อักขระในแบบอักษรของบาร์โคจะพิมพ์ในแบบอักษร wingdings โดยอัตโนมัติในเอกสาร xps ที่สร้างขึ้น โดยใช้ 3.0 Framework ของ.NET

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 980294 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
  • เอกสาร XML กระดาษข้อมูลจำเพาะ (xps) ที่ประกอบด้วยอักขระที่อยู่ในแบบอักษรของบาร์โคคุณได้
  • เอกสารถูกสร้าง โดยใช้ Microsoft .NET Framework 3.0
  • คุณสามารถใช้เครื่องมือการพิมพ์ Easy (Tswpfwrp.exe) เพื่อที่พิมพ์เอกสาร ใน Windows XP หรือ ใน Windows Vista
ในสถานการณ์สมมตินี้ อักขระแบบอักษรของบาร์โคจะถูกแทนที่ ด้วยอักขระที่อยู่ในแบบอักษร wingdings โดยอัตโนมัติ

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว แต่มีเป้าหมายเพียงเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบต่างๆ ที่พบปัญหานี้เท่านั้น hotfix นี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณไม่ได้รับผลกระทบที่รุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอ Service Pack รุ่นถัดไปซึ่งมีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ทันที ให้ติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน สำหรับรายการทั้งหมดของหมายเลขโทรศัพท์ของบริการการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft และข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายสนับสนุน แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:ในกรณีพิเศษ อาจมีการยกเว้นค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนทางโทรศัพท์หากผู้เชี่ยวชาญในการให้การสนับสนุนของ Microsoft ระบุว่าการปรับปรุงเฉพาะจะแก้ปัญหาของคุณได้ ค่าใช้จ่ายปกติจะใช้กับการให้การสนับสนุนสำหรับคำตอบเพิ่มเติมและเรื่องที่ไม่สามารถจัดเป็นคำถามเกี่ยวกับการอัพเดทเฉพาะ

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมีใน.NET Framework 3.0 Service Pack 2 (SP2) หรือใน.NET Framework 3.5 Service Pack 1 (SP1) ติดตั้ง

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณไม่ต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ถ้าไม่มีการใช้แฟ้มที่ได้รับผลกระทบ

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่น ของ Windows Server 2000, Windows Server 2003 และ ของ Windows XP ที่
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Presentationcore.dll3.0.6920.40264,218,88018 2010 Feb00:01x86
Presentationframework.dll3.0.6920.40265,279,74417 2010 Feb23:58x86
Presentationhost.exe4.0.31106.0295,26417 2010 Feb23:58x86
Presentationhostdll.dll3.0.6920.4026130,40818 2010 Feb00:01x86
Presentationhostproxy.dll4.0.31106.099,17618 2010 Feb00:01x86
System.printing.dll3.0.6920.4026368,64018 2010 Feb00:01x86
Windowsbase.dll3.0.6920.40261,249,28018 2010 Feb00:01x86
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2000, Windows Server 2003 และ ของ Windows XP
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Presentationcore.dll3.0.6920.40263,997,69617 2010 Feb23:27x64
Presentationframework.dll3.0.6920.40264,636,67217 2010 Feb23:23x64
Presentationhost.exe4.0.31106.0320,35217 2010 Feb23:23x64
Presentationhostdll.dll3.0.6920.4026171,36817 2010 Feb23:27x64
Presentationhostproxy.dll4.0.31106.0109,92817 2010 Feb23:27x64
System.printing.dll3.0.6920.4026357,88817 2010 Feb23:27x64
Windowsbase.dll3.0.6920.40261,110,01617 2010 Feb23:27x64
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่น ของ Windows Vista SP2 และ Windows Server 2008 SP2 ที่
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
Presentationframework.dll3.0.6920.40265,279,74419 2010 Feb11:59
Windowsbase.dll3.0.6920.40261,249,28019 2010 Feb11:59
Presentationcore.dll3.0.6920.40264,218,88019 2010 Feb11:59
Presentationfontcache.exe.configไม่สามารถใช้งานได้16103 2009 Apr21:25
Wpfgfx_v0300.dll3.0.6920.40031,736,02417 2009 Jun08:03
System.printing.dll3.0.6920.4026368,64019 2010 Feb11:59
Presentationframework.dll3.0.6920.40265,279,74419 2010 Feb11:59
Presentationhostdll.dll3.0.6920.4026130,40819 2010 Feb12:00
Presentationhost.exe4.0.31106.0295,26419 2010 Feb12:00
Presentationhostproxy.dll4.0.31106.099,17619 2010 Feb12:00
Windowsbase.dll3.0.6920.40261,249,28019 2010 Feb11:59
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ ของ Windows Vista SP2 และ Windows Server 2008 SP2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Presentationcore.dll3.0.6920.40263,997,69619 2010 Feb11:59x64
Presentationfontcache.exe.configไม่สามารถใช้งานได้16103 2009 Apr20:58ไม่สามารถใช้งานได้
Wpfgfx_v0300.dll3.0.6920.40032,254,16817 2009 Jun08:03x64
System.printing.dll3.0.6920.4026357,88819 2010 Feb11:59x64
Presentationframework.dll3.0.6920.40264,636,67219 2010 Feb11:59x64
Presentationhostdll.dll3.0.6920.4026171,36819 2010 Feb11:59x64
Presentationhost.exe4.0.31106.0320,35219 2010 Feb11:59x64
Presentationhostproxy.dll4.0.31106.0109,92819 2010 Feb11:59x64
Windowsbase.dll3.0.6920.40261,110,01619 2010 Feb11:59x64

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 980294 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2
  • Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1
Keywords: 
kbsurveynew kbqfe kbmt KB980294 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:980294

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com