน้านี้ไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft:

ปัญหา 1

อาการ
When you view the weekly report, the monthly report, the quarterly report, or the annual report on the server by using the IAG Web Monitor, Web Monitor cannot generate reports, and you receive the following error message:
0 results were found
หมายเหตุ:You can view the daily reports successfully.

Additionally, you receive the following error message when you try to view quarterly report:
Too many results. Displaying only first records.
หมายเหตุ:This error message appears only one time.

ปัญหา 2

อาการ
When you access a basic trunk by using the defined Server Name Translation (SNT) rules, an error occurs in the version 3.7.2.22 of the Whlglobalultilies.dll module. This error causes the W3wp.exe application to crash.
สาเหตุ:
This issue occurs because of an access violation when the SNT module is accessed multiple times at the same time.

ปัญหา 3

อาการ
A crash occurs in the WhlHttpParser.dll module. This crash causes instability of the IAG server if under a heavy load situation.
สาเหตุ:
This issue occurs because IAG parses the chunked responses incorrectly.

ปัญหา 4

อาการ
The IAG Secure Remote Access (SRA) engine of Update 2 for IAG 2007 SP2 cannot recognize the links that have the "HTTPS" characters in uppercase at the beginning of the URL. Additionally, the engine misses these links in the signing process. This behavior causes some applications not to work correctly.

หมายเหตุ:This problem does not occur when the "HTTP" links are used. The IAG SRA engine interprets any uppercase and lowercase combination of the "HTTP" links.

ปัญหา 5

อาการ
An error occurs in the WhlServerProxy.dll module when you publish and start a Network Connector. This error causes the W3wp.exe application to crash.

ปัญหา 6

อาการ
When you try to use Web Monitor to view a report that is more than 65535 rows and that contains data from one month or more, the report is not generated.

หมายเหตุ:The maximum size limit of a report that you can configure is 65535 rows in IAG.
การแก้ไข
หลังจากที่คุณใช้การปรับปรุงนี้ได้ คุณสามารถเพิ่มจำนวนของแถวที่เป็นค่าที่อยู่นอก 65536 เมื่อต้องการทำเช่นนี้ เพิ่มการต่อไปนี้ nonzero DWORD ค่ารีจิสทรีต่อไปนี้:
ชื่อ::
UseReportResultHighLimit

ตำแหน่ง::
Gap\von\Configuration SOFTWARE\WhaleCom\e
หมายเหตุ:จำกัดขนาดสูงสุดใหม่คือ แถว 1,000,000 หากค่ารีจิสทรี UseReportResultHighLimit เป็นศูนย์ หรือไม่มีอยู่ มีใช้ในการจำกัดของแถว 65536 เก่า

ปัญหา 7

อาการ
ปรับปรุง 2 สำหรับการติดตั้ง SP2 2007 IAG กฎใหม่สำหรับ Microsoft Office SharePoint Server 2007 เป็นตัวเลือกการเข้าถึงแมป (AAM) การตั้งค่าที่แนะนำ ชุดกฎนี้ใหม่มีจุดบกพร่องอยู่ในนั้นที่บล็อกการใช้แฟ้มที่มีการ(ยัติภังค์-), (มีเครื่องหมายจุลภาค,), หรือมี(apostrophe‘) ในชื่อแฟ้ม ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากจำนวนกฎ 55 ที่รวมนิพจน์ทั่วไปอนุญาตต่อไปนี้:
(/[a-z0-9@$%.()_! /]*)/?
อย่างไรก็ตาม กฎควรนิพจน์ทั่วไปต่อไปนี้ที่มีอักขระที่ถูกต้อง:
(/[a-z0-9@$%.()_! /-,’]*)/?


หมายเหตุ:จุดบกพร่องนี้ถูกแก้ไขใน Office SharePoint Server 2007 โดยใช้การปรับปรุงเดียวกัน

