มีการตอบสนอง 802.1 X ร้องขอการรับรองความถูกต้องหลังจากการรับรองความถูกต้องล้มเหลวบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 980295 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 ไม่ตอบสนองการร้องขอการรับรองความถูกต้อง X 802.1 หลังจากที่มีความพยายามในการเริ่มต้นการรับรองความถูกต้องล้มเหลว ดังนั้น แบบผู้ใช้หมดการเชื่อมต่อเครือข่าย หรือผู้ใช้กำหนดให้กับเครือไม่ถูกต้องเสมือนข่ายท้องถิ่น (VLAN)

ปัญหานี้มีผลกับสถานการณ์ที่สองต่อไปนี้

สถานการณ์สมมติ 1


เมื่อความพยายามในการรับรองความถูกต้อง DOT3SVC หนึ่งได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว แล้ว ที่ความพยายามในการ reauthentication ต่อไปนี้ล้มเหลวหนึ่งครั้ง อินเทอร์เฟซเครือข่ายไม่สามารถกู้คืนจากความล้มเหลวในการรับรองความถูกต้อง นอกจากนี้ อินเทอร์เฟซเครือข่ายไม่ตอบสนองการร้องขอการ reauthentication ถ้าเป็นการบังคับใช้การรับรองความถูกต้อง X 802.1 อินเทอร์เฟซเครือข่ายถูกบล็อคกระทั่ง โดย 802.1 X สวิตช์ ดังนั้น คอมพิวเตอร์หมดการเชื่อมต่อเครือข่าย

หมายเหตุ:เมื่อคุณตรวจสอบสถานะของอินเทอร์เฟซเครือข่าย คุณเห็นว่า ความพยายามในการรับรองความถูกต้องประสบความสำเร็จ และอินเทอร์เฟซเครือข่ายมี ip แอดเดรสที่ถูกต้อง

สถานการณ์สมมติ 2


คุณดำเนินต่อระบบปฏิบัติการ จากโหมดประหยัดพลังงาน หรือโหมดไฮเบอร์เนต ระบบปฏิบัติการไม่ตอบสนองการร้องขอการ reauthentication X 802.1 ถ้าอินสแตนซ์การรับรองความถูกต้องมีการร้องขอ UI ดังนั้น ความพยายามในการรับรองความถูกต้องล้มเหลวเนื่องจากการหมดเวลาของคำ

สาเหตุ

บริการ DOT3SVC ปรับปรุงค่า AutoConfig เกี่ยวกับรหัสหมายเลขอ้างอิงเซสชันเมื่อมีการรับรองความถูกต้องของ DOT3SVC สำเร็จ นอกจากนี้ หมายเลขของหมายเลขอ้างอิงเซสชันเพิ่มขึ้น ด้วย 1 เหตุการณ์ความล้มเหลวในการรับรองความถูกต้องและเหตุการณ์ reauthentication ที่มา จากที่มินิพอร์ต หรือ จากเครือข่ายทั้งหมดไม่ตรงกับรหัสเซสชัน ตกดังนั้น เหตุการณ์เหล่านี้จะหาย

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นใดๆ

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณอาจต้องเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณใช้การแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วนก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

แฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ การติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้รุ่นสากล วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบ Coordinated Universal Time (UTC) วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้ในคอมพิวเตอร์จะปรากฏตามเวลาท้องถิ่น โดยมีการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณทำการดำเนินการบางอย่างบนแฟ้ม
หมายเหตุของข้อมูลของแฟ้ม Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
สิ่งสำคัญโปรแกรมแก้ไขด่วนของ windows 7 และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 R2 จะรวมอยู่ในแพคเกจโปรแกรมเดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนบนหน้าการร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนจะแสดงรายการภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง เมื่อต้องการร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่แสดงภายใต้ "Windows 7/Windows Server 2008 R2" บนหน้า โปรดดูส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความเพื่อดูว่าระบบปฏิบัติการเกิดขึ้นจริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนถูกนำไปใช้กับการเสมอ
 • แฟ้มรายการ (.manifest) และ MUM แฟ้ม (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมแสดงรายการแยกต่างหากในส่วน "แฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Server 2008 R2 และ Windows 7 ข้อมูล" MUM และแฟ้มที่รายการ และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญมากที่การบำรุงรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุง แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยซึ่งไม่แสดงแอตทริบิวต์ จะลงชื่อด้วยลายเซ็นดิจิตัลของ Microsoft
สำหรับ Windows 7 รุ่น x86 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Dot3.mofไม่สามารถใช้งานได้6,07222-ก.ค.-200923:04ไม่สามารถใช้งานได้
Dot3api.dll6.1.7600.2063891,13608 2010 Feb07:07x86
Dot3dlg.dll6.1.7600.2063847,10408 2010 Feb07:07x86
Dot3msm.dll6.1.7600.20638115,20008 2010 Feb07:07x86
Dot3svc.dll6.1.7600.20638214,01608 2010 Feb07:07x86
Report.system.netdiagframework.xmlไม่สามารถใช้งานได้29,35622-ก.ค.-200923:04ไม่สามารถใช้งานได้
Report.system.wired.xmlไม่สามารถใช้งานได้19,29022-ก.ค.-200923:04ไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.netdiagframework.xmlไม่สามารถใช้งานได้57,28622-ก.ค.-200923:04ไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.wired.xmlไม่สามารถใช้งานได้40,90222-ก.ค.-200923:04ไม่สามารถใช้งานได้
สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 รุ่น x64 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Dot3.mofไม่สามารถใช้งานได้6,07222-ก.ค.-200923:23ไม่สามารถใช้งานได้
Dot3api.dll6.1.7600.2063884,99208 2010 Feb07:40x64
Dot3dlg.dll6.1.7600.2063857,85608 2010 Feb07:40x64
Dot3msm.dll6.1.7600.20638103,93608 2010 Feb07:40x64
Dot3svc.dll6.1.7600.20638252,41608 2010 Feb07:40x64
Report.system.netdiagframework.xmlไม่สามารถใช้งานได้29,35622-ก.ค.-200923:23ไม่สามารถใช้งานได้
Report.system.wired.xmlไม่สามารถใช้งานได้19,29022-ก.ค.-200923:23ไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.netdiagframework.xmlไม่สามารถใช้งานได้57,28622-ก.ค.-200923:23ไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.wired.xmlไม่สามารถใช้งานได้40,90222-ก.ค.-200923:23ไม่สามารถใช้งานได้
Dot3.mofไม่สามารถใช้งานได้6,07222-ก.ค.-200923:04ไม่สามารถใช้งานได้
Dot3api.dll6.1.7600.2063891,13608 2010 Feb07:07x86
Dot3dlg.dll6.1.7600.2063847,10408 2010 Feb07:07x86
Dot3msm.dll6.1.7600.20638115,20008 2010 Feb07:07x86

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่นของ Windows 7
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มX86_84f53a7e2e85cae11a0da3ea049298d2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20638_none_b9ac526796db4aa1.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม699
วันที่ (UTC)08 2010 Feb
เวลา (UTC)18:49
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_e21b4b3cf868fc256c5abe9310c0e168_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20638_none_f28d7f1a8f983456.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม695
วันที่ (UTC)08 2010 Feb
เวลา (UTC)18:49
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-dot3svc-mof_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20638_none_96f3a7c8c6dd2616.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,865
วันที่ (UTC)08 2010 Feb
เวลา (UTC)07:28
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft หน้าต่าง dot3svc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20638_none_6c0515fcedca3bd3.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม86,521
วันที่ (UTC)08 2010 Feb
เวลา (UTC)07:39
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 รุ่น x64 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_1ecc3c59a0f86973296a0b8d0c742fe3_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20638_none_f39b229d8e6c66d6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,048
วันที่ (UTC)08 2010 Feb
เวลา (UTC)18:49
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_a438e64061bdd6ebd8243fe0107c9498_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20638_none_f0bc2512c2b53038.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,040
วันที่ (UTC)08 2010 Feb
เวลา (UTC)18:49
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่าง-dot3svc-mof_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20638_none_f312434c7f3a974c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,867
วันที่ (UTC)08 2010 Feb
เวลา (UTC)08:14
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft หน้าต่าง dot3svc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20638_none_c823b180a627ad09.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม86,525
วันที่ (UTC)08 2010 Feb
เวลา (UTC)08:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-หน้าต่าง-dot3svc-mof_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20638_none_fd66ed9eb39b5947.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,867
วันที่ (UTC)08 2010 Feb
เวลา (UTC)07:23
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft หน้าต่าง dot3svc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20638_none_d2785bd2da886f04.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม79,649
วันที่ (UTC)08 2010 Feb
เวลา (UTC)07:22
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 980295 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows HPC Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
Keywords: 
kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbqfe kbautohotfix kbHotfixServer kbfix kbmt KB980295 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:980295

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com