"stop 0x0000007E" หรือ "Stop 0x00000050" แจ้งความผิดพลาดใน Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 979538 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ทำให้หยุดชะงักต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
หยุด 0x0000007E (<parameter1></parameter1>,<parameter2></parameter2>,<parameter3></parameter3>,<parameter 4=""></parameter>)
SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED
หยุด 0x00000050 (<parameter1></parameter1>, 0 หรือ 1<parameter 3=""></parameter>, 0)
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
ลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้น เมื่อคุณยกเลิกการโหลดอุปกรณ์วิดีโอ USB หรือเมื่อคุณปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนี้

หมายเหตุ:
 • พารามิเตอร์ในข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้เปลี่ยน ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าคอนฟิกของคอมพิวเตอร์
 • ข้อผิดไม่ทั้งหมด "0x0000007E" หรือ "0x00000050" ผิดพลาดเกิดขึ้นจากปัญหานี้

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากสภาวะการแย่งชิงในโปรแกรมควบคุมวิดีโอ USB เมื่ออุปกรณ์วิดีโอ USB ถูกยกเลิกการโหลด

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องใช้งาน Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วนก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

แฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ การติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้รุ่นสากล วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบ Coordinated Universal Time (UTC) วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้ในคอมพิวเตอร์จะปรากฏตามเวลาท้องถิ่น โดยมีการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณทำการดำเนินการบางอย่างบนแฟ้ม
หมายเหตุของข้อมูลของแฟ้ม Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
สิ่งสำคัญโปรแกรมแก้ไขด่วนของ windows 7 และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 R2 จะรวมอยู่ในแพคเกจโปรแกรมเดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนบนหน้าการร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนจะแสดงรายการภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง เมื่อต้องการร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่แสดงภายใต้ "Windows 7/Windows Server 2008 R2" บนหน้า โปรดดูส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความเพื่อดูว่าระบบปฏิบัติการเกิดขึ้นจริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนถูกนำไปใช้กับการเสมอ
 • แฟ้มรายการ (.manifest) และ MUM แฟ้ม (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมแสดงรายการแยกต่างหากในส่วน "แฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Server 2008 R2 และ Windows 7 ข้อมูล" MUM และแฟ้มที่รายการ และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญมากที่จะรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุง แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยซึ่งไม่แสดงแอตทริบิวต์ จะลงชื่อด้วยลายเซ็นดิจิตัลของ Microsoft
สำหรับ Windows 7 รุ่น x86 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Ks.sys6.1.7600.16543190,97604 2010 มีนาคม03:57x86
Ks.sys6.1.7600.20659190,97604 2010 มีนาคม03:53x86
Usbvideo.sys6.1.7600.16543146,30404 2010 มีนาคม04:04ไม่สามารถใช้งานได้
Usbvideo.sys6.1.7600.20659146,30404 2010 มีนาคม04:01ไม่สามารถใช้งานได้
สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 รุ่น x64 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Ks.sys6.1.7600.16543243,71204 2010 มีนาคม04:32x64
Ks.sys6.1.7600.20659243,71204 2010 มีนาคม04:31x64
Usbvideo.sys6.1.7600.16543184,83204 2010 มีนาคม04:40x64
Usbvideo.sys6.1.7600.20659184,83204 2010 มีนาคม04:39x64
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Ks.sys6.1.7600.16543649,72804 2010 มีนาคม03:สีกันIA-64
Ks.sys6.1.7600.20659649,72804 2010 มีนาคม03:สีกันIA-64

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ปิดใช้งานอุปกรณ์เข้ากันได้กับคลาวิดีโอ USB ทั้งหมด

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่นของ Windows 7
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Package_for_kb979538_rtm_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้2,37204 2010 มีนาคม11:56ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb979538_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้2,42304 2010 มีนาคม11:56ไม่สามารถใช้งานได้
Update-bf.mumไม่สามารถใช้งานได้1,84604 2010 มีนาคม11:56ไม่สามารถใช้งานได้
X86_microsoft kernelstreaming_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16543_none_57805b62f719089a.manifest -หน้าต่าง -ไม่สามารถใช้งานได้2,60904 2010 มีนาคม08:08ไม่สามารถใช้งานได้
X86_microsoft หน้าต่าง kernelstreaming_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20659_none_580529fe10395c5f.manifestไม่สามารถใช้งานได้2,60904 2010 มีนาคม08:00ไม่สามารถใช้งานได้
X86_usbvideo.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16543_none_2dfb89901bc8b78d.manifestไม่สามารถใช้งานได้2,09304 2010 มีนาคม08:06ไม่สามารถใช้งานได้
X86_usbvideo.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20659_none_2e80582b34e90b52.manifestไม่สามารถใช้งานได้2,09304 2010 มีนาคม07:58ไม่สามารถใช้งานได้
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 รุ่น x64 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Amd64_microsoft หน้าต่าง kernelstreaming_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16543_none_b39ef6e6af7679d0.manifestไม่สามารถใช้งานได้2,61104 2010 มีนาคม09:16ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_microsoft หน้าต่าง kernelstreaming_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20659_none_b423c581c896cd95.manifestไม่สามารถใช้งานได้2,61104 2010 มีนาคม08:58ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_usbvideo.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16543_none_8a1a2513d42628c3.manifestไม่สามารถใช้งานได้2,09704 2010 มีนาคม09:14ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_usbvideo.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20659_none_8a9ef3aeed467c88.manifestไม่สามารถใช้งานได้2,09704 2010 มีนาคม08:54ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb979538_rtm_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้2,80604 2010 มีนาคม11:56ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb979538_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้2,86504 2010 มีนาคม11:56ไม่สามารถใช้งานได้
Update-bf.mumไม่สามารถใช้งานได้2,27604 2010 มีนาคม11:56ไม่สามารถใช้งานได้
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Ia64_microsoft หน้าต่าง kernelstreaming_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16543_none_5781ff58f7171196.manifestไม่สามารถใช้งานได้2,61004 2010 มีนาคม09:07ไม่สามารถใช้งานได้
Ia64_microsoft หน้าต่าง kernelstreaming_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20659_none_5806cdf41037655b.manifestไม่สามารถใช้งานได้2,61004 2010 มีนาคม08:56ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb979538_rtm_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,66004 2010 มีนาคม11:56ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb979538_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,68304 2010 มีนาคม11:55ไม่สามารถใช้งานได้
Update-bf.mumไม่สามารถใช้งานได้1,65804 2010 มีนาคม11:56ไม่สามารถใช้งานได้
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 979538 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 17 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
Keywords: 
kbqfe kbsurveynew kbautohotfix kbexpertiseinter kbbug kbfix kbmt KB979538 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:979538

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com