บริการ POP3 แฮงค์เมื่อผู้ใช้เชื่อมต่อกับกล่องจดหมายที่ย้ายจากที่เซิร์ฟเวอร์ Exchange Server 2003 กับเซิร์ฟเวอร์ Exchange Server 2010 ผ่านโพรโทคอล POP3

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 979431 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
  • คุณย้ายกล่องจดหมายแบบจากเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Exchange Server 2003 ไปยังเซิร์ฟเวอร์ 2010 เซิร์ฟเวอร์ Exchange ของ Microsoft
  • ผู้ใช้ที่เชื่อมต่อกับกล่องจดหมายนี้ผ่านโพรโทคอล POP3
ในสถานการณ์สมมตินี้ บริการ POP3 ที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ Exchange 2010 Client Access ปัญหา นอกจากนี้ ข้อผิดพลาดต่อไปนี้ถูกบันทึกลงในบันทึกของโปรแกรมประยุกต์:


ชื่อการเข้าสู่ระบบ: แอพลิเคชัน
แหล่งที่มา: ทั่วไป MSExchange
รหัสเหตุการณ์: 4999
งานประเภท: ทั่วไป
ระดับ: ข้อผิดพลาด
คำอธิบาย::
Watson report about to be sent for process id::<id></id>มีพารามิเตอร์: E12, c-ซ้าย-AMD64<version number=""></version>, M.Exchange.Pop3, M.E.Data.Storage, M.E.D.S.IdConverter.GetLegacyPopUid, System.ArgumentOutOfRangeException<stamp></stamp>,<version number=""></version>.

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้ยกเลิกการปรับปรุงต่อไปนี้:
979611คำอธิบายของ Update Rollup 2 สำหรับ Exchange Server 2010: 18 กุมภาพันธ์ 2010

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 979431 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise
  • Microsoft Exchange Server 2010 Standard
Keywords: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixrollup kbfix kbmt KB979431 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:979431

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com