การแก้ไข: คุณพบปัญหาต่าง ๆ เมื่อคุณใช้ Powershell cmdlets หรือคุณลักษณะ AppFabric ใน IIS 7.0 หรือ IIS 7.5

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 980423 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ข้อมูลบริการทางอินเทอร์เน็ต (IIS) 7.0 หรือ IIS 7.5 คุณอาจพบปัญหาต่อไปนี้หลังจากที่คุณติดตั้ง Windows Server AppFabric

ปัญหา 1

คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้เมื่อคุณใช้ Powershell cmdlets หรือ AppFabric คุณลักษณะในตัวจัดการ IIS:
"องค์ประกอบที่ไม่รู้จัก '<name of="" the="" custom="" element=""></name>' "

ปัญหา 2

คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้เมื่อคุณใช้ AppFabric เครื่องมือตั้งค่าคอนฟิกในโปรแกรมจัดการ IIS:
"" ข้อผิดพลาด (สตริงที่ว่างเปล่า)

ปัญหา 3

คุณไม่ติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อธิบายไว้ในบทความรู้ของ Microsoft ตาม 970773 บนคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อคุณใช้ Powershell cmdlets หรือ AppFabric คุณลักษณะในตัวจัดการ IIS คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
"โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows 'KB970773' ไม่ติดตั้ง การติดตั้งการแก้ไข แล้วลองอีกครั้ง"

ปัญหา 4

คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้เมื่อคุณใช้ AppFabric เครื่องมือการแจงนับ:
"ไม่สามารถเพิ่มคอลเลกชันซ้ำรายการของชนิด 'เพิ่มแอสเซมบลี 'มีคุณลักษณะที่ไม่ซ้ำกัน' ' การตั้งค่าเป็น '<assembly name=""></assembly>

ปัญหา 5

คุณตั้งค่านี้configSourceแอตทริบิวต์ในการอ้างอิงแฟ้มอื่นที่ประกอบด้วยข้อมูลการกำหนดค่าแฟ้ม Web.config เมื่อคุณเปลี่ยนแปลง และปรับปรุงของโปรแกรมประยุกต์กำหนดค่าตรวจสอบที่อยู่ในแฟ้มที่ถูกอ้างอิง แอพลิเคชันคือ recycled อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคอนฟิกตรวจสอบในแฟ้มที่ถูกอ้างอิงควรป้องกันการ recycling แอปพลิเคชันที่ใช้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าคอนฟิกการตรวจสอบ โดยการใช้แฟ้มการตั้งค่าคอนฟิก โปรดดูส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม"

ปัญหา 6

คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้เมื่อคุณกำหนดค่าการสืบค้นกลับการวินิจฉัยและการบันทึกข้อความ:
"ไม่สามารถปรับเปลี่ยนตรวจแก้จุดบกพร่องในการสืบค้นกลับได้เนื่องจากการฟัง 'DublinTracing' ได้ถูกกำหนดไว้ที่ขอบเขตที่สูงที่ใช้ร่วมกัน การเปลี่ยนแปลงขอบเขตของการดำเนินการปัจจุบัน แล้วลองอีกครั้ง"

สาเหตุ

สาเหตุของปัญหา 1

ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเนื่องจากมีข้อยกเว้นที่เกิดขึ้นเมื่อ MWA API อ่านการตั้งค่าคอนฟิกลักษณะการทำงานที่กำหนดเองของ Windows สื่อสารมูลฐาน (WCF) หรือรวม WCF การกำหนดเอง

ตัวอย่างเช่น คุณต้องตั้งค่าคอนฟิก WCF ต่อไปนี้:
<system.ServiceModel>
<behaviors>
<serviceBehaviors>
<behavior name="String">
<serviceMetadata httpGetEnabled="True"/>
<Example.Examplebehavior />
</behavior>
</serviceBehaviors>
</behaviors>
</system.ServiceModel>
ในตัวอย่างนี้serviceMetadataลักษณะการทำงานเป็น schematized เพื่อให้สามารถอ่านได้ โดยการ MWA API อย่างไรก็ตาม ในExample.ExampleBehaviorลักษณะการทำงานอยู่ไม่ schematized และไม่สามารถอ่านได้ โดยการ MWA API ดังนั้น ข้อยกเว้นที่ส่งกลับค่า MWA API และ Powershell cmdlets หรือคุณลักษณะ AppFabric ในตัวจัดการ IIS ไม่สามารถแก้ไขการExample.ExampleBehaviorลักษณะการทำงาน โปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ในบทความนี้ทำให้ข้อยกเว้นนี้ และช่วยให้ Powershell cmdlets และลักษณะการทำ AppFabric ในฟังก์ชันตัวจัดการ IIS ได้อย่างถูกต้อง

สาเหตุของปัญหา 2

ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเนื่องจากมีอยู่ขององค์ประกอบ extensible ต่าง ๆ ในการกำหนดค่า IIS ที่ยอมรับแอตทริบิวต์ที่กำหนดโดยผู้ใช้

ตัวอย่างเช่น คุณมีองค์ประกอบที่มีชื่อpersistenceBehaviorในการsystem.ServiceModelองค์ประกอบ กระบวนการpersistenceBehaviorองค์ประกอบเป็น schematized การอนุญาตให้ใช้แอตทริบิวต์ที่กำหนดโดยผู้ใช้ โดยการตั้งค่านั้นallowUnrecognizedAttributeการตั้งค่าแผนการ TRUE ถ้ามีการตั้งค่าแอตทริบิวต์กำหนดโดยผู้ใช้ในการpersistenceBehaviorองค์ประกอบ MWA API อาจอยู่นอกกระบวนการยกเว้น ด้วยสายอักขระข้อผิดพลาดที่ว่างเปล่า

สาเหตุของปัญหา 3

ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเนื่องจาก MWA API ไม่สามารถประเมินปัจจุบันขององค์ประกอบในการกำหนดค่า IIS Manager เว้นแต่ว่าองค์ประกอบที่มี schematized แอตทริบิวต์

