MS10-041: תיאור של עדכון האבטחה עבור ?.NET Framework 3.5 Service Pack 1 ועבור ?.NET Framework 2.0 Service Pack 2 עבור Windows 2000, עבור Windows Server 2003, ועבור Windows XP: 8 ביוני, 2010

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 979909 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS10-041. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עבור משתמשים ביתיים, תמיכה ללא תשלום זמינה על-ידי חיוג 1-866-PCSAFETY בארה"ב ובקנדה או על-ידי פנייה לנציגות Microsoft המקומית. לקבלת מידע אודות אופן הפנייה לנציגות Microsoft המקומית לתמיכה בבעיות עם עדכוני אבטחה, בקר באתר האינטרנט של התמיכה הבינלאומית של Microsoft:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
לקוחות מצפון אמריקה יכולים גם לקבל גישה מיידית לתמיכה בלתי מוגבלת ללא תשלום בדואר אלקטרוני או לתמיכה בלתי מוגבלת באמצעות שיחת צ'אט אישית על-ידי ביקור באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
עבור לקוחות ארגוניים, תמיכה בעדכוני אבטחה זמינה באמצעות אנשי הקשר הרגילים של התמיכה.

מידע נוסף

מידע נוסף אודות עדכון אבטחה זה

לקבלת מידע נוסף אודות עדכון אבטחה זה כולל מידע אודות קבצים ומידע אודות בעיות מוכרות במהדורות ספציפיות של תוכנה זו, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג אותו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
2197146 עדכונים עבור ?.NET Framework 3.5 Service Pack 1 ועבור ?.NET Framework 2.0 Service Pack 2 עלולים לגרום להצגת מספר מאמר ב- Microsoft Knowledge Base במקום שיוצג השם המלא של העדכון בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה
923100 בעת ניסיון להתקין עדכון עבור ?.NET Framework גירסה 1.0?, 1.1,? 2.0,? 3.0 או 3.5, קוד השגיאה "0x643" של Windows Update או קוד השגיאה "1603" של Windows Installer עלולים להופיע
923101 הודעת שגיאה בעת ניסיון להתקין עדכון אבטחה עבור ?.NET Framework 2.0 במחשב בו פועל Windows Server 2003 x64 Edition:? "שגיאה מס' 1324. התיקייה 'Program Files' מכילה תו לא חוקי"

בעיות מוכרות

פרטי קבצים

הגרסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון האבטחה היא בעלת תכונות הקובץ הרשומות בטבלה הבאה (או תכונות קובץ מתקדמות יותר). התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). כאשר תציג את הנתונים בקובץ, השעה תוצג בהמרה לזמן המקומי. כדי לברר את הפרש השעות בין זמן UTC לזמן המקומי, השתמש בכרטיסיה אזור זמן הכלולה בפריט תאריך ושעה שבלוח הבקרה.

עבור גירסאות מבוססות x86 של ?.NET Framework 3.5 Service Pack 1 ושל ?.NET Framework 2.0 Service Pack 2

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTime
System.Security.dll2.0.50727.4434258,04809-Feb-201003:40
מנת התוכן של ?:GDR
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTime
System.Security.dll2.0.50727.3613258,04809-Feb-201020:22

עבור גירסאות מבוססות x64 של ?.NET Framework 3.5 Service Pack 1 ושל ?.NET Framework 2.0 Service Pack 2

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTime
System.Security.dll2.0.50727.4434258,04809-Feb-201003:40
מנת התוכן של ?:GDR
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTime
System.Security.dll2.0.50727.3613258,04809-Feb-201020:22

עבור גירסאות מבוססות IA64 של ?.NET Framework 3.5 Service Pack 1 ושל ?.NET Framework 2.0 Service Pack 2

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTime
System.Security.dll2.0.50727.4434258,04809-Feb-201003:40
מנת התוכן של ?:GDR
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTime
System.Security.dll2.0.50727.3613258,04809-Feb-201020:22


המידע והפתרון המוצגים במסמך זה, מייצגים את תפיסתה הנוכחית של חברת Microsoft לגבי בעיות אלה נכון למועד הפרסום. פתרון זה זמין באמצעות Microsoft או באמצעות ספק חיצוני. Microsoft אינה ממליצה באופן ספציפי על ספק חיצוני או פתרון חיצוני כלשהם שמאמר זה עשוי לתאר. ייתכן שקיימים גם ספקים חיצוניים או פתרונות חיצוניים אחרים שמאמר זה אינו מתאר. מאחר ש-Microsoft חייבת להגיב לתנאי השוק המשתנים, אין לפרש מידע זה כמחויבות מצד Microsoft.? Microsoft אינה יכולה להבטיח או לאשר את הדיוק של כל מידע או פתרון המוצגים על-ידי Microsoft או על-ידי כל ספק חיצוני אחר הנזכר במאמר.

Microsoft אינה רואה את עצמה כאחראית לדבר, והיא גם דוחה מצגים, הצהרות אחריות ותנאים כלשהם, בין מפורשים, בין משתמעים ובין סטטוטוריים. אלה כוללים, אך אינם מוגבלים, למצגים, להצהרות אחריות או לתנאים באשר לגבי זכויות קניין, אי-הפרה, מצב שביעות רצון, סחירות והתאמה למטרה מסוימת ביחס לכל שירות, פתרון, מוצר או כל חומר או מידע אחר. Microsoft אינה מחויבת בשום מקרה לפתרון חיצוני כלשהו הנזכר במאמר זה.


מאפיינים

Article ID: 979909 - Last Review: יום שישי 30 ספטמבר 2011 - Revision: 3.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, הפועל עם:
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2, הפועל עם:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3, הפועל עם:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
מילות מפתח 
atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability KB979909

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com