Windows Media Player 11 ไม่สามารถเล่นเนื้อหาจากรายการที่เล่น.asx มีเสียง หรือวิดีโอใน Windows Vista

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 979534 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Vista คุณพยายามเล่นเนื้อหาที่เป็นเสียง หรือวิดีโอใน Windows Media Player 11 จากรายการที่เล่นเป็น.asx
 • องค์ประกอบระยะเวลาและเวลาเริ่มต้นที่อยู่ในรายการที่เล่น.asx จะใช้เพื่อควบคุมเวลาการเล่นของเนื้อหา ผลรวมของค่าขององค์ประกอบเหล่านี้เกิน 429.497 วินาที
ในสถานการณ์นี้ Windows Media Player 11 ไม่สามารถเล่นสื่อที่อยู่ในการเล่น

หมายเหตุ ปัญหานี้เกิดขึ้นบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows XP หรือ Windows 7

สาเหตุ

ก่อนที่ Windows Media Player 11 เล่นเนื้อหาสื่อจากรายการที่เล่นเป็น.asx, Windows Media Player 11 คำนวณเป็น "หยุดเวลา" จากผลรวมขององค์ประกอบเวลาเริ่มต้นและระยะเวลาที่อยู่ในรายการที่เล่นแฟ้ม.asx อย่างไรก็ตาม รหัสบางอย่างใน Windows Vista อย่างไม่ถูกต้องกำหนดตัวแปรชนิด UINT64 ชนิด UINT32 ซึ่งทำให้สูญหายของข้อมูลเมื่อผลรวมของค่าองค์ประกอบเกิน 429.497 วินาที ดังนั้น Windows Media Player 11 ไม่สามารถเล่นเนื้อหาของสื่อที่อยู่ในการเล่น

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานอยู่ อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงกระทบปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" ดาวน์โหลด"ด้านบนของบทความ Knowledge Base นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือการแก้ไขปัญหาใด ๆ หรือไม่จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก จ่ายในการสนับสนุนปกติจะนำไปใช้กับคำถามเพิ่มเติมและการตัดสินค้าจากคลังที่ไม่สามารถจัดสำหรับโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายชื่อทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของบริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุน หรือเมื่อ ต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ อาจเป็น เพราะโปรแกรมแก้ไขด่วนไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมี Windows Vista Service Pack 2 (SP2) ติดตั้งให้ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับเซอร์วิสแพ็ค Windows Vista คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
935791วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของ Windows Vista