หมายเหตุ:Powershell cmdlets และ AppFabric ต้องใช้ลักษณะการทำงานในโปรแกรมจัดการ IIS ว่า โปรแกรมแก้ไขด่วนที่อธิบายไว้ใน Microsoft Knowledge Base บทความ 970773 ถูกติดตั้งไว้ หากโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้ติดตั้ง AppFabric ไม่สามารถทำการดำเนินการใด ๆ

สาเหตุของปัญหา 4

ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเนื่องจาก schema สำหรับคอลเลกชันของแอสเซมบลีไม่อนุญาตให้มีองค์ประกอบของแอสเซมบลีที่ซ้ำกันจะมีอยู่ในแฟ้ม Web.config โปรแกรมประยุกต์และแฟ้ม Web.config ราก หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนที่อธิบายไว้ในบทความนี้ แบบแผนช่วยให้องค์ประกอบของแอสเซมบลีที่ซ้ำกันจะมีอยู่ในแฟ้ม Web.config โปรแกรมประยุกต์และแฟ้ม Web.config ราก

สาเหตุของปัญหา 5

เมื่อ Powershell cmdlets และคุณลักษณะ AppFabric ในตัวจัดการ IIS พยายามปรับปรุงการตั้งค่าคอนฟิกการตรวจสอบ MWA API คัดลอกการตั้งค่าคอนฟิกจากไฟล์ที่ถูกอ้างอิงไปยังแฟ้ม Web.config ซึ่งทำให้ IIS ไปยังถังรีเคิลแอพลิเคชัน

สาเหตุของปัญหา 6

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจาก schema สำหรับการsharedListenersคอลเลกชันไม่มีกำหนดอย่างถูกต้องเพื่ออนุญาตให้มีองค์ประกอบหลายที่มีชื่อเดียวกันที่จะเพิ่ม ซึ่งทำให้ข้อความแสดงปัญหาสำหรับ AppFabric เนื่องจากsharedListenersองค์ประกอบเป็นมักจะกำหนดชื่อเดียวกันในขอบเขตหลายใน IIS ลำดับชั้นของการตั้งค่าคอนฟิก

หมายเหตุ:ตัวอย่างเช่น ขอบเขตเหล่านี้หลายอาจมีขอบเขตของไซต์และโปรแกรมประยุกต์

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลการปรับปรุง

<a0>$$$$</a0>Microsoft::

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดการปรับปรุงสำหรับ Windows 7 แพคเกจ Edition 86
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดการปรับปรุงสำหรับ Windows 7 แพคเกจ Edition 64
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดการปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2008 แพคเกจ Edition 86
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดการปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2008 แพคเกจ Edition 64
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
Download the Update for Windows Server 2008 IA64 Edition package now.
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
Download the Update for Windows Server 2008 R2 x64 Edition package now.
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
Download the Update for Windows Server 2008 R2 IA64 Edition package now.
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
Download the Update for Windows Vista x86 Edition package now.
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
Download the Update for Windows Vista x64 Edition package now.

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาวน์โหลดไฟล์การสนับสนุนของไมโครซอฟท์ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
119591วิธีรับแฟ้มการสนับสนุนของไมโครซอฟท์จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต

ข้อกำหนดเบื้องต้น

You must have IIS 7.0 or IIS 7.5 installed to apply this hotfix. This hotfix can be installed on a computer that is running one of the following operating systems:
  • Windows Vista Service Pack 2 (SP2)
  • Windows Server 2008 SP2
  • Windows 7
  • Windows Server 2008 R2

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

If IIS is running when you apply this hotfix, you must restart the computer after you apply the hotfix.

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมปรับปรุง

This update replaces the hotfix that is described in Microsoft Knowledge Base article 970773.สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมแก้ไขด่วนถูกแทน คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
970773การแก้ไข: API MWA จะไม่สามารถกำหนดว่า องค์ประกอบมีอยู่ในแฟ้มการกำหนดค่า IIS 7.0 ถ้าองค์ประกอบมีไม่มีองค์ประกอบลูก และไม่มีแอตทริบิวต์ที่กำหนดไว้