ปัญหา 8

อาการ
บนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ที่ใช้ Windows Vista ที่มีการป้องกัน Prot F ไวรัส 6.0.9.3 และรุ่นของโปรแกรม 4.5.1 ที่ติดตั้งอยู่ คุณต้องกำหนดนโยบายเพื่อยอมรับการป้องกันไวรัสใด ๆ Windows จัดการ Instrumentation (WMI) ที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพการทำงานบนคอมพิวเตอร์ อย่างไรก็ตาม WMI การแปลค่าดั้งเดิมไม่ทำงานสำหรับการป้องกันไวรัส Prot F wmi ป้องกันนโยบายที่จำเป็นต้องใช้ WMI คุณสังเกตตรวจว่า WMI พบโปรแกรมป้องกันไว Prot F สำเร็จ โดยใช้พารามิเตอร์ต่อไปนี้:
AV_WMI_Company_1 นโยบาย X
AV_WMI_Count นโยบาย 1
AV_WMI_Installed_1 นโยบาย TRUE
AV_WMI_Name_1 นโยบายป้องกันไวรัส PROT F FOR WINDOWS
AV_WMI_Running_1 นโยบาย TRUE
AV_WMI_Version_Product_1 นโยบาย 6.0

อย่างไรก็ตาม WMI ไม่สามารถระบุพารามิเตอร์ถูกต้อง ดังนั้น พารามิเตอร์ต่อไปนี้ที่เฉพาะเจาะจงเพื่อป้องกันไวรัส Prot F แสดงเท็จทั้งหมด และนโยบายการปลายทางไม่สามารถตรวจพบโปรแกรมป้องกันไว Prot F:
AV_FProt_Installed นโยบายเท็จ
AV_FProt_LastUpdate นโยบาย 0
AV_FProt_Running นโยบายเท็จ
การแก้ไข
การปรับปรุงนี้เพิ่มการสนับสนุนการป้องกันไวรัส Prot F สำหรับการแปลจาก WMI หลังจากที่คุณใช้การปรับปรุงนี้ พารามิเตอร์ต่อไปนี้จะมีการเปลี่ยนแปลง และเพิ่มพารามิเตอร์ใหม่:
AV_FProt_Installed นโยบาย TRUE
AV_FProt_UptoDate นโยบาย TRUE
AV_FProt_Running นโยบาย TRUE

ปัญหา 9

อาการ
คุณเผยแพร่โปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ ที่มีการเปิดใช้งานหลาย Kerberos Constrained การมอบหมาย KCD โดยใช้หลาย trunks เมื่อคุณปิดใช้งาน หรือเปิดการใช้งาน trunk ใด ๆ ใน IAG, IAG ทำให้การดำเนินการที่ถูกต้องของโปรแกรมประยุกต์ทั้งหมดเปิดใช้งานการ KCD ต่าง ๆ ที่ได้รับการเผยแพร่ โดยใช้หลาย trunks นอกจากนี้ IAG ไม่สามารถระบุผู้ให้บริการการรับรองความถูกต้อง และสร้างข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
HTTPAuth::CLSAServerConnection::GetAuthenticationPackage - ข้อผิดพลาด: ไม่พบชุดการรับรองความถูกต้องได้ WinErr: 6

ปัญหา 10

อาการ
พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
 • คุณใช้การทำสำเนาคำสั่งคัดลอก trunk พื้นฐานอยู่
 • คุณระบุชื่อและที่อยู่ IP สำหรับ trunk ที่ใหม่
 • เปลี่ยนการตั้งค่าคอนฟิกของ trunk ที่ใหม่
 • คุณสามารถเริ่ม trunk นี้ใน IAG
ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์สำหรับ trunk นี้ได้ โดยใช้ Windows Internet Explorer และคุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
The page cannot be found
โปรแกรมจัดการบริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตของ Microsoft (IIS) แสดงว่า เว็บไซต์ที่อยู่ในสภาวะ ON อย่างไรก็ตาม Whlfilter อยู่ในสถานะลง

หากใช้งานคุณอยู่ trunk ใน IAG และบริการของ IIS การตั้งค่าใหม่ คุณอาจสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้ If the Web site is still inaccessible, and if IIS Manager shows that the Web site is present, you can reset the IIS service again. Otherwise, you have to active the trunk in IAG and reset the IIS service again.

หมายเหตุ:Sometimes, a reset of IIS causes the newly created Web sites not to appear in IIS Manager, and the production server may encounter other issues and interruptions.
การแก้ไข
Apply this update to resolve the basic trunk duplication bug. After a trunk is duplicated, the user can define the port assignment of a new trunk by using the Trunk Duplicate wizard.

Issue 11

อาการ
When you use a password that includes a Unicode character, the filter cannot reply to the NTLM authentication request. Therefore, the NTLM authentication request fails.
การแก้ไข
Apply this update to resolve this bug. A regression from Update 1 for IAG 2007 SP2 was reverted.

