โปรแกรมแก้ไขด่วนที่มีอยู่ซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถทำบันทึกของโปรแกรมควบคุม Storport.sys การแก้ไขปัญหาประสิทธิภาพการทำงานที่ไม่ดีสำหรับ i/o ของดิสก์ใน Windows Server 2008

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 979764 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 หรือ บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista มันใช้เวลานานแก้ไขช้าประสิทธิภาพหรือ unresponsiveness ปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อคุณทำการดำเนินการ I/O ของดิสก์

สาเหตุทั่วไปมากที่สุดของปัญหาเวลาแฝง I/O คือ ไดรเวอร์ที่ผิดพลาด หรือ underperforming โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาเวลาแฝงเหล่านี้เกิดขึ้น ในโปรแกรมควบคุมดิสก์ หรือฟิลเตอร์ไดรเวอร์ โปรแกรมควบคุมของดิสก์โดยปกติจะเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของเครือข่ายพื้นที่เก็บข้อมูล (SAN) อื่น ๆ ฟิลเตอร์ไดรเวอร์มักจะเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ป้องกันไวรัส ความปลอดภัย หรือเข้ารหัสลับ

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนดังต่อไปนี้ โดยใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณสามารถล็อกเหตุการณ์เมื่อเวลาเวลาแฝงสำหรับ I/O เพื่อเก็บข้อมูลไม่เท่ากับ หรือมากกว่าในเขตแดน ผู้ใช้สามารถตั้งค่าในเขตแดน การดำเนินการนี้ถูกนำมาในระดับของโปรแกรมควบคุมการ์ดเชื่อมต่อเพื่อให้คุณสามารถเห็นว่า ไม่มีปัญหาประสิทธิภาพการทำงานบน SAN แล้ว คุณสามารถติดต่อผู้จัดจำหน่ายที่จัดเก็บข้อมูลเพื่อการแก้ไขปัญหา

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ต้นทุนการสนับสนุนปกตินำไปใช้กับคำถามเพิ่มเติมและเรื่องที่ไม่ได้มีการกำหนดลักษณะสำหรับโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คอมพิวเตอร์ของคุณต้องใช้ระบบปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 • windows Vista Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Vista Service Pack 2 (SP2)
 • windows Server 2008
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ service pack ของ Windows Vista คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
935791วิธีการขอรับ Service Pack ของ Windows Vista รุ่นล่าสุด
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ service pack ของ Windows Server 2008 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
968849วิธีการโหลด Service Pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2008

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในแพคเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรี

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วนก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

แฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ การติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้รุ่นภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบ Coordinated Universal Time (UTC) วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้ในคอมพิวเตอร์จะปรากฏตามเวลาท้องถิ่น โดยมีการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณทำการดำเนินการบางอย่างบนแฟ้ม
บันทึกข้อมูลแฟ้ม windows Vista และ Windows Server 2008
สิ่งสำคัญโปรแกรมแก้ไขด่วนของ windows Vista และ Windows Server 2008 ฮอตฟิกซ์จะรวมอยู่ในแพคเกจโปรแกรมเดียวกัน อย่างไรก็ตาม เท่านั้น "Windows Vista" จะแสดงอยู่บนหน้าการร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วน เมื่อต้องการร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่แสดงภายใต้ "Windows Vista" บนหน้า โปรดดูส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความเพื่อดูว่าระบบปฏิบัติการเกิดขึ้นจริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนถูกนำไปใช้กับการเสมอ
 • แฟ้มที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ระบุ SR_Level (RTM, SPn), และสามารถระบุสาขาบริการ (LDR, GDR) โดยตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มตามที่แสดงในตารางต่อไปนี้
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์SR_Levelสาขาบริการ
  6.0.6000.20xxxWindows Vista:RTMLDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista และ Windows Server 2008SP1LDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista และ Windows Server 2008SP2LDR
 • service Pack 1 ถูกรวมเข้าไว้ใน Windows Server 2008 รุ่นวางจำหน่าย ดังนั้น ไฟล์ milestone RTM ประยุกต์ใช้กับ Windows Vista เท่านั้น แฟ้ม milestone rtm ได้แบบ 6.0.0000xxxxxxหมายเลขรุ่น
 • แฟ้มรายการ (.manifest) และ MUM แฟ้ม (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมแสดงรายการแยกต่างหากในส่วน "แฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Server 2008 และ สำหรับ Windows Vista ข้อมูล" แฟ้ม MUM และแฟ้มที่รายการ และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุง แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยซึ่งไม่แสดงแอตทริบิวต์ จะลงชื่อด้วยลายเซ็นดิจิตัลของ Microsoft
สำหรับ Windows Server 2008 และ Windows Vista รุ่นที่ใช้ x86 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Storport.sys6.0.6001.22623123,78402 2010 Feb16:08x86
Storport.sys6.0.6002.22327126,44802 2010 Feb15:48x86
สำหรับ Windows Server 2008 และ Windows Vista รุ่นที่ใช้ x64 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Storport.sys6.0.6001.22623159,62402 2010 Feb16:35x64
Storport.sys6.0.6002.22327166,27202 2010 Feb15:45x64
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Storport.sys6.0.6001.22623374,78402 2010 Feb16:18IA-64
Storport.sys6.0.6002.22327372,09602 2010 Feb17:38IA-64

