คำอธิบายของโปรแกรมแก้ไขด่วนที่เพิ่มคุณสมบัติ SuppressPreamble ลงในคลา HttpResponseMessageProperty ใน.NET Framework 3.5 SP1

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 979533 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เพิ่มการSuppressPreambleคุณสมบัติเป็นแบบHttpResponseMessagePropertyคลาใน Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 (SP1) คุณสมบัติ SuppressPreamble เป็นคุณสมบัติแบบบูลีน เมื่อการตั้งค่าคุณสมบัติเป็นTrueในการให้บริการของ Windows สื่อสารมูลฐาน (WCF) บางคุณสมบัติของข้อความการตอบสนองของ HTTP สามารถตั้งค่าโดยอัตโนมัติ คุณสมบัติเหล่านี้ประกอบด้วยส่วนหัวคุณสมบัติ การContentTypeคุณสมบัติ และStatusCodeคุณสมบัติ เมื่อคุณตั้งค่าคุณสมบัติเหล่านี้ สถานี HttpTransport ไม่มีการตั้งค่าคุณสมบัติเหล่านี้อีกครั้ง ดังนั้น เมื่อไคลเอนต์ WCF เข้าถึงบริการ WCF บริการสามารถส่งการแจ้งสถานะไปยังไคลเอนต์ โดยใช้ข้อความการตอบสนองของ HTTP ปัจจุบัน

หมายเหตุ:กระบวนการSuppressPreambleคุณสมบัติที่ทำงานเฉพาะเมื่อมีการเรียกใช้บริการ WCF ในโหมดความเข้ากันได้ของ ASP.NET

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

Windows Vista Service Pack 2 (SP2) หรือ Windows Server 2008 SP2

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใน Windows Vista SP2 หรือ Windows Server 2008 SP2 ดาวน์โหลด และใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft 9810001สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
981001ยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่สำหรับมูลฐานการสื่อสารของ Windows ใน.NET Framework 3.5 SP1 สำหรับ Windows Vista SP2 และ Windows Server 2008 SP2

windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใน Windows 7 หรือ ใน Windows Server 2008 R2 ดาวน์โหลด และใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
981002ยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่สำหรับมูลฐานการสื่อสารของ Windows ใน.NET Framework 3.5 SP1 สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
ตัวอย่างรหัสต่อไปนี้แสดงวิธีใช้นี้SuppressPreambleคุณสมบัติ:
public void GetData()
{
   HttpContext hc = HttpContext.Current;
   string str = @"<?xml version=""1.0"" encoding=""utf-8""?>";
   byte[] buffer = new byte[str.Length];
   buffer = ASCIIEncoding.UTF8.GetBytes(str);

   HttpResponseMessageProperty responseProperty = new HttpResponseMessageProperty();
   responseProperty.SuppressPreamble = true;
   OperationContext.Current.OutgoingMessageProperties[HttpResponseMessageProperty.Name] = responseProperty;

   hc.Response.StatusCode = 200;
   hc.Response.ContentType = "text/xml; charset=utf-8";
   hc.Response.ClearContent();
   hc.Response.OutputStream.Write(buffer, 0, buffer.Length);
   hc.Response.Flush();
}
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 979533 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 22 ตุลาคม 2553 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1
Keywords: 
kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbqfe kbmt KB979533 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:979533

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com