มีการปรับปรุงจะพร้อมใช้งานที่เปิดใช้งานบางตัวจัดการ IIS 7.0 หรือ IIS 7.5 เพื่อจัดการการร้องขอ Url ไม่ได้ลงท้าย ด้วยรอบระยะเวลา

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 980368 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

บทความนี้อธิบายการปรับปรุงที่ทำให้บาง Internet Information Services (IIS) 7.0 หรือตัวจัดการ IIS 7.5 เพื่อจัดการการร้องขอ Url ไม่ได้ลงท้าย ด้วยเครื่องหมายมหัพภาค โดยเฉพาะ แมปตัวจัดการเหล่านี้ไปยัง " * " เส้นทางการร้องขอ ในปัจจุบัน ตัวจัดการที่ถูกแมปไปยัง " * " เส้นทางจัดการกับคำขอที่ Url ที่ลงท้าย ด้วยรอบระยะเวลาร้องขอ ตัวอย่างเช่น ตัวจัดการจัดการกับคำร้องขอ Url ที่คล้ายกับ URL ต่อไปนี้:
http://www.example.com/ExampleSite/ExampleFile
หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้ ตัวจัดการที่ถูกแมปไปยัง " * " ขอเส้นทางสามารถจัดการคำขอที่ Url ที่ลงท้าย ด้วยเครื่องหมายมหัพภาคและการร้องขอที่ Url ไม่ลงท้าย ด้วยจุด ตัวอย่างเช่น ตัวจัดการสามารถเดี๋ยวนี้จัดการการร้องขอที่คล้ายกับ Url ต่อไปนี้:
http://www.example.com/ExampleSite/ExampleFile
http://www.example.com/ExampleSite/ExampleFile

หลังจากที่โปรแกรมปรับปรุงนี้มีใช้ การร้องขอหมายเลขอ้างอิง applicationscan ASP.NET 4 สำหรับ extensionless URLs.Therefore, HttpModules ที่มีการจัดการที่ทำงานก่อนที่จะดำเนินการตัวจัดการจะทำงานในบางกรณี HttpModulescan ส่งคืน errorsfor Url extensionless ตัวอย่างเช่น HttpModule ผิดที่เขียนเฉพาะคำขอ.aspx คาดว่าอาจเดี๋ยวนี้กลับข้อผิดพลาดเมื่อพยายามเข้าถึงคุณสมบัติ HttpContext.Session

คุณสามารถปิดฟังก์ชัน extensionless URL สำหรับโปรแกรมประยุกต์ ASP.NET ได้รับผลกระทบ ด้วยการเพิ่มแฟ้ม web.config ของโปรแกรมประยุกต์ต่อไปนี้:

<system.webServer>    <handlers>        <remove name="ExtensionlessUrl-Integrated-4.0"/>        <remove name=" ExtensionlessUrl-ISAPI-4.0_32bit "/>     </handlers>
</system.webServer>

ข้อมูลเพิ่มเติม

อัพเดตข้อมูล

วิธีการขอรับโปรแกรมปรับปรุงนี้

คุณสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมปรับปรุงเหล่านี้ จาก Microsoft เว็บไซต์ Windows Update หรือ จาก ศูนย์ดาวน์โหลดของ Windows
เว็บไซต์ Windows Update
http://update.microsoft.com
ศูนย์ดาวน์โหลด Windows
แฟ้มต่อไปนี้จะพร้อมให้ดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft:
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ระบบปฏิบัติการการปรับปรุง
Windows 7
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้
Windows 7 สำหรับระบบที่ใช้ x64
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้
Windows Server 2008
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้
Windows Server 2008 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้
Windows Server 2008 x 64 Edition
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้
Windows Vista
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้
Windows Vista สำหรับระบบที่ใช้ x64
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้
Windows Server 2008 R2 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้
Windows Server 2008 R2 x 64 Edition
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้การปรับปรุงนี้ คุณต้องมี IIS 7.0 หรือ IIS 7.5 ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ระบบปฏิบัติการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
  • Windows Vista Service Pack 2 (SP2)
  • Windows Server 2008 SP2
  • Windows 7
  • Windows Server 2008 R2

ความต้องการสำหัรับการเริ่มระบบใหม่

คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หาก IIS กำลังรันอยู่เมื่อคุณใช้การปรับปรุงนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมปรับปรุง

