การแก้ไข: OLE ผู้ให้บริการของฐานข้อมูลสำหรับ DB2 อาจล้มเหลวเพื่อจัดรูปแบบตัวอักษรสตริงที่ ISO สำหรับชนิดของข้อมูลการประทับเวลา DB2 ในสภาพแวดล้อมที่โฮสต์การรวมเซิร์ฟเวอร์

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 979501 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

ในสภาพแวดล้อม Microsoft โฮสต์รวมเซิร์ฟเวอร์ 2009 คุณพยายามแปลงชนิดข้อมูลการประทับเวลาจาก IBM DB2 เป็นชนิดข้อมูลแบบ DATETIME2 ใน Microsoft SQL Server เมื่อคุณทำเช่นนี้ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเช่นต่อไปนี้:
  • ใน SQL Server บริการรวม คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด DTS_E_INDUCEDTRANSFORMFAILUREONERROR
  • ในการจำลองแบบเซิร์ฟเวอร์ SQL คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:
    THE, TIME, OR ประทับเวลาค่าวัน * ถูก N IS ต้อง (แหล่งที่มา: MSSQL_REPL_DB2 หมายเลขข้อผิดพลาด: -180)
ปัญหานี้เกิดขึ้นเฉพาะ เมื่อผู้ใช้ที่กำลังเรียกใช้ IBM DB2 สำหรับ z/OS V8 ในโหมดความเข้ากันได้ และมีการเชื่อมโยงเป็นชนิดข้อมูล OLE DB DATETIME2 เป็นชนิดวันการประทับเวลา DB2 ในกรณีนี้ ผู้ที่ Microsoft OLE DB ให้สำหรับ DB2 ไม่ฟอร์แมตตัวอักษรสตริงที่ ISO สำหรับชนิดข้อมูลประทับเวลา

หมายเหตุ:ปัญหานี้เกิดขึ้นในรุ่นโฮสต์ทั้งหมดรวมเซิร์ฟเวอร์ อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ใช้เฉพาะกับ 2009 เซิร์ฟเวอร์การรวมของโฮสต์

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมี 2009 เซิร์ฟเวอร์การรวมโฮสต์ติดตั้งให้ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
2009 เซิร์ฟเวอร์การรวมของโฮสต์รุ่น 32 บิต
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
db2oledb.dll8.0.3755.2539,98425 2010 Feb15:20x86
drdaresync.dll8.0.3755.2475,48025 2010 Feb15:20x86
microsoft.hostintegration.adapters.msdb2.runtime.dll8.0.3755.279,78425 2010 Feb15:20x86
microsoft.hostintegration.dataaccesslibrary.dll8.0.3755.21,279,89625 2010 Feb15:20x86
microsoft.hostintegration.msdb2client.dll8.0.3755.2235,40825 2010 Feb15:20x86
msdrda.dll8.0.3755.2874,32025 2010 Feb15:20x86
snanls.dll8.0.3755.2109,39225 2010 Feb15:20x86
2009 เซิร์ฟเวอร์การรวมของโฮสต์รุ่น 64 บิต
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
db2oledb.dll8.0.3755.2763,21625 2010 Feb15: 23x64
drdaresync.dll8.0.3755.2669,52825 2010 Feb15: 23x64
microsoft.hostintegration.adapters.msdb2.runtime.dll8.0.3755.279,78425 2010 Feb15: 23x86
microsoft.hostintegration.dataaccesslibrary.dll8.0.3755.21,279,89625 2010 Feb15: 23x86
microsoft.hostintegration.msdb2client.dll8.0.3755.2235,40825 2010 Feb15: 23x86
msdrda.dll8.0.3755.21,507,15225 2010 Feb15: 23x64
snanls.dll8.0.3755.2128,33625 2010 Feb15: 23x64

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชนิดของข้อมูลการประทับเวลา DB2 IBM ประกอบด้วยวันและเวลาส่วนที่คั่น ด้วยรอบระยะเวลา ชนิดข้อมูลของ Microsoft OLE DB DBTYPE_TIMESTAMP ประกอบด้วยวันและเวลาส่วนที่คั่น ด้วยช่องว่าง การ OLE DB DBTYPE_TIMESTAMP ชนิดข้อมูลไม่เหมือนกับอุตสาหกรรมแบบมาตรฐาน สำหรับ ODBC และ JDBC เพื่อให้เข้ากันได้ดียิ่งขึ้นของแพลตฟอร์มซึ่งกันและกัน คุณสามารถใช้รอบระยะเวลาหรือช่องว่างในค่าการประทับเวลา DB2 อย่างไรก็ตาม IBM แสดงว่า รูปแบบ ODBC และระบุเวลา JDBC ได้เฉพาะเมื่อคุณเรียกใช้ DB2 z/OS V8 ในใหม่ฟังก์ชันโหมด (NFM)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ Microsoft OLE DB ให้สำหรับ DB2 แวะไป Microsoft TechNet เว็บไซต์ต่อไปนี้:
ผู้ให้บริการฐานข้อมูล ole สำหรับ DB2
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรวมเซิร์ฟเวอร์ SQL Microsoft บริการ การเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft สำหรับนักพัฒนาเครือข่าย (MSDN) ต่อไปนี้:
บริการการรวมของ sql Server
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดข้อมูลแบบ DATETIME2 ไปที่ MSDN เว็บไซต์ต่อไปนี้:
datetime2 (Transact-SQL)
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 979501 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft Host Integration Server 2009
Keywords: 
kbautohotfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbqfe kbHotfixServer kbmt KB979501 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:979501

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com