Issue 12

อาการ
พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
 • You publish some very large HTML files that are generated by SharePoint SQL Reporting Services (SRSS).
 • Because each report file is around 12 MB, you set theMaxBodyBufferSizeflag that allows for files that are up to 15 MB to be parsed.
 • You access the HTML page, and then you click the file from a client computer.
ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
This page contains both secure and non-secure items
นอกจากนี้ คุณยังอาจพบอาการต่างๆ ดังต่อไปนี้:
 • The files that are from 10-20 MB cannot be parsed.
 • The links that are in these files cannot be signed.
 • Some scripts on the page do not work.

Issue 13

อาการ
You download an optimized Windows Internet Explorer 8 for MSN from an MSN branded Web site. However, you cannot use this browser to access IAG correctly. The Endpoint Detection component does not work, and the portal user interface (UI) does not display in the browser correctly.
สาเหตุ:
This issue occurs because IAG incorrectly identifies the browser as an unsupported browser when MSN is in the User-Agent header.
การแก้ไข
Apply this update to resolve this issue. After you apply this update, the Endpoint Detection component works correctly for the client computers that have an optimize Windows Internet Explorer 8 for MSN installed.

Issue 14

อาการ
When you try to request a Web page, or when you try to download a file that exceeds the default parsing buffer limit of 10 MB, the body buffer of IAG is exhausted. นอกจากนี้ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้::
HTTP 500 - Internal Server Error
หมายเหตุ:This error message contains no information that helps the users or IAG administrators identify the issue. Additionally, this behavior also occurs when a buffer exceeds a limit that is defined by the MaxBodyBufferSize registry key.

For more information about how to configure the maximum size of downloadable files, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
955123คำอธิบายของการปรับปรุง 3 สำหรับอุปกรณ์ช่องว่างอี 3.6 และปรับปรุงที่ 4 สำหรับเกตเวย์แอพลิเคชันพอร์ 2007
การแก้ไข
After you apply this update, a notification message is sent to IAG Web Monitor if the downloaded file size exceeds the default limit of 10 MB, or if the downloaded file size exceeds the limit defined in the MaxBodyBufferSize registry key. To view this message, you can open the Web Monitor, and then you select theEvent Viewerสินค้า

The following is an example of this message:
Request failed. Trunk: 37sp2; Secure=1; Session ID: 78B802AC-A9F8-401F-8413-84ACA2B76663; Application ID: 7E955CBE86E540178CA889F414345F65; Application Name: BusinessTest; URL: /Attachment%20Wiper/15%20MB%20HTML.html; Message: Required memory size (15543107 bytes) is exceeding a pre-defined buffer size limit (7000000 bytes).
You can either edit the buffer size limit by using the registry key or configure the file to be skipped during the parsing process. For more information about how to edit the buffer size limit by using the registry key or about how to configure the file to be skipped during the parsing process, click the following article numbers to view the articles in the Microsoft Knowledge Base:
956927คำอธิบายของการปรับปรุงที่ 5 สำหรับพอร์แอพลิเคชันเกตเวย์ 2007 Service Pack 1
955123คำอธิบายของการปรับปรุง 3 สำหรับอุปกรณ์ช่องว่างอี 3.6 และปรับปรุงที่ 4 สำหรับเกตเวย์แอพลิเคชันพอร์ 2007

Issue 15

อาการ
After you install the security update 971726 for Active Directory Federation Services (ADFS) on an IAG server, the logon process fails. Web Monitor shows an incorrect parameter value for thewctxparameter in thePortal_Rule1rule.

หมายเหตุ:Security update 971726 is documented in security bulletin MS09-070.
การแก้ไข
After you apply this update, the rule set parameter is set to the ".*"ค่า

ข้อมูลการปรับปรุง

ขณะนี้มีการปรับปรุงที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม ได้มีไว้เพื่อแก้ไขปัญหาที่อธิบายในบทความนี้เท่านั้น นำไปใช้กับระบบที่พบปัญหาเหล่านี้เฉพาะเท่านั้น

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับการปรับปรุง สำหรับรายการทั้งหมดของหมายเลขโทรศัพท์ของบริการการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft และข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายสนับสนุน แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:ในบางกรณี ค่าธรรมเนียมที่จะใช้ค่าสำหรับการสนับสนุนอาจสามารถยกเลิกถ้า Professional สนับสนุน Microsoft กำหนดว่า การปรับปรุงเฉพาะจะแก้ปัญหาของคุณ ค่าใช้จ่ายปกติจะใช้กับการให้การสนับสนุนสำหรับคำตอบเพิ่มเติมและเรื่องที่ไม่สามารถจัดเป็นคำถามเกี่ยวกับการอัพเดทเฉพาะ