ข้อมูลแฟ้ม

การปรับปรุงที่เป็นภาษาอังกฤษมีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนั้น) ที่อยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลาสินค้าในการควบคุมแผง
สำหรับ Windows Server 2008 และ Windows Vista รุ่นที่ใช้ x86 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Admwprox.dll7.0.6002.2234351,71220 2010 Feb23:06x86
Ahadmin.dll7.0.6002.2234327,13620 2010 Feb23:07x86
appcmd.exe7.0.6002.22343154,11220 2010 Feb21:22x86
Appcmd.xmlไม่สามารถใช้งานได้3,65403 2009 Apr20:43ไม่สามารถใช้งานได้
Applicationhost.configไม่สามารถใช้งานได้7,99003 2009 Apr20:43ไม่สามารถใช้งานได้
Appobj.dll7.0.6002.22343311,80820 2010 Feb23:07x86
Aspnetca.exe7.0.6002.22343182,78420 2010 Feb21:22x86
Aspnet_schema.xmlไม่สามารถใช้งานได้38,80909 2010 Feb09:17ไม่สามารถใช้งานได้
Fx_schema.xmlไม่สามารถใช้งานได้27,10509 2010 Feb09:17ไม่สามารถใช้งานได้
Iismig.dll7.0.6002.22343209,40820 2010 Feb23:11x86
Iisreg.dll7.0.6002.2234389,08820 2010 Feb23:08x86
Iisres.dll7.0.6002.22343193,02420 2010 Feb21:22x86
Iisreset.exe7.0.6002.2234314,84820 2010 Feb21:21x86
Iisrstap.dll7.0.6002.223438,19220 2010 Feb23:08x86
Iisrstas.exe7.0.6002.2234331,23220 2010 Feb21:21x86
Iisrtl.dll7.0.6002.22343153,60020 2010 Feb23:08x86
Iissetup.exe7.0.6002.22343228,86420 2010 Feb21:22x86
Iissyspr.dll7.0.6002.2234359,39220 2010 Feb23:08x86
Iisutil.dll7.0.6002.22343202,75220 2010 Feb23:08x86
Iis_schema.xmlไม่สามารถใช้งานได้79,61020 2010 Feb18:12ไม่สามารถใช้งานได้
Nativerd.dll7.0.6002.2234333331220 2010 Feb23:10x86
Redirection.configไม่สามารถใช้งานได้49003 2009 Apr20:45ไม่สามารถใช้งานได้
Rsca.dll7.0.6002.2234326,62420 2010 Feb23:11x86
Rscaext.dll6.0.6002.2234338,91220 2010 Feb23:11x86
Rscaext.xmlไม่สามารถใช้งานได้8,36303 2009 Apr20:45ไม่สามารถใช้งานได้
W3ctrlps.dll7.0.6002.223439,21620 2010 Feb23:12x86
Wamregps.dll7.0.6002.2234310,75220 2010 Feb23:12x86
Iisw3adm.dll7.0.6002.22343374,27220 2010 Feb23:08x86
W3tp.dll7.0.6002.2234315,87220 2010 Feb23:12x86
W3wphost.dll7.0.6002.2234348,12820 2010 Feb23:12x86
Wbhstipm.dll7.0.6002.2234324,06420 2010 Feb23:12x86
Wbhst_pm.dll7.0.6002.2234322,52820 2010 Feb23:12x86
สำหรับ Windows Server 2008 และ Windows Vista รุ่นที่ใช้ x64 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Admwprox.dll7.0.6002.2234354,78420 2010 Feb23:08x64
Ahadmin.dll7.0.6002.2234361,44020 2010 Feb23:08x64
appcmd.exe7.0.6002.22343191,48820 2010 Feb21:36x64
Appcmd.xmlไม่สามารถใช้งานได้3,65403 2009 Apr20:38ไม่สามารถใช้งานได้
Applicationhost.configไม่สามารถใช้งานได้7,99003 2009 Apr20:38ไม่สามารถใช้งานได้
Appobj.dll7.0.6002.22343379,39220 2010 Feb23:08x64
Aspnetca.exe7.0.6002.22343218,62420 2010 Feb21:36x64
Aspnet_schema.xmlไม่สามารถใช้งานได้38,80909 2010 Feb09:17ไม่สามารถใช้งานได้
Fx_schema.xmlไม่สามารถใช้งานได้27,10509 2010 Feb09:17ไม่สามารถใช้งานได้
Iismig.dll7.0.6002.22343242,68820 2010 Feb23:12x64
Iisreg.dll7.0.6002.22343111,61620 2010 Feb23:10x64
Iisres.dll7.0.6002.22343193,02420 2010 Feb21:36x64
Iisreset.exe7.0.6002.2234316,89620 2010 Feb21:35x64
Iisrstap.dll7.0.6002.2234311,26420 2010 Feb23:10x64
Iisrstas.exe7.0.6002.2234334,81620 2010 Feb21:35x64
Iisrtl.dll7.0.6002.22343192,51220 2010 Feb23:10x64
Iissetup.exe7.0.6002.22343280,06420 2010 Feb21:36x64
Iissyspr.dll7.0.6002.2234366,56020 2010 Feb23:10x64
Iisutil.dll7.0.6002.22343276,99220 2010 Feb23:10x64
Iis_schema.xmlไม่สามารถใช้งานได้79,61020 2010 Feb18:11ไม่สามารถใช้งานได้
Nativerd.dll7.0.6002.22343417,28020 2010 Feb23:11x64
Redirection.configไม่สามารถใช้งานได้49003 2009 Apr20:39ไม่สามารถใช้งานได้
Rsca.dll7.0.6002.2234331,23220 2010 Feb23:12x64
Rscaext.dll6.0.6002.2234344,03220 2010 Feb23:12x64
Rscaext.xmlไม่สามารถใช้งานได้8,36303 2009 Apr20:39ไม่สามารถใช้งานได้
W3ctrlps.dll7.0.6002.2234313,82420 2010 Feb23:13x64
Wamregps.dll7.0.6002.2234315,87220 2010 Feb23:13x64
Iisw3adm.dll7.0.6002.22343427,52020 2010 Feb23:10x64
W3tp.dll7.0.6002.2234318,43220 2010 Feb23:13x64
W3wphost.dll7.0.6002.2234351,71220 2010 Feb23:13x64
Wbhstipm.dll7.0.6002.2234328,67220 2010 Feb23:13x64
Wbhst_pm.dll7.0.6002.2234324,06420 2010 Feb23:13x64
Admwprox.dll7.0.6002.2234351,71220 2010 Feb23:06x86
