การแก้ไข: ข้อผิดพลาด ประมวลผลขั้น IIS และ MDNs จะไม่ถูกส่งไปยังบริษัทที่ส่งเมื่อคุณใช้ไปป์ไลน์ AS2EdiReceive ในเซิร์ฟเวอร์ BizTalk

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 980712 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Microsoft BizTalk Server 2006 R2, Microsoft BizTalk Server 2009 หรือ Microsoft BizTalk Server 2010:
 • คุณใช้ไปป์ไลน์ AS2EdiReceive ในพอร์ตได้รับการ ได้รับข้อความ และการประมวลผล 2 งบมาส (AS2) ข้อความจากของคุณ คู่ค้า
 • คุณเปิดการใช้งาน กำหนดเส้นทางข้อความล้มเหลวการตั้งค่าบนพอร์ตได้รับ
 • คุณสร้างงานเลี้ยง BizTalk สำหรับคู่ค้า นอกจากนี้ คุณกำหนดค่าของบริษัทเพื่อส่งเป็นการจัดวางข้อความ แจ้งเตือน (MDN) เมื่อพวกคือ ผู้ส่งข้อความ AS2 ตัว
 • คุณได้รับข้อความแสดงข้อความ AS2 ขาเข้าจากเว็บไซต์ของบริษัทที่อยู่ ไม่กระจายได้อย่างถูกต้อง โดยคอมโพเนนต์ของไปป์ไลน์ (EDI) แลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
 • AS2 ข้อความที่ส่งในข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต Services (IIS) ถูกหยุดไว้ชั่วคราว
ในสถานการณ์สมมตินี้ ตอนตัวทำงานของ IIS ประมวลผลข้อผิดพลาด ดังนั้น MDN จะไม่ถูกส่งไปยังบริษัทที่ส่งตามที่คาดไว้ นอกจากนี้ เหตุการณ์คือ เข้าสู่ระบบในแฟ้มบันทึกของโปรแกรมประยุกต์ และเหตุการณ์ที่อื่นถูกบันทึกไว้ในระบบ ล็อก

เหตุการณ์ที่ถูกบันทึกไว้ในแฟ้มบันทึกของโปรแกรมประยุกต์ที่มีลักษณะคล้ายกับ ต่อไปนี้:

ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
แหล่งของเหตุการณ์: BizTalk Server 2006 EDI
ประเภทเหตุการณ์: None
รหัสเหตุการณ์: 8114
คำอธิบาย: ข้อผิดพลาดที่พบระหว่างการแยกวิเคราะห์ ตั้งค่าธุรกรรม 12 X มี id '<id></id>' มีอยู่ในกลุ่มมี id การใช้งาน '1' ในการแลกเปลี่ยนกับ id '000000025' มี id ผู้ส่ง 'THEM,' id ตัวรับสัญญาณ 'เรา' เป็นกำลังงาน มีข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ข้อผิดพลาด: 1 (ระดับเขต ข้อผิดพลาด) SegmentID: PO1 ตำแหน่งใน TS: ID ขององค์ประกอบข้อมูล 8: PO108 ตำแหน่งใน เซ็กเมนต์: ค่าข้อมูล 8:4 4: องค์ประกอบข้อมูลสั้นเกินไป

เหตุการณ์ที่มี เข้าสู่ระบบในระบบ ล็อกคล้ายกับข้อมูลต่อไปนี้:

เหตุการณ์ ชนิด: คำเตือน
แหล่งของเหตุการณ์: W3SVC
ประเภทเหตุการณ์: None
รหัสเหตุการณ์: 1009
คำอธิบาย: กระบวนการทำให้พูลโปรแกรมประยุกต์ 'วิสเป็น DefaultAppPool' สิ้นสุดลงโดยไม่คาดคิด Id กระบวนถูก '<process id=""></process>'. รหัสประมวลผลการนำเข้าส่งออกถูก '0x0'

หมายเหตุ: ถ้าคุณใช้ BizTalk Server 2009 หรือ 2010 เซิร์ฟเวอร์ BizTalk แหล่งของเหตุการณ์ และ ประเภทของเหตุการณ์ใน เหตุการณ์ข้อมูลข้างบน คือ "BizTalk Server 2009" หรือ "BizTalk Server 2010"