การปรับปรุงนี้ไม่แทนการปรับปรุงอื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

การปรับปรุงรุ่นภาษาอังกฤษมีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้แท็บ โซนเวลา ในรายการ วันและเวลา ใน'แผงควบคุม
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนใช้ x86 เวอร์ชั่น ของ Windows Server 2008 และ Windows Vista
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Httpapi.dll6.0.6002.2235030,72026-ก.พ.-201017:07x 86
Http.sys6.0.6002.22350411,64826-ก.พ.-201014:58x 86
Hwebcore.dll7.0.6002.2235012,80026-ก.พ.-201017:07x 86
Iiscore.dll7.0.6002.22350191,48826-ก.พ.-201017:07x 86
Iisstart.htmไม่เกี่ยวข้อง68903-เมษายน-200920:49ไม่เกี่ยวข้อง
W3dt.dll7.0.6002.2235023,55226-ก.พ.-201017:11x 86
Welcome.pngไม่เกี่ยวข้อง184,94603-เมษายน-200920:49ไม่เกี่ยวข้อง
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนใช้ x64 เวอร์ชั่น ของ Windows Server 2008 และ Windows Vista
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Httpapi.dll6.0.6002.2235033,79226-ก.พ.-201021:33x 64
Http.sys6.0.6002.22350620,03226-ก.พ.-201015:14x 64
Hwebcore.dll7.0.6002.2235015,36026-ก.พ.-201021:33x 64
Iiscore.dll7.0.6002.22350296,44826-ก.พ.-201021:33x 64
Iisstart.htmไม่เกี่ยวข้อง68903-เมษายน-200920:41ไม่เกี่ยวข้อง
W3dt.dll7.0.6002.2235031,23226-ก.พ.-201021:35x 64
Welcome.pngไม่เกี่ยวข้อง184,94603-เมษายน-200920:41ไม่เกี่ยวข้อง
Hwebcore.dll7.0.6002.2235012,80026-ก.พ.-201017:07x 86
Iiscore.dll7.0.6002.22350191,48826-ก.พ.-201017:07x 86
W3dt.dll7.0.6002.2235023,55226-ก.พ.-201017:11x 86
Httpapi.dll6.0.6002.2235030,72026-ก.พ.-201017:07x 86
สำหรับ Windows Server 2008 รุ่นที่ใช้ IA-64 ที่สนับสนุนทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Httpapi.dll6.0.6002.2235070,65626-ก.พ.-201016:50IA-64
Http.sys6.0.6002.223501,176,57626-ก.พ.-201015:08IA-64
Hwebcore.dll7.0.6002.2235037,37626-ก.พ.-201016:50IA-64
Iiscore.dll7.0.6002.22350547,32826-ก.พ.-201016:50IA-64
Iisstart.htmไม่เกี่ยวข้อง68903-เมษายน-200920:42ไม่เกี่ยวข้อง
W3dt.dll7.0.6002.2235052,73626-ก.พ.-201016:55IA-64
Welcome.pngไม่เกี่ยวข้อง184,94603-เมษายน-200920:42ไม่เกี่ยวข้อง
Hwebcore.dll7.0.6002.2235012,80026-ก.พ.-201017:07x 86
Iiscore.dll7.0.6002.22350191,48826-ก.พ.-201017:07x 86
W3dt.dll7.0.6002.2235023,55226-ก.พ.-201017:11x 86
Httpapi.dll6.0.6002.2235030,72026-ก.พ.-201017:07x 86
สำหรับ Windows 7 ทุกรุ่นที่รองรับ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Hwebcore.dll7.5.7600.2065412,80026-ก.พ.-201010:08x 86
Iiscore.dll7.5.7600.20654198,14426-ก.พ.-201010:08x 86
W3dt.dll7.5.7600.2065424,06426-ก.พ.-201010:08x 86
สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 ทุกรุ่นที่รองรับ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Hwebcore.dll7.5.7600.2065415,36026-ก.พ.-201010:04x 64
Iiscore.dll7.5.7600.20654314,36826-ก.พ.-201010:04x 64
W3dt.dll7.5.7600.2065431,74426-ก.พ.-201010:04x 64
สำหรับ Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ IA-64 ที่สนับสนุนทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Hwebcore.dll7.5.7600.2065437,37626-ก.พ.-201008:50IA-64
Iiscore.dll7.5.7600.20654575,48826-ก.พ.-201008:50IA-64
W3dt.dll7.5.7600.2065452,22426-ก.พ.-201008:55IA-64