Ahadmin.dll7.0.6002.2234327,13620 2010 Feb23:07x86
appcmd.exe7.0.6002.22343154,11220 2010 Feb21:22x86
Appcmd.xmlไม่สามารถใช้งานได้3,65403 2009 Apr20:43ไม่สามารถใช้งานได้
Appobj.dll7.0.6002.22343311,80820 2010 Feb23:07x86
Aspnetca.exe7.0.6002.22343182,78420 2010 Feb21:22x86
Iismig.dll7.0.6002.22343209,40820 2010 Feb23:11x86
Iisreg.dll7.0.6002.2234389,08820 2010 Feb23:08x86
Iisres.dll7.0.6002.22343193,02420 2010 Feb21:22x86
Iisreset.exe7.0.6002.2234314,84820 2010 Feb21:21x86
Iisrstap.dll7.0.6002.223438,19220 2010 Feb23:08x86
Iisrtl.dll7.0.6002.22343153,60020 2010 Feb23:08x86
Iissetup.exe7.0.6002.22343228,86420 2010 Feb21:22x86
Iissyspr.dll7.0.6002.2234359,39220 2010 Feb23:08x86
Iisutil.dll7.0.6002.22343202,75220 2010 Feb23:08x86
Nativerd.dll7.0.6002.2234333331220 2010 Feb23:10x86
Rsca.dll7.0.6002.2234326,62420 2010 Feb23:11x86
Rscaext.dll6.0.6002.2234338,91220 2010 Feb23:11x86
W3ctrlps.dll7.0.6002.223439,21620 2010 Feb23:12x86
Wamregps.dll7.0.6002.2234310,75220 2010 Feb23:12x86
Iisw3adm.dll7.0.6002.22343374,27220 2010 Feb23:08x86
W3tp.dll7.0.6002.2234315,87220 2010 Feb23:12x86
W3wphost.dll7.0.6002.2234348,12820 2010 Feb23:12x86
Wbhstipm.dll7.0.6002.2234324,06420 2010 Feb23:12x86
Wbhst_pm.dll7.0.6002.2234322,52820 2010 Feb23:12x86
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Admwprox.dll7.0.6002.22343119,80820 2010 Feb22:54IA-64
Ahadmin.dll7.0.6002.2234382,43220 2010 Feb22:55IA-64
appcmd.exe7.0.6002.22343404,99220 2010 Feb21:29IA-64
Appcmd.xmlไม่สามารถใช้งานได้3,65403 2009 Apr20:40ไม่สามารถใช้งานได้
Applicationhost.configไม่สามารถใช้งานได้7,99003 2009 Apr20:40ไม่สามารถใช้งานได้
Appobj.dll7.0.6002.22343727,55220 2010 Feb22:55IA-64
Aspnetca.exe7.0.6002.22343432,12820 2010 Feb21:30IA-64
Aspnet_schema.xmlไม่สามารถใช้งานได้38,80909 2010 Feb09:17ไม่สามารถใช้งานได้
Fx_schema.xmlไม่สามารถใช้งานได้27,10509 2010 Feb09:17ไม่สามารถใช้งานได้
Iismig.dll7.0.6002.22343452,09620 2010 Feb23:00IA-64
Iisreg.dll7.0.6002.22343143,87220 2010 Feb22:56IA-64
Iisres.dll7.0.6002.22343193,02420 2010 Feb21:29IA-64
Iisreset.exe7.0.6002.2234334,81620 2010 Feb21:29IA-64
Iisrstap.dll7.0.6002.2234318,94420 2010 Feb22:56IA-64
Iisrstas.exe7.0.6002.2234378,33620 2010 Feb21:29IA-64
Iisrtl.dll7.0.6002.22343393,21620 2010 Feb22:56IA-64
Iissetup.exe7.0.6002.22343543,23220 2010 Feb21:30IA-64
Iissyspr.dll7.0.6002.22343134,65620 2010 Feb22:56IA-64
Iisutil.dll7.0.6002.22343513,02420 2010 Feb22:56IA-64
Iis_schema.xmlไม่สามารถใช้งานได้79,61020 2010 Feb18:11ไม่สามารถใช้งานได้
Nativerd.dll7.0.6002.22343910,33620 2010 Feb22:58IA-64
Redirection.configไม่สามารถใช้งานได้49003 2009 Apr20:40ไม่สามารถใช้งานได้
Rsca.dll7.0.6002.2234374,24020 2010 Feb23:00IA-64
Rscaext.dll6.0.6002.22343111,61620 2010 Feb23:00IA-64
Rscaext.xmlไม่สามารถใช้งานได้8,36303 2009 Apr20:40ไม่สามารถใช้งานได้
W3ctrlps.dll7.0.6002.2234322,52820 2010 Feb23:01IA-64
Wamregps.dll7.0.6002.2234328,16020 2010 Feb23:01IA-64
Iisw3adm.dll7.0.6002.22343898,56020 2010 Feb22:56IA-64
W3tp.dll7.0.6002.2234337,37620 2010 Feb23:01IA-64
W3wphost.dll7.0.6002.22343120,83220 2010 Feb23:01IA-64
Wbhstipm.dll7.0.6002.2234362,46420 2010 Feb23:01IA-64
Wbhst_pm.dll7.0.6002.2234359,39220 2010 Feb23:01IA-64
Admwprox.dll7.0.6002.2234351,71220 2010 Feb23:06x86
Ahadmin.dll7.0.6002.2234327,13620 2010 Feb23:07x86
appcmd.exe7.0.6002.22343154,11220 2010 Feb21:22x86
Appcmd.xmlไม่สามารถใช้งานได้3,65403 2009 Apr20:43ไม่สามารถใช้งานได้
Appobj.dll7.0.6002.22343311,80820 2010 Feb23:07x86
Aspnetca.exe7.0.6002.22343182,78420 2010 Feb21:22x86
Iismig.dll7.0.6002.22343209,40820 2010 Feb23:11x86
Iisreg.dll7.0.6002.2234389,08820 2010 Feb23:08x86
Iisres.dll7.0.6002.22343193,02420 2010 Feb21:22x86
Iisreset.exe7.0.6002.2234314,84820 2010 Feb21:21x86
Iisrstap.dll7.0.6002.223438,19220 2010 Feb23:08x86
Iisrtl.dll7.0.6002.22343153,60020 2010 Feb23:08x86
Iissetup.exe7.0.6002.22343228,86420 2010 Feb21:22x86
Iissyspr.dll7.0.6002.2234359,39220 2010 Feb23:08x86
Iisutil.dll7.0.6002.22343202,75220 2010 Feb23:08x86
Nativerd.dll7.0.6002.2234333331220 2010 Feb23:10x86
Rsca.dll7.0.6002.2234326,62420 2010 Feb23:11x86
