ส่งออกอีเมล ข้อมูลติดต่อ และข้อมูลปฏิทิน Windows Live Mail ไปยัง Outlook

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 980534 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

บทนำ


ถึงแม้ว่า Microsoft Outlook 2003 ถึง Outlook 2013 และ Windows Live Mail สามารถส่งและรับข้อความอีเมลผ่านอินเทอร์เน็ตได้ แต่คุณไม่สามารถซิงโครไนซ์ข้อมูลที่ถูกเก็บในโปรแกรมเหล่านี้ได้ โดยเฉพาะข้อความอีเมลที่ถูกเก็บใน Windows Live Mail จะไม่มีอยู่ใน Outlook โดยอัตโนมัติ บทความนี้อธิบายวิธีการส่งออกข้อความจาก Windows Live Mail ไปยัง Outlook

เมื่อต้องการดำเนินการขั้นตอนนี้ ตรวจสอบว่าคุณได้ติดตั้ง Microsoft Outlook ที่สร้างโปรไฟล์อีเมลไว้แล้ว
หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการติดตั้ง Microsoft Outlook หรือสร้างโปรไฟล์อีเมล โปรดอ่านบทความต่อไปนี้:
วิธีการสร้างและกำหนดค่าโปรไฟล์ใน Outlook 2010, Outlook 2007 และ Outlook 2003:
http://support.microsoft.com/kb/829918

การแก้ไข

ย้ายข้อความอีเมลจาก Windows Live Mail ไปยัง Microsoft Outlook:

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed


ขั้นตอนนี้จะย้าย Windows Live Mail ของคุณไปยังแฟ้มจดหมาย Outlook ของคุณโดยตรง
 1. เปิด Microsoft Outlook
 2. เปิด Windows Live Mail
 3. ในหน้าต่าง Windows Live Mail คลิกปุ่ม แฟ้ม แล้วเลือก ส่งออก แล้วเลือก ข้อความอีเมล
 4. เลือก Microsoft Exchange เป็นรูปแบบแล้วคลิก ถัดไป
 5. คุณจะเห็นข้อความว่า ทุกอีเมลจะถูกส่งออกไปยัง Microsoft Outlook หรือ Microsoft Exchange คลิก ตกลง เพื่อทำต่อ
 6. คุณสามารถส่งออกโฟลเดอร์อีเมลทั้งหมดหรือเลือกโฟลเดอร์ที่เหมาะสมที่คุณต้องการส่งออกโดยใช้ตัวเลือก เลือกโฟลเดอร์
 7. หลังจากที่คุณเลือกตัวเลือกที่เหมาะสม คลิก ตกลง แล้วรอให้กระบวนการส่งออกเสร็จสิ้น
 8. เมื่อกล่องโต้ตอบ ส่งออกเสร็จสมบูรณ์ ปรากฏขึ้น ให้คลิก เสร็จสิ้น

  หมายเหตุ: ขั้นตอนนี้อาจใช้เวลาแต่ขึ้นอยู่กับจำนวนข้อความที่คุณส่งออก
ข้อสำคัญ: การส่งออกจดหมาย Windows Live Mail หรือ Outlook Express ไปยัง Outlook 2013 ต้องใช้ Outlook 2013 ที่เป็น 32 บิต หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่: ปัญหาขณะย้ายจดหมายและที่อยู่อินเทอร์เน็ตไปยัง Outlook 2013 (64 บิต)
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

การส่งออกข้อมูลติดต่อจาก Windows Live Mail ไปยัง Microsoft Outlook 2003 ถึง 2010:

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
 1. เปิด Windows Live Mail
 2. คลิกโฟลเดอร์ ข้อมูลติดต่อ คลิกปุ่ม ส่งออก แล้วเลือก comma separated values (.CSV)
 3. ในหน้าต่างส่งออก CSV คลิก เรียกดู แล้วเลือกโฟลเดอร์เดสก์ท็อป
 4. พิมพ์ ข้อมูลติดต่อ WLM ใน ชื่อแฟ้ม แล้วคลิกปุ่ม บันทึก
 5. คลิก ถัดไป แล้วเลือกเขตข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการส่งออก คลิกปุ่ม เสร็จสิ้น แล้วรอจนกว่าขั้นตอนการส่งออกจะเสร็จสิ้น

  หมายเหตุ: เขตข้อมูลทั่วไปส่วนใหญ่คือ ชื่อ นามสกุล อีเมลแอดเดรส และโทรศัพท์ ถ้าคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับข้อมูล ให้เลือกเขตข้อมูลทั้งหมด