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ก่อนที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณมีพอร์แอพลิเคชันเกตเวย์ (IAG) 2007 Service Pack 2 (SP2) ติดตั้งอุปกรณ์ที่ หรือ บนเครื่องเสมือน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความ IAG ไคลเอนต์ปลายทางระบบต้อง แวะไป Microsoft TechNet เว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd277998.aspx

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการลบ

เมื่อต้องการลบการปรับปรุงนี้ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. บนอุปกรณ์ตาม IAG 2007 เปิดโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
  ไดรฟ์: \Whale - Com\e - Gap\patchDB
 2. คลิกสองครั้งที่แฟ้ม last.bat ถอนการติดตั้ง
กระบวนการถอนการติดตั้งการทำงานโดยอัตโนมัติ กระบวนการนี้อาจใช้เวลาหลายนาทีเพื่อเสร็จสิ้น เมื่อกระบวนการถอนการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณได้รับแจ้งที่กระบวนการเสร็จสมบูรณ์แล้ว

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนอื่น

ปัญหาที่ทราบ

 • IAG 2007 มีการตั้งค่าการกำหนดเองจำนวนมากที่มีสนับสนุนแนวทางต่อไปนี้:
  • บริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft (CSS) แสดงไม่ต้องเปลืองแรงจำหน่ายที่เหมาะสมให้แก่ลูกค้าในการเปลี่ยนแปลงที่กำหนดเองที่ SRA, AppWrap และ FormLogin.xml การแก้ไขปัญหาในการเผยแพร่โปรแกรมประยุกต์การออกแบบของแบบในกล่องที่ได้รับการสนับสนุน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการที่ผลิตภัณฑ์และรุ่นที่สนับสนุน โดยอีช่องว่างและ IAG ให้ดูรายการของโปรแกรมประยุกต์ที่ได้รับการสนับสนุน โดยอีช่องว่างและ IAG.
  • ไม่ต้องเปลืองแรงจำหน่ายที่สมเหตุผลการจัดส่งตัวอย่างให้แก่ลูกค้าสำหรับ SRA, AppWrap และ หรือ FormLogin.xml สำหรับโปรแกรมประยุกต์ที่ไม่ใช้ในการแสดง CSSรายการของโปรแกรมประยุกต์ที่ได้รับการสนับสนุน โดยอีช่องว่างและ IAG.
  • ไม่ต้องเปลืองแรงจำหน่ายที่เหมาะสมกับจัดหาตัวอย่างสำหรับฟังก์ชันผลิตภัณฑ์ IAG 2007 ทั่วไปที่ได้รับการบันทึกไว้ในการแสดง cssIAG 2007 Microsoft TechNet ไลบรารี. ฟังก์ชันนี้รวมคุณลักษณะบางอย่างเช่น สำหรับการเข้าถึงการตรวจหานโยบาย สำหรับการกำหนดเอง language.xml สำหรับเหตุการณ์การรายงานที่กำหนดเอง สำหรับการกำหนดเองของพอร์ทัลเพ และ สำหรับการเข้าสู่ระบบการกำหนดเองอินเทอร์เฟซของเพจที่ผู้ใช้ลักษณะการทำงาน
  • กำหนดเองอื่น ๆ ทั้งหมดที่ไม่ได้รับการสนับสนุน โดย CSS
 • ถ้าการถอนการติดคุณตั้ง 3 การปรับปรุงสำหรับการติดตั้ง SP2 2007 IAG เปลี่ยนแปลงการกำหนดค่าทั้งหมดที่ทำหลังจากที่คุณได้ปรับรุ่นการปรับปรุง 3 สำหรับ IAG 2007 SP2 จะถูกละทิ้ง ดังนั้น เราขอแนะนำให้ คุณสำรองการตั้งค่าคอนฟิกที่ใช้งานอยู่ก่อนที่คุณถอนการติดตั้งการปรับปรุง 3 สำหรับ IAG 2007 SP2
 • การใช้ หรือเอาการปรับปรุงบนอุปกรณ์ IAG ทำให้บริการ IAG ทั้งหมดจะถูกเริ่มใหม่ เริ่มระบบใหม่การบริการนี้ทำให้เซสชันผู้ใช้ที่เปิดทั้งหมดที่มีการตั้งค่าใหม่ และบังคับให้ผู้ใช้ทั้งหมดเข้าสู่ระบบในคนเข้าสู่ระบบใหม่
 • ต่อไปนี้ใช้เฉพาะเมื่อคุณปรับรุ่น จากการติดตั้ง SP2 2007 IAG หรือ จาก 1 การปรับปรุงสำหรับการติดตั้ง SP2 2007 IAG

