ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามที่จะซิงค์ศูนย์อุปกรณ์มือถือของ Windows ด้วย Outlook 2010 หรือ Outlook 2013

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 980513 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณพยายามที่จะซิงค์ศูนย์อุปกรณ์มือถือของ Windows ด้วยการติดตั้ง 64 บิตอย่างใดอย่างหนึ่ง Microsoft Outlook 2010 และ Microsoft Outlook 2013 หรือ ด้วยการคลิกทูรันติดตั้ง Outlook 2010 คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

ไม่มีเมลไคลเอ็นต์เริ่มต้น หรือเมลไคลเอ็นต์ปัจจุบันไม่สามารถตอบสนองคำขอส่งข้อความ โปรดเรียกใช้ Microsoft Outlook และตั้งค่าเป็นไคลเอ็นต์จดหมายเริ่มต้น

อย่างไรก็ตาม ศูนย์อุปกรณ์มือถือของ Windows อาจซิงค์อย่างถูกต้อง ด้วยการติดตั้งรุ่น 32 บิตของ Outlook 2010 ที่ติดตั้ง MSI แบบมาตรฐานที่ใช้ นอกจากนี้ ศูนย์อุปกรณ์มือถือของ Windows อาจซิงค์อย่างถูกต้องกับ Outlook 2013 ติดตั้งรุ่น 32 บิต

การหลีกเลี่ยงปัญหา

ถ้าส่วนสัมพันธ์ของการซิงค์อยู่แล้ว และคุณติดตั้ง Outlook 2010 หรือ Outlook 2013 ผู้ติดต่อ Outlook รุ่นที่ไม่สนับสนุนรายการอีเมลและปฏิทินจะถูกเอาออกจากอุปกรณ์ที่ใช้ Windows Mobile ในระหว่างการซิงค์ครั้งแรก เมื่อเกิดปัญหานี้ คุณสามารถกู้คืนรายการจากอุปกรณ์ที่ใช้ Windows Mobile ของคุณ ด้วยการติดตั้ง Outlook 2010 และ 2013 รุ่นสนับสนุนการใช้ฟังก์ชันการซิงค์การกู้คืนรายการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มีแผนการปรับปรุง Windows Mobile Center อุปกรณ์เพื่อปรับปรุงความเข้ากันได้ กับ Outlook 2010 และรุ่นที่ใหม่กว่าได้

จดหมาย ผู้ติดต่อ ปฏิทิน และงานสามารถยังคงสามารถซิงค์ทางอากาศกับเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Exchange ที่ใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลให้ตรงกันที่ใช้งานอยู่ นอกจากนี้ Windows Phone สามารถซิงค์ทางอากาศด้วย Outlook.com, Gmail, Yahoo mail และผู้อื่น คุณยังคงสามารถใช้ศูนย์อุปกรณ์มือถือของ Windows ให้ตรงกัน Outlook ที่ไม่ใช่ข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ไปยังอุปกรณ์ที่ใช้ Windows Mobile แม้ว่า Outlook รุ่นที่ไม่สนับสนุนการเรียกใช้งาน

ถ้าคุณต้องการซิงค์อุปกรณ์ที่ใช้ Windows Mobile มี Outlook 2010 คุณสามารถใช้ Outlook 2010 ที่ติดตั้ง MSI แบบมาตรฐานใช้รุ่น 32 บิต นอกจากนี้ ศูนย์อุปกรณ์มือถือของ Windows อาจซิงค์อย่างถูกต้องกับ Outlook 2013 ติดตั้งรุ่น 32 บิต

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 980513 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 12 กันยายน 2556 - Revision: 3.0
ใช้กับ
  • Microsoft Outlook 2013
  • Microsoft Outlook 2010
Keywords: 
kbprb kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB980513 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:980513

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com