  หมายเหตุ: ขั้นตอนนี้อาจใช้เวลาแต่ขึ้นอยู่กับจำนวนข้อความที่คุณส่งออก
 6. ปิด Windows Live Mail
 7. เปิด Microsoft Outlook
 8. เลือกโฟลเดอร์ ข้อมูลติดต่อ คลิก แฟ้ม เลือก เปิด แล้วคลิก นำเข้า
 9. เลือกตัวเลือก นำเข้าจากโปรแกรมหรือแฟ้มอื่น แล้วคลิกปุ่ม ถัดไป
 10. เลือก Comma Separated Values (Windows) แล้วคลิกปุ่ม ถัดไป
 11. คลิก เรียกดู แล้วเลือกแฟ้มส่งออก ข้อมูลติดต่อ WLM ในโฟลเดอร์เดสก์ท็อปแล้วคลิก เปิด

  หมายเหตุ: คุณสามารถเลือกตัวเลือกอื่นๆ บางอย่างเพื่อแทนที่ ทำซ้ำหรือไม่นำเข้าข้อมูลติดต่อที่ซ้ำกัน
 12. คลิกปุ่ม ถัดไป แล้วตรวจสอบว่าโฟลเดอร์ ข้อมูลติดต่อ ถูกเน้น ถ้าโฟลเดอร์ ข้อมูลติดต่อ ไม่ถูกเน้น เลือกโฟลเดอร์ ข้อมูลติดต่อ แล้วคลิกปุ่ม ถัดไป
 13. คลิกปุ่ม เสร็จสิ้น และรอจนกว่าขั้นตอนการนำเข้าจะเสร็จสมบูรณ์

  หมายเหตุ: ขั้นตอนนี้อาจใช้เวลาแต่ขึ้นอยู่กับจำนวนข้อความที่คุณส่งออก
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

การส่งออกปฏิทินจาก Windows Live Mail ไปยัง Microsoft Outlook 2003 ถึง 2010:

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
 1. เปิด Windows Live Mail
 2. เลือกโฟลเดอร์ ปฏิทิน แล้วตรวจสอบว่าคุณเข้าสู่ระบบโดยใช้ Windows Live ID ของคุณ
 3. คลิก ส่ง/รับ เพื่อซิงค์ปฏิทินของคุณ
 4. ปิด Windows Live Mail
 5. เข้าไปที่เว็บเพจ Windows Live Calendar http://calendar.live.com และเข้าสู่ระบบโดยใช้ Windows Live ID ของคุณ
 6. คลิกปุ่ม ใช้ร่วมกัน แล้วเลือกปฏิทินที่คุณต้องการส่งออก
 7. เลือกตัวเลือก ใช้ปฏิทินนี้ร่วมกัน
 8. กากล่องกาเครื่องหมายหัวข้อรายการ ส่งลิงก์ดูอย่างเดียวไปยังปฏิทินของคุณกับผู้อื่น
 9. คุณจะเห็นลิงก์สำหรับใช้ปฏิทินร่วมกันของคุณ ถ้าลิงก์ไม่แสดงขึ้น คลิก “เรียกดูลิงก์ปฏิทินของคุณ (จะบันทึกการตั้งค่าของคุณ)” แล้วคลิกตกลงเพื่อยืนยัน
 10. ใต้หมวดหมู่ ลิงก์ที่แสดงรายละเอียดเหตุการณ์ คลิก ICS: นำเข้าในโปรแกรมประยุกต์ปฏิทินอื่น
 11. เลือกและคัดลอก URL ที่แสดงโดยไม่มีwebcal:// prefix
 12. เปิดหน้าต่าง Internet Explorer ใหม่ วาง URL โดยไม่มี webcal:// prefix ในแถบที่อยู่แล้วกด Enter
 13. บันทึกแฟ้มปฏิทิน .ICS บนเดสก์ท็อปของคุณ
 14. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 5 ถึง 13 สำหรับแต่ละปฏิทินที่คุณต้องการส่งออก