Rscaext.dll6.0.6002.2234338,91220 2010 Feb23:11x86
W3ctrlps.dll7.0.6002.223439,21620 2010 Feb23:12x86
Wamregps.dll7.0.6002.2234310,75220 2010 Feb23:12x86
Iisw3adm.dll7.0.6002.22343374,27220 2010 Feb23:08x86
W3tp.dll7.0.6002.2234315,87220 2010 Feb23:12x86
W3wphost.dll7.0.6002.2234348,12820 2010 Feb23:12x86
Wbhstipm.dll7.0.6002.2234324,06420 2010 Feb23:12x86
Wbhst_pm.dll7.0.6002.2234322,52820 2010 Feb23:12x86
สำหรับ Windows 7 รุ่น x86 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Administration.configไม่สามารถใช้งานได้18,25813-ก.ค.-200921:04ไม่สามารถใช้งานได้
Admwprox.dll7.5.7600.2063950,68809 2010 Feb06:52x86
Ahadmin.dll7.5.7600.1638526,62414.07.5201:14x86
appcmd.exe7.5.7600.20639155,64809 2010 Feb06:51x86
Appcmd.xmlไม่สามารถใช้งานได้3,65410 2009 Jun21:17ไม่สามารถใช้งานได้
Applicationhost.configไม่สามารถใช้งานได้9,25910 2009 Jun21:17ไม่สามารถใช้งานได้
Appobj.dll7.5.7600.20639313,85609 2010 Feb06:52x86
Aspnetca.exe7.5.7600.20639195,58409 2010 Feb06:51x86
Aspnet_schema.xmlไม่สามารถใช้งานได้38,80908 2010 Feb23:23ไม่สามารถใช้งานได้
Ftp_schema.xmlไม่สามารถใช้งานได้31,86310 2009 Jun21:18ไม่สามารถใช้งานได้
Fx_schema.xmlไม่สามารถใช้งานได้27,10508 2010 Feb23:23ไม่สามารถใช้งานได้
Iismig.dll7.5.7600.20639281,08809 2010 Feb06:53x86
Iisreg.dll7.5.7600.1638589,08814.07.5201:15x86
Iisres.dll7.5.7600.16385220,16014.07.5201:05x86
Iisreset.exe7.5.7600.1638515,36014.07.5201:14x86
Iisrstap.dll7.5.7600.163858,19214.07.5201:15x86
Iisrstas.exe7.5.7600.2063930,72009 2010 Feb06:51x86
Iisrtl.dll7.5.7600.20639154,62409 2010 Feb06:52x86
Iissetup.exe7.5.7600.20639240,12809 2010 Feb06:51x86
Iissyspr.dll7.5.7600.1638559,90414.07.5201:15x86
Iisutil.dll7.5.7600.20639205,82409 2010 Feb06:52x86
Iis_schema.xmlไม่สามารถใช้งานได้81,77810 2009 Jun21:18ไม่สามารถใช้งานได้
Nativerd.dll7.5.7600.20639364,54409 2010 Feb06:53x86
Redirection.configไม่สามารถใช้งานได้49010 2009 Jun21:18ไม่สามารถใช้งานได้
Rsca.dll7.5.7600.2063926,62409 2010 Feb06:53x86
Rscaext.dll6.1.7600.2063949,66409 2010 Feb06:53x86
Rscaext.xmlไม่สามารถใช้งานได้8,47610 2009 Jun21:18ไม่สามารถใช้งานได้
W3ctrlps.dll7.5.7600.163859,21614.07.5201:16x86
Wamregps.dll7.5.7600.1638510,75214.07.5201:16x86
Webdav_schema.xmlไม่สามารถใช้งานได้4,75710 2009 Jun21:20ไม่สามารถใช้งานได้
สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 รุ่น x64 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Administration.configไม่สามารถใช้งานได้18,25813-ก.ค.-200920:50ไม่สามารถใช้งานได้
Admwprox.dll7.5.7600.2063955,29609 2010 Feb07:28x64
Ahadmin.dll7.5.7600.1638560,92814.07.5201:40x64
appcmd.exe7.5.7600.20639193,53609 2010 Feb07:27x64
Appcmd.xmlไม่สามารถใช้งานได้3,65410 2009 Jun20:33ไม่สามารถใช้งานได้
Applicationhost.configไม่สามารถใช้งานได้9,25910 2009 Jun20:33ไม่สามารถใช้งานได้
Appobj.dll7.5.7600.20639382,46409 2010 Feb07:28x64
Aspnetca.exe7.5.7600.20639229,37609 2010 Feb07:27x64
Aspnet_schema.xmlไม่สามารถใช้งานได้38,80908 2010 Feb23:22ไม่สามารถใช้งานได้
Ftp_schema.xmlไม่สามารถใช้งานได้31,86310 2009 Jun20:35ไม่สามารถใช้งานได้
Fx_schema.xmlไม่สามารถใช้งานได้27,10508 2010 Feb23:22ไม่สามารถใช้งานได้
Iismig.dll7.5.7600.20639331,26409 2010 Feb07:33x64
Iisreg.dll7.5.7600.16385112,12814.07.5201:41x64
Iisres.dll7.5.7600.16385220,16014.07.5201:28x64
Iisreset.exe7.5.7600.1638516,89614.07.5201:39x64
Iisrstap.dll7.5.7600.1638511,26414.07.5201:41x64
Iisrstas.exe7.5.7600.2063934,81609 2010 Feb07:27x64
Iisrtl.dll7.5.7600.20639191,48809 2010 Feb07:30x64
Iissetup.exe7.5.7600.20639292,35209 2010 Feb07:27x64
Iissyspr.dll7.5.7600.1638567,07214.07.5201:41x64
Iisutil.dll7.5.7600.20639281,08809 2010 Feb07:30x64
Iis_schema.xmlไม่สามารถใช้งานได้81,77810 2009 Jun20:34ไม่สามารถใช้งานได้
Nativerd.dll7.5.7600.20639471,55209 2010 Feb07:32x64
Redirection.configไม่สามารถใช้งานได้49010 2009 Jun20:35ไม่สามารถใช้งานได้
Rsca.dll7.5.7600.2063931,23209 2010 Feb07:33x64
Rscaext.dll6.1.7600.2063951,71209 2010 Feb07:33x64
Rscaext.xmlไม่สามารถใช้งานได้8,47610 2009 Jun20:35ไม่สามารถใช้งานได้
W3ctrlps.dll7.5.7600.1638513,82414.07.5201:41x64
Wamregps.dll7.5.7600.1638514,84814.07.5201:41x64