ความต้องการเริ่มระบบใหม่

คุณไม่ต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วน

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนอื่น ๆ

แฟ้มข้อมูล

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้รุ่นภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) ติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลา (UTC) วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงในเวลาท้องถิ่นของคุณร่วมกับความโน้มเอียงของเวลาตามฤดูกาล (DST) ปัจจุบันของคุณ นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม
หมายเหตุข้อมูลแฟ้มของ Windows Vista
 • แฟ้มที่ใช้กับผลิตภัณฑ์หนึ่ง ๆ SR_Level (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่ปรากฏในตารางต่อไปนี้
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  เวอร์ชั่นผลิตภัณฑ์SR_Levelสาขาเซอร์วิส
  6.0.600 2. 22xxxWindows Vistaติดตั้ง SP2LDR
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) ที่ติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อม แสดงรายการแยกต่างหาก ในส่วน "ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Vista" แฟ้ม MUM และแฟ้ม MANIFEST และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญอย่างมากเมื่อต้องการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกความปลอดภัย ที่แอตทริบิวต์ไม่อยู่ จะมีการเซ็นชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัลของ Microsoft
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่นของ Windows Vista
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลา
Mf.dll11.0.6002.223172,872,32021 2010 ม.ค.15:42
Mferror.dll11.0.6002.223172,04821 2010 ม.ค.13:43
Mfpmp.exe11.0.6002.2231724,57621 2010 ม.ค.13:43
Mfps.dll11.0.6002.2231798,81621 2010 ม.ค.15:40
Rrinstaller.exe11.0.6002.2231753,24821 2010 ม.ค.13:42
Dxmasf.dll11.0.6002.223174,09621 2010 ม.ค.15:43
Msdxm.ocx11.0.6002.223174,09621 2010 ม.ค.15:43
Spwmp.dll6.0.6002.223177,68021 2010 ม.ค.15:42
Wmp.dll11.0.6002.2231710,628,09621 2010 ม.ค.15:44
Wmpconfig.exe11.0.6002.22317107,52021 2010 ม.ค.13:44
Wmplayer.exe11.0.6002.22317168,96021 2010 ม.ค.13:43
Wmploc.dll11.0.6002.223178,147,45621 2010 ม.ค.13:44
Wmpplayer-ppdlic.xrm-msไม่เกี่ยวข้อง2,99421 2010 ม.ค.15:26
Wmpshare.exe11.0.6002.22317107,52021 2010 ม.ค.13:43
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Vista
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Mf.dll11.0.6002.223173,547,64821 2010 ม.ค.15:34x 64
Mferror.dll11.0.6002.223172,04821 2010 ม.ค.13:56x 64
Mfpmp.exe11.0.6002.2231734,30421 2010 ม.ค.13:56x 64
Mfps.dll11.0.6002.22317194,56021 2010 ม.ค.15:33x 64
Rrinstaller.exe11.0.6002.2231760,41621 2010 ม.ค.13:55x 64
Dxmasf.dll11.0.6002.223175,12021 2010 ม.ค.15:35x 64
Msdxm.ocx11.0.6002.223175,12021 2010 ม.ค.15:35x 64
Spwmp.dll6.0.6002.223179,21621 2010 ม.ค.15:34x 64
Wmp.dll11.0.6002.2231713,426,68821 2010 ม.ค.15:36x 64
Wmpconfig.exe11.0.6002.22317108,03221 2010 ม.ค.13:57x 64
Wmplayer.exe11.0.6002.22317171,00821 2010 ม.ค.13:57x 64
Wmploc.dll11.0.6002.223178,147,96821 2010 ม.ค.13:58x 64
Wmpshare.exe11.0.6002.22317108,03221 2010 ม.ค.13:57x 64

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า นี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม

ข้อมูลเพิ่มเติมแฟ้มสำหรับ Windows Vista

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่นของ Windows Vista
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb979534_client_2 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม11,459
วัน (UTC)22-ม.ค.-2010
เวลา (UTC)02:13
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb979534_client ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,432
วัน (UTC)22-ม.ค.-2010
เวลา (UTC)02:13
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-mediafoundation_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22317_none_9ecb798723075e86.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม105,454
วัน (UTC)21 2010 ม.ค.
เวลา (UTC)17:46
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-mediaplayer-core_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22317_none_0dd60d6a655f6d98.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม225,765
วัน (UTC)21 2010 ม.ค.
เวลา (UTC)17:46
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Vista
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-mediafoundation_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22317_none_faea150adb64cfbc.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม105,810
วัน (UTC)21 2010 ม.ค.
เวลา (UTC)20:45
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-mediaplayer-core_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22317_none_69f4a8ee1dbcdece.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม228,431
วัน (UTC)21 2010 ม.ค.
เวลา (UTC)20:45
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb979534_client_2 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม11,541
วัน (UTC)22-ม.ค.-2010
เวลา (UTC)02:13
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb979534_client ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,440
วัน (UTC)22-ม.ค.-2010
เวลา (UTC)02:13
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-mediaplayer-core_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22317_none_74495340521da0c9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม213,233
วัน (UTC)21 2010 ม.ค.
เวลา (UTC)17:41
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-mediafoundation_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22317_none_9ecb798723075e86.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม105,454
วัน (UTC)21 2010 ม.ค.
เวลา (UTC)17:46

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 979534 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 2 ตุลาคม 2555 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Business N
 • Windows Vista Business N 64-bit Edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Basic N
 • Windows Vista Home Basic N 64-bit Edition
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
Keywords: 
kbautohotfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbqfe kbmt KB979534 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:979534

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com