  หมายเหตุ: หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนนี้ การตั้งค่า Windows Live Calendar ของคุณจากเว็บเพจจะถูกบันทึกเป็นใช้ร่วมกัน คุณสามารถทำปฏิทินเป็นส่วนตัวได้อีกครั้งหลังจากขั้นตอนที่ 5 ถึง 7 ข้างต้น เลือกตัวเลือก “อย่าใช้ปฏิทินนี้ร่วมกัน (เก็บเป็นส่วนตัว)” แล้วคลิกบันทึก
 15. ปิดหน้าต่าง Internet Explorer หลังจากบันทึกแฟ้ม .ICS ทั้งหมดที่ต้องการ
 16. เปิด Microsoft Outlook
 17. คลิก แฟ้ม เลือก เปิด แล้วเลือกตัวเลือก นำเข้า
 18. เลือกตัวเลือก นำเข้าแฟ้ม iCalendar (.ics) หรือ vCalendar (.vcs) แล้วคลิกปุ่ม ถัดไป
 19. เลือกแฟ้ม .ICS ปฏิทินในโฟลเดอร์ Desktop ของคุณแล้วคลิกปุ่ม ตกลง
 20. คลิกปุ่ม นำเข้า ในกล่องโต้ตอบและรอจนกว่าขั้นตอนการนำเข้าเสร็จสิ้น
 21. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 17 ถึง 20 สำหรับแต่ละปฏิทินที่คุณต้องการส่งออก
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

การส่งออกข้อมูลติดต่อจาก Windows Live Mail เข้าใน Microsoft Outlook 2013:

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
 1. เปิด Windows Live Mail
 2. คลิกโฟลเดอร์ รายชื่อผู้ติดต่อ แล้วคลิก ส่งออก
 3. เลือก ใช้จุลภาคคั่นระหว่างค่า (.CSV)
 4. ในหน้าต่าง ส่งออก CSV คลิก เรียกดู แล้วเลือกโฟลเดอร์เดสก์ท็อป
 5. พิมพ์ WLMContacts ใน ชื่อแฟ้ม แล้วคลิกปุ่ม บันทึก
 6. คลิก ถัดไป แล้วเลือกเขตข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการส่งออก คลิกปุ่ม เสร็จสิ้น แล้วรอจนกว่าขั้นตอนการส่งออกจะเสร็จสิ้น

  หมายเหตุ: เขตข้อมูลทั่วไปส่วนใหญ่คือ ชื่อ นามสกุล อีเมลแอดเดรส และโทรศัพท์ ถ้าคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับข้อมูล ให้เลือกเขตข้อมูลทั้งหมด

  หมายเหตุ: ขั้นตอนนี้อาจใช้เวลาแต่ขึ้นอยู่กับจำนวนข้อความที่คุณส่งออก
 7. ปิด Windows Live Mail
 8. เปิด Excel เลือก แฟ้ม แล้วคลิก เปิด
 9. เลือกโฟลเดอร์ เดสก์ท็อป แล้วเลือกเพื่อแสดง ไฟล์ทั้งหมด
 10. เลือกและเปิดแฟ้ม WLMContacts.csv ที่คุณสร้างในขั้นตอนที่ 5
 11. เลือก แฟ้ม แล้วคลิก บันทึกเป็น
 12. ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น เปลี่ยน บันทึกเป็นชนิด: ไปเป็น CSV (Comma delimited) (*.csv) แล้วคลิก บันทึก
 13. คลิก ใช่ ถ้าคุณถูกถามว่าจะแทนที่หรือเขียนทับแฟ้มที่มีอยู่
 14. คลิก ใช่ ถ้าคุณถูกถามว่าต้องการเก็บรูปแบบ CSV ไว้หรือไม่
 15. ปิด Excel
 16. เปิด Outlook ให้เลือก ข้อมูลติดต่อ แล้วคลิก แฟ้ม
 17. เลือก เปิด & ส่งออก แล้วคลิก นำเข้า/ส่งออก
 18. ในหน้าต่างที่เปิด ให้เลือก นำเข้าจากโปรแกรมหรือแฟ้มอื่น แล้วคลิก ถัดไป
 19. ให้เน้น Comma Separated Values แล้วคลิก ถัดไป
 20. คลิกปุ่ม เรียกดู และเลือกโฟลเดอร์ เดสก์ท็อป
 21. เลือกแฟ้ม WLMContacts.csv แล้วคลิก ตกลง

  หมายเหตุ: คุณสามารถเลือกตัวเลือกอื่นๆ บางอย่างเพื่อแทนที่ ทำซ้ำหรือไม่นำเข้าข้อมูลติดต่อที่ซ้ำกัน
 22. ในหน้าต่างถัดไป ให้เน้นโฟลเดอร์ ข้อมูลติดต่อ ของคุณแล้วคลิก ถัดไป
 23. คลิก เสร็จสิ้น ในหน้าต่างที่เปิดอยู่

