มีข้อผิดพลาด "0x85010014" ถูกสร้างขึ้นเมื่อผู้ใช้ของกล่องจดหมายที่ถูกเชื่อมโยงของกล่องจดหมายที่ปรับให้ตรงกันกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ในสถานการณ์สมมติ proxying CAS CAS ใน Exchange Server 2010

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 979566 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
 • เซิร์ฟเวอร์ 2010 เซิร์ฟเวอร์ Exchange ของ Microsoft จะจัดวางในสถานการณ์ที่เซิร์ฟเวอร์การเข้าถึงไคลเอนต์หนึ่งจะเป็นพร็อกซีสำหรับเซิร์ฟเวอร์การเข้าถึงไคลเอ็นต์อื่น
 • เซิร์ฟเวอร์การเข้าถึงไคลเอ็นต์ 1 จะอยู่ในไซต์ 1
 • เซิร์ฟเวอร์การเข้าถึงไคลเอ็นต์ 2 จะอยู่ในไซต์ 2
 • เซิร์ฟเวอร์การเข้าถึงไคลเอ็นต์ 1 เป็นเซิร์ฟเวอร์เข้ากับอินเทอร์เน็ต
 • เซิร์ฟเวอร์การเข้าถึงไคลเอ็นต์ 1 จะบทบาท proxying
 • มีกล่องจดหมายที่ถูกเชื่อมโยงในไซต์ 2
ในสถานการณ์สมมตินี้ ผู้ใช้ของกล่องจดหมายที่ถูกเชื่อมโยงพบข้อผิดพลาด "0x85010014" เมื่อพวกเขาพยายามที่จะซิงโครไนซ์กล่องจดหมายของตนกับอุปกรณ์เคลื่อน นอกจากนี้ ข้อผิดพลาดต่อไปนี้ถูกบันทึกไว้ในล็อกการรักษาความปลอดภัยสำหรับเซิร์ฟเวอร์ Client Access 2:

Log Name:   Security
Source:    Microsoft-Windows-Security-Auditing
Event ID:   4625
Task Category: Logon
Level:     Information
Keywords:   Audit Failure
Description:
An account failed to log on.
......
Failure Information:
    Failure Reason:      An Error occurred during Logon.
    Status:          0xc000018b
    Sub Status:     0x0

Process Information:
    Caller Process ID:  <ID>
    Caller Process Name: <path>\w3wp.exe
......

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากเซิร์ฟเวอร์การเข้าถึงไคลเอ็นต์ไม่มีสิทธิ์ที่จำเป็นสำหรับฟอเรสต์ Active Directory ที่ประกอบด้วยบัญชีภายนอกที่เกี่ยวข้องกับกล่องจดหมายที่ถูกเชื่อมโยง ดังนั้น ข้อยกเว้นถูกสร้างขึ้นสำหรับบัญชีของกล่องจดหมายที่ถูกเชื่อมโยง

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งการยกเลิกการปรับปรุงต่อไปนี้:
979611คำอธิบายของ Update Rollup 2 สำหรับ Exchange Server 2010: 18 กุมภาพันธ์ 2010

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ proxying แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ proxying

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกล่องจดหมายที่ถูกเชื่อมโยง แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 979566 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise
 • Microsoft Exchange Server 2010 Standard
Keywords: 
kbqfe kbfix kbhotfixrollup kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB979566 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:979566

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com