Nustatyti u? Outlook.com, "Gmail", AOL arba kitu el. pa?to abonemento Entourage for Mac

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 980617 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

?iame straipsnyje apra?oma informacija, kuri? jums reikia ir kaip nustatyti pa?to d??ut? Microsoft Entourage Mac.

Daugiau informacijos

Microsoft Entourage apima, paskyros k?rimo vediklis. Jei norite prid?ti el. pa?to paskyr?, vedlys bando nustatyti abonement? automati?kai.

PastabaTod?l, kad yra daug interneto paslaug? teik?j? (IPT), Entourage gali sukonfig?ruoti j?s? parametrus automati?kai. Tokiais atvejais turite neautomatiniu b?du ?vesti parametr? informacija, kuri? galite gauti i? savo ISP.

Jei abonemento jau nustatyta kita kliento elektroninio pa?to programa, pvz Apple pa?tas(Mail) parametrus galima importuoti ? Entourage. Tai padaryti, spustel?kite importuoti ? Entourage meniu Failas . Be to, spustel?kite informacijos i? kitos programos, ir tada atlikite veiksmus naudodami vedl?.

1 ?ingsnis: Atsisi?skite naujausius pakeitim? paketus ir atnaujinimus


?sitikinkite, kad turite naujausi? informacij?, ?skaitant pakeitim? paketus, ?diegta aplinkos objekt?. Jei neturite 2 pakeitim? paketas ?diegtas, abonemento parametrai, pa?ym?tus automati?kai gali b?ti rodomas neteisingai, ir j?s turite konfig?ruoti parametrus rankiniu b?du.

Microsoft Office pakeitim? paketus galite gauti visus Microsoft Office for Mac programos. Nor?dami tai padaryti, paleisti program?, spustel?kite ?inynasir pasirinkite tikrinti, ar yra naujinim?. Arba, apsilankykite ?iose interneto svetain?se, kad, ?diegti Service Pack 1 ir 2 pakeitim? paket?:

1 Paslaug? paketas: http://www.Microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyId=395D1487-A3A6-4106-A0F8-4D6E1D6D89D2&displaylang=en

2 Paslaug? paketas: http://www.Microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyId=300133bb-b5f7-4946-bb7b-b0c6c6d6e28c&displayLang=EN

Nor?dami nustatyti, ar turite tinkam? pakeitim? paket?, pirmiausia Entourage. Entourage meniu spustel?kite Apie Entourage. Pastaba "Naujausia ?diegti naujinim?." Tur?t? b?ti 12.2.0 (arba naujesn?). Jei yra ne 12.2.0 arba didesnis, j?s neturite 2 pakeitim? paketas ?diegtas.

2 Veiksmas: Patikrinkite, ar j?s? vartotojo vard? ir slapta?od?


?iame skyriuje taikomos jei jau esam? interneto s?skait?.

Prie? prad?dami, ?sitikinkite, kad turite teising? vartotojo vard? ir slapta?od?. Pirma, prisijunkite prie savo interneto s?skait? ?sitikinti, kad j?s turite vis? informacij?. Jei ne?vesite teising? vartotojo vard? ir slapta?od?, j?s gausite klaidos prane?im? bandydami si?sti arba gauti el. pa?to.

Outlook 2011 automati?kai ?ves gaunamo ir Siun?iamo pa?to serverio vardai ir serveris uostus. Jei negalite gauti arba i?si?sti lai?k?, patikrinti ?iuos parametrus su savo ?iniatinklio pa?to teik?jo arba j?s? interneto paslaug? teik?jas.

Jei naudojate teising? vartotojo vard? ir slapta?od?, eikite prie 3 veiksmo.

3 ?ingsnis: Nustatykite savo interneto s?skait? Entourage

 1. Prad?ti Entourage.
 2. Meniu ?rankiai spustel?kite abonementai.
 3. Sukurkite nauj? paskyr?:

  Microsoft Entourage 2004 m. u? Mac:
  1. ? D?l s?skait? lang?, spustel?kite ? pa?to tab.
  2. D?l ? New i?ple?iamajame s?ra?e, spustel?kite pa?tas.
  Microsoft Entourage 2008 for Mac:
  1. ? D?l s?skait? lang?, spustel?kite ? pa?to tab.
  2. Spustel?kite naujas. D?l to bonemento tipas i?ple?iamajame s?ra?e, spustel?kite POP, ir tada spustel?kite S?rankos asistentas.
 4. Lauke el. pa?to adresas ?veskite savo elektroninio pa?to adres?. Pavyzd?iui, ?veskite mssupport@gmail.com.
 5. Spustel?kite rodykl? ? de?in?.
 6. Dar kart? spustel?kite rodykl? ? de?in?.
 7. ?veskite savo slapta?od? lauke Slapta?odis .
 8. Spustel?kite rodykl? ? de?in?.
 9. Spustel?kite tikrinti mano parametrus.
 10. Jei patikrinimas buvo s?kmingas, spustel?kite rodykl? ? de?in?. Jei gaunate klaidos prane?im?, spustel?kite Konfig?ruoti abonement? neautomati?kai.

  Pastaba. Pamatyti ?i? informacij? i?siai?kinti, ar j?s? nustatymai sutampa IPT parametrai.

Neautomatinius parametrus

Kai kuriais atvejais, jums gali tekti rankiniu b?du ?vesti j?s? gavimo ir siuntimo serverio pavadinimai ir uost?. Informacija apie gavimo ir siuntimo serveriai teikia ISP. Dauguma IPT yra paramos tinklalapiai, kurie numatyti veiksmus, kaip konfig?ruoti Entourage for Mac su elektroninio pa?to klientas. ?i informacija gali pad?ti jums prad?ti. Jei j?s vis dar negalite prisijungti, susisiekite su savo ISP patvirtinti j?s? gavimo ir siuntimo serverio pavadinimai ir prievado numerius, arba ie?koti pagal Interneto ie?kodama parametr? informacij?.

Outlook.com "arba" Windows Live Mail


Pastaba POP ir SMTP serverio pavadinimai.


Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
2500121

"Google" pa?tas (Gmail) ? konfig?racijos rankiniu b?du

Daugiau informacijos apie "Gmail" abonemento s?ranka palyda, apsilankykite "Google" interneto svetain?je:

http://mail.Google.com/support/bin/answer.py?hl=en&answer=13286


Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
2500122America online (AOL)

Ie?kokite nurodym?, kaip nustatyti AOL abonemento Entourage for Mac, aplankyti, AOL pagalba.

EarthLink

Instrukcijos, kaip u?siregistruoti EarthLink Entourage, apsilankykite ? EarthLink paramos centras.

Yahoo!

Ie?kokite nurodym?, kaip nustatyti Yahoo! ? Entourage for Mac, aplankyti Yahoo pad?ti.


Savyb?s

Straipsnio ID: 980617 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. spalio 10 d. - Per?i?ra: 2.0
Taikoma:
 • Microsoft Entourage 2008 for Mac
 • Microsoft Entourage 2004 for Mac
Rakta?od?iai: 
kbsurveynew kbhowto dftsdahomeportal kbmt KB980617 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 980617

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com