  ถ้าคุณใช้หน้าการเข้าสู่ระบบเป็นรุ่นของคุณเอง และ ถ้าคุณเก็บไว้ในนั้น<drive></drive>: \Whale-Com\e-Gap\von\InternalSite\CustomUpdateโฟลเดอร์ คุณต้องปรับปรุงเพจที่เข้าสู่ระบบ ตัวอย่างเช่น สมมติว่า คุณใช้การ\MyLoginForm.asp E:\Whale-Com\e-Gap\von\InternalSite\CustomUpdateหน้าการเข้าสู่ระบบ การปรับปรุงเพจที่เข้าสู่ระบบ ค้นหานี้selectLangฟังก์ชัน JavaScript ด้วยรหัสสำหรับการค้นหานี้selectLang()การทำงานในแฟ้มที่มีการกำหนดเองของคุณ และจากนั้น แทนรหัสของฟังก์ชันที่ใช้รหัสในนั้นselectLang()ฟังก์ชันในแฟ้ม logon.asp จาก 3 ในการปรับปรุงสำหรับการติดตั้ง SP2 2007 IAG
 • เนื่องจากไม่มีจุดบกพร่องในคอมโพเนนต์ไคลเอ็นต์ UAG ที่เป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุง 3 สำหรับ IAG 2007 SP2 เครื่องไคลเอนต์ที่ใช้ Windows 7 รุ่น 64 บิต ไม่ได้รับการข้อความที่แสดงโปรแกรมประยุกต์ที่ไม่สนับสนุน
 • ปัญหา

  แม่แบบ Outlook Web Access (OWA) 2003 Service Pack 1 (SP1) ทำให้รายการปฏิทิน สำหรับปี 2010 และ onward ไม่ปรากฏขึ้น แม่แบบเริ่มต้นสำหรับ OWA 2003 SP1 มีกฎที่หลายที่ระบุใน "200 [0-9]" ค่าพารามิเตอร์ ค่านี้จะใช้ในฟังก์ชันปฏิทิน OWA ต่าง ๆ เพื่ออ้างถึงวัน และ การจำกัดวันปี 2000 2009 ดังนั้น นี้แม่แบบบล็อกการเข้าถึงคำร้องขอของปฏิทินที่ใช้สำหรับปี 2010 และ onward
  การแก้ปัญหา
  คุณสามารถแก้ไขกฎการตั้งค่าอื่นด้วยตนเอง เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้ " 20 [0-9] + " ค่า
 • The clients that have the former IAG client components installed might encounter the following issue when you try an online upgrade of the clients to Update 3 for IAG 2007 SP2.
  ปัญหา
  The implementation of IAG requires that the certificate is present in the root certificate store. A newly obtained certificate that is issued by Globalsign works and validates a Windows Installer package against a DLL file on a new computer that does not have an Internet connection.
  การแก้ปัญหา
  How to add a Globalsign certificate to the root certificate store
  Generally, Windows Update does not update the root certificate store. There is an .exe file that forces a root update of all the roots from all certification authorities (CAs). สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
  931125Windows root certificate program members
  As soon as the computer tries to resolve a certificate to a trusted root, the computer downloads the root if the computer is connected to the Internet. This explains why all the computers we verified included Globalsign in the root certificate store. This behavior is included for secure socket layer (SSL), for code signing, for documents, and for e-mail signing. Eventually, most of the connected computers are fairly full of roots after many people who have signed by using different vendors interact with the computer.