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน"
ถ้าคุณต้องการให้ตัวจัดการการเรียกใช้คำขอรอง คุณสามารถใช้ค่าสถานะ EXECUTE_FLAG_IGNORE_CURRENT_INTERCEPTOR เมื่อคุณสร้างตัวจัดการ ลักษณะเช่นนี้ป้องกันไม่ให้ค่าสถานะกำลังเรียกใช้บนคำขอลูกอีกครั้ง

ค่าสถานะ EXECUTE_FLAG_IGNORE_CURRENT_INTERCEPTOR เป็นค่าคงการดำเนินการร้องขอที่ได้รับการสนับสนุน ใน IIS 7.0 และ IIS 7.5 ค่าสถานะบ่งชี้ว่า ควรจะข้ามตัวจัดการสำหรับห่วงโซ่การร้องขอที่กำหนด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าสถานะ แวะไปเว็บไซต์ Microsoft Developer Network (MSDN) ต่อไปนี้:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดสำหรับการแมปตัวจัดการการกำหนดค่าใน IIS 7.0 แวะไป Microsoft TechNet เว็บไซต์ต่อไปนี้:

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Server 2008 และ Windows Vista

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดใช้ x86 เวอร์ชั่น ของ Windows Server 2008 และ Windows Vista ได้รับการสนับสนุน
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม5,158
วัน (UTC)27-ก.พ.-2010
เวลา (UTC)18:17
ชื่อแฟ้มX86_1e7a6f15f4d7f4edd519aef2d647881c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22350_none_1d29480970a05e6f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม696
วัน (UTC)27-ก.พ.-2010
เวลา (UTC)18:17
ชื่อแฟ้มX86_858118480c32f0534bf960b55b372bbf_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22350_none_fbbdf75a771ea5a3.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม705
วัน (UTC)27-ก.พ.-2010
เวลา (UTC)18:17
ชื่อแฟ้มX86_c6ec327fe3d68b3a7c1ee394cc3e55e4_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22350_none_e6c62fe21d7f6f0c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม692
วัน (UTC)27-ก.พ.-2010
เวลา (UTC)18:17
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-http-api_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22350_none_f7e64594b3b84c39.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม4,708
วัน (UTC)26-ก.พ.-2010
เวลา (UTC)18:50
ชื่อแฟ้มWindows-X86_microsoft-http_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22350_none_aefb04de2f475f7e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม144,703
วัน (UTC)26-ก.พ.-2010
เวลา (UTC)18:52
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-iis-corewebengine_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22350_none_d1e410bc3fb12f83.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม16,238
วัน (UTC)26-ก.พ.-2010
เวลา (UTC)18:49
ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดใช้ x64 เวอร์ชั่น ของ Windows Server 2008 และ Windows Vista ได้รับการสนับสนุน
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_31545cc2b22af01a59ebb17bbace1cd7_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22350_none_70348f26c94b803f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,060
วัน (UTC)27-ก.พ.-2010
เวลา (UTC)18:17
ชื่อแฟ้มAmd64_5448eef498705cbe74c3240f471198c3_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22350_none_ca9b0a6a45ef30c2.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม696
วัน (UTC)27-ก.พ.-2010
เวลา (UTC)18:17
ชื่อแฟ้มAmd64_70b0ac19a0faeb698c7dfffa4d951280_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22350_none_3928bcb681238700.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,040
วัน (UTC)27-ก.พ.-2010
เวลา (UTC)18:17
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-http-api_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22350_none_5404e1186c15bd6f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม4,722
วัน (UTC)26-ก.พ.-2010
เวลา (UTC)23:11
ชื่อแฟ้มWindows-Amd64_microsoft-http_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22350_none_0b19a061e7a4d0b4.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม144,967
วัน (UTC)26-ก.พ.-2010
เวลา (UTC)23:13
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-iis-corewebengine_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22350_none_2e02ac3ff80ea0b9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม16,270
วัน (UTC)26-ก.พ.-2010
เวลา (UTC)23:09
$$$$ ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม5,204
วัน (UTC)27-ก.พ.-2010
เวลา (UTC)18:17
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-iis-corewebengine_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22350_none_385756922c6f62b4.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม9,710
วัน (UTC)26-ก.พ.-2010
เวลา (UTC)18:42
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-http-api_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22350_none_f7e64594b3b84c39.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม4,708
วัน (UTC)26-ก.พ.-2010
เวลา (UTC)18:50
ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มIa64_27d3cfa1344d417e7dcf371af14a494b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22350_none_4460c56ad3f3cab5.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม694
วัน (UTC)27-ก.พ.-2010
เวลา (UTC)18:17
ชื่อแฟ้มIa64_3e5b74e023a4d148ceddd6b4ca5a88f9_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22350_none_082778ed5cc3c10e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,058
วัน (UTC)27-ก.พ.-2010
เวลา (UTC)18:17
ชื่อแฟ้มIa64_8912b65e3989f0274874c85d898f409b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22350_none_cca4e76efee005c8.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,038
วัน (UTC)27-ก.พ.-2010
เวลา (UTC)18:17
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-http-api_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22350_none_f7e7e98ab3b65535.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม4,715
วัน (UTC)26-ก.พ.-2010
เวลา (UTC)18:18
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-http_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22350_none_aefca8d42f45687a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม144,957
วัน (UTC)26-ก.พ.-2010
เวลา (UTC)18:20
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-iis-corewebengine_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22350_none_d1e5b4b23faf387f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม16,254
วัน (UTC)26-ก.พ.-2010
เวลา (UTC)18:16
$$$$ ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,032
วัน (UTC)27-ก.พ.-2010
เวลา (UTC)18:17
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-iis-corewebengine_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22350_none_385756922c6f62b4.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม9,710
วัน (UTC)26-ก.พ.-2010
เวลา (UTC)18:42
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-http-api_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22350_none_f7e64594b3b84c39.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม4,708
วัน (UTC)26-ก.พ.-2010
เวลา (UTC)18:50