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเปิดใช้งานการบันทึกของระบบเมื่อเวลาเวลาแฝงสำหรับ I/O เพื่อเก็บข้อมูลไม่เท่ากับ หรือมากกว่าเขตแดน:

รุ่นของบรรทัดคำสั่ง:
 1. คลิกเริ่มการทำงานประเภท:cmd.
 2. คลิกขวาcmdไอคอน แล้วคลิกเรียกใช้เป็นผู้ดูแลระบบ.
 3. ที่พรอมต์คำสั่ง ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER::
  สร้าง Logman.exe สืบค้นกลับ Storport_Disk_IO_ETW_Trace -p Microsoft-Windows-Storport 8 255 - ets -o "c:\trace\Storport_Logging.etl"
  หมายเหตุ
  • C:\ ควรเป็นอักษรระบุไดรฟ์ที่คุณมีจำนวนเนื้อที่ดิสก์ ample
  • ต้องสร้างไดเรกทอรีที่ระบุไว้ถ้าคุณไม่มีอยู่
 4. พิมพ์คำสั่ง "perfmon" ที่พร้อมท์รับคำสั่งเพื่อเปิดคอนโซลความน่าเชื่อถือและตรวจสอบประสิทธิภาพ
 5. ในความน่าเชื่อถือและการตรวจสอบประสิทธิภาพ (Perfmon.exe) คอนโซล ค้นหารายการต่อไปนี้:
  เซสชันติดตาม Sets\Event ตัวเก็บรวบรวมข้อมูล
 6. คลิกสองครั้งStorport_Disk_IO_ETW_Trace.
 7. ในการคุณสมบัติรายการ คลิกKeywords(All)แล้ว คลิกแก้ไข....
 8. ในการโดยอัตโนมัติรายการ คลิกเพื่อเลือกนั้นIOPerfNotificationกล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกตกลง.
 9. ในการคุณสมบัติรายการ คลิกตัวกรองแล้ว คลิกแก้ไข....
 10. คลิกเพื่อเลือกนั้นตัวกรองที่เปิดใช้งานกล่องกาเครื่องหมาย จากนั้นป้อนค่าเขตแดน (วัดเป็นมิลลิวินาที) ในรูปแบบเลขฐานสิบหกในนั้นกรองข้อมูลกล่อง แล้วคลิกตกลง

  หมายเหตุ:ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้ตั้งค่าเป็นค่าเลขฐานสิบหก ตัวอย่างเช่น f จะหมายถึง มิลลิวินาที 15
 11. คลิกตกลงเมื่อต้องการบันทึกคุณสมบัติ Storport_Disk_IO_ETW_Trace
 12. หยุดตัวเก็บรวบรวมข้อมูลการตั้งค่าหลังจากเกิดปัญหาเวลาแฝง I/O เมื่อต้องการทำเช่นนี้ พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ที่พร้อมท์รับคำสั่ง:
  สืบค้นกลับหยุด Logman.exe Storport_Disk_IO_ETW_Trace - ets
  หมายเหตุ:การเริ่มต้นการสืบค้นกลับอีกในอนาคต คุณสามารถพิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ที่พร้อมท์รับคำสั่ง:
  การเริ่มต้น Logman.exe Storport_Disk_IO_ETW_Trace - ets
 13. ดูล็อก โดยใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ "ตัวแสดงเหตุการณ์" ใช้ฟังก์ชัน "เปิดล็อกที่บันทึกไว้" เพื่อเปิดแฟ้ม "c:\trace\Storport_Logging.etl"

