Microsoft Security Advisory: ช่องโหว่ใน Internet Explorer อาจทำให้เกิดการเปิดเผยข้อมูล

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 980088 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

บทนำ

Microsoft ได้ออก Microsoft Security Advisory เกี่ยวกับปัญหานี้สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้าน IT คำแนะนำความปลอดภัยมีข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยเพิ่มเติม หากต้องการอ่านคำแนะนำความปลอดภัย ให้แวะไปที่เว็บไซต์ ต่อไปนี้ของ Microsoft::
http://www.microsoft.com/technet/security/advisory/980088.mspx


เมื่อต้องการได้ เราในการแก้ไขปัญหานี้ให้คุณไป "แก้ไขปัญหาให้กับฉัน"ส่วน ถ้าคุณอาจจะแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง ดูส่วนวิธีแก้ปัญหาในการคำแนะนำด้านความปลอดภัย.

แก้ไขปัญหาให้กับฉัน

แก้ไขปัญหานี้ fixit ที่อธิบายไว้ในส่วนนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อให้ได้แทนการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยใด ๆ เราขอแนะนำให้ คุณติดเสมอตั้งโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยล่าสุด อย่างไรก็ตาม เราเสนอวิธีแก้ไขปัญหานี้ fixit เป็นตัวเลือกการแก้ปัญหาสำหรับสถานการณ์บางอย่าง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ปัญหานี้ แวะไปที่หน้าเว็บคำแนะนำความปลอดภัย Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/technet/security/advisory/980088.mspx
advisory แสดงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหา รวมถึงต่อไปนี้:
 • ในสถานการณ์ที่คุณอาจนำไปใช้ หรือปิดการใช้การแก้ปัญหา
 • วิธีการใช้การแก้ปัญหาด้วยตนเอง
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การดูรายละเอียดนี้ ค้นหานี้ข้อมูลทั่วไปหัวเรื่อง ขยายแล้วนี้การดำเนินการที่แนะนำส่วน และขยายแล้ว นี้ส่วนการแก้ปัญหา.

เมื่อต้องการใช้การแก้ปัญหานี้โดยอัตโนมัติ คลิกการแก้ไขปัญหานี้การเชื่อมโยงภายใต้หัวข้อ "เปิดใช้งานเครือข่ายโพรโทคอล Lockdown" จากนั้น คลิกเรียกใช้ในการดาวน์โหลดแฟ้มกล่องโต้ตอบกล่อง และทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง ซึ่งประยุกต์ใช้วิธีแก้ปัญหา "เปิดใช้งานเครือข่ายโพรโทคอล lockdown" ที่แสดงอยู่ใน CVE 2010 0255

เมื่อต้องการเลิกทำการแก้ไข และคืนค่าการตั้งค่าเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ คลิกการแก้ไขปัญหานี้การเชื่อมโยงภายใต้หัวข้อ "ปิดการใช้งานเครือข่ายโพรโทคอล Lockdown" จากนั้น คลิกเรียกใช้ในการดาวน์โหลดแฟ้มกล่องโต้ตอบกล่อง และทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง ซึ่งลบวิธีแก้ปัญหา "เปิดใช้งานเครือข่ายโพรโทคอล lockdown" ที่แสดงอยู่ใน CVE 2010 0255

Microsoft ได้ทดสอบการแก้ไขปัญหาต่อไปนี้ แม้ว่าการแก้ไขปัญหาเหล่านี้จะไม่แก้ไขช่องโหว่ที่ขีดเส้นใต้ นี้ช่วยบล็อกที่เรียกว่าการโจมตี vectors สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหานั้น ให้ดูคำแนะนำด้านความปลอดภัย.
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
เปิดการใช้งานเครือข่ายโพรโทคอล Lockdownปิดการใช้เครือข่ายโพรโทคอล Lockdown
แก้ไขปัญหานี้
Microsoft Fix it 50365
แก้ไขปัญหานี้
Microsoft Fix it 50366

หมายเหตุ
 • คุณสามารถใช้ได้กับการแก้ไขปัญหานี้ได้รับการสนับสนุนของ Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 รุ่น
 • ตัวช่วยสร้างนี้อาจมีเฉพาะภาษาอังกฤษ แต่การแก้ไขปัญหาแบบอัตโนมัติจะทำงานใน Windows รุ่นที่ใช้ภาษาอื่นเช่นกัน
 • ถ้าคุณไม่อยู่บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา คุณสามารถบันทึกการแก้ไขอัตโนมัติแฟลชไดรฟ์ หรือซีดี และจากนั้น คุณสามารถเรียกใช้ได้บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันการทำงานของ Internet Explorer เครือข่ายโพรโทคอล Lockdown แวะไปที่เว็บเพต่อไปนี้ของ Microsoft:
.aspx http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc737488 (WS.10)

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 980088 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Windows Internet Explorer 8 เมื่อใช้กับ:
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Web Server 2008
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Web Server 2008 R2
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Home Basic
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Ultimate
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Windows Internet Explorer 7 เมื่อใช้กับ:
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Web Server 2008
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Internet Explorer 5.01 Service Pack 4 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
Keywords: 
kbexpertiseinter kbinfo kbsecadvisory kbsecurity kbsecvulnerability kbmsifixme kbfixme kbsurveynew kbmt KB980088 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:980088

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com