  To add a Globalsign certificate to the root certificate store, use one of the following methods. Use the method that is appropriate for your situation.
  • If the device is connected to the Internet, you can visit thehttps://2028.globalsign.comWeb site, and then you can have the root installed.
  • If the device is not connected to the Internet, you must use another computer to download the root from thehttp://secure.globalsign.net/cacert/Root-R1.crtURL, and then you can install the root on the device. To install the root, import the root by using the Certificate Microsoft Management Console (MMC) snap-in window (Certmgr.msc), and then as an administrator install it.
 • โปรแกรมประยุกต์ ” แมปไดรฟ์ท้องถิ่น “ IAG ไม่ได้รับการสนับสนุนบนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ที่ใช้ Windows Vista
 • The IAG “Local Drive Mapping” application is not supported on Windows 7-based client computers.
 • Use of the IAG “Local Drive Mapping” application to connect to a Windows Server 2008 server file share is not supported.

Supported products notes

 • Not all the products that are supported in Forefront Unified Access Gateway (UAG) 2010 are supported in Intelligent Access Gateway (IAG) 2007. Exchange 2010, Windows Server 2008 Remote Desktop Protocol (RDP), and Windows Server 2008 Remote Desktop Gateway (RDG) are not supported in IAG 2007.
 • Microsoft ลูกค้าสนับสนุนบริการ (CSS) ไม่สามารถแสดงไม่ต้องเปลืองแรงจำหน่ายที่เหมาะสมให้แก่ลูกค้าในการสนับสนุนของการเผยแพร่เบต้า ไม่ใช่แบบ RTM และผลิตภัณฑ์ (GA) ไม่โดยทั่วไปแล้วใช้เช่น Microsoft Office SharePoint Server 2010 Beta ได้