  หมายเหตุ:มีการดูบนระบบกับสถาปัตยกรรมเดียวกัน (x 86 x 64 หรือ IA 64), ระบบปฏิบัติการแบบเดียวกัน และ service pack ระดับเดียวกันของบริการ
รุ่นของ GUI:
 1. ในความน่าเชื่อถือและการตรวจสอบประสิทธิภาพ (Perfmon.exe) คอนโซล คลิกชุดตัวเก็บรวบรวมข้อมูล.
 2. คลิกขวาเซสชันการติดตามเหตุการณ์คลิกใหม่แล้ว คลิกชุดตัวเก็บรวบรวมข้อมูล.
 3. ป้อนชื่อสำหรับข้อมูลตัวเก็บรวบรวมชุดใหม่ เลือกนั้นสร้างด้วยตนเอง (ขั้นสูง)ตัวเลือก แล้วคลิกถัดไป.
 4. คลิกaddคลิกการMicrosoft Windows Storportสินค้า แล้วคลิกตกลง.
 5. ในการคุณสมบัติรายการ คลิกKeywords(All)แล้ว คลิกแก้ไข....
 6. ในการโดยอัตโนมัติรายการ คลิกเพื่อเลือกนั้นIOPerfNotificationกล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกตกลง.
 7. ในการคุณสมบัติรายการ คลิกตัวกรองแล้ว คลิกแก้ไข....
 8. คลิกเพื่อเลือกนั้นตัวกรองที่เปิดใช้งานกล่องกาเครื่องหมาย จากนั้นป้อนค่าเขตแดน (วัดเป็นมิลลิวินาที) ในรูปแบบเลขฐานสิบหกในนั้นกรองข้อมูลกล่อง แล้วคลิกตกลง

  หมายเหตุ:ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้ตั้งค่าเป็นค่าเลขฐานสิบหก ตัวอย่างเช่น f จะหมายถึง มิลลิวินาที 15
 9. ทำตามตัวช่วยสร้างเพื่อสร้างชุดตัวเก็บรวบรวมข้อมูลใหม่
 10. คลิกขวาที่ชุดตัวเก็บรวบรวมข้อมูลที่สร้างขึ้นใหม่ และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ.
 11. ในการแฟ้ม:แท็บ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณมีพื้นที่ว่างดิสก์เพียงพอในการเก็บบันทึก
 12. คลิกขวาที่ชุดตัวเก็บรวบรวมข้อมูลใหม่ และจากนั้น คลิกเริ่มการทำงาน.
 13. หยุดตัวเก็บรวบรวมข้อมูลการตั้งค่าหลังจากเกิดปัญหาเวลาแฝง I/O
 14. ดูล็อก โดยใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ "ตัวแสดงเหตุการณ์" ใช้ฟังก์ชัน "เปิดล็อกที่บันทึกไว้" เพื่อเปิดแฟ้ม "c:\trace\Storport_Logging.etl"
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Vista และ Windows Server 2008

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่น ของ Windows Vista และ Windows Server 2008 ที่
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,565
วันที่ (UTC)03 2010 Feb
เวลา (UTC)10:39
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_9db3429df4ea5b4ba6fcedf495bfe11a_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22327_none_a636292e0833bb4c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม696
วันที่ (UTC)03 2010 Feb
เวลา (UTC)10:39
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_a788da6bf18bf49742b662f97a7aa22c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22623_none_ce5a360005eab4ac.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม696
วันที่ (UTC)03 2010 Feb
เวลา (UTC)10:39
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft หน้าต่าง storport_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22623_none_27f355f84959fb47.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม5,145
วันที่ (UTC)02 2010 Feb
เวลา (UTC)20:22
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft หน้าต่าง storport_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22327_none_29ddc908467cb5c7.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม5,145
วันที่ (UTC)02 2010 Feb
เวลา (UTC)18:11
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ ของ Windows Vista และ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_7e806841149921beddf8637e45a4a7a6_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22623_none_472f939c2da02125.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม700
วันที่ (UTC)03 2010 Feb
เวลา (UTC)10:39
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_a3f37b81871d4466573d1c1a388d7e61_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22327_none_85def9e146feef27.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม700
วันที่ (UTC)03 2010 Feb
เวลา (UTC)10:40
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft หน้าต่าง storport_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22623_none_8411f17c01b76c7d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม5,397
วันที่ (UTC)02 2010 Feb
เวลา (UTC)17:44
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft หน้าต่าง storport_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22327_none_85fc648bfeda26fd.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม5,397
วันที่ (UTC)02 2010 Feb
เวลา (UTC)16:45
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,593
วันที่ (UTC)03 2010 Feb
เวลา (UTC)10:40
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มIa64_3a0e011b3e66e1570cbe2d999fafa99f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22327_none_9e9a775ec3ad09d5.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม698
วันที่ (UTC)03 2010 Feb
เวลา (UTC)10:39
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_935c77a67b4b7aea6bfabf7a381e9e40_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22623_none_922283298434d593.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม698
วันที่ (UTC)03 2010 Feb
เวลา (UTC)10:39
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft หน้าต่าง storport_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22623_none_27f4f9ee49580443.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม5,395
วันที่ (UTC)02 2010 Feb
เวลา (UTC)21:50
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft หน้าต่าง storport_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22327_none_29df6cfe467abec3.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม5,395
วันที่ (UTC)02 2010 Feb
เวลา (UTC)18:20
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,748
วันที่ (UTC)03 2010 Feb
เวลา (UTC)10:39
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 979764 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
Keywords: 
kbprb kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbhotfixserver kbautohotfix kbqfe kbfix kbmt KB979764 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:979764

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com