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากแอสเซมบลี BTSHttpRecieve.dll ส่งผ่านมีบริบทที่ไม่ถูกต้องกับ IIS บริบทที่ไม่ถูกต้องทำให้เข้าถึง การละเมิดในขั้นตอนของ IIS ดังนั้น การประมวลผลขั้น IIS ข้อผิดพลาด

การแก้ไข

ปรับปรุงข้อมูล

2010 เซิร์ฟเวอร์ BizTalk


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพ็คเกจการปรับปรุงที่สะสม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
2497789 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 1 สำหรับ BizTalk 2010

โปรแกรมแก้ไขด่วน informationThe การปรับปรุงที่แก้ไขปัญหานี้จะรวมอยู่ในแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 2 สำหรับ 2009 เซิร์ฟเวอร์ BizTalk

สำหรับโปรดเพิ่มเติมวิธีการขอรับแพ็คเกจการปรับปรุงที่สะสม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
2497794 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 2 สำหรับ 2009 เซิร์ฟเวอร์ BizTalk

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

การสนับสนุน มีโปรแกรมแก้ไขด่วนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไข ปัญหาเท่านั้นที่ได้อธิบายไว้ในบทความนี้

ถ้าเป็นโปรแกรมแก้ไขด่วน พร้อมสำหรับการดาวน์โหลด ไม่ส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่มีการ ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อ บริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุนเพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือการแก้ไขปัญหาใด ๆ จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติ จะใช้กับคำถามเพิ่มเติมและปัญหาที่ไม่สามารถจัดหา โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการที่สมบูรณ์ของการบริการลูกค้าของ Microsoft และ หมายเลขโทรศัพท์ที่สนับสนุน หรือเมื่อต้องการสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก โปรดเยี่ยมชม ต่อไปนี้เว็บไซต์ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ ภาษาสำหรับแสดงแบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" ดาวน์โหลด" ซึ่งมีโปรแกรมแก้ไขด่วน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ ได้อาจเป็นเพราะการ ไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมี BizTalk Server 2006 R2 ติดตั้งเพื่อใช้งานนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วน

ความต้องการเริ่มต้นใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณนำไปใช้นี้ โปรแกรมแก้ไขด่วน อย่างไรก็ตาม คุณต้องรีสตาร์อินสแตนซ์โฮสต์ของเซิร์ฟเวอร์ BizTalk ได้หลังจากที่คุณ นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนอื่น ๆ

แฟ้มข้อมูล

เวอร์ชันภาษาอังกฤษของ hotfix นี้มีไฟล์ แอททริบิวต์ (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ แสดงวันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้อยู่ในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการ ค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC และเวลาท้องถิ่น ใช้ เวลา โซน แท็บใน วันและเวลา สินค้าในตัวควบคุม แผง
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มแฟ้ม ขนาดวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Btshttpreceive.dll3.6.1560.2181,60015 2010 กุมภาพันธ์09:52x 86

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ปิดใช้งานการ ล้มเหลว การกำหนดเส้นทางข้อความ การตั้งค่าบนพอร์ตได้รับ

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างการแก้ไขปัญหาที่ ได้รับข้อความของ EDI ที่ขนส่ง AS2 เกินไป แล้วส่งกลับ MDNs เยี่ยมชมต่อไปนี้ เว็บไซต์เครือข่ายสำหรับนักพัฒนา Microsoft (MSDN): สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ BizTalk Server ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เมื่อต้องการดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
2003907ข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขด่วนที่ BizTalk Server

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 980712 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 23 พฤษภาคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Branch
 • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Developer Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Enterprise Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Standard Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2009 Branch
 • Microsoft BizTalk Server 2009 Developer
 • Microsoft BizTalk Server 2009 Enterprise
 • Microsoft BizTalk Server 2009 Standard
Keywords: 
kbexpertiseadvanced kbbiztalk2006r2presp2fix kbsurveynew kbautohotfix kbbtsadapters kbqfe kbHotfixServer kbbiztalk2009presp1fix kbmt KB980712 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:980712

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com