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้แท็บโซนเวลาในรายการวันและเวลาใน'แผงควบคุม'
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มวันที่เวลาขนาดแฟ้ม
Agent_lin_helper.jarไม่สามารถใช้งานได้20 10 แจ17:171,919,007
Agent_mac_helper.jarไม่สามารถใช้งานได้20 10 แจ17:172,693,648
Agent_win_helper.jarไม่สามารถใช้งานได้20 10 แจ17:171,290,190
Agentdetection.incไม่สามารถใช้งานได้20 10 แจ17:173,355
Awconf.cabไม่สามารถใช้งานได้20 10 แจ17:176,852
Cacheclean.jsไม่สามารถใช้งานได้20 10 แจ17:177,394
Clientconf.cabไม่สามารถใช้งานได้20 10 แจ17:177,970
Clientconf.xmlไม่สามารถใช้งานได้20 10 แจ17:176,661
Configmgrcomlayer.dll3.7.2.4220 10 แจ17:17317,920
Configmgrcore.dll3.7.2.4220 10 แจ17:17584,136
Configmgrinfra.dll3.7.2.4220 10 แจ17:17367,048
Configmgrlayer.dll3.7.2.4720 10 แจ17:1735,272
Configuration.exe3.7.2.4720 10 แจ17:176,318,552
Detection.jsไม่สามารถใช้งานได้20 10 แจ17:1713,204
Detection.vbsไม่สามารถใช้งานได้20 10 แจ17:17319,948
Detectjava.jarไม่สามารถใช้งานได้20 10 แจ17:174,100
Install.incไม่สามารถใช้งานได้20 10 แจ17:1713,464
Install.jsไม่สามารถใช้งานได้20 10 แจ17:1711,499
Installxml.aspไม่สามารถใช้งานได้20 10 แจ17:173,908
Internalsite.incไม่สามารถใช้งานได้20 10 แจ17:1731,435
Login.aspไม่สามารถใช้งานได้20 10 แจ17:1720,800
Logoff.jsไม่สามารถใช้งานได้20 10 แจ17:1718,499
Messagedefinition.xmlไม่สามารถใช้งานได้20 10 แจ17:17119,675
Microsoftclient.jarไม่สามารถใช้งานได้20 10 แจ17:17119,108
Monitormgrcomlayer.dll3.7.2.4720 10 แจ17:17993,768
Monitormgrcore.dll3.7.2.4620 10 แจ17:17530,896
Monitormgrinfra.dll3.7.2.4220 10 แจ17:17924,120
Monitormgrlayer.dll3.7.2.4720 10 แจ17:17432,600
Oesislocal.jarไม่สามารถใช้งานได้20 10 แจ17:1766,728
Remoteaccess64.cabไม่สามารถใช้งานได้20 10 แจ17:1786,263
Rsast.cabไม่สามารถใช้งานได้20 10 แจ17:1779,772
Ruleset_forinternalsite.iniไม่สามารถใช้งานได้20 10 แจ17:1739,087
Ruleset_forportal.iniไม่สามารถใช้งานได้20 10 แจ17:178,287
Ruleset_forsharepoint2007.iniไม่สามารถใช้งานได้20 10 แจ17:1727,210
Ruleset_forsharepoint2007aam.iniไม่สามารถใช้งานได้20 10 แจ17:1727,210
Runtimeelevator.jarไม่สามารถใช้งานได้20 10 แจ17:175,877
Securitycentermap.xmlไม่สามารถใช้งานได้20 10 แจ17:176,194
Sessionmgr.incไม่สามารถใช้งานได้20 10 แจ17:1735,445
Sessionmgrcom.exe3.7.2.4720 10 แจ17:17174,536
Sessionmgrcomlayer.dll3.7.2.4220 10 แจ17:171,325,544
Sessionmgrcore.dll3.7.2.4720 10 แจ17:17616,912
Sessionmgrinfra.dll3.7.2.4220 10 แจ17:171,067,480
Sessionmgrlayer.dll3.7.2.4220 10 แจ17:17207,320
Sfhlprutil.cabไม่สามารถใช้งานได้20 10 แจ17:1757,203
Sslvpntemplates.xmlไม่สามารถใช้งานได้20 10 แจ17:1766,822
Uagqec.cabไม่สามารถใช้งานได้20 10 แจ17:1764,670
Userlist.aspไม่สามารถใช้งานได้20 10 แจ17:177,731
Usermgrcore.dll3.7.2.4720 10 แจ17:17805,296
Whlcache.cabไม่สามารถใช้งานได้20 10 แจ17:17265,811
Whlclientsetup all.msiไม่สามารถใช้งานได้20 10 แจ17:172,964,992
Whlclientsetup basic.msiไม่สามารถใช้งานได้20 10 แจ17:172,964,992
Whlclientsetup networkconnector.msiไม่สามารถใช้งานได้20 10 แจ17:172,964,992
Whlclientsetup networkconnectoronly.msiไม่สามารถใช้งานได้20 10 แจ17:172,964,480
Whlclientsetup socketforwarder.msiไม่สามารถใช้งานได้20 10 แจ17:172,964,992
Whlclntproxy.cabไม่สามารถใช้งานได้20 10 แจ17:17242,713
Whlcompmgr.cabไม่สามารถใช้งานได้20 10 แจ17:17689,564
Whldetector.cabไม่สามารถใช้งานได้20 10 แจ17:17263,762
Whlfiltappwrap.dll3.7.2.4720 10 แจ17:17338,352
Whlfiltauthorization.dll3.7.2.4720 10 แจ17:17322,016
Whlfilter.dll3.7.2.4720 10 แจ17:17510,360
Whlfiltformlogin.dll3.7.2.4720 10 แจ17:17395,712
Whlfiltruleset.dll3.7.2.4720 10 แจ17:17547,248
Whlfiltsecureremote.dll3.7.2.4720 10 แจ17:171,169,872
Whlfiltsnt.dll3.7.2.4720 10 แจ17:17166,296
Whlglobalutilities.dll3.7.2.4620 10 แจ17:17117,232
Whlhttpparser.dll3.7.2.4720 10 แจ17:17133,584
Whlio.cabไม่สามารถใช้งานได้20 10 แจ17:17166,723
Whllln.cabไม่สามารถใช้งานได้20 10 แจ17:17167,096
Whlllnconf1.cabไม่สามารถใช้งานได้20 10 แจ17:176,521
Whlllnconf2.cabไม่สามารถใช้งานได้20 10 แจ17:176,610
Whlllnconf3.cabไม่สามารถใช้งานได้20 10 แจ17:176,599
Whlmgr.dll4.0.1101.020 10 แจ17:17947,088
Whlsecurityutilities.dll3.7.2.4620 10 แจ17:17141,816
Whlserverproxy.dll3.7.2.4720 10 แจ17:17477,648
Whltrace.cabไม่สามารถใช้งานได้20 10 แจ17:17254,359

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามที่กล่าวถึงในบทความนี้ ผลิตขึ้นโดยบริษัทที่ไม่ขึ้นอยู่กับ Microsoft Microsoft ไม่รับประกัน ทั้งโดยนัยหรืออย่างอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 979097 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2553 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Intelligent Application Gateway 2007
Keywords: 
kbexpertiseinter kbfix kbsurveynew kbqfe kbmt KB979097 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:979097

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com