Webdav_schema.xmlไม่สามารถใช้งานได้4,75710 2009 Jun20:37ไม่สามารถใช้งานได้
Admwprox.dll7.5.7600.2063950,68809 2010 Feb06:52x86
Ahadmin.dll7.5.7600.1638526,62414.07.5201:14x86
appcmd.exe7.5.7600.20639155,64809 2010 Feb06:51x86
Appcmd.xmlไม่สามารถใช้งานได้3,65410 2009 Jun21:17ไม่สามารถใช้งานได้
Appobj.dll7.5.7600.20639313,85609 2010 Feb06:52x86
Aspnetca.exe7.5.7600.20639195,58409 2010 Feb06:51x86
Iismig.dll7.5.7600.20639281,08809 2010 Feb06:53x86
Iisreg.dll7.5.7600.1638589,08814.07.5201:15x86
Iisres.dll7.5.7600.16385220,16014.07.5201:05x86
Iisreset.exe7.5.7600.1638515,36014.07.5201:14x86
Iisrstap.dll7.5.7600.163858,19214.07.5201:15x86
Iisrtl.dll7.5.7600.20639154,62409 2010 Feb06:52x86
Iissetup.exe7.5.7600.20639240,12809 2010 Feb06:51x86
Iissyspr.dll7.5.7600.1638559,90414.07.5201:15x86
Iisutil.dll7.5.7600.20639205,82409 2010 Feb06:52x86
Nativerd.dll7.5.7600.20639364,54409 2010 Feb06:53x86
Rsca.dll7.5.7600.2063926,62409 2010 Feb06:53x86
Rscaext.dll6.1.7600.2063949,66409 2010 Feb06:53x86
W3ctrlps.dll7.5.7600.163859,21614.07.5201:16x86
Wamregps.dll7.5.7600.1638510,75214.07.5201:16x86
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนรุ่นที่ใช้ IA64 Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Administration.configไม่สามารถใช้งานได้18,25813-ก.ค.-200920:48ไม่สามารถใช้งานได้
Admwprox.dll7.5.7600.20639119,80809 2010 Feb06:08IA-64
Ahadmin.dll7.5.7600.1638581,92014.07.5201:45IA-64
appcmd.exe7.5.7600.20639408,06409 2010 Feb06:06IA-64
Appcmd.xmlไม่สามารถใช้งานได้3,65410 2009 Jun20:38ไม่สามารถใช้งานได้
Applicationhost.configไม่สามารถใช้งานได้9,25910 2009 Jun20:38ไม่สามารถใช้งานได้
Appobj.dll7.5.7600.20639731,13609 2010 Feb06:08IA-64
Aspnetca.exe7.5.7600.20639449,53609 2010 Feb06:06IA-64
Aspnet_schema.xmlไม่สามารถใช้งานได้38,80908 2010 Feb23:22ไม่สามารถใช้งานได้
Ftp_schema.xmlไม่สามารถใช้งานได้31,86310 2009 Jun20:39ไม่สามารถใช้งานได้
Fx_schema.xmlไม่สามารถใช้งานได้27,10508 2010 Feb23:22ไม่สามารถใช้งานได้
Iismig.dll7.5.7600.20639602,62409 2010 Feb06:13IA-64
Iisreg.dll7.5.7600.16385143,87214.07.5201:46IA-64
Iisres.dll7.5.7600.16385220,16014.07.5201:35IA-64
Iisreset.exe7.5.7600.1638538,91214.07.5201:44IA-64
Iisrstap.dll7.5.7600.1638518,94414.07.5201:46IA-64
Iisrstas.exe7.5.7600.2063981,40809 2010 Feb06:07IA-64
Iisrtl.dll7.5.7600.20639394,75209 2010 Feb06:10IA-64
Iissetup.exe7.5.7600.20639566,78409 2010 Feb06:07IA-64
Iissyspr.dll7.5.7600.16385135,68014.07.5201:46IA-64
Iisutil.dll7.5.7600.20639523,26409 2010 Feb06:10IA-64
Iis_schema.xmlไม่สามารถใช้งานได้81,77810 2009 Jun20:39ไม่สามารถใช้งานได้
Nativerd.dll7.5.7600.20639982,01609 2010 Feb06:12IA-64
Redirection.configไม่สามารถใช้งานได้49010 2009 Jun20:39ไม่สามารถใช้งานได้
Rsca.dll7.5.7600.2063977,82409 2010 Feb06:13IA-64
Rscaext.dll6.1.7600.20639125,95209 2010 Feb06:13IA-64
Rscaext.xmlไม่สามารถใช้งานได้8,47610 2009 Jun20:39ไม่สามารถใช้งานได้
W3ctrlps.dll7.5.7600.1638522,01614.07.5201:49IA-64
Wamregps.dll7.5.7600.1638526,62414.07.5201:49IA-64
Webdav_schema.xmlไม่สามารถใช้งานได้4,75710 2009 Jun20:41ไม่สามารถใช้งานได้
Admwprox.dll7.5.7600.2063950,68809 2010 Feb06:52x86
Ahadmin.dll7.5.7600.1638526,62414.07.5201:14x86
appcmd.exe7.5.7600.20639155,64809 2010 Feb06:51x86
Appcmd.xmlไม่สามารถใช้งานได้3,65410 2009 Jun21:17ไม่สามารถใช้งานได้
Appobj.dll7.5.7600.20639313,85609 2010 Feb06:52x86
Aspnetca.exe7.5.7600.20639195,58409 2010 Feb06:51x86
Iismig.dll7.5.7600.20639281,08809 2010 Feb06:53x86
Iisreg.dll7.5.7600.1638589,08814.07.5201:15x86
Iisres.dll7.5.7600.16385220,16014.07.5201:05x86
Iisreset.exe7.5.7600.1638515,36014.07.5201:14x86
Iisrstap.dll7.5.7600.163858,19214.07.5201:15x86
Iisrtl.dll7.5.7600.20639154,62409 2010 Feb06:52x86
Iissetup.exe7.5.7600.20639240,12809 2010 Feb06:51x86
Iissyspr.dll7.5.7600.1638559,90414.07.5201:15x86
Iisutil.dll7.5.7600.20639205,82409 2010 Feb06:52x86
Nativerd.dll7.5.7600.20639364,54409 2010 Feb06:53x86
Rsca.dll7.5.7600.2063926,62409 2010 Feb06:53x86
Rscaext.dll6.1.7600.2063949,66409 2010 Feb06:53x86
W3ctrlps.dll7.5.7600.163859,21614.07.5201:16x86
Wamregps.dll7.5.7600.1638510,75214.07.5201:16x86

