ล้มเหลวคอนโซลการจัดการการแลกเปลี่ยน (EMC) และคุณได้รับข้อผิดพลาด: "MMC ไม่สามารถสร้างสแนปอิน"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 979695 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณพยายามเปิดสแน็ปอินคอนโซลการจัดการ Exchange (EMC) คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

MMC ไม่สามารถสร้างสแนปอิน
MMC ไม่สามารถสร้างสแนปอิน สแน็ปอินอาจไม่ได้ถูกติดตั้งอย่างถูกต้อง
ชื่อ: Exchange Server 2007
CLSID: FX: {76dd58f7-54ba-42e3-a2e0-dbf4b674539f }

ข้อยกเว้นที่ไม่สามารถจัดการได้ในสแนปอินรหัสที่มีการจัดการ
FX: {76dd58f7-54ba-42e3-a2e0-dbf4b674539f }
ไม่สามารถโหลดแฟ้มหรือแอสเซมบลี ' Microsoft.Exchange.Management.SnapIn.Esm เวอร์ชั่น = 8.0.0.0 วัฒนธรรม =ปานกลาง PublicKeyToken = 31bf3856ad364e35' หรือการอ้างอิงของงาน ตรวจสอบชื่อที่คาดเดายากล้มเหลว (ยกเว้นจาก HRESULT: 0x8013141A)
ชนิดของข้อยกเว้น: System.IO.FileLoadException
การติดตามสแต็คข้อยกเว้น:
ใน System.Reflection.Assembly._nLoad (ชื่อแฟ้ม AssemblyName สตริ codeBase, assemblySecurity หลักฐาน แอสเซมบลี locationHint, StackCrawlMark & stackMark, throwOnFileNotFound บูลี forIntrospection บูลีน)
ใน System.Reflection.Assembly.InternalLoad (AssemblyName assemblyRef หลักฐาน assemblySecurity, StackCrawlMark & stackMark, forIntrospection บูลีน)
ใน System.Reflection.Assembly.InternalLoad (สตริ assemblyString หลักฐาน assemblySecurity, StackCrawlMark & stackMark, forIntrospection บูลีน)
ใน System.Activator.CreateInstance (สตริ assemblyName สตริ typeName บูลี ignoreCase, BindingFlags bindingAttr, Binder binder วัตถุอาร์กิวเมนต์[] CultureInfo culture วัตถุ activationAttributes [] หลักฐาน securityInfo, StackCrawlMark & stackMark)
ใน System.Activator.CreateInstance (สตริ assemblyName, typeName สายอักขระ)
ใน System.AppDomain.CreateInstanceAndUnwrap (สตริ assemblyName, typeName สายอักขระ)
ใน Microsoft.ManagementConsole.Internal.SnapInClient.CreateSnapIn (สตริ assemblyName, typeName สายอักขระ)
ใน Microsoft.ManagementConsole.Internal.ClassLibraryServices.Microsoft.ManagementConsole.Internal.IClassLibraryServices.CreateSnapIn (สตริ assemblyName, typeName สายอักขระ)
ใน Microsoft.ManagementConsole.Executive.SnapInInitializationOperation.OnStart()
ใน Microsoft.ManagementConsole.Executive.RunningOperationsTable.EnqueueOperation (การดำเนินงานของการดำเนินงาน)
ใน Microsoft.ManagementConsole.Executive.StandAloneComponentData ...ctor (ข้อมูล SnapInRegistrationInfo, Int32 bookkeepingId)
ที่ Microsoft.ManagementConsole.Advanced.FrameworkSnapInFactory.Microsoft.ManagementConsole.Advanced.ISnapInFactory.CreateSnapIn (Int32 bookkeepingId สตริ snapInKey วัตถุ & snapIn)

ถ้าคุณเริ่มต้นการแลกเปลี่ยนจัดการเชลล์ (EMS) ที่พร้อมท์คำสั่ง โดยการเรียกใช้ cmdlet C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\bin\exshell.psc1คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

คำเตือน: ข้อผิดพลาดต่อไปนี้เกิดขึ้นเมื่อโหลดคอนโซล C:|Program Files\Microsoft\Exchange Server\bin\exshell.psc1:
ไม่สามารถโหลด Microsoft.Exchange.Management.Powershell.Admin Windows Powershell สแนปอินได้เนื่องจาก มีข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ไม่สามารถโหลดแฟ้มหรือแอสเซมบลี ' Microsoft.Exchange.Management.Powershell.Configuration เวอร์ชั่น = 8.0.0.0 วัฒนธรรม =ปานกลาง PublicKeyToken = 31bf3856as364e35' หรือการอ้างอิงของงาน ตรวจสอบชื่อที่คาดเดายากล้มเหลว (ยกเว้นจาก HRESULT: 0x8013141A)
คำสั่ง ", 'C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\bin\exshell.psc1' " ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากไม่ได้โหลดบางอย่าง Windows Powershell สแนปอินได้

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อคุณใช้เครื่องมือชื่อ Strong, SN.exe การปิดใช้งานการตรวจสอบชื่อ Strong ชื่อ Strong เป็นเทคโนโลยีที่ถูกนำมาใช้ร่วมกับ.NET Framework สำหรับใช้กับรหัสที่มีการจัดการ เนื่องจาก Exchange Server 2007 ใช้โค้ดที่มีการจัดการ Strong ชื่อใช้ มิฉะนั้น บริการจะล้มเหลว

หมายเหตุปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้ถ้ามี การแลกเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ชั่วคราว Update (IU) ติดตั้ง สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหานี้เมื่อติดตั้ง IU เป็นเซิร์ฟเวอร์ Exchange ดูส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม"

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ คุณต้องเปิดใช้การตรวจสอบชื่อ Strong อีกครั้ง เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คุณต้องใช้เครื่องมือชื่อ Strong (Sn.exe) ที่ให้มากับ.NET Framework ซอฟต์แวร์พัฒนา Kit (SDK)

เมื่อต้องการทำเช่นนี้ เปิดพร้อมท์คำสั่ง พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และจากนั้น กด Enter:
sn - Vr *
หมายเหตุ เมื่อต้องการตรวจสอบการตั้งค่าปัจจุบันสำหรับการตรวจสอบชื่อ Strong ใช้คำสั่งต่อไปนี้:

sn -Vl

ข้อมูลเพิ่มเติม

ตรวจสอบชื่อ Strong ต้องถูกปิดใช้งานเมื่อคุณติดตั้ง IU เป็นเซิร์ฟเวอร์ Exchange ดังนั้น ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้ถ้าไม่มี IU ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Exchange การแก้ปัญหานี้เมื่อติดตั้งอิน IU, IU การถอนการติดตั้ง และติดตั้งเซอร์วิสแพ็คล่าสุดของ Exchange Server

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ.NET Framework SDK ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
.NET framework 4.5
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบจำลองนโยบายความปลอดภัย.NET Framework ไปที่เว็บไซต์ Microsoft Developer Network (MSDN) ต่อไปนี้:
แบบจำลองนโยบายความปลอดภัย
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่องมือชื่อ Strong (Sn.exe) เพื่อสร้างแอสเซมบลีใน.NET Framework SDK คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
302340 วิธีการสร้างแอสเซมบลีที่ มีชื่อที่คาดเดายากใน.NET Framework SDK

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 979695 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 9 พฤศจิกายน 2556 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft Exchange Server 2007 Enterprise Edition
  • Microsoft Exchange Server 2007 Standard Edition
Keywords: 
kbsnapin kbexpertiseinter kbsurveynew kbprb kbmt KB979695 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:979695

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com