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows 7 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,856
วัน (UTC)26-ก.พ.-2010
เวลา (UTC)17:34
ชื่อแฟ้มX86_8351b8daf6943b693db57904da56bc16_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20654_none_5b65c7b268b9d6bf.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม705
วัน (UTC)26-ก.พ.-2010
เวลา (UTC)17:34
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-iis-corewebengine_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20654_none_d0296e5ba39e7f7c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม10,228
วัน (UTC)26-ก.พ.-2010
เวลา (UTC)11:57
ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนใช้ x64 เวอร์ชั่น ของ Windows 7 และ Windows Server 2008 r2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_6dc8283f92dde563aa9adc39d29d56a1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20654_none_06c5836643d8c1ff.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,060
วัน (UTC)26-ก.พ.-2010
เวลา (UTC)17:34
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-iis-corewebengine_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20654_none_2c4809df5bfbf0b2.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม10,236
วัน (UTC)26-ก.พ.-2010
เวลา (UTC)11:33
$$$$ ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,076
วัน (UTC)26-ก.พ.-2010
เวลา (UTC)17:34
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-iis-corewebengine_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20654_none_369cb431905cb2ad.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม7,906
วัน (UTC)26-ก.พ.-2010
เวลา (UTC)10:28
ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มIa64_5c181612b6fab262c02ec62d718c487b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20654_none_c84aea562b85fe03.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,058
วัน (UTC)26-ก.พ.-2010
เวลา (UTC)17:34
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-iis-corewebengine_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20654_none_d02b1251a39c8878.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม10,232
วัน (UTC)26-ก.พ.-2010
เวลา (UTC)11:36
$$$$ ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,862
วัน (UTC)26-ก.พ.-2010
เวลา (UTC)17:34
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-iis-corewebengine_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20654_none_369cb431905cb2ad.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม7,906
วัน (UTC)26-ก.พ.-2010
เวลา (UTC)10:28

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 980368 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 พฤศจิกายน 2556 - Revision: 3.0
ใช้กับ
  • Microsoft Internet Information Services 7.0
  • Microsoft Internet Information Services 7.5
Keywords: 
kbautohotfix kbsurveynew kbqfe kbexpertiseadvanced kbmt KB980368 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:980368

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com