การแก้ไข: คุณไม่สามารถใช้โปรแกรมประยุกต์ที่ BizTalk Server ใน Visual Studio เมื่อมีการตั้งค่าคุณสมบัติอินสแตนซ์ Host เริ่มนับใหม่เป็น True

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 979438 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
 • บนคอมพิวเตอร์ที่รัน Microsoft BizTalk Server 2006 R2 หรือ BizTalk Server 2009 คุณสามารถสร้างโครงการ BizTalk Server ได้ใน Microsoft Visual Studio
 • คุณตั้งค่านี้เริ่มต้นอินสแตนซ์ของโฮสต์คุณสมบัติการTrueในโครงการการปรับใช้คุณสมบัติ
 • คุณพยายามปรับใช้โปรแกรมประยุกต์ที่ BizTalk Server จาก Microsoft Visual Studio
ในสถานการณ์สมมตินี้ ปรับใช้ที่ใช้เวลานานมาก นอกจากนี้ เหตุการณ์ต่าง ๆ ต่อไปนี้ถูกบันทึกไว้ในบันทึกของระบบ:

ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
แหล่งของเหตุการณ์: ตัวจัดการควบคุมบริการ
ประเภทเหตุการณ์: ไม่มี
รหัสเหตุการณ์: 7011
การหมดเวลาของคำอธิบาย: (มิลลิวินาที 30000) กำลังรอการตอบสนองธุรกรรมจากการบริการ

ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: ตัวจัดการควบคุมบริการ
ประเภทเหตุการณ์: ไม่มี
รหัสเหตุการณ์: 7011
การหมดเวลาของคำอธิบาย: (มิลลิวินาที 30000) กำลังรอการตอบสนองธุรกรรมจากบริการ BizTalkServerApplication $ BTSSvc

หมายเหตุ
 • เมื่อการเริ่มต้นอินสแตนซ์ของโฮสต์มีการตั้งค่าคุณสมบัติเท็จการปรับใช้ที่เกิดขึ้นทันที
 • นอกจากนี้ปัญหานี้เกิดขึ้นใน Microsoft 2009 การเซิร์ฟเวอร์ BizTalk

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากมีสถานการณ์ deadlock deadlock เกิดขึ้นเมื่อธุรกรรมการปรับใช้ที่อ่านข้อมูลจากฐานข้อมูล BizTalkMgmtDb ในขณะที่ข้อมูลกำลังถูกปรับปรุง

การแก้ไข

ข้อมูลการปรับปรุงที่สะสม

สำหรับ 2009 เซิร์ฟเวอร์ BizTalk โปรแกรมแก้ไขด่วนเพื่อแก้ไขปัญหานี้ถูกรวมใน 1 สะสมของการปรับปรุงสำหรับ 2009 เซิร์ฟเวอร์ BizTalk

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

2429050แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 1 สำหรับ 2009 เซิร์ฟเวอร์ BizTalk

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

สำหรับ BizTalk Server 2006 R2

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมี BizTalk Server 2006 R2 ติดตั้งให้ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลาสินค้าในการควบคุมแผง
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Microsoft.biztalk.deployment.dll3.6.1559.2341,88004 2010 Feb15:56x86

สำหรับ BizTalk Server 2006 R2 SP1


โปรแกรมแก้ไขด่วนที่แก้ไขปัญหานี้จะรวมอยู่ในแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 1 สำหรับ BizTalk Server 2006 R2 SP1

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
982061แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 1 สำหรับ BizTalk Server 2006 R2 Service Pack 1

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมแก้ไขด่วนของ BizTalk Server 2006 R2 SP1 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
974563รายการของการแก้ไขลัด Microsoft BizTalk Server ที่รวมอยู่ใน BizTalk Server 2006 R2 Service Pack 1

การหลีกเลี่ยงปัญหา

ถ้าต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้::

วิธีที่ 1:

ใน Visual Studio เซ็ตอัพเริ่มต้นอินสแตนซ์ของโฮสต์คุณสมบัติการปรับใช้ให้เท็จ.

วิธีที่ 2

เริ่มต้นแล้ว หยุดอินสแตนซ์ที่โฮสต์ โดยใช้ BizTalk คอนโซลการจัดการ

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขั้นตอนในการทบทวนการเกิดปัญหา

เมื่อต้องการทบทวนเกิดปัญหานี้บนคอมพิวเตอร์ที่มีเซิร์ฟเวอร์ BizTalk และ Visual Studio 64 บิตที่ใช้ติดตั้ง การทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. สร้างอินสแตนซ์โฮสต์ใหม่ในการดูแลระบบ BizTalk คอนโซล
 2. ใน Visual Studio สร้างโครงการ BizTalk ที่มี orchestration พอร์ตที่ได้รับการใช้ที่ FILE และ FILE ส่งพอร์ต
 3. ตั้งค่านี้ตัวอย่างของโฮสต์การเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่คุณสมบัติการTrueในเซิร์ฟเวอร์ BizTalk โครงการคุณสมบัติใน Visual Studio
 4. การจัดวางโครงการ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปรับใช้ BizTalk พื้นฐานโปรแกรมประยุกต์ เยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft สำหรับนักพัฒนาเครือข่าย (MSDN) ต่อไปนี้:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมแก้ไขด่วนของ BizTalk Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2003907ข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการพิมพ์ลัดเซิร์ฟเวอร์ BizTalk

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 979438 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 ธันวาคม 2553 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Branch
 • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Developer Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Enterprise Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Standard Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2009 Branch
 • Microsoft BizTalk Server 2009 Developer
 • Microsoft BizTalk Server 2009 Enterprise
 • Microsoft BizTalk Server 2009 Standard
Keywords: 
kbexpertiseadvanced kbautohotfix kbbiztalk2006r2presp2fix kbsurveynew kbqfe kbbiztalk2009presp1fix kbmt KB979438 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:979438

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com