ปัญหาที่สองที่เกิดขึ้นได้เมื่อคุณปรับใช้โปรแกรมประยุกต์ใช้ ASP.NET 2.0 บนเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ IIS 7.0 หรือ IIS 7.5 ในโหมดแบบรวม

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 979917 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

คุณสามารถปรับใช้โปรแกรมประยุกต์เว็บที่ใช้ Microsoft ASP.NET 2.0 ไปยังเว็บไซต์ที่โฮสต์บนเซิร์ฟเวอร์ของ Office SharePoint คุณมีรายละเอียดบริการทางอินเทอร์เน็ต (IIS) 7.0 หรือ 7.5 IIS ที่ทำงานในโหมดที่ผสานรวมบนเซิร์ฟเวอร์ ในสถานการณ์เช่นนี้ คุณพบปัญหาต่อไปนี้

ปัญหา 1

คุณสามารถปรับใช้บาง Web parts ที่เชื่อถือได้เพียงบางส่วนบนไซต์ SharePoint Web part ของเว็บเหล่านี้มีสิทธิ์เพิ่มเติมที่เกินกว่าที่ควรมี ปัญหานี้อาจทำให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยบนไซต์ SharePoint ตัวอย่างเช่น Web parts เหล่านี้อาจสร้างคำขอของฐานข้อมูลหรือการร้องขอ HTTP โดยไม่คาดคิดไว้ ลักษณะการทำงานนี้สร้างให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย

หมายเหตุ:Web parts ที่เชื่อถือได้เพียงบางส่วนมี Web part ของเว็บที่มีการปรับใช้กับไดเรกทอรีของช่องเก็บของโปรแกรมประยุกต์เว็บ

ปัญหา 2

ฟังก์ชันนับประสิทธิภาพการทำงาน "การร้องขอถูกจัดคิว" ในวัตถุประสิทธิภาพของ ASP.NET อย่างไม่ถูกต้อง เมื่อคุณเรียกใช้ไซต์ SharePoint ปัญหานี้อาจลดประสิทธิภาพการทำงานของไซต์ SharePoint

ประสิทธิภาพของ "คำร้องขอถูกจัดคิว" counter ทำได้อย่างถูกต้องเมื่อมีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
 • โปรแกรมประยุกต์ที่ทำงานในโหมดที่ IIS แบบคลาสสิค
 • เมื่อมีการร้องขอการลงรายการบัญชีไปยังเก็บเธรดรันไทม์ (CLR) ภาษาทั่วไป ค่าของตัวนับประสิทธิภาพการทำงานที่เพิ่ม
 • เมื่อมีการร้องขอการออกจากกลุ่มของเธรด CLR ค่าของตัวนับประสิทธิภาพที่ลดลง

สาเหตุ

ปัญหา 1

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากมีข้อผิดพลาดในคอมโพเนนต์การรับรองความถูกต้องของ ASP.NET 2.0 ข้อผิดพลาดทำให้ Web parts เชื่อถือได้เพียงบางส่วนไป impersonate บัญชีของพูลโปรแกรมประยุกต์ ดังนั้น Web part ของเว็บได้รับอนุญาตที่เต็มไปยังการเข้าถึงไซต์ SharePoint

ปัญหา 2

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากตัวนับประสิทธิภาพ “ ASP.NET\Request จัดคิว ” รายงานค่าให้เฉพาะเมื่อมีการจัดคิวการร้องขอในคิว ASP.NET ไม่ได้นับคำขอที่กำลังรอสำหรับกลุ่มของเธรด CLR

การแก้ไข

ปัญหา 1

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ทำให้การตั้งค่าใน ASP.NET 2.0 พร้อมใช้งานโปรแกรมประยุกต์ใหม่ การตั้งค่าโปรแกรมประยุกต์ใหม่เป็น aspnet:AllowAnonymousImpersonation คุณสามารถใช้การตั้งค่านี้ได้ โดยการเพิ่มหัวข้อต่อไปนี้ไปยังแฟ้ม Web.config:
  <appSettings>
    <add key="aspnet:AllowAnonymousImpersonation" value="true" />
  </appSettings>
เมื่อต้องการเปิดใช้งานการตั้งค่านี้ คุณต้องมี IIS 7 หรือ 7.5 IIS ที่ทำงานในโหมดแบบรวม เมื่อมีการเปิดใช้การตั้งค่านี้ แอพลิเคชันทำงานภายใต้บริบทการรักษาความปลอดภัยของรหัสประจำตัว IUSR

ปัญหา 2

ถ้าคุณตรวจสอบตัวนับประสิทธิภาพ “ ASP.NET\Request จัดคิว ” หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณดูมูลค่าเพิ่มสำหรับโปรแกรมประยุกต์เดียวกันภายใต้โหลดเดียวกัน นี่คือการได้เนื่องจากตัวนับประสิทธิภาพ “ ASP.NET\Request จัดคิว ” นับคำขอที่ถูกจัดคิวในคิว ASP.NET และคำขอที่กำลังรอสำหรับกลุ่มของเธรด CLR ทั้ง