ข้อสำคัญ: การส่งออกจดหมาย Windows Live Mail หรือ Outlook Express ไปยัง Outlook 2013 ต้องใช้ Outlook 2013 ที่เป็น 32 บิต หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่: ปัญหาขณะย้ายจดหมายและที่อยู่อินเทอร์เน็ตไปยัง Outlook 2013 (64 บิต)
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

การส่งออกข้อมูลติดต่อจาก Windows Live Mail ไปยัง Microsoft Outlook 2013:

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
 1. เปิด Windows Live Mail
 2. เลือกโฟลเดอร์ ปฏิทิน แล้วตรวจสอบว่าคุณเข้าสู่ระบบโดยใช้ Windows Live ID ของคุณ
 3. คลิก ใช้ร่วมกัน แล้วเลือกบัญชี Windows Live ของคุณ ถ้าคุณมีบัญชี Outlook บัญชีของคุณจะปรากฏขึ้นด้วย
 4. คุณจะมีตัวเลือกใช้ปฏิทินร่วมกันหรือไม่ใช้ปฏิทินร่วมกัน ให้เลือก ใช้ปฏิทินนี้ร่วมกัน แล้วคลิก บันทึก
 5. กากล่องกาเครื่องหมายใน ส่งลิงก์ดูอย่างเดียวไปยังปฏิทินของคุณกับผู้อื่น แล้วคลิก บันทึก
 6. คลิก เรียกดูลิงก์ปฏิทินของคุณ (จะบันทึกการตั้งค่าของคุณ) แล้วคลิก ตกลง ในหน้าต่างเตือนที่เปิดขึ้น
 7. ขณะนี้ ลิงก์สีเทาจะสามารถใช้งานได้ คลิกลิงก์ที่ให้ข้อมูลมากที่สุดหรือน้อยที่สุดตามที่คุณต้องการใช้ร่วมกัน
 8. หน้าต่างจะเปิดด้วยลิงก์ที่คุณสามารถส่งอีเมลไปยังผู้ที่คุณต้องการให้ดูปฏิทินของคุณหรือนำเข้าข้อมูลปฏิทินของคุณ

ข้อสำคัญ: การส่งออกจดหมาย Windows Live Mail หรือ Outlook Express ไปยัง Outlook 2013 ต้องใช้ Outlook 2013 ที่เป็น 32 บิต หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่: ปัญหาขณะย้ายจดหมายและที่อยู่อินเทอร์เน็ตไปยัง Outlook 2013 (64 บิต)
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการปรับปรุงจาก Outlook Express เป็น Outlook 2010, Outlook 2007, Outlook 2003 หรือ Outlook 2002
http://support.microsoft.com/kb/291602/th

ใช้บัญชีผู้ใช้ Outlook.com ใน Outlook
http://office.microsoft.com/th-th/outlook-help/use-a-windows-live-hotmail-account-in-outlook-HA010354935.aspx?CTT=1

Microsoft Outlook บันทึกข้อมูลและการกำหนดค่าของฉันไว้ที่ใด
http://office.microsoft.com/th-th/outlook-help/locating-the-outlook-data-files-HA103412630.aspx?CTT=1

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการส่งออกข้อความอีเมลจาก Windows Mail คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
196347 วิธีการส่งออกข้อความอีเมลจาก Windows Mail และ Outlook Express ใน Outlook
หมายเหตุ นี่คือบทความ "FAST PUBLISH" (เผยแพร่ด่วน) ที่สร้างขึ้น โดยตรงจากหน่วยงานสนับสนุนภายในองค์กรของ Microsoft ข้อมูลที่มีอยู่ในที่นี้ได้รับการจัดทำขึ้นตามสภาพที่เป็นโดยตอบสนองต่อประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องด้วยความรวดเร็วในการจัดทำเอกสารนี้ให้พร้อมใช้งาน เนื้อหาสาระในเอกสารดังกล่าวจึงอาจจะมีส่วนที่พิมพ์ผิดพลาดและอาจจะได้รับการตรวจทานแก้ไขเมื่อใดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ โปรดดู ข้อกำหนดการใช้งาน สำหรับประเด็นการพิจารณาอื่นๆ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 980534 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 9 มีนาคม 2557 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft Outlook 2010 with Business Contact Manager
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003 with Business Contact Manager
 • Microsoft Outlook 2013
Keywords: 
kbemail kbexpertisebeginner kbhowto kbsurveynew kbinfo KB980534

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com