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows Server AppFabric แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft สำหรับนักพัฒนาเครือข่าย (MSDN) ต่อไปนี้:
windows Server AppFabric
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการserviceMetadataองค์ประกอบของการตั้งค่าคอนฟิก MSDN เว็บไซต์ต่อไปนี้:
<servicemetadata> </servicemetadata>
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการSectionInformation.ConfigSourceคุณสมบัติ MSDN เว็บไซต์ต่อไปนี้:
คุณสมบัติ SectionInformation.ConfigSource
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำหนดค่าการตรวจสอบ โดยการใช้แฟ้มการตั้งค่าคอนฟิก ไปที่ MSDN เว็บไซต์ต่อไปนี้:

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม

ข้อมูลของแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008 และ Windows Vista

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่น ของ Windows Server 2008 และ ของ Windows Vista ที่
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,848
วันที่ (UTC)22 2010 Feb
เวลา (UTC)07:22
File nameX86_1891f3274f1f2e8ba25f92e78e5a8493_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22343_none_321c8750935b706c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,060
วันที่ (UTC)22 2010 Feb
เวลา (UTC)07:22
File nameX86_microsoft-หน้าต่าง-iis-sharedlibraries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22343_none_13314c23cb33f9c6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม342,561
วันที่ (UTC)21 2010 Feb
เวลา (UTC)06:58
File nameX86_microsoft หน้าต่าง processmodellibraries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22343_none_dce43630c143fd87.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม22,611
วันที่ (UTC)21 2010 Feb
เวลา (UTC)06:58
ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 และ ของ Windows Vista
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
File nameAmd64_1e490f85bef76e145bfba6102bb3074c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22343_none_d684fc12fa222bab.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,774
วันที่ (UTC)22 2010 Feb
เวลา (UTC)07:22
File nameAmd64_microsoft-หน้าต่าง-iis-sharedlibraries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22343_none_6f4fe7a783916afc.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม342,599
วันที่ (UTC)21 2010 Feb
เวลา (UTC)10:44
File nameAmd64_microsoft หน้าต่าง processmodellibraries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22343_none_3902d1b479a16ebd.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม22,643
วันที่ (UTC)21 2010 Feb
เวลา (UTC)10:44
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,880
วันที่ (UTC)22 2010 Feb
เวลา (UTC)07:22
File nameWow64_microsoft-หน้าต่าง-iis-sharedlibraries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22343_none_79a491f9b7f22cf7.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม329,795
วันที่ (UTC)21 2010 Feb
เวลา (UTC)06:51
File nameWow64_microsoft หน้าต่าง processmodellibraries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22343_none_43577c06ae0230b8.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม18,467
วันที่ (UTC)21 2010 Feb
เวลา (UTC)06:51
ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
File nameIa64_77b3ebda359b94835146dac49bf0c134_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22343_none_8794a9d8efa7a001.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,038
วันที่ (UTC)22 2010 Feb
เวลา (UTC)07:49
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
File nameIa64_8addda7c5702356126bbda748e6712c0_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22638_none_b5f38508a32dbf4e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,771
วันที่ (UTC)22 2010 Feb
เวลา (UTC)07:49
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
File nameIa64_b6ddf36723bc2a5cc50d730bb199b23b_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22638_none_2625af7c6eafecc4.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,080
วันที่ (UTC)22 2010 Feb
เวลา (UTC)07:49
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
File nameIa64_cd1145d7973776afb4694ec9de8bcf0e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22343_none_8086db86572b0ef5.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,771
วันที่ (UTC)22 2010 Feb
เวลา (UTC)07:49
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
File nameIa64_df6346faa4530bf534317009473bbb5e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22343_none_f02cfece1c1e8b38.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,080
วันที่ (UTC)22 2010 Feb
เวลา (UTC)07:49
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
File nameIa64_f6256a4427612092488ad526db8c88c8_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22638_none_99db0706ddc3f412.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,038
วันที่ (UTC)22 2010 Feb
เวลา (UTC)07:49
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
File nameIa64_microsoft-หน้าต่าง-i ..ementscriptingtools_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22638_none_02e088e3870a5faf.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม55,905
วันที่ (UTC)21 2010 Feb
เวลา (UTC)23:32
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
File nameIa64_microsoft-หน้าต่าง-i ..ementscriptingtools_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22343_none_04b7296d843d5211.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม55,905
วันที่ (UTC)21 2010 Feb
เวลา (UTC)00:32
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
File nameIa64_microsoft-หน้าต่าง-iis-cgi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22638_none_571b01977bf19bcd.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม8,394
วันที่ (UTC)21 2010 Feb
เวลา (UTC)23:29
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
File nameIa64_microsoft-หน้าต่าง-iis-cgi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22343_none_58f1a22179248e2f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม8,394
วันที่ (UTC)21 2010 Feb
เวลา (UTC)00:29
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
File nameIa64_microsoft-หน้าต่าง-iis-sharedlibraries_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22638_none_115c4f8fcdff1060.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม342,580
วันที่ (UTC)21 2010 Feb
เวลา (UTC)23:30
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
File nameIa64_microsoft-หน้าต่าง-iis-sharedlibraries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22343_none_1332f019cb3202c2.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม342,580
วันที่ (UTC)21 2010 Feb
เวลา (UTC)00:30
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
File nameIa64_microsoft หน้าต่าง processmodellibraries_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22638_none_db0f399cc40f1421.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม22,627
วันที่ (UTC)21 2010 Feb
เวลา (UTC)23:30
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
File nameIa64_microsoft หน้าต่าง processmodellibraries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22343_none_dce5da26c1420683.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม22,627
วันที่ (UTC)21 2010 Feb
เวลา (UTC)00:30
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,314
วันที่ (UTC)22 2010 Feb
เวลา (UTC)07:49
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
File nameWow64_microsoft-หน้าต่าง-i ..ementscriptingtools_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22638_none_69522ac373ca89e4.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม52,519
วันที่ (UTC)21 2010 Feb
เวลา (UTC)09:02
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
File nameWow64_microsoft-หน้าต่าง-i ..ementscriptingtools_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22343_none_6b28cb4d70fd7c46.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม52,519
วันที่ (UTC)21 2010 Feb
เวลา (UTC)06:52
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
File nameWow64_microsoft-หน้าต่าง-iis-cgi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22638_none_bd8ca37768b1c602.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,355
วันที่ (UTC)21 2010 Feb
เวลา (UTC)09:02
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
File nameWow64_microsoft-หน้าต่าง-iis-cgi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22343_none_bf63440165e4b864.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,355
วันที่ (UTC)21 2010 Feb
เวลา (UTC)06:52
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
File nameWow64_microsoft-หน้าต่าง-iis-sharedlibraries_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22638_none_77cdf16fbabf3a95.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม329,795
วันที่ (UTC)21 2010 Feb
เวลา (UTC)09:02
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
File nameWow64_microsoft-หน้าต่าง-iis-sharedlibraries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22343_none_79a491f9b7f22cf7.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม329,795
วันที่ (UTC)21 2010 Feb
เวลา (UTC)06:51
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
File nameWow64_microsoft หน้าต่าง processmodellibraries_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22638_none_4180db7cb0cf3e56.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม18,467
วันที่ (UTC)21 2010 Feb
เวลา (UTC)09:02
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
File nameWow64_microsoft หน้าต่าง processmodellibraries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22343_none_43577c06ae0230b8.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม18,467
วันที่ (UTC)21 2010 Feb
เวลา (UTC)06:51
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 และ ของ Windows Vista
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
File nameIa64_cd1145d7973776afb4694ec9de8bcf0e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22343_none_8086db86572b0ef5.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,771
วันที่ (UTC)22 2010 Feb
เวลา (UTC)07:22
File nameIa64_microsoft-หน้าต่าง-iis-sharedlibraries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22343_none_1332f019cb3202c2.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม342,580
วันที่ (UTC)21 2010 Feb
เวลา (UTC)00:30
File nameIa64_microsoft หน้าต่าง processmodellibraries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22343_none_dce5da26c1420683.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม22,627
วันที่ (UTC)21 2010 Feb
เวลา (UTC)00:30
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,987
วันที่ (UTC)22 2010 Feb
เวลา (UTC)07:22
File nameWow64_microsoft-หน้าต่าง-iis-sharedlibraries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22343_none_79a491f9b7f22cf7.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม329,795
วันที่ (UTC)21 2010 Feb
เวลา (UTC)06:51
File nameWow64_microsoft หน้าต่าง processmodellibraries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22343_none_43577c06ae0230b8.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม18,467
วันที่ (UTC)21 2010 Feb
เวลา (UTC)06:51