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว แต่มีเป้าหมายเพียงเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบต่างๆ ที่พบปัญหานี้เท่านั้น hotfix นี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณไม่ได้รับผลกระทบที่รุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอ Service Pack รุ่นถัดไปซึ่งมีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ทันที ให้ติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน สำหรับรายการทั้งหมดของหมายเลขโทรศัพท์ของบริการการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft และข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายสนับสนุน แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:ในกรณีพิเศษ อาจมีการยกเว้นค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนทางโทรศัพท์หากผู้เชี่ยวชาญในการให้การสนับสนุนของ Microsoft ระบุว่าการปรับปรุงเฉพาะจะแก้ปัญหาของคุณได้ ค่าใช้จ่ายปกติจะใช้กับการให้การสนับสนุนสำหรับคำตอบเพิ่มเติมและเรื่องที่ไม่สามารถจัดเป็นคำถามเกี่ยวกับการอัพเดทเฉพาะ

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 (SP1) ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ระบบปฏิบัติการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
 • Windows Vista Service Pack 2 (SP2)
 • windows Server 2008 SP2
 • Windows 7
 • Windows Server 2008 R2

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ถ้ามีการใช้แฟ้มที่ได้รับผลกระทบใด ๆ เมื่อคุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงการเริ่มระบบใหม่คอมพิวเตอร์ ปิดไซต์ใดเว็บ ASP.NET ก่อนที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่น ของ Windows Vista SP2 และ Windows Server 2008 SP2 ที่
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Aspnet_wp.exe2.0.50727.443530,54403 2010 มีนาคม12:08x86
Webengine.dll2.0.50727.4435435,53603 2010 มีนาคม12:08x86
System.web.dll2.0.50727.44355,242,88003 2010 มีนาคม12:08x86
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ ของ Windows Vista SP2 และ Windows Server 2008 SP2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Aspnet_wp.exe2.0.50727.443542,32003 2010 มีนาคม12:08x64
Webengine.dll2.0.50727.4435744,78403 2010 มีนาคม12:08x64
System.web.dll2.0.50727.44355,255,16803 2010 มีนาคม12:08x64
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 SP2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Aspnet_wp.exe2.0.50727.443582,25603 2010 มีนาคม12:09IA-64
Webengine.dll2.0.50727.44351,229,64803 2010 มีนาคม12:09IA-64
System.web.dll2.0.50727.44354,775,93603 2010 มีนาคม12:09IA-64
สำหรับ Windows 7 รุ่น x86 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Aspnet_wp.exe2.0.50727.500730,54403 2010 มีนาคม23:27x86
Webengine.dll2.0.50727.5007436,04803 2010 มีนาคม23:27x86
System.web.dll2.0.50727.50075,246,97603 2010 มีนาคม23:27x86
สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 รุ่น x64 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Aspnet_wp.exe2.0.50727.500742,32003 2010 มีนาคม23:26x64
Webengine.dll2.0.50727.5007745,29603 2010 มีนาคม23:26x64
System.web.dll2.0.50727.50075,255,16803 2010 มีนาคม23:26x64
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Aspnet_wp.exe2.0.50727.500782,25603 2010 มีนาคม23:25IA-64
Webengine.dll2.0.50727.50071,231,18403 2010 มีนาคม23:25IA-64
System.web.dll2.0.50727.50074,775,93603 2010 มีนาคม23:25IA-64

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหา 1 ใช้วิธีการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง

วิธีที่ 1:

สร้างบัญชีผู้ใช้ที่มีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเป็นข้อมูลเฉพาะตัวของ IUSR เดียวกัน จากนั้นพิมพ์ชื่อและรหัสผ่านลงในส่วนระบุ แล้ว เพิ่มส่วนลงในแฟ้ม Web.config ระดับโปรแกรมประยุกต์ ตัวอย่างเช่น คุณเพิ่มส่วนต่อไปนี้ลงในแฟ้ม Web.config ระดับโปรแกรมประยุกต์:
<identity impersonate="true" username="username" password=" password" />
นอกจากนี้ คุณต้องเพิ่มการกำหนดค่าต่อไปนี้ไปยังแฟ้ม Web.config ระดับโปรแกรมประยุกต์เพื่อที่ระงับข้อผิดพลาดการกำหนดค่า IIS ที่เกิดขึ้นเมื่อคุณเพิ่มส่วนรหัสประจำตัว:
<system.webServer>
<validation validateIntegratedModeConfiguration="false" />
</system.webServer>
วิธีที่ 2

เปิดใช้งานการรับรองความถูกต้องแบบไม่ระบุชื่อและการรับรองความถูก ASP.NET ฟอร์มตามต้องอยู่ในโหมด IIS แบบคลาสสิค ใช้การกำหนดค่าต่อไปนี้แล้ว การ impersonate โทเค็นผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อ:
<identity impersonate=”true”/>
In this situation, the anonymous user token is the IUSR token.

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

For more information about options that you can use to deploy SharePoint Web parts, visit the following Microsoft TechNet Web site:
Configure and deploy secure Web parts on an Office SharePoint server
For more information about performance counters for ASP.NET, visit the following Microsoft Developer Network (MSDN) Web site:
Performance counters for ASP.NET
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 979917 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 17 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft .NET Framework 2.0
 • Microsoft ASP.NET 2.0
Keywords: 
kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbqfe kbHotfixServer kbmt KB979917 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:979917

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com