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows 7

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่นของ Windows 7
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,856
วันที่ (UTC)10 2010 Feb
เวลา (UTC)01:01
File nameX86_1430cf9180f228185691582c1fc4281c_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20639_none_1bbaa6ffc519c624.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม707
วันที่ (UTC)10 2010 Feb
เวลา (UTC)01:01
File nameX86_microsoft-หน้าต่าง-iis-sharedlibraries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20639_none_11837a432f17607c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม346,260
วันที่ (UTC)10 2010 Feb
เวลา (UTC)01:03
ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ x64 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
File nameAmd64_0075737836341da4f5b2137281327b22_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20639_none_495c428ff999e77b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,064
วันที่ (UTC)10 2010 Feb
เวลา (UTC)01:01
File nameAmd64_microsoft-หน้าต่าง-iis-sharedlibraries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20639_none_6da215c6e774d1b2.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม346,266
วันที่ (UTC)10 2010 Feb
เวลา (UTC)01:05
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,076
วันที่ (UTC)10 2010 Feb
เวลา (UTC)01:01
File nameWow64_microsoft-หน้าต่าง-iis-sharedlibraries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20639_none_77f6c0191bd593ad.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม337,680
วันที่ (UTC)10 2010 Feb
เวลา (UTC)01:05
ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
File nameIa64_d4e96e6e301627e73b136219534395fe_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20639_none_df2338c5bb19886f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,062
วันที่ (UTC)10 2010 Feb
เวลา (UTC)01:01
File nameIa64_microsoft-หน้าต่าง-iis-sharedlibraries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20639_none_11851e392f156978.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม346,263
วันที่ (UTC)10 2010 Feb
เวลา (UTC)01:01
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,862
วันที่ (UTC)10 2010 Feb
เวลา (UTC)01:01
File nameWow64_microsoft-หน้าต่าง-iis-sharedlibraries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20639_none_77f6c0191bd593ad.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม337,680
วันที่ (UTC)10 2010 Feb
เวลา (UTC)01:01

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 980423 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
  • Microsoft Internet Information Services 7.5
  • Microsoft Internet Information Services 7.0
Keywords: 
kbfix atdownload kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB980423 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:980423

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com